Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

So do tu duy

36,768 views

Published on

So do tu duy

Published in: Education, Technology

So do tu duy

 1. 1. Sơ đồ tư duy Tâm Việt Group
 2. 2. Khái niệm <ul><li>Kỹ thuật hình hoạ </li></ul><ul><li>Khai phá tiềm năng bộ não </li></ul><ul><li>Kết hợp các năng lực tư duy </li></ul><ul><li>Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian </li></ul>
 3. 3. Sơ đồ tư duy
 4. 4. 40-50 nghìn suy nghĩ mỗi ngày
 5. 5. Suy nghĩ & Vòi bạch tuộc
 6. 6. Mọi thứ rối tung
 7. 9. Lịch sử <ul><li>Tony Buzan </li></ul>
 8. 10. Lịch sử <ul><li>Hàng triệu người </li></ul><ul><li>sử dụng </li></ul>
 9. 11. Giảng viên. Đại sảnh.Văn nghệ. Loa. Đèn.Thi cử.Sinh viên.Sân bãi.Micrô. Cây cối.Giao lưu.Ghế đá.Liên hoan. Hiệu phó.Giảng đường. Máy tính. Học tập . Quạt . Bí thư . Vườn hoa Bảo vệ . Bàn ghế. Bạn bè. Nhà tập. Thể thao . Máy chiếu . Nghiên cứu.,.
 10. 12. Chia sẻ về Cách học Sơ đồ hoá
 11. 14. Ý chính 2 Ý chính 1 Ý chính 4 Ý chính 3 Ý con 3 Ý con 1 Ý con Ý con Ý con 1 Ý con 2 Ý con 3 Ý con 2 Ý con 1 Ý con Ý con 2 Ý con 3 CH Ủ ĐỀ
 12. 15. Ý chính 2 Ý chính 1 Ý chính 4 Ý chính 3 Ý con 3 Ý con 1 Ý con Ý con Ý con 1 Ý con 2 Ý con 3 Ý con 2 Ý con 1 Ý con Ý con 2 Ý con 3 CH Ủ ĐỀ
 13. 19. Hứng thú!!!
 14. 21. Giải quyết vấn đề <ul><li>Sáng tạo </li></ul>
 15. 22. Tăng sức mạnh sáng tạo
 16. 23. <ul><li>Sáng tạo </li></ul><ul><li>ý tưởng </li></ul><ul><li>khả thi </li></ul>
 17. 24. Tập hợp & Lưu giữ Dữ liệu khổng lồ
 18. 25. Khi có sơ đồ tư duy <ul><li>Hạn chế? </li></ul><ul><li>Khổ giấy </li></ul>
 19. 26. Số lượng hay kết nối?
 20. 27. Hàng trăm nghìn ý tưởng
 21. 28. Chi tiết
 22. 29. BT xem bản đồ Tìm chợ Đồng Xuân
 23. 30. Hệ thống ý tưởng
 24. 31. Chi tiết & Tổng thể
 25. 32. Tăng khả năng Ghi nhớ
 26. 33. KÕt hîp hai b¸n cÇu n·o <ul><li>ThÓ thèng nhÊt </li></ul><ul><li>Tèi ®a ho¸ </li></ul><ul><li>2 b¸n cÇu n·o </li></ul>
 27. 34. Thuận tiện <ul><li>Nhìn </li></ul><ul><li>Đọc </li></ul><ul><li>Suy ngẫm </li></ul><ul><li>Ghi nhớ </li></ul>
 28. 36. Người đi học <ul><li>Ghi nhớ </li></ul><ul><li>Ghi chép </li></ul><ul><li>Viết luận </li></ul><ul><li>Viết báo cáo </li></ul><ul><li>Thuyết trình </li></ul><ul><li>Suy nghĩ </li></ul><ul><li>Tập trung </li></ul>
 29. 37. Ghi chép <ul><li>Không lệ thuộc vào trình tự </li></ul><ul><li>Giảm thiểu tối đa câu chữ </li></ul><ul><li>Phát huy trí nhớ thị giác </li></ul>
 30. 38. Cá nhân <ul><li>Lên kế hoạch </li></ul><ul><li>Tổ chức </li></ul><ul><li>Phân tích vấn đề </li></ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li></ul><ul><li>Khởi tạo ý tưởng </li></ul><ul><li>Lập danh sách </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 31. 39. Trong tổ chức <ul><li>Lên kế hoạch </li></ul><ul><li>Làm dự án </li></ul><ul><li>Tổ chức </li></ul><ul><li>Đàm phán </li></ul><ul><li>Hội họp </li></ul><ul><li>Đào tạo </li></ul><ul><li>Phỏng vấn </li></ul><ul><li>Đánh giá </li></ul><ul><li>Miêu tả khái quát </li></ul>
 32. 41. BT lập kế hoạch sử dụng công cụ

×