Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intergrate apps on zing me

2,319 views

Published on

Intergrate apps on zing me

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intergrate apps on zing me

 1. 1. CÁCH XÂY DỰNG & TÍCH HỢP APP VÀOZING MEWeb Business Development – VNG Corporation
 2. 2. GIỚI THIỆU■ App là dạng ứng dụng web được nhúng vào Zing Me dưới dạng iframe. Ví dụ: Cùng mua sắm là ứng dụng web được xây dựng và tích hợp vào Zing Me (http://me.zing.vn/apps/cungmuasam?src=as)■ Có 2 dạng app có thể tích hợp vào Zing Me: – App có nhu cầu sử dụng userbase của Zing Me (thông tin user Zing Me: user login, user id, user name, displayname, danh sách bạn bè của user). – App không có nhu cầu sử dụng userbase của Zing Me. Những app này thường là app static (giới thiệu thông tin sản phẩm, thông tin khuyến mãi, …).
 3. 3. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN APP■ Tên ứng dụng: phải là tên duy nhất, không trùng tên với các ứng dụng đã có trên Zing Me tại Appstore. Chứa các kí tự a-z,A-Z,0-9, _, -, không chấp nhận những kí tự đặt biệt khác. Ví dụ: cungmuasam■ Tên hiển thị: Tên hiện thị của ứng dụng trên các trình duyệt web. Ví dụ: Cùng mua sắm■ CallbackURL trên server của bên thứ ba: domain của callbackURL phải trùng với domain của redirect_uri. Ví dụ: http://zing.cungmuasam.net■ Ngôn ngữ phát triển ứng dụng của bên thứ 3. Ví dụ: PHP■ Kịch bản ứng dụng: Giới thiệu ngắn về ứng dụng
 4. 4. XÂY DỰNG APP■ Kích thước tối đa của app là: chiều ngang 836px (max width), chiều cao không giới hạn 836px auto
 5. 5. Kích thước tối đa của app nhúng vào fanpage: chiềungang 750px (max width), chiều cao không giới hạn 750px auto
 6. 6. APP & FANPAGE KHÔNG SỬ DỤNG USERBASE■ Khách hàng chủ động trong việc xây dựng app & fanpage theo đúng kích thước quy định ở trên■ Sau khi xây dựng xong app, khách hàng gửi thông tin đăng ký app như trên. Sau khi Zing Me nhận được thông tin đăng ký sẽ tiến hành kiểm tra nếu hợp lệ sẽ tạo app hoặc fanpage (thời gian dự kiến khỏang 1-2 ngày làm việc)■ Những app or fanpage dạng này khách hàng sẽ chủ động trong việc đưa nội dung lên app & fanpage■ Khách hàng liên hệ với Zing Me để được cung cấp thư viện để resize kích thước chiều cao của app or fanpage
 7. 7. Ví dụ app & fanpage statichttp://me.zing.vn/u/converse.vietnam http://me.zing.vn/apps/chromepilot /index/appvip?t=fp_converse ?_src=as
 8. 8. APP & FANPAGE SỬ DỤNG USERBASE ZING ME■ Để xây dựng app or fanpage dạng này thì khách hàng phải gửi thông tin đăng ký cho ZingMe.■ ZingMe sẽ kiểm tra thông tin đăng ký nếu hơp lệ thì sẽ tạo app & môi trường test sau đó sẽ gửi lại thông tin & tài liệu tích hợp cho khách hàng (các tài liệu hướng dẫn tích hợp và các đầu API để app có thể lấy thông tin user, danh sách bạn bè của user)■ Sau khi có được thông tích hợp mà ZingMe gửi thì khách hàng có thể tiến hành phát triển app or fanpage theo tài liệu hướng dẫn■ ZingMe cũng sẽ cung cấp thư viện để app có thể resize chiều cao của app cho thích hợp■ Khách hàng chủ động trong việc design app, các chức năng và content của app.
 9. 9. Ví dụ app sử dụng userbase Zing Me http://me.zing.vn/apps/cungmuasam?_src=as
 10. 10. Các chức năng mà app tích hợp vớiZing Me có thể sử dụng:– Lấy thông tin user đang login vào Zing Me (session, user id, user name, displayname)– Danh sách bạn bè của user– Push feed client lên tường nhà của user
 11. 11. Contacthttp://open.zing.vn 11
 12. 12. Cách Đăng Ký■ Gửi đăng ký đến email :thuongnv@vng.com.vnphuongdm@vng.com.vn■ ZingMe sẽ feedback trong vòng 48hhttp://open.zing.vn 12
 13. 13. Q&A http://open.zing.vn – Nguyễn Văn Thưởng ● thuongnv@vng.com.vn ● T: (08) 3 866 4666 (ext.1042) ● M: (+84) 0908608066http://open.zing.vn 13
 14. 14. New Section Thank you!http://open.zing.vn 14

×