Reka bentuk instruksional chap 12 n 13

3,271 views

Published on

Chap: 12 Conducting Formatif & Sumatif Evaluation .
Chap 13: Learning Theory & Instructional Theory

2 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reka bentuk instruksional chap 12 n 13

 1. 1. Hasimah binti Awang (M20101000264) Wan Haziatul Izlawati binti Wan Zahari (M20101000428) Moona Fairuz binti Bidin (M20092001131)
 2. 2. BAB 12 : MENGENDALIKAN PENILAIAN FORMATIF & PENILAIAN SUMATIF
 3. 3. PENILAIAN FORMATIF Penilaian yang dijalankan secara berterusan, iaitu semasa P&P sedang dijalankan. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa P&P. 
 4. 4. Tujuan ( purpose) Audience Isu (Issues) Sumber (Resources) Bukti (Evidence) purpose) Teknik Pengumpulan Data (Data-gathering Techniques) Analisis (Analysis) Laporan ( Reporting ) LANGKAH MERANCANG PENILAIAN FORMATIF
 5. 5. TUJUAN <ul><li>Kenal pasti tujuan utama membuat penilaian </li></ul><ul><li>Contoh: Ingin membuat penilaian menggunakan komputer. Tetapi organisasi tidak mempu untuk membeli perisian khusus. Persoalannya! Adakah masih sesuai membuat penilain formatif ini dengan menggunakan komputer? </li></ul>
 6. 6. AUDIENCE <ul><li>Siapakah target utama penilaian itu dibuat? </li></ul><ul><li>Contoh: Keputusan penilaian itu untuk siapa? </li></ul><ul><li>Mungkin... pihak pengurusan, guru, perancang kursus, atau gabungan beberapa atau kesemuanya. </li></ul>
 7. 7. ISU <ul><li>Melihat kepada persoalan atau objektif utama penilaian. </li></ul><ul><li>Contoh: Setelah memilih membuat penilaian menggunakan komputer, isu utamanya adalah, adakah pelajar mahir menggunakan perisian komputer tersebut? </li></ul>
 8. 8. SUMBER <ul><li>Apakah sumber yang diperlukan untuk mengendalikan penilaian? </li></ul><ul><li>Contoh: Tenaga pengajar & peralatan. </li></ul>
 9. 9. BUKTI <ul><li>Apakah jenis data atau maklumat yang diperlukan untuk menjawab persoalan penilaian? </li></ul><ul><li>Contoh: Adakah benar pelajar itu sendiri yang menjawab soalan atau tidak? (kebolehpercayaan / kesahan) </li></ul>
 10. 10. TEKNIK PENGUMPULAN DATA <ul><li>Apakah kaedah untuk mengumpul data? </li></ul><ul><li>Teknik yang boleh digunakan ujian prestasi, ujian bertulis, pemerhatian, soal selidik dan temu bual. </li></ul><ul><li>Contoh: Ujian prestasi - penilaian bertulis 60% dan praktikal 40%. </li></ul>
 11. 11. ANALISIS <ul><li>Bagaimana data penilaian itu dianalisa? </li></ul><ul><li>Contoh: menggunakan analisa statistik – min, median, mod. </li></ul>
 12. 12. LAPORAN <ul><li>Bagaimana, kepada siapa dan bila keputusan penilaian dilaporkan? </li></ul><ul><li>Contoh: Laporan bertulis atau laporan lisan. </li></ul>
 13. 13. JENIS-JENIS PENILAIAN FORMATIF <ul><li>Connoisseur-Based Studies </li></ul><ul><li>Decision-Oriented Studies </li></ul><ul><li>Objectives-Based Studies </li></ul><ul><li>Public Relation-Inspired Studies </li></ul>
 14. 14. Connoisseur-Based Studies <ul><li>Kajian yang melibatkan individu atau pakar dan perunding lain (pereka bentuk & media) </li></ul>Mereka akan menguji arahan dan memberi pendapat berkaitan ketepatan & keberkesanan instruksional.
 15. 15. Decision-Oriented Studies <ul><li>Berasaskan kepada penyediaan maklumat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dengan lebih teliti. </li></ul><ul><li>Contoh: Adakah pengajaran ini memerlukan masa yang lebih untuk diselesaikan? </li></ul>
 16. 16. Objectives-Based Studies <ul><li>Berasaskan objektif yang telah ditetapkan dalam program instruksional. </li></ul><ul><li>Biasanya menggunakan rekabentuk pretest-postest untuk melihat kejayaan dan sikap. </li></ul>
 17. 17. Public Relation-Inspired Studies <ul><li>Organisasi luar yang menyumbang dalam sesuatu projek instruksional yang mempunyai kepentingan terhadap organisasinya. </li></ul><ul><li>Contoh: Tajaan, publisiti </li></ul>
 18. 18. PERINGKAT PENILAIAN FORMATIF
 19. 19. PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif ialah penilaianyang dijalankan di akhir sesuatu kursus atau program. Mengetahui setakat mana keberkesanan program yang telah dijalankan. Memperoleh maklumat  tentang pencapaian pelajar pada kursus itu. Ujian sumatif juga diguna untuk tujuan persijilan. Contoh ujian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.
 20. 20. KEBERKESANAN PROGRAM PENILAIAN SUMATIF <ul><li>Sejauh manakah pelajar mencapai objektif pembelajaran? </li></ul><ul><li>Boleh dinilai daripada markah ujian, prestasi kerja projek & rekod pemerhatian tingkah laku pelajar. </li></ul><ul><li>Analisis markah boleh menggunakan perisian statistik. </li></ul>
 21. 21. KAEDAH MEMBUAT PENILAIAN SUMATIF <ul><li>Kenal pasti objektif program </li></ul><ul><li>Kenal pasti reka bentuk penilaian untuk setiap objektif </li></ul><ul><ul><li>Pretest-posttest dengan satu kumpulan </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskriptif satu kumpulan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kumpulan eksperimen kawalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis kos, sumber & implementasi </li></ul></ul><ul><li>Bangunkan instrumen pengumpulan data & prosedur untuk setiap objektif. </li></ul><ul><ul><li>Soal selidik </li></ul></ul><ul><ul><li>Temu bual </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemerhatian </li></ul></ul><ul><ul><li>Ujian pencapaian </li></ul></ul>
 22. 22. Sambungan…. <ul><li>Ikuti proses penilaian </li></ul><ul><ul><li>Tetapkan jadual pengumpulan data </li></ul></ul><ul><ul><li>Kumpul data </li></ul></ul><ul><li>Analisis keputusan daripada setiap instrumen </li></ul><ul><li>Sebarkan keputusan dan laporan </li></ul><ul><ul><li>Laporan penilaian </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesyuarat kumpulan </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbincangan individu </li></ul></ul>
 23. 23. KEEFISYEN PROGRAM <ul><ul><li>Masa yang diperlukan oleh pelajar untuk mencapai unit objektif </li></ul></ul>
 24. 24. KEEFISYEN PROGRAM <ul><li>Bilangan staf yang diperlukan untuk instruktional & masa yang dicurahkan dalam program. </li></ul>
 25. 25. KEEFISYEN PROGRAM <ul><li>Fasiliti yang diperlukan dalam program. </li></ul>
 26. 26. BAB 13: TEORI PEMBELAJARAN DAN TEORI INSTRUKSIONAL
 27. 27. Teori Pembelajaran
 28. 28. Teori Behavioris
 29. 29. Teori Kognitif
 30. 30. Teori Sosialis
 31. 31. Teori Insktruksional
 32. 32. Strategi Pengajaran
 33. 33. Model Rekabentuk Pengajaran <ul><li>Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai sains untuk mencipta amalan pengajaran yang terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan situasi pembelajaran yang memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran berlaku . </li></ul>
 34. 34. Aplikasi Teori dalam Instruksional Objektif Pembelajaran
 35. 35. Aplikasi Teori dalam Rekabentuk Instruksional
 36. 36. Aplikasi teori dalam bahan instruksional
 37. 37. Aplikasi Teori dalam Rekabentuk Instruksional
 38. 38. Setelah didedahkan dengan animasi jantung secara menyeluruh, barulah struktur-struktur jantung diperkenalkan agar pembelajaran bermakna dan jelas. Aplikasi teori dalam bahan instruksional
 39. 39. Aplikasi Strategi Instruksional Demonstrasi Bahan yang diperlukan untuk membuat eksperimen. Gambarajah yang menunjukkan bagaimana eksperimen dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk melakukan eksperimen Air Pressure.
 40. 40. Aplikasi Strategi Instruksional Latih Tubi Planet yang telah diletakkan dikedudukannya oleh pengguna. Planet yang perlu diletakkan pada tempatnya oleh pengguna. Markah diberikan jika planet tersebut diletakkan pada kedudukan yang betul.
 41. 41. Aplikasi Strategi Instruksional Kuliah Interaktif
 42. 42. Aplikasi Strategi Instruksional Tayangan video animasi
 43. 43. Kesimpulan <ul><li>Teori pembelajaran dan teori instruksional merupakan asas yang mendasari rekabentuk instruksional. </li></ul><ul><li>Model rekabentuk pengajaran menggabungkan teori-teori ini bagi menentukan strategi dan aplikasi pengajaran yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. </li></ul><ul><li>Guru sebagai instruktor harus bijak memilih dan mengaplikasikan teori-teori ini agar proses pengajaran & pembelajaran menjadi bermakna dan berkesan. </li></ul>

×