HÏå TREO ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORT SYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ống mềm inox - ống ruột gà lõi thép WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 08-22464699

477 views

Published on

www.catvanloi.com, www.ongruotgaloithep.net, www.ongruotgasat.net
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM

Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com

Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
Liquid tight Flexible Metal Conduit (LFMC) -Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm)is a metallic flexible conduit covered by a waterproof plastic coating. The interior is similar to FMC.
Flexible Metallic Tubing (FMT)-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm) is not the same as Flexible Metallic Conduit (FMC)-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm) which is described in National Electrical Code (NEC) Article 348. FMT is a raceway, but not a conduit and is described in a separate NEC Article 360. It only comes in 1/2" & 3/4" trade sizes, whereas FMC is sized 1/2" ~ 4" trade sizes. NEC 360.2 describes it as: "A raceway that is circular in cross section, flexible, metallic and liquidtight without a nonmetallic jacket."
Flexible Metallic Conduit (FMC, often informally called greenfield or flex)-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm) is made by the helical coiling of a self-interlocked ribbed strip of aluminum or steel, forming a hollow tube through which wires can be pulled. FMC-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm) is used primarily in dry areas where it would be impractical to install EMT or other non-flexible conduit, yet where metallic strength to protect conductors is still required. The flexible tubing does not maintain any permanent bend.FMC-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm) may be used as an equipment grounding conductor if specific provisions are met regarding the trade size and length of FMC -Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm)used in addition to the amperage of the circuits contained in the conduit. In general an equipment grounding conductor must be pulled through the FMC-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm) with an ampacity suitable to carry the fault current likely imposed on the largest circuit contained within the FMC-Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm)..
Flexible conduits- Electrical flexible conduit/GI-galvanized flexible steel conduit (20mm, 25mm… 114mm)are used to connect to motors or other devices where isolation from vibration is useful, or where an excess number of fittings would be needed to use rigid connections. Electrical codes may restrict the length of a run of some types of flex

Published in: Business, Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ống mềm inox - ống ruột gà lõi thép WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 08-22464699

  1. 1. HÏå TREO ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORT SYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
  2. 2. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com36giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKeåp xaâ göì HB2 ( Beam Clamp HB2)Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân úã 6 võ trñVêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Gang (Cast iron), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTTProduct CodeMaä saãn phêím PTTGProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTT10 PTTG10 M10PTT12 PTTG12 M12PTT16 PTTG16 M16PTT PTTG PTTG2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N2000N 950N 2000N 2500N 700N 800NKeåp xaâ göì duâng taãi nùång ( Heavy Duty Beam Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 6.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTTNProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTTN16 M16
  3. 3. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp xaâ göì C/Keåp giûä öëng( Applicable Hanger/C-Clamp/CR Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Keåp xaâ göì treo àeân ( Suspending Beam Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTDProduct CodeÀöå daây theáp xaâ göì(mm)PTD6 20KC1KC2KC3 CRPTD6Maä saãn phêím KC1Product CodeMaä saãn phêím KC2Product CodeMaä saãn phêím KC3Product CodeKC1 KC2 KC3Maä saãn phêím CRProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)CR21 21CR27 27CR34 34CR42 42CR49 49CR60 6037giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  4. 4. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comD1D2D338Keåp xaâ göì D ( Purlin Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím Keåp DProduct CodeGoác nghiïngAngle (Àöå)D1 0D2 15D3 345 (-150)Keåp xaâ göì chûä H ( H Beam Clamp)Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím PTTHProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTTH10 M10PTTH12 M12PTTH16 M16giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  5. 5. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåpgaâixaâgöìduângchoöëngluöìndêyàiïånPVC/caápàiïån ( Cable/PVCConduitSnapClip)Vêåt liïåu: Theáp (Steel)Maä saãn phêímKeåp gaâi öëng luöìndêy àiïån PVC/ Caápàiïån vaâo xaâ göìProduct CodeKñch thûúácöëngConduit Size(mm)Àöå daây xaâ göìThickness ofBeam(mm)KGXG19 19 5 - 8KGXG25 25Keåp treo öëng ( Pipe Hanger/Macrofix Hanger )Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímPTDNProduct CodeMaä saãn phêímPTDNQProduct CodeMaä saãn phêímPTDNCProduct CodeMaä saãn phêímMacrofix PTDNMProduct CodeKñch thûúácöëngSize (mm)PTDN15 PTDNQ15 PTDNC15 PTDNM15 21PTDN20 PTDNQ20 PTDNC20 PTDNM20 27PTDN25 PTDNQ25 PTDNC25 PTDNM25 34PTDN32 PTDNQ32 PTDNC32 PTDNM32 42PTDN40 PTDNQ40 PTDNC40 PTDNM40 49PTDN50 PTDNQ50 PTDNC50 PTDNM50 60PTDN65 PTDNQ65 PTDNC65 PTDNM65 76PTDN80 PTDNQ80 PTDNC80 PTDNM80 90PTDN100 PTDNQ100 PTDNC100 PTDNM100 114PTDN125 PTDNQ125 PTDNC125 PTDNM125 140PTDN150 PTDNQ150 PTDNC150 PTDNM150 168PTDN200 PTDNQ200 PTDNC200 PTDNM200 216Keåp treo öëng daång K ( K Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím Keåp KProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)KKC19 19KKC25 25KKC31 31PTDNPTDNQPTDNCPTDNM39giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  6. 6. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp gaá mùåt phùèng K ( Flange Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím KFCProduct CodeKñch thûúác keåpSize (mm)KFC24 24Keåp treo öëng ( Swivel Loop Hanger)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3 mmMaä saãn phêím PBDNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)Maä saãn phêím PBDNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PBDN15 21 PBDN65 76PBDN20 27 PBDN80 90PBDN25 34 PBDN100 114PBDN32 42 PBDN125 140PBDN40 49 PBDN150 168PBDN50 60 PBDN200 21640giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKeåp soáng tön ( Proof Clamp)Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím Keåp Soáng TönProduct CodeKñch thûúác Soáng TönSize (mm)KST1820 18 - 20
  7. 7. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp giûä öëng chûä U ( U Bolt)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Theáp boåc caách àiïån PVC (Insulated PVC coating)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím UBLProduct CodeMaä saãn phêím UBBProduct CodeMaä saãn phêím UBProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)UBL15 UBB15 UB15 21UBL20 UBB20 UB20 27UBL25 UBB25 UB25 34UBL32 UBB32 UB32 42UBL40 UBB40 UB40 49UBL50 UBB50 UB50 60UBL65 UBB65 UB65 76UBL80 UBB80 UB80 90UBL100 UBB100 UB100 114UBL125 UBB125 UB125 140UBL150 UBB150 UB150 168UBL200 UBB200 UB200 216Keåp giûä öëng Omega ( Hole Trap)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PODNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PODN 15 21PODN 20 27PODN 25 34PODN 32 42PODN 40 49PODN 50 60PODN 65 76PODN 80 90PODN 100 114PODN 125 140PODN 150 168PODN 200 216UBUBBUBL41giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  8. 8. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp treo duâng cho treo öëng vaâ ty ( Conduit Clamps With Thread Rod) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêím PTOProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PTO19 19PTO25 25PTO31 31PTO39 39PTO51 51PTO63 63PTO75 75Giaá àúä thanh caái Busbar trong tuã àiïån ( Busbar Support)Vêåt liïåu: NhûåaMaä saãn phêím SBProduct CodeKñch thûúác thanh àöìngCopper tape size (mm)SB02 5 x 5042Keåp treo öëng kiïíu Clevis ( Clevis Pipe Hanger)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness) : 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêím KCLProduct CodeKñch thûúácSize (mm)KCL80 90KCL100 114KCL125 140KCL150 168KCL200 216KCL250 270Keåp giûä 3 dêy caáp ( Trefoil Clamp)Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Nhöm (Aluminum)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím Keåp giûä 3 dêy caápProduct CodeKñch thûúác 1 caápSize (mm)K3C4448 44 - 48giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

×