Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 overview p lu g kpd peserta kursus

497 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 overview p lu g kpd peserta kursus

 1. 1. SELAMAT DATANG TAKLIMAT PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU MATA PELAJARAN TMK TAHUN 4 KSSR (PLuG TMK) PERINGKAT NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU YANG AKAN MENGAJAR MATA PELAJARAN TMK TAHUN 4 KSSR (PLuG TMK) Oleh: UPTMK@SIT
 3. 3. OBJEKTIF menguasai kemahiran, pengetahuan dan nilai dalam bidang disiplin ilmu TMK; menggunakan pengetahuan dan istilah TMK yang tepat untuk menyampaikan isi pelajaran; dan menggunakan pelbagai perkakasan dan perisian TMK untuk perkembangan dan pengayaan kendiri KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 4. 4. PELAKSANAAN LATIHAN PLuG TMK Tempoh pelaksanaan latihan adalah selama KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA hari Bermula 1 OKTOBER 2013 Sehingga 15 NOVEMBER 2013 di peringkat negeri
 5. 5. TEMPOH PROGRAM Program ini akan berlangsung selama 3 tahun secara berperingkat seperti Jadual di bawah: Kohort Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013  2014 2015  
 6. 6. FOKUS KURSUS 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 7. 7. SISTEM KOMPUTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 8. 8. Multimedia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 9. 9. JADUAL LATIHAN PERINGKAT NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 10. 10. …..sambungan JADUAL LATIHAN PERINGKAT NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 11. 11. JANGKA MASA PLuG TMK TAHUN 4 Ogos-Dis 2012 Mesyuarat Merangka PLUG TMK sekolah rendah (Ogos-Dis 2012) 12 Sept 2013 Mesyuarat Membina dan memurnikan Modul PLUG TMK (Jan-Sept 2013) Jan-Sept 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Mesyuarat Penyelara san antara BPK, BPG dan JPN 1 Okt – 15 Nov 2013 Taklimat Kursus PLuG TMK kepada JU peringkat negeri (23 Sept-4 Okt 2013) Kursus PLUG TMK kepada guru sekolah rendah (1 Okt-15 Nov 2013) 23 Sept - 4 Okt 2013 Pelaksanaan mata pelajaran TMK di Pelaksanaan mata pelajaran TMK di sekolah rendah. (2014) sekolah rendah. (2014) Jan 2014
 12. 12. JANGKA MASA PLuG TMK TAHUN 4 23 Sept - 4 Okt 2013 Taklimat Kursus PLuG TMK kepada JU peringkat negeri (23 Sept— 4 Okt 2013) Jan 2014 Kursus PLUG TMK kepada guru sekolah rendah (1 Okt – 15 Nov 2013) 1 Okt 2013-15 Nov 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pelaksanaan mata pelajaran TMK di sekolah rendah. (2014)
 13. 13. KRITERIA JURULATIH • Berkelulusan khusus dalam bidang komputer (Ijazah atau Diploma) • * Pensyarah TMK dari IPG •Guru sekolah menengah yang mengajar mata pelajaran Information and Communication Technology (ICT) Tingkatan 4 & 5 •Boleh menjalankan amali dalam bidang TMK * mandatori KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 14. 14. JU PLuG TMK Tenaga Penceramah/Pengajar/Fasilitator adalah terdiri daripada: Guru-guru mata pelajaran ICT Sekolah Menengah Pensyarah TMK IPG KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 15. 15. STRATEGI KURSUS • Kuliah • Amali • Teori • Penerokaan • Pencarian Maklumat • Rujukan Ilmiah • Persembahan • Penilaian-Ujian KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 16. 16. PENGISIAN SISTEM KOMPUTER Bil Bahan Bantu SISTEM KOMPUTER -Definisi -Sejarah Komputer Strategi 1 Slot 1 2 Slot 2 -Unit Sistem Slaid Teori 3 Slot 3 -CPU dan Ingatan Slaid Teori 5 Slot 4 -Input dan Output Slaid Teori 6 Slot 5 -Storan Sekunder Slaid Teori 7 Slot 6 -Penilaian-Ujian 1 Kertas Ujian Penilaian 8 Slot 7 -Perwakilan Data Slaid Teori dan Amali 9 Slot 8 Slaid Teori 10 Slot 9 Slaid Teori, Amali dan Video Tutorial 11 Slot 10 Kertas Ujian Penilaian -Perisian Pengendali, Perisian Aplikasi dan Program Utiliti Keselamatan data: -Kata laluan -Defragmentasi -Imbas Virus KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA -Penilaian-Ujian 2 Slaid Teori
 17. 17. PENGISIAN MULTIMEDIA Bil Bahan Bantu Strategi MULTIMEDIA 1 Slot 1 -Definisi -Perkembangan Multimedia Slaid Teori 2 Slot 2 Elemen Multimedia Slaid Teori Slaid Teori dan Amali (Library Folder utk Imej, Audio dan Video) Slaid Teori Slaid Teori 3 Slot 3 4 Slot 4 5 Slot 5 6 Slot 6 Papan Cerita Slaid Teori dan Amali 7 Slot 7 Penilaian-Ujian 1 Slaid Ujian 8 Slot 8 Slaid Teori 9 Slot 9 10 Slot 10 Perisian Penyuntingan Video 11 Slot 11 Proses Pembangunan Multimedia Amali dan Video Tutorial Amali dan Video Tutorial Amali 12 Slot 12 Proses Pembangunan Multimedia Amali KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13 Slot 13 Format dan saiz elemen multimedia -Perkakasan Multimedia -Persembahan Linear -Persembahan Interaktif Tak Linear Proses Pembangunan Multimedia (Teori) Perisian Penyuntingan dan Pengarangan (Teori) -Perisian Penyuntingan Grafik Perisian Penyuntingan Audio Pembentangan Hasil Kerja Multimedia Installer Installer Borang Penilaian Penilaian/Pemerhati an
 18. 18. TUGAS PESERTA KURSUS 1 3 • Mengikuti semua slot yang telah ditetapkan • Mengambil bahagian secara aktif Mengisi dan Menyerahkan Borang: • Tuntutan Perjalanan • Kehadiran • Maklumat diri Peserta • Penilaian Kursus • Penilaian JU/Penceramah KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Membuat penilaian/ujian/ persembahan • • 2 Bekerjasama dalam kumpulan • Memperoleh ilmu dan kemahiran daripada JU dan rakan peserta • Mewujudkan jaringan komunikasi sesame peserta dan JU 4
 19. 19. Terima kasih. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA @Sh Faridah Sy Khalid

×