Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Mục Tiêu

178 views

Published on

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Mục Tiêu - Vitacafe

Published in: Food
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Mục Tiêu

  1. 1. VISION / TẦM NHÌN GOALS / MỤC TIÊU MISSION / SỨ MỆNH TRIẾT LÝ KINH DOANH
  2. 2. MISSION / SỨ MỆNH: Chúng tôi tạo dựng một thương hiệu mà ở đó Khách Hàng được trải nghiệm, được sáng tạo, được thư giản, được khẳng định và tự hào bởi những sản phẩm, không gian, dịch vụ tốt nhất được truyền tải bởi đội ngủ nhân viên giàu nhiệt huyết và thấu hiểu giá trị của Khách Hàng. TRIẾT LÝ KINH DOANH
  3. 3. VISION / TẦM NHÌN: Trở thành chuỗi cửa hàng cà phê Nội Địa mang ưu thế số Một của người Bình Dương dành cho người Bình Dương. TRIẾT LÝ KINH DOANH
  4. 4. GOALS / MỤC TIÊU: Top đầu chuỗi cà phê có số lượng (12) cửa hàng, và nhiều người sử dụng nhất vào cuối năm 2019 TRIẾT LÝ KINH DOANH

×