Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bast laser welding 6

1,272 views

Published on

 • Be the first to comment

Bast laser welding 6

 1. 1. ČeskyEnglishDeutsch
 2. 2. Laserové svařování   Laserové svařování s  optickým naváděním  nejnovější a nejefektivnější  řešení pro  nejnovější a nejefektivnější řešení pro Vaše náročné aplikace‐teplo přechází do materiálu ve velmi krátkém čase ‐vysoká rychlost a přesnost sváření vysoká rychlost a přesnost sváření‐velmi malá tepelně ovlivněná oblast, minimální deformace svařence‐možnost svařování obtížně svařitelných materiálů‐jakost svarů odpovídající požadavkům evropských norem jakost svarů odpovídající požadavkům evropských norem‐vysoká pohledová jakost svarů, odpadá následné mechanické dokončování ‐možnost svařování v těžce dostupných místech
 3. 3. LASER BEAM WELDING   LASER BEAM WELDINGWith digital camera positioning is the most effective and up to date solution for your  p y challenging applications‐Heat invasion in very short time interval ‐High speed and high welding accuracy High speed and high welding accuracy‐Very small heat‐affected zone‐Possible welding of difficult‐to‐weld materials‐Weld seam quality complying to EN standards requirements Weld seam quality complying to EN standards requirements‐High visual quality of surface, following mechanical finishing is not necessary ‐Welding possible also in very poor accessible limited space areas
 4. 4. LASERSCHWEIßEN Mit digitaler Lenkung – die effizienteste  und modernste Lösung für Ihre  g anspruchsvolle Anwendungen.‐Wärmeeintragung erfolgt in sehr kurzer Zeit ‐Hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit des Schweißprozesses‐Sehr kleine wärmebeeinflußte Zone‐Schweißen auch von bedingt und schwer schweißbaren Materialen‐Schweißqualität entspricht den EN‐Standard Anforderungen.‐Hohe visuelle Oberflächenqualität, keine nachträgliche mechanische Bearbeitung‐Schweißen auch in sehr schwer  zugänglichen Stellen ohne Kontakt mit dem Material möglich 
 5. 5. Princip procesu Příklad průvaruTavná lázeň je vytvářena koncentrovaným světelným paprskem, který je možnopodle potřeby zaostřit do malého prostoru až 0,5mm.Svařování probíhá bez přídavného materiálu, taví se pouze základní materiál.Svar je možno chránit inertním p y j plynem.Paprsek je přiváděn optickým kabelem, což umožňuje libovolnou polohu svařovacíhlavy a svařování až ze vzdálenosti 0,2 m bez dotyku s materiálem.Svařovat je možno materiály od tloušťky v desetinách milimetru až po 6mm.Nejvhodnější jsou austenitické a nízkolegované oceli, lze svařovat i neželezné abarevné kovy a jejich slitiny.
 6. 6. Process description Laser beam Combined parts Welding di i W ldi direction Fusion by surfaceHeat affected zone tensioning of welding bath Weld seam –Melted metal bath Key hole full penetrationMelted bath is created by concentrated light beam, which can be focused to very small space up to 0,5 mm. Welding process is performed without filler, only by melting of base materials.The weld seam can be protected by shielding gas.Laser beam is generated in central  solid‐state source and transmitted by optical cables which allows Laser beam is generated in central solid state source and transmitted by optical cables which allowspositioning of welding head to any position and welding from distance of 0,2 m without contact with material.There is possible to weld materials with wall thicknesses starting from tenth of millimeters up to 6mm. The process is most effective by welding of austenitic low‐alloyed steels but welding of other steels, aluminium, non‐ferrous materials and alloys is possible too.
 7. 7. Prozessbeschreibung Laser strahlbündel Grundmaterial Schweißrichtung S h iß i h Das Verschmelzen Wärmebeeinflußte Zone erfolgt nur durch Haftspannung p g ohne Zusatzwekstoff Schweißnaht : Key hole Schmelzbad volle Durchschweißung.Schmelzbad ist von konzentriertem Lichtstrahlbündel erzeugt, welches bis zu sehr kleinem (0,5mm) Raum fokussiert sein kann. Leistung des Lasers ist zwischen 80W÷4kW regulierbar.Schweißen erfolgt ohne Zusatzwerkstoff nur durch Verschmelzung der Grundwerkstoffen.Schweißnaht kann mit Inertgas geschützt sein.Laserstrahlung ist generiert in einer zentralen Festkörperquelle und führt über flexibel Laserlichtkabel Laserstrahlung ist generiert in einer zentralen Festkörperquelle und führt über flexibel Laserlichtkabelzu dem Bearbeitungsort. Das gestattet beliebige Schweißkopfpositionierung und das Schweißen vom Abstand bis 0,2 m von dem Schweißort ohne Kontakt mit dem Material.Man kann schweißen Materialstärke von 0,2mm bis zum 6mm. Das Prozess ist effizientestes  beim Schweißen von austenitischen und niedrig‐legierten Materialen, man kann jedoch auch Aluminium, Kupfer und weitere NE‐Metalle und Legierungen schweißen.
 8. 8. Parametry pracovištěVýkon zdroje: Výkon zdroje: 4kW ( zdroj TruDisk 4002, pevnolátkový ) 4kW ( zdroj TruDisk 4002 pevnolátkový )Navádění do stopy: optické, kamerovéPočet pracovišť: 2 otočné stoly s robotickým manipulátorem 2 přídavné vývody pro jednoúčelová pracoviště 2 přídavné vývody pro jednoúčelová pracovištěRozměry výrobku: 2000 x 1600 x 800 mmTloušťka materiálu: 0,5 ÷ 6mm ý
 9. 9. Working place parametersLaser power:Laser power: 4kW ( TruDisc 4002, solid‐state laser ) 4kW ( TruDisc 4002 solid‐state laser )Tracing, path correction: optical, digital cameraWelding spots No.: 2x revolving H‐tables with robotic arm 2x additional outputs for special applications 2x additional outputs for special applicationsWork piece dimensions: 2000 x 1600 x 800 mmBase material thickness: 0,5 ÷ 6mm
 10. 10. Arbeitsplatz: technische DatenLaserleistung: Laserleistung: 4kW ( TruDisk 4002 , Festkörperlaser) 4kW ( TruDisk 4002 Festkörperlaser)Lenkung, Positionierung: optische – digitale KameraAnzahl der Schweißstelen: 2x drehbarer  H‐Tisch mit einem Roboterarm 2x Zusatzausgabe für Sonderanwendungen 2x Zusatzausgabe für SonderanwendungenWerkstückabmessungen: 2000 x 1600 x 800 mmGrundwerkstoffdicke: 0,5 ÷ 6mm
 11. 11. Příklady aplikacíPříklady aplikací
 12. 12. Seams examplesSeams examples
 13. 13. Anwendungsbeispiele
 14. 14. Příklady aplikacíPříklady aplikací
 15. 15. Seams examplesSeams examples
 16. 16. Anwendungsbeispiele
 17. 17. Příklady aplikacíPříklady aplikací
 18. 18. Seams examplesSeams examples
 19. 19. Anwendungsbeispiele

×