Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilot beschrijving

27 views

Published on

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pilot beschrijving

  1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. PILOT BESCHRIJVING Versie: 4.0 Datum: 2.3.2018 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) Revisie: Beata Staszyńska-Hansen, Maria Ghiata Pozios
  2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Pilot beschrijving Binnenkort vindt binnen het raamwerk van het project OZO, dat mede-gefinancierd wordt door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie, een pilot plaats: van 7 mei tot en met 29 juni 2018. Het hart van de pilot wordt gevormd door zes gestructureerde online chat sessies met ouders die zelf menen op afstand te staan van de samenleving en/ of de arbeidsmarkt. De chat sessies volgen een strikt chat protocol en worden in goede banen geleid door een facilitator. Vier van de zes chat sessie hebben een tevoren bepaald onderwerp: karakteristieken van de huidige generatie jongeren (sessie 1), communicatie good practices (sessie 2), zelf-presentatie op video (sessie 5) en zelf- presentatie online (sessie 6). Twee van de chat sessie onderwerpen (sessies 3 en 4) worden bepaald door de deelnemers zelf. Het chat sessie protocol en de facilitator samen zorgen ervoor dat de communicatie plaats vindt zonder oordelen, zonder confrontaties en zo veel mogelijk zonder gesprekken. Het platform waarop de gestructureerde chats wordt gehouden, zorgt voor een maximum aan privacy en voor bijna- anonimiteit. Het doel van de pilot is om deelnemers te ondersteunen een opener manier van denken uit te proberen. De aanname is dat de ervaring van de chat sessies deelnemers zal ondersteunen hun blokkades te onderzoeken en hun eigen stem te vinden en te gebruiken. De pilot voorziet in drie rollen: supervisors die facilitators uitnodigen, steun bieden en documenten sturen aan facilitators en verantwoordelijk zijn voor de evaluatie en de berichtgeving met betrekking tot de pilot resultaten; facilitators die deelnemers uitnodigen, steun bieden en documenten sturen aan deelnemers, de zes gestructureerde online chats organiseren en in goede banen leiden en twee maal een evaluatieformulier invullen; en deelnemers die beloven om actief deel te nemen aan de zes gestructureerde chats, mede-verantwoordelijk zijn voor het bedenken van twee chat sessie onderwerpen en twee maal een evaluatieformulier invullen.

×