Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sales skills\11. Ke hoach ban hang

19,872 views

Published on

Sales skills\11. Ke hoach ban hang

Published in: Education, Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thnks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sales skills\11. Ke hoach ban hang

 1. 1. Kỹ năng bán hàng KẾ HOẠCH Tâm Việt Group
 2. 2. Không biết đi đâu thì chẳng bao giờ đến nơi
 3. 3. Mục tiêu bán hàng <ul><li>Bán được hàng </li></ul><ul><li>Bán đủ chủng loại </li></ul><ul><li>Tăng giá trị đơn hàng </li></ul><ul><li>Thu hồi công nợ </li></ul><ul><li>Nắm bắt thông tin thị trường </li></ul>
 4. 4. Một mục tiêu không có kế hoạch là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
 5. 5. Tại sao phải có kế hoạch <ul><li>Lập kế hoạch từng bước để đạt mục tiêu </li></ul><ul><li>Ý thức tốt hơn trong việc sử dụng thời gian </li></ul><ul><li>Ghi chép việc làm để sử dụng thời gian tốt </li></ul><ul><li>Đo lường tiến trình thực hiện để đạt mục tiêu </li></ul><ul><li>Điều chỉnh các hoạt động của mình </li></ul>
 6. 6. Nội dung KH hàng ngày <ul><li>Những việc phải làm </li></ul><ul><ul><li>Các cuộc giao hàng </li></ul></ul><ul><ul><li>Các cuộc hẹn </li></ul></ul><ul><ul><li>Các cuộc liên hệ khách hàng tiềm năng </li></ul></ul><ul><li>Theo sát các hoạt động hiện tại </li></ul><ul><li>Các nguồn kinh doanh mới </li></ul><ul><li>Các nguồn kinh doanh trong tương lai </li></ul>
 7. 7. Các yêu cầu <ul><li>Thực hiện kế hoạch hàng ngày </li></ul><ul><li>Viết ra kế hoạch của mình </li></ul><ul><li>Cần có sự lựa chọn (nguồn khách hàng) </li></ul><ul><li>Quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra </li></ul>
 8. 8. Các nguồn KH tiềm năng <ul><li>Các nguồn theo dõi tiếp: </li></ul><ul><ul><li>Các khách hàng cần liên hệ ngay </li></ul></ul><ul><li>Các nguồn mới: </li></ul><ul><ul><li>Nguồn khách hàng tiềm năng đang phát triển </li></ul></ul><ul><li>Các nguồn tương lai: </li></ul><ul><ul><li>Các nguồn KH tiềm năng cần phát triển </li></ul></ul>
 9. 9. Phát triển kế hoạch Hoạt động tiếp theo 4. 3. 2. 1. Kết quả Kế hoạch hành động KH tiềm năng
 10. 10. Thành công Mục tiêu Phương pháp = + 100% 100% 0%

×