Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Android Ekosysteemin Juridiset Haasteet

620 views

Published on

Mitä juristin tulee tietää softan kehittämisestä Androidille.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Android Ekosysteemin Juridiset Haasteet

 1. 1. Android-ekosysteemijuristin näkökulmasta Ossi Niiranen Linclaw Oy 27 Maaliskuuta 2012 1
 2. 2. Linclaw Oy• Entiseltä nimeltään Neolex Oy• Suomessa uudenlainen lakitoimisto, jonka virtuaalikonttorin, Internetin ja pilvipalvelujen hyödyntämiseen keskittyvä toimintamalli on uudistanut lakipalvelujen tarjonnan• Asiakkaina sekä pörssilistattuja teknologia-alan toimijoita, että innovatiivisia startup-yrityksiä• URL-osoite: http://www.linclaw.eu 2
 3. 3. Aiheet• Sovellusten kehitys Androidille• Sovellusten levitys ja kaupallistaminen• Android-alustan erityiset riskit ja niiden hallinta 3
 4. 4. Sovellusten kehitys Androidille 4
 5. 5. Android alustana• Googlen omistama, hankittu yritysoston yhteydessä 2005 (Android Inc.,)• Kehityksestä vastaa Open Handset Alliance ja Google• Muodostuu useasta osasta • Ohjelmistot • Middleware • Kirjastot ja Runtime • Linux Kernel 5
 6. 6. Android-alusta 6
 7. 7. Tyypilliset kehitysmallit• Kaksi tyypillistä kehitysmallia, joiden taustalla ero liiketoimintastrategiassa • Klassinen malli, jossa sovellukseen liiketoimintansa pohjaava kehittää sovelluksen talon sisällä ja kaupallistaa sen itse • Esim. pelinkehittäjät, mobiiliohjelmistoja myyvät yritykset • Julkaisijamalli, jossa julkaisija käyttää sovelluksen kehittämiseen siihen erikoistunutta yritystä. Julkaisijan tavoitteena on joko kaupallistaa itse sovellus, tai useammin käyttää sovellusta varsinaisen liiketoimintansa tukemiseen • Esim. pankit, lehdet 7
 8. 8. Klassisen mallin juridiikka• Juristin näkökulmasta yksinkertaisempi.• Normaali sisäinen softankehitys, jossa otettava huomioon suunniteltu bisnesmalli ja levityskanavien asettamat ehdot• Vaatii sisäisen kehitysprosessin hallintaa, ja due diligencen mahdollisista kolmansien osapuolien komponenteista 8
 9. 9. Julkaisijamalli• Vaatii ymmärrystä ulkopuolisen softakehityksen sopimuksellisesta hallinnasta• Selvä ymmärrys julkaisijan ja kehittäjän välillä siitä mitä ollaan tekemässä• Toivottavaa että kehittäjällä kokemusta toivotusta levityskanavasta, jotta esim. kauppapaikan sääntöjä noudatetaan • Sanktiot kehittäjälle kauppapaikan sääntöjen rikkomisesta• Sopimuksessa todettava selvästi julkaisijan ja kehittäjän vastuut• Jos kehittäjän kanssa on sovittu tulonjaosta, sovittava kuinka raportointi ja maksuehdot istutetaan kauppapaikan sääntöihin ja toiminnallisuuteen 9
 10. 10. Sovellusten levitys 10
 11. 11. Ohjelmistojen levityskanavat• Toisin kuin Applen iOS, Android sallii useita levityskanavia• Käytetyin on Googlen ylläpitämä Google Play (entinen Android Market)• Muita kauppapaikkoja mm. Amazonilta• Ohjelmistoja voi ladata myös suoraan ilman kauppapaikkaa 11
 12. 12. Aiheet• Yleiskuvaus• Otteita Android Developer Distribution Agreementista• Kaupallistamista tukevat Google Playn lisäominaisuudet• Mainostaminen Google Playn sovelluksissa• Yhteenveto Google Playn ehdoista 12
 13. 13. Google Play• Ilmainen tai maksullinen, mainostaminen myös sallittua• Maksullisista osa maksusta menee payment processorille osa operaattorille• Ei App Storen kaltaista hyväksymisprosessia• OSS yhteensopiva (periaatteessa, tosin sallii EULAT jotka eivät välttämättä ole)• Googlen uusi Privacy Policy kattaa myös Google Playn 13
 14. 14. Google Play (2)• Avaindokumentit: • Android Developer Distribution Agreement (”ADDA”) • Android Developer Program Policy • Android Brand Guidelines 14
 15. 15. Otteita ADDAsta4.5 Non-Compete.You may not use the Market to distribute or make available anyProduct whose primary purpose is to facilitate the distribution of Products outside ofthe Market. 15
 16. 16. Otteita ADDAsta (2)5.1 You grant to Google a nonexclusive, worldwide, and royalty-free license to: copy,perform, display, and use the Products […] to make improvements to the Androidplatform. 16
 17. 17. Otteita ADDAsta (3)5.5 You represent and warrant that you have all intellectual property rights, includingall necessary patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights, inand to the Product. 17
 18. 18. Otteita ADDAsta (4)7.2 Google Takedowns. […] Google enters into distribution agreements with devicemanufacturers and Authorized Carriers [...] These distribution agreementsmay require the involuntary removal of Products in violation ofthe Device manufacturers or Authorized Carriers terms ofservice. 18
 19. 19. Kaupallistaminen• Sovellukset voidaan tarjota joko ilmaiseksi tai maksua vastaan• Sovellusten myymisen lisäksi Google Play tarjoaa lisämahdollisuuksia erilaisten APien kautta • Google Play Licensing mahdollistaa käyttäjän lisenssointistatuksen tarkistamisen myös oston jälkeen • In-App purchasing mahdollistaa sovelluksen sisällä tapahtuvat lisäostot 19
 20. 20. Mainostaminen• Androidin sovelluksissa mainostaminen on yhä suositumpi tapa ansaita rahaa sovelluksista• Mm. Googlen ostama Admob on suuri tekijä alalla• Applen App Storea sallivampi mainosmalli mahdollistaa monia tapoja toteuttaa mainostaminen, mutta aina on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat • Komissiot ovat usein neuvoteltavissa • Palvelumaksut kirjattava sopimukseen • Henkilötiedot ja markkinointi 20
 21. 21. Yhteenveto Google Playn ehdoista• Vaikka ehdot ovat monessa suhteessa Applen App Storea sallivammat, tuovat ne silti mukanaan omat ongelmansa• Ehdot kieltävät esimerkiksi ns. freemium-ohjelmistot joilla yritetään saada asiakas houkuteltua ostamaan toimittajan kaupallisia tuotteita joita ei tarjota Android Marketissa• Googlelle annettava lisenssi on epämääräinen, eikä siis ole selvää kuinka Google voi hyödyntää Google Play –ohjelmistoja itse Android-alustan kehittämisessä• Operaattorit voivat myös pakottaa Googlen poistamaan sovelluksia 21
 22. 22. Android-alustanerityiset riskit ja niiden hallinta 22
 23. 23. Aiheet• Androidia koskevat IPR-kanteet• IPR-kanteiden vaikutus sovellusten kehitykseen ja levitykseen• IPR-riskien minimointi 23
 24. 24. IPR-kanteet• Lukematon määrä kanteita• Oracle v Google (tekijänoikeudet ja patentit koskien Javaa)• Apple v Samsung (lukuisia patenttikanteita)• Apple v Motorola (lukuisia patenttikanteita)• Gemalto v Google (patentti koskien mm. Javan käyttöä mobiilialustalla)• Microsoft v Motorola (patentit koskien mm. Androidin email, kalenteri ja kontakti –synkronisointia, signaalimittareita)• Apple v HTC (patentit koskien mm. Androidin käyttöliittymää ja HTC:n omaa implementaatiota) 24
 25. 25. Oracle v Google• Kanteen mukaan Googlen käyttämä Java-implementaatio Androidissa rikkoo Oraclen patentteja ja tekijänoikeuksia• Oracle sai ne Sun-kaupan yhteydessä• Oraclen mukaan Googlen Java sisältää 1/3 kopioitua koodia Oraclen Javasta, ml. luokkakirjastoja ja dokumentaatiota• Oraclen tekemä lähdekoodianalyysi viittaa siihen, että ainakin osa koodista olisi kokonaan kopioitu• Oraclen mukaan myös Androidin käyttäjät rikkovat sen tekijänoikeuksia 25
 26. 26. Oracle v Google (2)• Google kiistää kaikki väitteet, sen mukaan Androidin java engine pohjautuu Apachen Harmonyyn, muuten itse kehitetty implementaatio nimeltään Dalvik• Tuomioistuin on määrännyt pääkäsittelyn huhtikuulle• Käsittelyssä olevien patenttien määrä on rajattu, ja tekijänoikeuskysymykset ovat edelleen mukana käsittelyssä 26
 27. 27. IPR-kanteiden vaikutus• Androidin levitys lakkaa (hyvin epätodennäköistä)• Voi pakottaa Android-laitteita myyvät yritykset maksamaan lisenssimaksuja, joka nostaa laitteiden hintoja ja rajoittaa niiden leviämistä• Myös sovelluskehittäjät voivat joutua vastaajaksi, sillä esim. Oracle ja Gemalto ovat sitä mieltä että myös sovelluskehittäjät mahdollisesti rikkovat kanteissa viitattuja patentteja• Jos Androidin todetaan rikkovan jotain mainituista patenteista tai tekijänoikeuksista, voi se johtaa Androidin APIen muuttumiseen, ja näin vaatia APIa käyttävien ohjelmistojen muuttamista• Ei taetta että kaikki APIt ja toiminnallisuus tulee säilymään 27
 28. 28. IPR-riskien minimointi• Vaikka vielä on epäselvää kuinka suuri Android-alustan IPR-riski on, niin varovaisen sovelluskehittäjän kannattaa minimoida mahdolliset riskit• Suurin osa kanteissa mainituista patenteista koskee vain itse Androidia, mutta sovelluksia koskevat ovat myös nimetty ja niiden claims-osiot on hyvä käydä läpi• Jos on olemassa riski siitä että sovelluksesi rikkoo patenttia, vältä sen levittämistä Yhdysvaltoihin ennen kuin käsittelyt ovat ratkenneet• Vältä Java-APIen käyttöä jos mahdollista 28
 29. 29. IPR-riskien minimointi (2)• Suurin riski sovelluskehittäjille on kolmansien tuotteille annettava IPR- indemnity• Vastaat siitä että IPR-asiat ovat kunnossa ohjelmistossasi olevien kolmansien materiaalien osalta• Riski suurille sovelluskehittäjille ja media taloille, jotka usein levittävät muilta lisenssoituja aineistoja • Ratkaisuna huolellinen due diligence ja esim. mahdollinen geo-blocking• Käytännössä riski siitä että suomalainen sovelluskehittäjä haastettaisiin oikeuteen USAssa patenttirikkomuksesta on kuitenkin hyvin pieni • Käytännössä ainut syy voisi olla paineen luominen Googlelle pelottamalla pois sovelluskehittäjät Android-alustalta (vrt. SCO/Linux ja Microsoft/Novell) 29
 30. 30. Yhteenveto 30
 31. 31. Yhteenveto• Monta kauppapaikkaa, monet ehdot jotka voivat poiketa toisistaan.• Googlen Playssa ei esimerkiksi hyväksymisprosessia, mutta Amazonilla on• IPR-riskit suurimmat puhelimien valmistajille, välillinen vaikutus kehittäjiin jos APIt muuttuvat tai toiminnallisuutta rajataan• Ei olematon riski siitä että suuremmat sovelluskehittäjät voidaan myös haastaa oikeuteen• Riskeistä huolimatta, Android alustana tarjoaa kehittäjille paljon vapauksia ja Android-laitteiden laaja leviäminen tuo mahdollisuuksia kaupalliseen menestykseen 31
 32. 32. Q&A• Kysymyksiä? 32
 33. 33. Ossi Niiranen• Ossi Niiranen on yksi lakitoimisto Linclaw Oy:n perustajajäsenistä. Ossi on toiminut teknologiajuristina yli kahdeksan vuotta, ja hänen työkuvaansa kuuluu teknologiayritysten tukeminen heidän jokapäiväisessä liiketoiminnassaan, ja hän keskittyy erityisesti sopimusoikeuteen, avoimeen lähdekoodiin, immaterialioikeuteen ja riidanratkaisuun. Ennen oman toimiston perustamista Ossi toimi asianajajana Clifford Chance LLP:ssä ja lakimiehenä Tieto Oyj:ssä.• Email: oniiranen@linclaw.eu• LinkedIn: http://fi.linkedin.com/in/oniiranen• Twitter: http://www.twitter.com/oniiranen 33

×