Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tu duy tong luc

Tu duy tong luc

Tu duy tong luc

 1. 1. Phát huy sức mạnh TƯ DUY Tâm Việt Group
 2. 2. Dịch chuyển tư duy Paradigm Shift
 3. 3. KIẾN THỨC KỸ NĂNG TƯ DUY?
 4. 4. KIẾN THỨC KỸ NĂNG TƯ DUY
 5. 5. SỨC MẠNH TƯ DUY <ul><li>Não: 3 trong 1 </li></ul><ul><li>Tư duy và học tập </li></ul><ul><li>Nguyên liệu tư duy </li></ul><ul><li>Cơ chế ghi nhớ </li></ul><ul><li>Hai bán cầu não </li></ul><ul><li>Trí tuệ cảm xúc </li></ul><ul><li>Tám năng lực tư duy </li></ul><ul><li>Tư duy tổng thể </li></ul>
 6. 6. BỘ NÃO 3 trong 1
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. 3 trong 1 <ul><li>Não người (đại não) </li></ul><ul><li>Não thú </li></ul><ul><li>Não bò sát </li></ul>
 10. 10. Não bò sát <ul><li>Phản ứng tức thời không tính toán </li></ul><ul><li>Bảo vệ ta trước những thương tổn sinh lý </li></ul><ul><li>Kiểm soát hoạt động sinh lý </li></ul><ul><li>Bản năng sinh tồn (không lôgic, suy luận) </li></ul><ul><li>(Bò sát: thạch sùng, cá sấu…) </li></ul>
 11. 11. Não thú <ul><li>Trung khu cảm xúc </li></ul><ul><li>Bộ máy điều khiển: </li></ul><ul><ul><li>Hệ thống miễn dịch </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hoocmôn </li></ul></ul><ul><ul><li>Giấc ngủ </li></ul></ul><ul><li>(Động vật có vú: chó) </li></ul>
 12. 12. Não người <ul><li>Trung khu suy nghĩ, suy luận logic </li></ul><ul><li>Kết hợp thông tin, tạo thông tin mới </li></ul><ul><li>Ngôn ngữ </li></ul><ul><li>Tư duy trừu tượng </li></ul><ul><li>Điều khiển hoạt động sáng tạo </li></ul><ul><li>(duy nhất có ở con người) </li></ul>
 13. 13. Chiến Biến Giải pháp
 14. 14. Phát huy sức mạnh bộ não <ul><li>Tạo lập môi trường </li></ul><ul><ul><li>Vui vẻ </li></ul></ul><ul><ul><li>An toàn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tích cực </li></ul></ul><ul><li>Ứng xử tích cực </li></ul><ul><ul><li>Với chính mình </li></ul></ul><ul><ul><li>Với mọi người </li></ul></ul>
 15. 15. Vui vẻ khỏe người Vui vẻ trẻ lâu Vui vẻ đẻ ra tình Vui vẻ đẻ ra tiền
 16. 16. Một nụ cười bằng Mười thang thuốc bổ, Bằng một rổ penicilin, Hơn một nghìn viên B1
 17. 17. Không biết cười thì đừng mở tiệm Ngạn ngữ Trung Quốc
 18. 18.
 19. 19. Cuộc đời không nghiêm túc như chúng ta nghĩ, hãy vui đùa một cách nghiêm túc.
 20. 20. Cười  lên não NGƯỜI Quát/ Tát  xuống não BÒ SÁT
 21. 21. Xởi lởi trời cho Ky bo trời bóp
 22. 22. Tư duy & Học tập
 23. 23. Nguyên liệu của tư duy
 24. 24. Cơ chế hoạt động của não <ul><li>Hình ảnh </li></ul><ul><li>Kết nối </li></ul><ul><li>Não có hình ảnh từ: </li></ul><ul><ul><li>Không? </li></ul></ul><ul><ul><li>Cấm? </li></ul></ul><ul><ul><li>Đừng? </li></ul></ul>
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28. Than
 29. 29.
 30. 30. Cơ chế ghi nhớ
 31. 31. Thông tin từ giác quan Chú ý Mã hoá Gợi nhớ Toàn bộ thông tin bị mất trong vòng từ 0,5 đến 3 giây Thông tin không được nhẩm lại bị mất sau 15 giây Trí nhớ giác quan Trí nhớ dài hạn Một vài thông tin có thể bị mất theo thời gian Trí nhớ ngắn hạn Sự nhẩm lại duy trì
 32. 32. Trí nhớ ngắn hạn Trí nhớ dài hạn Kiến thức từ trí nhớ dài hạn Sự nhẩm lại tỉ mỉ Sự nhẩm lại duy trì Trí nhớ làm việc Suy giảm (quên)
 33. 33. Hai bán cầu não
 34. 34. Thị giác Thính giác Vị giác Khứu giác Vận động Vùng cảm giác
 35. 35. Kết hợp hai bán cầu não
 36. 36. 8 năng lực tư duy IQ
 37. 37. Bán cầu não trái <ul><li>Thực tế </li></ul><ul><li>Từ ngữ </li></ul><ul><li>Tổ chức </li></ul><ul><li>Con số </li></ul><ul><li>Chi tiết </li></ul><ul><li>Phân tích </li></ul><ul><li>Phương pháp </li></ul><ul><li>Toán học </li></ul><ul><li>Thời gian </li></ul>
 38. 38. Bán cầu não phải <ul><li>Mơ mộng </li></ul><ul><li>Hình ảnh </li></ul><ul><li>Sáng tạo </li></ul><ul><li>Màu sắc </li></ul><ul><li>Tổng thể </li></ul><ul><li>Cảm giác </li></ul><ul><li>Trực giác </li></ul><ul><li>Bản chất </li></ul><ul><li>Âm nhạc </li></ul><ul><li>Khoảng thời gian </li></ul>
 39. 39. Trí tuệ cảm xúc
 40. 40. Tâm sáng Tầm cao
 41. 41. IQ Chỉ số thông minh (Intelligence Quotient) Trí tuệ xúc cảm (Emotional Intelligence) EI Trí tuệ Xã hội (Social Intelligence) SI PI Trí tuệ Thực dụng
 42. 42. Trí tuệ cảm xúc <ul><li>Tự nhận thức </li></ul><ul><ul><li>Hiểu trạng thái, cảm xúc, động lực </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiểu tác động của mình tới người khác </li></ul></ul><ul><li>Tự điều chỉnh </li></ul><ul><ul><li>Điều chỉnh, định hướng trạng thái c/xúc </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiềm chế sự đánh giá để tư duy </li></ul></ul>
 43. 43. Trí tuệ cảm xúc <ul><li>Tự tạo động lực </li></ul><ul><ul><li>Đam mê với các mục tiêu khác tiền và địa vị </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiên định đeo bám mục tiêu </li></ul></ul><ul><li>Đồng cảm </li></ul><ul><ul><li>Hiểu cảm xúc giả tạo của người khác </li></ul></ul><ul><ul><li>Khả năng ứng xử dựa vào c/xúc người khác </li></ul></ul><ul><li>Kỹ năng xã hội </li></ul><ul><ul><li>Quản lý quan hệ & xây dựng hệ thống </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt </li></ul></ul>
 44. 44. Tám năng lực tư duy
 45. 45. Tư duy tổng thể
 46. 46. Không ai mạnh bằng tất cả chúng ta hợp lại
 47. 47. Khởi tạo ý tưởng <ul><li>Càng nhiều càng tốt </li></ul><ul><li>Càng mới lạ càng tốt </li></ul><ul><li>Không phê phán, chỉ trích </li></ul>
 48. 48. Ý chính 2 Ý chính 1 Ý chính 4 Ý chính 3 Ý con 4.3 Ý con 4.1 Ý con 2.1 Ý con 2.2 Ý con 1.1 Ý con 1.2 Ý con 3.3 Ý con 3.2 Ý con 3.1 Ý con 2.3 Ý con 4.2 Ý con 1.3 CH Ủ ĐỀ
 49. 49.
 50. 50. Cảm xúc Trực giác Nguy cơ Tổng thể Kết luận Là gì? Tồn tại
 51. 51. Thông tin Dữ liệu Lợi ích Viễn cảnh Giải pháp Sáng tạo Sẽ là gì? Phát triển
 52. 52. Cảm xúc Trực giác Thông tin Dữ liệu Nguy cơ Sai lệch Lợi ích Viễn cảnh Giải pháp Sáng tạo Tổng thể Kết luận
 53. 53. RẼ TRÁI RẼ PHẢI
 54. 54. THỬ THÁCH VẤN ĐỀ
 55. 55. SỬA CHỮA BÀO CHỮA
 56. 56. TÍCH CỰC TIÊU CỰC
 57. 57. TƯƠNG LAI QUÁ KHỨ
 58. 58. TẠI SAO GIỮ TẠI SAO BỎ
 59. 59. Tư duy song song TÔI BẠN CHÚNG TA
 60. 60. VẤN ĐỀ Tổng quan Đánh giá chung Quản lý quá trình tư duy Kết luận cuối cùng <ul><li>Sáng tạo </li></ul><ul><li>Triển vọng </li></ul><ul><li>Giải pháp, lựa chọn </li></ul>Phê phán Cảnh giác, thận trọng Phán xét, bào chữa Tích cực Lạc quan Giá trị, lợi ích Cảm xúc Linh cảm, trực giác Khách quan Thông tin Số liệu, dữ liệu
 61. 61. Cân bằng
 62. 62. Hài hoà
 63. 63.  Ý CHÍ  TƯ TƯỞNG Ý niệm  KHÁI NIỆM VỐN SỐNG DÙNG NGAY & QUAY VÒNG Ý tưởng
 64. 64. Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Quý này, Năm này, có gì hơn trước? (Ngoài & Trong ta)

×