Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilot enquête voor supervisors

7 views

Published on

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pilot enquête voor supervisors

  1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. PILOT ENQUÊTE (voor supervisors) Versie: 2.0 Datum: 1.3.2018 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation)
  2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Introductie Het doel van de deelnemers in de online omgeving is om wat Carol Dweck een “fixed mindset” noemt, achter zich te laten en meer een “growth mindset” aan te nemen. De pilot enquête meet de “mindsets” van de deelnemers voor de pilot en na de pilot. Indien de pilot effectief is, zullen de individuele en opgetelde scores van de deelnemers na te pilot lager zijn dan voor de pilot. Supervisors dienen dit document aan de facilitators te sturen, samen met de Pilot enquête voor deelnemers. Facilitators op hun beurt dienen de Pilot enquête voor deelnemers aan hun deelnemers te sturen, zowel voor de eerste gestructureerde chat sessie en na de laatste gestructureerde chat sessie.
  3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. De enquête Geef s.v.p. aan op een schaal van “1” tot “5” of u het eens bent met de volgende tien beweringen – waarbij “1” betekent dat u het volledig met de bewering oneens bent en “5” dat u het er volledig mee eens bent. 1 (Volledig oneens) 2 (Oneens) 3 (Neutraal) 4 (Eens) 5 (Volledig eens) 1 Ik heb een hekel aan falen 2 Ik hou ervan nieuwe dingen te leren 3 Ik neem opmerkingen erg persoonlijk 4 Ik probeer problemen te vermijden 5 Als ik onzeker over iets ben, probeer ik er achter te komen waarom 6 Ik word moe van de hele tijd nieuwe informatie 7 Het is belangrijk voor mij om slim te lijken 8 Ik hou ervan als alles stabiel is 9 Ik zie kritiek als een aanmoediging 10 Ik ben wie ik ben
  4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Berekenen van deelnemer scores De beweringen 1, 3, 4, 6, 7, 8 en 10 in de enquête zijn indicatoren van een “fixed mindset” terwijl beweringen 2, 5 en 9 indicatoren zijn van een “growth mindset”. Facilitators berekenen de deelnemer scores. Om de deelnemer scores te berekenen, tellen facilitators de scores behorend tot beweringen 1, 3, 4, 6, 7, 8 en 10 op. Vervolgens veranderen zij de scores behorend tot beweringen 2, 5, en 9 op de volgende manier: de scores worden omgedraaid. Dit betekent dat de score “1” een “5” wordt, score “2” een “4”, score “3” een “3”, score “4” een “2” en score “5” een “1”. De omgedraaide scores worden opgeteld. Tot slot worden de totalen scores behorend bij beweringen 1, 3, 4, 6, 7, 8 en 10 en de totale omgedraaide score behorend tot beweringen 2, 5 en 9 opgeteld. De nieuwe totaalscore is de deelnemer score. Facilitators zamelen de ingevulde enquêtes in zowel voor de eerste gestructureerde chat sessie als opnieuw na de laatste gestructureerde chat sessie. Zij dienen een tabel te maken met daarin de totaalscores van de geanonimiseerde deelnemers voor en na, en eveneens de opgetelde scores van alle deelnemers samen. Zij dienen vervolgens de tabel met de geanonimiseerde deelnemer scores op te sturen aan jou. Jij neemt deze tabel op in jouw evaluatie document. De tabel zou er zo kunnen uitzien: DEELNEMER ENQUÊTE SCORES SCORE VOOR SCORE NA SCORE VERSCHIL (“SCORE VOOR” MIN “SCORE NA”) DEELNEMER 1 DEELNEMER 2 OPGETELDE SCORE

×