Onlinet Case Study - Rwanda Hospital HUN

582 views

Published on

www.onlinet.eu

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Onlinet Case Study - Rwanda Hospital HUN

  1. 1. AKTÁK T O P S E C R E T Akta típusa: Iktatási szám: Dátum: ESETTANULMÁNY ONL/05-10 2010.11.12. ONL01 TITKOSÍTV Rendelet száma: 2010/001 HOGYAN FEJLESZTENEK SOKAT, LÁTSZÓLAG APRÓ DOLGOK KÓRHÁZAKBAN? A ruandai
  2. 2. AKTÁK INFORMATION IN A TOUCH w w w . o n l i n e t . e u 2. CSÖKKENTENI A SOROKAT ÉS OPTIMALIZÁLNI A BETEGHÍVÁST Tények &Számok HELYREÁLLÍTÁS HÁBORÚS IDÕK UTÁN KÓRHÁZAK FEJLESZTÉSE „Emeli a szolgáltatások színvonalát“ mondja Daniel Murenzi az Egészségügyi Minisztérium ICT oszt. vezére “Ez egy olyan informatikai rendszer, mely a betegek és látogatók irányításával, hívásával, segít a kórházak szolgáltatási szinvonalának emelésében.” Kontinens: Hivatalos nyelvek: Teljes terület: Államforma: Népesség: Afrika Kigali 2 26.338 km 10,746,000 (2010-es becslés) 5.246 milliárd USD Fõváros: Névleges GDP (teljes): Kinyarwanda, Francia, Angol Köztársaság Függetlenség kikiáltása: Pénznem: Névleges GDP (per fõ): 1962 (belga fennhatóság) Ruandai frank (RWF) 535 USD Az ország modernkori történelmének legdrámaibb fejezete 1990-ben, a Ruandai Nemzeti Front általi megszállásával, kezdõdött, amely egy három évig tartó polgárháborúba torkollott. 1994-ben meggyilkolják az akkori elnököt és ezzel kezdetét veszi a ruandai népírtás. Alig 100 nap leforgása alatt 500,000 és 1,000,000 között van azok száma akik áldozátul esnek a vérengzéseknek. Az emberáldozatok mellett, a ruandai gazdaság is megszenvedi ezt az idõszakot, hiszen az ország infrastruktúrája, mezõgazdasága súlyos károkat szenved, mely mélyrepülésbe küldi a GDP-t és egyben lehetetlenné teszi, hogy a külföldi és a privát befektetési tõke számára vonzó maradjon. A népírtás vége óta, Ruandában ismét politikai és szociális stabilitás van. Ennek nyomán a mezõgaz- daság, az ipar, a turizmus, a bányászat, az úthálózat gyors ütemben fejlõdik. Ma Ruandában országos szinten hiány van szakképzett egészségügyi dolgozókból és gyógyszerekbõl. Bár a lakosság 87%-a részesül egészségügyi ellátásban, átlagosan két orvos és két mentõs jut 100,000 emberre. A kormány átfogó fejlesztési programba kezdett ezen a téren,Vision 2020 néven. Ennek egyik eredménye hogy az egészségügyre költött büdzsé mértékét, megemelték 4.2%-ról, 12%-ra. A nemzeti kórház fejlesztési program keretében, az ONLINET beteghívó rendszereket telepített a Kigali, Muhima and Rwamagana városokban található egyetemi kórházakban. A beteghívók telepítésének a c é l j a , a z e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s o k szinvonalának az emelése. a teljes nemzeti kiadásokból,
  3. 3. AKTÁK INFORMATION IN A TOUCH w w w . o n l i n e t . e u 3. Az ONLINET Group dióhéjban Az ONLINET Group mára Európa egyik vezetõ ügyfélhívó és interaktív információs megoldások gyártójává és szállítójává nõtte ki magát. Megoldásait széles körben használják a banki/pénzügyi, telekommunikációs, kereskedelmi, egészségügyi, közigazgatási, vendéglátói, szállítási-szállítmányozási és az oktatási piac szereplõi. Az ONLINET Group közvetlen képviseletet mûködtet 7 országban és disztribúciós hálózatot üzemeltet 3 kontinensen. AzONLINETrendszereitvilágszertetöbbmint1200ügyfélszolgálaton,legalábbfélmillióemberhasználjanaponta. A hivatalos várakozások szerint az új rendszer 26 illetve 30 százalékkal csökkenti majd a várakozási, illetve az ügyintézési idõt. A naponta kezelt betegek vagy ügyek száma 28 százalékkal, a dolgozói hatékonyság 30 százalékkal és az ügyfél elégedettség várhatóan akár 60 százalékkal is növekedhet. Az adminisztráció során elkövetett hibák pedig akár majdnem a felére is csökkenhetnek, állítják a minisztérium munkatársai. A jelenlegi három kórházban egyben tesztelik is a rendszer mûködését és az általa nyújtott elõnyöket, melyet kiakarnakterjeszteniazösszeskörzetikórházra. Összesen 42 körzeti kórház van az országban és az Egészségügyi Minisztérium azt tervezi, hogy2011végéigazösszesetfelszerelikilyenbeteghívórendszerekkel. Csökken a várakozási idõ Csökken az ügyintézési idõ Több kezelt beteg Magasabb ügyfél- elégedettség Magasabb dolgozói hatékonyság Alacsonyabb munkahelyi stressz Multi-Q jegykiadó érintõképernyõvel Központi kijelzõ Ügyintézõi kijelzõ Ügyintézõi hívópult, hardver és szoftver változatban ONLINET CDS szoftver A MEGOLDÁS ELÕNYEI A RENDSZER ALKOTÓELEMEI „Növekszik a hatékonyság“ „Az ONLINET beteghívó növelni fogja a hatékonyságot, valamint a szolgáltatások minõségét és szinvonalát“ 30% -al dolgozói hatékonyság magasabb 26% -al rövidebb várakozási idõ mondja Daniel Murenzi az Egészségügyi Minisztérium ICT oszt. vezére
  4. 4. TOP SECR SZIGORÚAN BIZALMAS! WWW.ONLINET.EU © Copyright Onlinet Kft 2010. Készült 2010 Augusztusában. Az Onlinet Kft kezeskedik afelõl hogy az ebben a dokumentumban publikált információk hitelesek, de nem vállal felelõséget semmilyen nyomdai vagy fogalmazási hibáért. Az idézetek a „THE NEW TIMES - Rwanda´s First Daily“ nevû napilapban megjelent cikkbõl származnak, melynek szerzõje James Karuhanga.

×