Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Persbericht good practices hoe te reageren op sociale uitsluiting

281 views

Published on

In dit persbericht wordt het Europese project Talking about Taboos samen gevat. Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Persbericht good practices hoe te reageren op sociale uitsluiting

  1. 1. Persbericht: “good practices” hoe te reageren op sociale uitsluiting? Binnen het projekt Talking about Taboos onderzochten Europese partners “good practices” om te reageren op woorden en daden die sociaal uitsluiten of lijken dat te doen. De projekt partners zijn het overeen ding eens: de belangrijkste manier om te reageren isin de vorm van een dialoog. Waar sommige partners medeburgers willen onderwijzen in deze dialoog, kiezen Stichting Ezzev (EF) en haar partner Fundacja Citizen Project (FCP) de weg van het gelijkwaardige gesprek waarin intensief luisteren, goede wil, geduld,eerlijkheid en respect door alle partners betracht worden. Onfeilbaarheid, morele superioriteit en het denkenin “wij” en “zij” dienen achterwege gelaten te worden. En, men dient zich bewust te zijn van de eigenidentiteit en van de druk die een groep kan uitoefenen. Als aan deze voorwaardenis voldaan, kan eeneerlijk gesprek plaats vinden over sociale uitsluiting. De belangrijkste “good practices” van EFen FCP zijn derhalve:  Think and talk(Tat) – het uitsprekenen bevestigen van 3 zinnen voorafgaand aan de dialoog: o Ik maak soms fouten; o Soms is mijn motivatie egoistisch; o Ik ben deel van het probleem.  Wie ben jij tot nu toe – het een-voor-een antwoord geven op deze vraag in een groepssetting waarbij het interessantis om te zien of het antwoord dat de eerste individu geeftleidendis voor de manier waarop de anderen antwoorden.  Citizen-to-citizen(C2C) – het voeren vaneen gesprek met een ander zoals hierboven gedefinieerd gedurende 90 seconden. Het doel is om te komen tot een inzicht in wat men gemeen heeft enwat niet met betrekking tot een concreet gespreksonderwerp. Natuurlijk verdwijnt sociale uitsluiting niet uit de wereld door het inzetten van deze “good practices”. Idealiter stellen zij individuenin staat om hun eigen opvattingen te overstijgen – en samen met anderen op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Het minimale effect van de “good practices” iseen verminderde polarisatie tussen mensen met een andere opvatting. Gezien het verloop van de Zwarte Pieten-discussie in Nederland is dat op zich reeds een groot goed.

×