Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chat protocol nl voor facilitators en supervisors

7 views

Published on

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chat protocol nl voor facilitators en supervisors

  1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. CHAT PROTOCOL (voor facilitators en supervisors) Versie: 3.0 Datum: 1.3.2018 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) Revisie: Pieter Haasnoot
  2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. 1. Inleiding Het protocol voor gestructureerde chatsessies zoals gepresenteerd in dit document is geïnspireerd op het Case Clinics protocol dat door Pieter Haasnoot vele malen is geïmplementeerd in corporate settings. Het originele protocol is aangepast aan de behoeften van het project. Deze behoeften wijken af van de originele corporate setting op de volgende manieren:  De rollen “case givers” en “coaches” zijn vervangen door de rollen “facilitators” en “deelnemers”;  Niet de “case givers” staan centraal maar de “deelnemers”;  Het doel is niet om hulp te krijgen maar om te reflecteren naar aanleiding van een concreet onderwerp.
  3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. 2. Het project chat protocol  Tijdsduur: ongeveer 60 minuten  Tevoren is een facilitator bepaald 1. Check in (10 minuten)  Deelnemers laten weten hoe zij zich voelen. o Zonder tussenkomst van anderen. o Geen dialogen. 2. Verklaring wat de bedoeling is door de facilitator (10-20 minuten)  Welk onderwerp wil de facilitator aanspreken?  Wat is de bedoeling van de facilitator?  Inleiding (bijvoorbeeld het bekijken van een video) o Zonder tussenkomst van anderen. o Geen dialogen. 3. Stilte (3 minuten)  Deelnemer reflecteren op de inleiding in stilte. o Deelnemers laten beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties opkomen. 4. Beelden spiegelen (10 minuten)  Elke deelnemer deelt de beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die opkwamen. o Zonder tussenkomst van anderen. o Geen dialogen. 5. Reflectie en opbouwende dialoog (10 minuten)  Deelnemers vragen aan elkaar vragen met nieuwsgierigheid en met de bedoeling om te ondersteunen.
  4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. 6. Check out (10 minuten)  Deelnemers delen hun belangrijkste inzichten en mogelijke vervolgacties. o Zonder tussenkomst van anderen. o Geen dialogen.

×