KEMENTERIAN PENOIDIKAN MALAYSIA,       BAHAGIAN SUMBER MANUSIA.               Telefon  03-2098 6900 ...
lATAR BELAKANG 2.   Sebagaimana sedia dimaklumi, satu garis panduan pelaksanaan BISPtelahpun diedarkan melalui Surat Pek...
a.   Pendidikan Rendah iaitu subjek Sains dan Matematik;    b.   Pendidikan Menengah iaitu subjek Sains, Matematik,...
Sekolah Rendah   6.1  PPP yang mengajar di Sekolah Rendah (Sekolah Kebangsaan,   Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Seko...
seminggu (bagi      peruntukan waktu ini boleh di ruJu k    kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11 & 12/2002);c)...
Sekolah Menengah   6.2  PPP yang mengajar di Sekolah Menengah (Sekolah Menengah  TeknikjVokasional, Sekolah Bestari,...
seminggu peringkat menengah/peringkat STPM ya ng   mana berkaitan (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk   kepada ...
Pengetua, Gu ru Besar Dan Semua Penolong Kanan Sekolah MenengahDan Renda h   6.3  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang...
iii)   mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa          Inggeris   dalam   SPM    atau  MCE   a...
di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai    opsyen Bahasa Inggeris; atau    ii)  jika tidak mempunyai opsye...
iv)   telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana­       mana   Kursus    Bahasa   Inggeris   di   p...
c)  Syarat Mencapai Tahap Penguasaan BahasaInggeris melalui;   i)   mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau   ii...
Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan   6.5  PPP yang bertugas di Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan   perlu...
iv)  telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana            Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antara...
-          c)  Syarat   Mencapai       Tahap  Penguasaan     Bahasa          Inggeris ...
7.1   5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhldmatan Pendidikan     Siswazah;     7.2   10% daripada gaji po...
d. 	  bercuti rehat melebihi 28 hari      bayaran  dihentikan  bagi            berturut-turut.    ...
PENUTUP14.   Ketua-Ketua Jabatan hendaklah     mengambil tindakan  mengedarkanSurat  Pekeliling  ini  kepada  ...
Salinan Kepada: Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pendidikan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Timbalan Ketua Set...
LAM PIRAN A     S EN ARA I KU AS A M ELULUS BAYARA N INSENTIF SUBJEK PEND IDIK A N (BISP )         MENGIKUT S...
LAMPIRAN B                          FO RMAT PERA KUA N BISP          BAYARAN INSENTIF S...
ii) 	  Pengalaman telah mengaJar subJek SainsjMatematikjBahasa             Inggeris sekurang-kurangnya 3 tahu...
C. 	  MAKLU MAT KE LAYAKAN BAGI PPP YA NG M ENGGUNA KAN                            OPSYEN   ...
D.     PE NGAKUA N P EG AWAI        Saya mengaku butir-but ir yang dinyatakan di ata s adalah benar.     ...
FORMAT A                              FOR MAT PERA KUA N         SYARAT KELAYAKAN BA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Surat pekeliling panduan pembayaran bisp

6,919 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Surat pekeliling panduan pembayaran bisp

 1. 1. KEMENTERIAN PENOIDIKAN MALAYSIA, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA. Telefon 03-2098 6900 PARAS 6, BLOK J. Kawat PENDIDIKAN PUSAT BAN DAR DAMANSARA. Fax 03-20959987 50604 KUALA LUMPUR. http://www.moe.gov.my Ruj. Kami KP( PP) 0053/7/( 64) Tarikh 03 JamadilawaJ 1424 03 Ju lai 2003 Semua Ketua Sahagian Semua Pengarah Pendidikan Negeri Semua Pengetua Maktab Perguruan Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pengetua Kolej KomunitiY. Bhg . Datuk/Dato/ Tuan/Puan,S URAT PEKELILI NG PERKHIDMATAN KEMENTERI AN PE NDIDIKA NBIL. 3 TA HUN 2003Ga ris Panduan Pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan(BI SP) Bagi Pegaw ai Perkhi dmatan Pend idikan Bidang Sains,Matematik Dan Ba hasa InggerisTUJUAN1. Tujuan Surat PekeliJing Perkhidmatan ini adaJah untuk menamba hba ikgaris panduan pelaksanaan BISP bagi Pegawai Perkhidmata n Pendidikan (PPP)yang telah diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun2003 bertarikh 06 Februari 2003. I (Sila cat atkan rUJukLln Kementerian ini apabila berhubung)
 2. 2. lATAR BELAKANG 2. Sebagaimana sedia dimaklumi, satu garis panduan pelaksanaan BISPtelahpun diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003. Walau bagaimanapun didapati beberapa masalah pelaksanaan telah berbangkit berikutan dengan garis panduan tersebut. Untuk melancarkan urusan pelaksanaan dan juga untuk mempastikan keseragaman dalam kaedahpembayaran BISP, Kementerian menggantikan garis panduan tersebut dengangaris panduan ini supaya ianya boleh meliputi semua PPP yang mengajarsubjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar BahasaInggeris atau menggunakan kelayakan bidang tersebut dalam tugas rasmimereka.KElAYAKA N BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN CBISP)3. Pemberian BISP kepada PPP di Kementerian Pendidikan adalah tertaklukkepada syarat-syarat yang meliputi dua aspek iaitu kelayakan subjek dankelayakan anggota terlibat.Ke layakan Subjek4. Dari aspek subjek, adalah ditetapkan bahawa anggota yang mengajarsubjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar subjekBahasa Inggeris boleh dipertimbang menikmati faedah ini. Komponen subjekSains dan Matematik adalah merangkumi semua subjek Sains Tulen, Teknikaldan Teknologi Maklumat. Subjek Teknikal yang dimaksudkan adalah TeknologiPetroleum, Teknologi Makanan dan Reka Bentuk di bawah Program Politeknik.Sehubungan itu, pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan bagiPengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik mengikut peringkatadalah seperti berikut:­ 2
 3. 3. a. Pendidikan Rendah iaitu subjek Sains dan Matematik; b. Pendidikan Menengah iaitu subjek Sains, Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan, Matematik Tambahan dan Teknologi Maklumat; c. Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan 6) iaitu subjek Fizik, Kimia, Biologi, Matematik dan Perkomputeran; d. Program Matrikulasi iaitu subjek 8iologi, Fizik, Kimia, Matematik dan Sains Informatik; e. Program Politeknik iaitu subjek Matematik, Teknologi Maklumat, Teknologi Petroleum, Teknologi Makanan dan Reka Bentuk; f. Program Maktab Perguruan iaitu subjek Sains, Matematik dan Teknologi Maklumat. g. Program Kolej Komuniti iaitu subjek Sains, Matematik dan Teknologi Maklumat.5. Kelayakan subjek seperti di para 4(a) hingga 4(g) adalah komponensubjek Sains dan Matematik yang perlu diajar dalam Bahasa Inggeris.Kelayakan anggota6. Adalah ditetapkan bahawa PPP yang layak dipertimbangkan untuk BISPadalah PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris,mengajar subjek Bahasa Inggeris dan PPP yang menggunakan kelayakantersebut dalam tugas rasmi mereka.
 4. 4. Sekolah Rendah 6.1 PPP yang mengajar di Sekolah Rendah (Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Bestari dan Sekolah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syarat­ syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP. a) Syarat Kelaya kan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris; ata u ji) jika tidak mempunyai opsyen subjek dj atas tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengaJar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusa,n; atau iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan. b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu m inima pengajaran 4
 5. 5. seminggu (bagi peruntukan waktu ini boleh di ruJu k kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11 & 12/2002);c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bah asaInggeris melalu i; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengatl atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris ; atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalarn negerijlain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; ata u v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 5
 6. 6. Sekolah Menengah 6.2 PPP yang mengajar di Sekolah Menengah (Sekolah Menengah TeknikjVokasional, Sekolah Bestari, Sekolah Sukan, Sekolah Menengah Harian, Sekolah Menengah Berasrama Penuh, Sekolah IYJenengah Agama dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syarat-syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(b) atau 4(c) atau Bahasa Inggeris; atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan; ata u iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan. b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar salah satu subjek di para 4(b) atau 4(c) dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu minima 6
 7. 7. seminggu peringkat menengah/peringkat STPM ya ng mana berkaitan (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk kepada Akta Pendidikan 1996 P.U (A) 531 Jadual 12, 13, 14 dan 15 atau Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988, Bil. 8/1990 dan Bil. 2/2000);c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan BahasaInggeris melalui; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris ; atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana KurslJs Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 7
 8. 8. Pengetua, Gu ru Besar Dan Semua Penolong Kanan Sekolah MenengahDan Renda h 6.3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menyandang jawatan Pengetua, Guru Besar dan Penolong KananjPenyelia Petang di Sekolah Men .:ngah dan Rendah perlu memenuhi syarat-syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris; b) Syarat Kelayakan Mengajar ii) mengajar subjek Sains atau Matematik atau Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris . sekurang-kurangnya 5 waktu seminggu; c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaa n Bahasa I ngge ris melalui; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau 8
 9. 9. iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.Maktab Perguruan, Politeknik, Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti 6.4 PPP yang bertugas di Maktab Perguruan, Politeknik, Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti perlu memenuhi syarat-syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. 6.4.1 8agi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar; a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi, di para 4(e) ba gi Politeknik, di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan 9
 10. 10. di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan;b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar salah satu subjek-subjek tersebut dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu min ima seminggu seperti yang ditetapkan oleh Institusi tersebut;c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan BahasaInggeris melalui; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris;atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau 10
 11. 11. iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana­ mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsajdalam negerijlain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.6.4.2 Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yan gmenggunakan kelayakan opsyen dalam tugas rasmi; a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi, di para 4(e) bagi Politeknik, di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi; 11
 12. 12. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan BahasaInggeris melalui; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris;atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana­ mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsajdalam negerijlain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 12
 13. 13. Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan 6.5 PPP yang bertugas di Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan perlu memenuhi syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP: a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris; b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka; c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau 13
 14. 14. iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-Iain Institusi yang berkaltan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.Jabatan Pendidikan Negeri Oa n Jabatan PendidikanBahagian/ Peja bat Pendidikan Daerah 6.6 PPP yang bertugas di Jabatan Pendidikan NegerijPejabat Pendidikan Bahagian/Pejabat Pendidikan Daerah perlu memenuhi syarat di at b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris; b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka; 14
 15. 15. - c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui; i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. KADAR DAN KRITERIA PEMBAYARAN 7. Kadar Bayaran Insentif Subjek Pendidikan yang ditetapkan untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris adalah seperti berikut: IS
 16. 16. 7.1 5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhldmatan Pendidikan Siswazah; 7.2 10% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma.8. Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secaratetap/sementara/kontrak (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara)layak dibayar insentif ini setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan diatas .9. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan hanya layak mendapat satu bayaranBISP sahaja sama ada bagi pengajaran subjek Sains atau Matematik atauBahasa Inggeri s. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak menerimaBayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) tidak layak dibayar BISP.10. Anggota yang telah memenuhi semua syarat yang dinyatakan akanterus layak menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kecuali dalamkeadaan-keadaan berikut: Keadaan Kenyata a n a. bercuti tanpa gaji (termasuk cuti bayaran dihentikan bagi belajar tanpa gaji) . tempoh cuti tanpa gaji . b. bercuti separuh gaji (termasuk bayaran dihentikan bagi cuti belajar separuh gaji). tempoh cuti separuh gaji . c. berkursus dengan bergaji penuh bayaran dihentikan bagi melebihi 3 bulan. tempoh cuti tersebut. 16
 17. 17. d. bercuti rehat melebihi 28 hari bayaran dihentikan bagi berturut-turut. tempoh cuti tersebut. e. cuti haji, cuti bersalin dan cuti bayaran dihentikan bagi sakit yang melebihi 28 hari tempoh cuti tersebut. berturut-turut. f. anggota gred DG54 dalam bayaran dihentikan bagi kumpulan Pengurusan dan tempoh pemangkuan. Profesional yang memangku jawatan Gred Utama. TARI KH KUAT KUASA 11 . Tarikh kuat kuasa Surat Pekeliling Perkhidmatan ini ialah mulai 0 1-" Januari 2003. KU ASA MELULUS BISP 12. Bagi tujuan perakuan dan kelulusan BISP, Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada senarai kuasa melulus seperti di Lampiran A dan perakuan bagi pegawai yang layak bolehlah diperakukan dengan mengemukakan Format Perakuan BISP seperti di Lampiran B. PEMBATALAN 13. Dengan surat pekeliling ini maka Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003 adalah dibatalkan. 17
 18. 18. PENUTUP14. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan mengedarkanSurat Pekeliling ini kepada Pusat Tanggungjawab, Pejabat PendidikanBahagian/Daerah dan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran masing-masingdan adalah diharap urusan pembayaran insentif ini dapat dilaksanakan denganlancar dan teratur supaya hanya anggota yang benar-benar layak diluluskanbayaranya .15. Sekiranya terdapat sebarang keraguan semasa melaksanakan SuratPekeliling ini bolehlah dirujuk kepada Unit Saraan, Kemudahan danHubungan Kesatuan, Cawangan Pembangunan Organisasi danPerkhidmatan, Bahagian Sumber Manusia (No. Tel: 03-209861 50)."BERKHI DMAT UNTUK NEGARA""CI NTAILA H BAHASA KITA"Saya yang menurut perintah, ~..-/(DATUK Dr. ABDUL RAHMAN BIN lORIS)Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia)Kementerian Pendidikan Malaysia 03 Julai 2003 18
 19. 19. Salinan Kepada: Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pendidikan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan & Pembangunan) Semua Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Semua Setiausaha Bahagian Semua Timbalan Setiausaha Bahagian (Bahagian Sumber Manusia) Setiausaha Sulit Kanan Kepada Y. B Menteri Pendidikan Setiausaha Sulit Kanan Kepada Tirnbalan Menteri Pendidikan Setiausaha Sulit Kepada Y. B. Setiausaha Parlimen KPM Edaran luar: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Bahagian Pembangunan Organisasi, Aras 7-8, Blok C2, Parcel C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 PUTRAJAYA.Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Pentadbiran, Tingkat 4, Blok Tengah, Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 PUTRAJAYA.Presiden, Semua Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. "PENGURUSAN BERKUAlITI MENJAYAKAN MISI"(B[5P)2/ st. P.P(BfSP)-J.200J.doclmas. OJ [9
 20. 20. LAM PIRAN A S EN ARA I KU AS A M ELULUS BAYARA N INSENTIF SUBJEK PEND IDIK A N (BISP ) MENGIKUT STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN/JABATAN B il. S aha gian-Sahagian Pegawai Yang Pega w ai Yang M empera k u Melu luska n 1 Bahagian-Bahagian Ketua JabatCin Ketua Perkhidmatan Pendidikan 2 PPP di Jabatan Pendidikan Pengarah Jabatan Ketua Perkhidmatan Negeri Pendidikan Negeri Pendidikan 3 Maktab/Politeknik/Kolej Matrikulasi/Kolej Komuniti i) Bagi PPP yang mengajar I Pengetua/Pengarah Bahagian Pendidikan Guru/Bahagian I Pengurusan Politeknikl Bahagian Matnkulasil Bahagian Pengurusan Kolej Komur)iti; ii) Bagi PPP yang Ketua Jabatan Ketua Perkhidmatan menggunakan kelayakan Pendidikan secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi I 4. Pejabat Pendidikan Bahagianl Jabatan Pendidikan Ketua Perkhidmatan Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Pendidlkan I 5 Pengetua/Guru Besarl Pegawai Pendi(i kan Jabatan Pendidlkan Negeri Penolong Kanan Daerah/Ketua Sektor I I 6 PPP yang mengajar di sekolah Penolong Kananl Pengetua/Guru Besar I Penyelia Petang 7. PPP yang dipinjamkan ke PengetuafPenolong Pengetua Sekolah Indukl Sekolah Menengah Agama Kanan Pegawai Pendidikan Negeri Daerah/Jabatan Pendidikan Negeri* Bagi perakuan pegawai di nombor 1,2,3 (ii) dan 4, perakuan hendaklah dikemukakan kepada urusetia di Unit Saraan Dan Kemudahan, Bahagian Sumber Manusia
 21. 21. LAMPIRAN B FO RMAT PERA KUA N BISP BAYARAN INSENTIF SU BJEK PE NDI DlKAN (BISP) DA LAM BI DANG SAI NS, MATEMATIK DAN BAHASA IN GGERIS A. MAKlUMAT PEGAWAI 1. Nama: ........ .................. .. ................. .. ... ....... .. ............. .. ........... ... .................... . 2. No. Kad Pengenalan: ............ ................. ......... .. ................. ..... ........ .... ...... ... . 3. Gelaran Jawatan: ................................................... ........................... ....... ....... .. 4. Gred Gaji: ............... ..... .... ..... ......... .... ... ...... ............... .... ............. ...... ..... .. . . 5. *Tarikh Lantikan TetapjSementarajKontrak: .......... ........ ........... .. ..... .... .. .. .. .. 6. Alamat Tempat Bertugas: .......... ......... ....... .................... .... ..... .... ........ .... ..... . 7. Tarikh Muia Bertugas Di Seko!ahfTempat Bertugas Sekarang: ....... __ .. .......... .. . B. MA KLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR 01 SEKOLAH 1. Kelayakan Subjek. i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 1.1.2003 ii) DarjahfTingkatan ...... .. .. .. ..... _ ......... ...... .. ..... _ ... ... ....._ ._ _ -.. ... . ... .. .... .. 2. Kelayakan Anggota. Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana berses uaian. a) Syarat kelayakan Opsyen i) Nyatakan opsyen SainsjMatematikjBahasa Inggeris melalui kelulusan ikhtisasjakademik ... ........................ ... .... . .............. .. .. .. ... .. ........... ... . . . . ... ...... . ... . . ...... . . . . .. . . . ... .. .... .. . .. ............. ... ... . . . . ...... ... . ..... .. .. .... . .. . . ..... . . .... . .. . . . . .. ...........
 22. 22. ii) Pengalaman telah mengaJar subJek SainsjMatematikjBahasa Inggeris sekurang-kurangnya 3 tahun secara berterusan Nama ekolah S Tahun Subjek DarjahjTingkata n iii) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen ( Format A) dan salinan sijii kursus yang telah disahkan.b) Syarat Kelayakan Mengajar. i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek SainsjMatematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris. (Sila lampirkan jadual waktu mengajarjsenarai tugas terkini)c) Syarat Mencapai Ta hap Penguasaan Bahasa I nggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( j ) pada ruangan berkenaan. i) Sijil opsyen Bahasa Inggeris ii) Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris iii) Sijil SPMjMCE iv) Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan ( dengan Pengajaran dan Pembelajaran v) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan ) Matematik dalam Bahasa Inggeris
 23. 23. C. MAKLU MAT KE LAYAKAN BAGI PPP YA NG M ENGGUNA KAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI. 1. Kelayakan Subjek. i) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek MatematikjSainsjBahasa Inggeris. ii) Nyatakan SektorjUnit tempat bertugas .... ...... ... ........ .... ........... .. ....... ........ . 2. Kelayakan Anggota. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) Nyatakan Opsyen SainsjMatematikjBahasa Inggeris melalui ikhtisasjakademik. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi. Sila sertakan senarai tugas terkini. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris. Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( j ) pada ruangan berkenaan. i) Sijil opsyen Bahasa Inggeri s ( ) ii) Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan ( ) tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris iii ) Sijil SPMjMCE ( ) iv) Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan ( dengan Pengajaran dan Pembelajaran v) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan ( ) Matematik dalam Bahasa Inggeris
 24. 24. D. PE NGAKUA N P EG AWAI Saya mengaku butir-but ir yang dinyatakan di ata s adalah benar. Tarikh: ... ... ...... ...... ....... .. .... .. (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai: .. .. .. .... .... .. .. E. ULASA N PEGAWAI YANG MEMPERAKUI (i) Ulasan : .............. .................. ..... ... .... .. ................................. ............... . . (ii) *Sokong/Tidak Disokong : .... .. ...... .... .. .. .. .......... .. Tarikh: ........ .. .. .. ............. .. (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama: Jawatan : Cop Jawatan:F. KELULUSAN *Diluluskan/Tidak Diluluskan : .. .. .......... .. .......... ...... .. (Tandatangan Pegawai Melulus) Nama: Jawatan : Cop Jawatan:* Potong mana yang tidak berkenaan. 4
 25. 25. FORMAT A FOR MAT PERA KUA N SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEM PU NYAI OPSYEN/TIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSA N. Adalah diperakui bahawa EncikjPuanjCik ... ......... ... .. ..... ......... ....... .. .... ..... .... . ...... ... ... .. .. ...... ....... .. .................. .. No Kad Pengenalan .............. .. ..... ................... .... . yang bertugas di sekolah ............... ...... .... ............................................... .. ..... ...... .. telah diarah mengajar subjek .......... ..... .. ..... ... ........ dalam Bahasa Inggerisj Bahasa Inggeris* mulai tarikh ... ...... ... .. .. ... ............. . Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut dan telah menghadiri kursus berikut:- Nama Kursus Tarikh Anjuran Disahkan oleh (Tandatangan pegawai yang memperakUl) Nama Jawatan : Cop Jawatan : Alamat :* Potong mana yang tidak berkenaan

×