Successfully reported this slideshow.

энхээ цахим тест

896 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

энхээ цахим тест

 1. 1. Цахим тест нүүр Цахим тестСургууль: Багшийн нэр:Анги, бүлэг: Хичээлийн нэр:Сэрагчийн нэр: Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох: Хувилбар­1Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хуудас 1
 2. 2. Цахим тест нүүрхим тестэлийн сэдэв:лбар­1 Хувилбар­2 Хувилбар­3 Хуудас 2
 3. 3. Тест­1 Цахим тест Дүн харах Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5 6Хариулт b b c a a. aХувилбар­1  Асуулт­1Дараах үгсээс нэрлэх үгийг олж,дугаарыг дугуйлаарай.a.  үзэх c. өвдөхb.  үзэг d.мэднэАсуулт­2ын,ийг,гнөхцөлүүд ямар тийн ялгалын нөхцөл вэa.  үйлдэхb.  харьяалахc.  заахd.  хамтрахАсуулт­3Эр үгийг олооройa.  цэцэг c. авдарb.  цэнхэр d. цэлгэрАсуулт­4Бүгд ялгах эгшигтэй үг орсон хэсгийг олоорой.a.  ботго,унага,мөнгө,хаалгаb.  оймс,үйлдвэр,айраг,эрвээхийАсуулт­5Үер зөв тасалсан хэсгийг олоорой.       a.ха­вар                 b хав­арАсуулт­6 1 гантиг a. түлш 2 нүүрс b. гоёл чимэглэл 3 элс c. Гаралтын 4 Алт d. сав суулгаa.1b,2a,3c,4d b,1c,2a,3d,4b Хуудас 3
 4. 4. Тест­1Хуудас 4
 5. 5. Тест­1 тест түлш гоёл чимэглэл Гаралтын сав суулга Хуудас 5
 6. 6. Тест­1Хуудас 6
 7. 7. Тест­2 Цахим тест Дүн харахХувилбар­1 Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5 6Хариулт a c.  c a c. aАсуулт­1илүүц үгийн доогуур зур a.  хөр c. ханаb.  тооно d.уньАсуулт­2Эрдэм гэдэг үгэнд дараах нөхцөлөөс тохирохыг нь дугуйлаарайa.aасb.  тайc.  тэйd.  рүүАсуулт­3дараах өгүүлбэрийг гүйцээж бичАнхааруулах өгүүлбэрийн ...................эцэст тавина.a.  цэг c.асуултын тэмдэг b.  анхаарлын тэмдэг d.аль нь ч бишАсуулт­4Үнэн худлыг сонго.жинхэнэ нэрийг томоор бичнэa.  тиймb.  үгүйАсуулт­5Нөхөж гүйцээ.хэн ?,юу? Гэсэн асуултанд харилагдах хүн юм үзэгдлийг заасан нэрийг a.тэмдэг нэр b.үйл үг c.жинхэнэ нэрАсуулт­6 1 хоног a. үйл үг 2 өндрийг b. ялгах эгшигтэй үг 3 Болд c. балархай эгшиг нь гээгдсэн 4 явах d. оноосон нэрa.1b,2c,3d,4a b.1a,2c,3d,4b Хуудас 7
 8. 8. Тест­2Хуудас 8
 9. 9. Тест­2 тест   чанар гэнэ. гэнэ. үйл үгялгах эгшигтэй үгрхай эгшиг нь гээгдсэн оноосон нэр Хуудас 9
 10. 10. Тест­2Хуудас 10
 11. 11. дүн ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль:Анги, бүлэг:Сурагчийн нэр:Үнэлгээ харах хэсэг.Хувилбар­1 Хувилбар­2Асуулт Оноо  Хариулт Асуулт Оноо  Хариулт 1 1 зөв 1 0 буруу 2 1 зөв 2 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу Авах оноо 8 Авах оноо 8 Авсан оноо 2 Авсан оноо 0 Зөв хариулт 2 Зөв хариулт 0 Буруу хариулт 4 Буруу хариулт 6 Хувь 25 Хувь 0 Үсгэн үнэлгээ F Үсгэн үнэлгээ F Хуудас 11
 12. 12. дүнХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ Багшийн нэр: Хичээлийн нэр: Хичээлийн сэдэв: Хуудас 12

×