Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PANDUAN
PENGURUSAN PANITIA
(SEKOLAH)
Bagaimana Menguruskan Panitia yang
Berkualiti
•
•
•
•
•

Berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 4/1986
Perancangan yang teratur
P...
Bidang Pengurusan Panitia
1. Perancangan Tahunan Panitia
2. Mesyuarat Panitia
3. Pengajaran & Pembelajaran
4. Program Soko...
1

Perancangan Panitia

• “Buku Perancangan Panitia 2014”
yang terancang
• Buku perancangan mengandungi :
a)
b)
c)
d)

Pen...
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 1 : Pengurusan Pentadbiran)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visi, misi, matlamat sekolah
Carta organ...
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 2 : Perancangan Akademik)
• Prestasi semasa mata pelajaran tahun
lalu semua tingkatan /...
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 3 : Perancangan Persatuan/Kelab )
•
•
•
•
•
•

Jawatankuasa Persatuan / Kelab
Objektif ...
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 4 : Dokumen Sokongan)
Penetapan kuota latihan setiap tahun
Penetapan kadar penggunaan p...
PENGURUSAN FAIL PANITIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA
CONTOH:1
SKTT 700 2/1 (1)
CONTOH:2
SKTT – NAMA S...
Pengurusan Fail Panitia
Bil
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nama Fail
Fail Induk Panitia
Fail Sukatan/Huraian Sukatan Panit...
PENGURUSAN PANITIA MATA
PELAJARAN
PANDUAN PENSKORAN
AKSES KENDIRI
PENSKORAN
Pengurusan Fail Panitia

0

1

2

3

4

1.1 Carta Organisasi Kurikulum

Tiada

Lengkap

1.2 Carta Oragnisasi Pan...
PENSKORAN
Pengurusan Fail Panitia

Program
Peningkatan
4
Pencapaian
Akademik

4.1

Perancangan Tahunan
Panitia

Dokumen Pe...
PENSKORAN
Pengurusan Fail Panitia

Program Pemulihan dan
5.8 Pengayaan dirancang
berdasarkan Post Mortem

6

Penyeliaan
/
...
Credit to : Tn Haji Hilmi Abdullah
KPP Matematik, SPA, JPN Kelantan
heelmee@hotmail.com

A person referred to as “Meister”...
Panduan Pengurusan Panitia Sekolah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panduan Pengurusan Panitia Sekolah

71,771 views

Published on

Pengurusan Panitia Berkesan

Published in: Education

Panduan Pengurusan Panitia Sekolah

 1. 1. PANDUAN PENGURUSAN PANITIA (SEKOLAH)
 2. 2. Bagaimana Menguruskan Panitia yang Berkualiti • • • • • Berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 4/1986 Perancangan yang teratur Pengetahuan Pengalaman dan pengalamian Perkongsian idea dan tenaga
 3. 3. Bidang Pengurusan Panitia 1. Perancangan Tahunan Panitia 2. Mesyuarat Panitia 3. Pengajaran & Pembelajaran 4. Program Sokongan Panitia 5. Pencerapan 6. Pembangunan Staf 7. Post Mortem Ujian / Peperiksaan 8. Koordinasi Persatuan 9. Pengurusan Fail Panitia 10. Stok dan Kewangan
 4. 4. 1 Perancangan Panitia • “Buku Perancangan Panitia 2014” yang terancang • Buku perancangan mengandungi : a) b) c) d) Pengurusan dan Pentadbiran Panitia Perancangan Akademik Panitia Perancangan Persatuan / Kelab Dokumen sokongan
 5. 5. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 1 : Pengurusan Pentadbiran) • • • • • • • • • Visi, misi, matlamat sekolah Carta organisasi sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum Carta organisasi Panitia Senarai guru dan biodata Senarai penyedia soalan ujian / peperiksaan Data pelajar tahun semasa Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt) Anggaran pendapatan dan perbelanjaan
 6. 6. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 2 : Perancangan Akademik) • Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan / darjah dan peperiksaan awam • Data / rekod peperiksaan mata pelajaran hingga tahun terkini • Perancangan strategik semua tahun : – Keputusan peperiksaan terakhir – Sasaran tahun semasa – Strategi / aktiviti peningkatan prestasi
 7. 7. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 3 : Perancangan Persatuan/Kelab ) • • • • • • Jawatankuasa Persatuan / Kelab Objektif Persatuan / Kelab Sasaran pencapaian Persatuan semasa Carta Gantt aktiviti tahun semasa Anggaran pendapatan dan perbelanjaan Projek Khas Persatuan
 8. 8. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 4 : Dokumen Sokongan) Penetapan kuota latihan setiap tahun Penetapan kadar penggunaan peralatan Panduan penentuan gred ujian atau peperiksaan Jadual pemeriksaan buku nota / latihan / kerja / projek pelajar • Jadual dan laporan pemantauan • Sistem Fail Panitia • Senarai buku rujukan / CD / BBM untuk guru • • • •
 9. 9. PENGURUSAN FAIL PANITIA • • • • • • • • • KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA CONTOH:1 SKTT 700 2/1 (1) CONTOH:2 SKTT – NAMA SEKOLAH 700 – KOD BAGI KURIKULUM 2/ – KOD BAGI PANITIA /1 – KOD MATA PELAJARAN (1) – NOMBOR FAIL
 10. 10. Pengurusan Fail Panitia Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nama Fail Fail Induk Panitia Fail Sukatan/Huraian Sukatan Panitia Fail Mesyuarat Panitia Fail Program Kecemerlangan Fail Keputusan Ujian & Peperiksaan/ Headcount Fail Penyeliaan/ Pencerapan Fail Pemeriksaan Buku Latihan/ Nota Koakademik Fail Bank Soalan Fail Kewangan Panitia/ PCG
 11. 11. PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN PANDUAN PENSKORAN AKSES KENDIRI
 12. 12. PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia 0 1 2 3 4 1.1 Carta Organisasi Kurikulum Tiada Lengkap 1.2 Carta Oragnisasi Panitia Tiada Lengkap 1.3 Maklumat Butir Diri Guru 1.4 Jadual Waktu Persendirian Tiada 1.5 Senarai Buku Rujukan Guru 1 Tiada Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Tiada Fail Induk Panitia Pekeliling Ikhtisas yang 1.6 berkaitan Sukatan Sukatan Pelajaran dan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran / 2.1 dan Dokumen Standard Huraian Kurikulum terkini Sukatan 2 Pelajaran / Rancangan Pelajaran Dokumen 2.2 Tahunan mengikut takwim Standard persekolahan semasa Kurikulum (DSK) Tiada Tiada Tiada Mesyuarat diadakan minima Tiada 3.1 3 kali mesyuarat 3 Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 25% lengkap Mesyuarat 3.2 Surat Panggilan Mesyuarat Panitia 3.3 Minit Mesyuarat Tiada Tiada minit CATATAN Pengerusi : Pengetua / GB Pengerusi : Ketua Panitia Lengkap Maklumat diri EMIS / Mengikut format yang sesuai Lengkap Jadual waktu peribadi terkini Ada Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Lengkap Wajib ada SPI 4/1986, SPI 3/1999, SPI 3/1987 dan pekeliling yang berkaitan Lengkap Lengkap Mengikut takwim persekolahan semasa Mesyuarat mematuhi Ada mesyuarat. Lihat kesesuaian Mesyuarat sekurangperancangan bilangan mesyuarat semasa kurangnya 3x sepenuhnya semasa pemantauan setahun pemantauan Ada mesyuarat.Mengikut bilangan Tercatat agenda Lengkap mesyuarat semasa pemantauan mesyuarat Ada minit, Ada minit, Ada minit, kurang lengkap, Ada minit, lengkap, lengkap, lengkap, teperinci teperinci dan kurang kurang tidak diedarkan teperinci teperinci diedarkan
 13. 13. PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia Program Peningkatan 4 Pencapaian Akademik 4.1 Perancangan Tahunan Panitia Dokumen Pelaksanaan 4.2 Program / Aktiviti Penilaian Analisis Keputusan dan 5 5.1 Peperiksaan UPSR / PMR / Pentaksiran SPM / STPM / Headcount Analisis Pencapaian Mata 5.2 Pelajaran dalam peperiksaan awam Analisis Pencapaian Mata Pelajaran dalam peperiksaan 5.3 dalaman semua tahun / tingkatan Headcount Mata Pelajaran 5.4 (semua tahun / tingkatan) Headcount UPSR / PMR / 5.5 SPM /STPM tahun semasa 0 2 3 Tiada Tiada 4 Lengkap Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Lengkap CATATAN Perancangan untuk semua tahun / tingkatan mengikut potensi murid Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan Tiada Lengkap Tiada Lengkap Tiada Lengkap Tiada Lengkap Rujuk data HC3 Tiada Lengkap Rujuk data HC3 Analisis Item soalan ujian / peperiksaan Tiada Post Mortem dilaksanakan 5.7 untuk semua tahun / tingkatan Tiada 5.6 1 Ada, kelas Ada, kelas peperiksaa peperiksaa Ada untuk n UPSR / Ada untuk semua n UPSR / semua PMR / SPM tahun / tingkatan dan PMR / SPM tahun / / STPM didokumentasi-kan / STPM tingkatan sahaja dan sahaja didokumen tasi-kan Ada, kelas Ada, kelas peperiksaa peperiksaa Ada untuk n UPSR / Ada untuk semua n UPSR / semua PMR / SPM Rujuk Minit Mesyuarat tahun / tingkatan dan PMR / SPM tahun / / STPM / Minit Curai didokumentasi-kan / STPM tingkatan sahaja dan sahaja didokumen tasi-kan
 14. 14. PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia Program Pemulihan dan 5.8 Pengayaan dirancang berdasarkan Post Mortem 6 Penyeliaan / Pencerapan P&P 6.1 Jadual Pencerapan P&P guru disediakan Laporan Pencerapan oleh 6.2 Pentadbir 7.1 Jadual Semakan Buku Nota / Buku Latihan Semakan 7 Buku Nota / Laporan Semakan Buku Nota Latihan 7.2 / Buku Latihan Koakademik 8 8.1 Surat menyurat koakademik / persatuan / Koordinasi 8.2 Laporan pelaksanaan aktiviti Persatuan 0 1 Tiada Ada, kelas peperiksaa n UPSR / PMR / SPM / STPM sahaja 2 3 4 Ada, kelas peperiksaa Ada, semua tahun / n UPSR / Ada,semua tingkatan PMR / SPM tahun / dilaksanakan setiap /STPM tingkatan kali selepas Post sahaja dan Mortem dilaksanaka n Tiada Tiada Ada Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Tiada Tiada Lengkap Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Lengkap Ada Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkap Lengkap 9.1 Soalan Peperiksaan Awam Bank Soalan Tiada Ada 9.2 Soalan Ujian / Peperiksaan peringkat Sekolah Tiada Ada 9.3 9 Koleksi soalan dari sekolah lain / negeri lain / internet Tiada Ada Tiada Tiada Ada Lengkap 9.4 Rekod Pergerakan Soalan 10 Belanjawan Panitia Rujuk data e-Cakna Ada Tiada Tiada CATATAN Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy
 15. 15. Credit to : Tn Haji Hilmi Abdullah KPP Matematik, SPA, JPN Kelantan heelmee@hotmail.com A person referred to as “Meister” is one who has extensive theoretical knowledge and practical skills in his profession

×