Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kumpulan 4: Geng Bahagi 4

1,043 views

Published on

1. Membina Papan Cerita

2. Merekabentuk Bahan Persembahan Berdasarkan Papan
Cerita

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kumpulan 4: Geng Bahagi 4

  1. 1. PENCEMARAN SUNGAI Pendahuluan Punca Pencemaran Sungai Kesan-kesan Pencemaran Sungai Langkah-langkah Mengatasi Pencemaran Sungai Penutup Klik ikon video untuk menonton video
  2. 2. Pendahuluan Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam, sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem.
  3. 3. Punca Pencemaran Sungai Pertanian Perlombongan Projek Perumahan Pembalakan Pembinaan Lebuh Raya
  4. 4. Kesan-kesan Pencemaran Sungai Menjejaskan kesihatan manusia/haiwan Menyebabkan kerosakkan hidupan marin Menjejaskan kualiti air minuman
  5. 5. Langkah-langkah Mengatasi Pencemaran Sungai mengadakan berbagai undang-undang dan acara untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar Mengadakan pameran mengenai kesan, punca, dan penjagaan alam sekitar. Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral
  6. 6. Penutup • Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang.Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu,ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar

×