Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mbmmbi 2012

27,961 views

Published on

Bahan Taklimat Pengurusan Sektor Pengurusan Akademik JPN Kelantan Kali Pertama Tahun 2012 (11 Januari 2012)

 • Be the first to comment

Mbmmbi 2012

 1. 1. LATAR BELAKANG • Jemaah Menteri memutuskan PPSMI dimansuhkan dan digantikan dengan pelaksanaan Dasar8 Julai 2009 MBMMBI
 2. 2. SPI BIL. 2/2010Pertukaran mendadak p&p sains dan matematiksepenuhnya dalam bahasa Malaysia bagi kohort muridyang sedang mengikuti Dasar PPSMI di Tahun 2 hinggaTahun 6, apabila mereka berada di Tingkatan 1 mulaitahun 2012.Penyediaan buku teks dalam bahasa Malaysiamenimbulkan kekeliruan kerana ada pihakberanggapan bahawa p&p sains dan matematikdilaksanakan secara sepenuhnya dalam bahasaMalaysia.
 3. 3. PRINSIPPemansuhan Dasar PPSMIPelaksanaan Dasar MBMMBIsecara berperingkat-peringkat
 4. 4. PENJELASAN PRINSIPBukan berbalik semula kepadaDasar PPSMIPenambahbaikan strategipelaksanaan Dasar MBMMBI
 5. 5. Jadual Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Bawah Dasar MBMMBI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Thn. 1Thn. 2Thn. 3Thn. 4Thn. 5Thn. 6Ting. 1Ting. 2Ting. 3Ting. 4Ting. 5 P&P Sains dan Matematik dalam BM (Bagi SJKC menggunakan BC, bagi SJKT menggunakan BT) P&P Sains dan Matematik dilaksanakan dalam BI P&P Sains dan Matematik dilaksanakan dalam dwibahasa
 6. 6. PELAKSANAANMembenarkan murid sekolah rendah dansekolah menengah yang telah mengikutiPPSMI pada atau sebelum tahun 2010meneruskan penggunaan bahasa Inggerissehingga tamat Tingkatan 5 Tingkatan 6 dan Matrikulasi kekal menggunakan bahasa Inggeris
 7. 7. PEPERIKSAAN AWAM Jenis Penggunaan Bahasa Peperiksaan SK menggunakan bahasa Malaysia (BM) sepenuhnya atau bahasa Inggeris (BI) sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI sehingga tahun 2015. Ujian Penilaian SJKC menggunakan bahasa Cina (BC) sepenuhnya atau BISekolah Rendah sepenuhnya atau dalam dwibahasa BC dan BI sehingga tahun (UPSR) 2015. SJKT menggunakan bahasa Tamil (BT) sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BT dan BI sehingga tahun 2015. Pada tahun 2016, BM digunakan sepenuhnya di SK, BC sepenuhnya di SJKC dan BT sepenuhnya di SJKT.
 8. 8. Jenis Peperiksaan Penggunaan Bahasa Penilaian Menengah BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya dan Rendah (PMR) dalam dwibahasa BM dan BI sehingga (Pentaksiran tahun 2018. Berasaskan Sekolah mulai tahun 2014) Pada tahun 2019, BM digunakan sepenuhnya.Sijil Pelajaran Malaysia BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau (SPM) dalam dwibahasa BM dan BI sehingga tahun 2020. Pada tahun 2021 dan seterusnya, BM digunakan sepenuhnya.
 9. 9. TINDAKAN PELAKSANAAN DASAR MBMMBI KPM memberi penjelasan SPI Bil. 12/2011 kepada semua JPN, PPD dan sekolah JPN, PPD memberi penjelasan yang sama kepada sekolah dan guru JPN dan PPD menubuhkan JK ‘Task Force’ dengan diurusetiakan oleh Sektor Pengurusan Sekolah
 10. 10. ISU-ISU PELAKSANAAN DASAR MBMMBI • Berdasarkan kesediaan guru danPEMILIHAN murid (para 3 SPI Bil. 12/2011) BAHASA • Keputusan oleh JK Kurikulum SekolahBUKU TEKS • Bagi Tahun 2012 DALAM  Tahun 1  Tingkatan 1 BAHASA Tahun 2  Tingkatan 4MALAYSIA Tahun 4
 11. 11. ISTILAH PROGRAM SOKONGANSAINTIFIK PPSMI Penerbitan Glosari Buddy Support Sains dan Glosari System Matematik oleh KPM bagi sekolah rendah Bayaran Insentif dan sekolah menengah Subjek Pendidikan (BISP) Telah dihantar ke semua sekolah pada Penggunaan tahun 2006 peralatan elektronik Muat naik di Portal KPM (komputer riba) – Guna sama Cetakan Perpustakaan
 12. 12. TINDAKAN PERINGKAT JPNBIL TARIKH TINDAKAN CATATAN1 4/11/2011 Menerima Taklimat Khas Garis Panduan Dihadiri oleh KSPA dan Pelaksanaan Dasar MBMMBI daripada YAB wakil setiap PPD Menteri Pelajaran dan KPPM2 10/11/2011 Taklimat kepada semua Pengetua dan Guru Diurusetia oleh Sektor Besar sekolah Pengurusan Sekolah3 26/11/2011 Kutipan data pemilihan penggunaan bahasa Sektor Pengurusan Inggeris untuk p&p sains dan matematik di Akademik sekolah4 28/11/2011 Penghantaran data pemilihan bahasa kepada Sektor Pengurusan BPSH Akademik5 15/12/2011 Mesyuarat dan penubuhan Jawatankuasa Urus setia : Sektor ‘Task Force’ peringkat JPN dan PPD Pengurusan Sekolah6 21/12/2011 Pemantauan kesediaan pelaksanaan MBMMBI Urus setia : Sektor peringkat JPN oleh BPSH Pengurusan Sekolah
 13. 13. Data Pemilihan Bahasa MBMMBI 2012 ( Sekolah Menengah ) BILANGAN KELAS P&P SAINS DAN MATEMATIKBIL PPD BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU DWIBAHASA T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T51 KOTA BHARU 20 20 21 19 19 150 109 107 119 104 135 162 153 146 1702 BACHOK 0 0 0 0 0 54 43 44 54 49 48 53 50 49 533 PASIR MAS 0 0 0 1 1 86 67 74 75 69 36 53 48 56 614 MACHANG 0 0 0 0 0 48 42 44 52 44 14 21 20 12 23 PASIR5 0 0 0 0 0 58 56 59 53 50 22 23 21 23 23 PUTEH6 TUMPAT 0 0 0 0 0 56 41 41 47 42 31 43 42 36 417 KUALA KRAI 0 0 0 0 0 56 8 8 9 9 0 48 49 50 55 TANAH8 0 0 0 0 0 36 28 30 43 36 40 46 50 51 61 MERAH GUA9 0 0 0 0 0 50 51 11 9 9 0 0 43 42 42 MUSANG10 JELI 0 0 0 0 0 19 15 16 15 16 1 6 7 7 8 JUMLAH 20 20 21 20 20 613 460 434 476 428 327 455 483 472 537
 14. 14. Senarai sekolah yang memilih p&p Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris BILANGAN KELASBIL SEKOLAH PPD T1 T2 T3 T4 T51 MAKTAB SULTAN ISMAIL KOTA BHARU 5 5 42 SMJKC CHUNG HWA KOTA BHARU 8 8 8 9 93 SMJKC CHUNG CHENG KOTA BHARU 7 7 9 10 10 JUMLAH KESELURUHAN 20 20 21 19 19
 15. 15. Data Pemilihan Bahasa MBMMBI 2012 ( Sekolah Rendah ) BILANGAN KELAS P&P SAINS DAN MATEMATIKBIL PPD BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU DWIBAHASA BAHASA CINA BAHASA TAMIL T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T61 KOTA BHARU 0 0 10 4 10 10 297 293 67 72 66 68 0 0 233 241 246 257 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 BACHOK 0 0 0 0 0 0 92 93 45 42 44 45 0 0 51 52 54 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 PASIR MAS 0 0 1 3 3 3 128 129 47 47 45 49 0 0 87 90 94 100 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 04 MACHANG 0 0 0 0 0 0 59 60 20 20 21 21 0 0 46 49 49 51 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 PASIR PUTEH 0 0 0 3 3 0 85 88 29 42 29 33 0 0 59 48 60 68 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 06 TUMPAT 0 0 0 0 0 0 90 99 41 55 42 43 0 0 65 53 67 70 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 KUALA KRAI 0 0 0 0 0 0 78 78 9 9 9 9 0 0 71 73 75 74 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 TANAH8 0 0 0 0 0 0 79 81 18 19 19 20 0 0 66 67 75 73 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MERAH GUA9 0 0 1 0 0 0 68 67 8 7 8 8 0 0 63 67 70 65 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUSANG10 JELI 0 0 1 0 0 0 32 31 23 25 24 24 0 0 10 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 0 0 13 10 16 13 1008 1019 307 338 307 320 0 0 751 751 800 825 37 35 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0
 16. 16. Senarai sekolah yang memilih p&p Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris BILANGAN KELASBIL SEKOLAH PPD T3 T4 T5 T61 SK KUBANG KERIAN 1 KOTA BHARU 6 6 62 SK MENTUAN KOTA BHARU 2 2 2 23 SK SERI KOTA KOTA BHARU 2 2 2 24 SK PENDIDIKAN KHAS LATI PASIR MAS 1 3 3 35 SK LIMAU KASTURI 2 GUA MUSANG 16 SK BUKIT JERING JELI 17 SK KAMIL 3 PASIR PUTEH 3 3 JUMLAH KESELURUHAN 13 10 16 13
 17. 17. Ke Arah Memartabatkan BAHASA MALAYSIAChange for the betterment…

×