Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bai thu hoach dang loai gioi 2016
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Tong hop bai thu hoach hcm

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tong hop bai thu hoach hcm

 1. 1. 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộcvận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ ChíMinh:Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toànĐảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản,giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bướcđầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện,tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóavà đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thìviệc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạođức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức củachủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt quakhó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đứccủa Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổchức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêmtrọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tintrong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.- Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ ChíMinh:Nhìn chung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thểkhái quát thành bốn nội dung cơ bản, là : Trung với nước, hiếu với dân ; Yêuthương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tếtrong sáng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bìnhvà phê bình là một nguyên tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạođức mới – đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Phê bình là quyềnlợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ… Không phê bình tức là bỏmất một quyền dân chủ của mình. Song phê bình phải đường hoàng, chínhđáng, tuyệt không nên “thầm thì thầm thụt”.Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh thần vôcùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạođức cách mạng, vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định nhữnggiá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng làvận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng độingũ cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Những tư liệu gốc của Chủtịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là những di sảnvật chất quí báu để góp phần nghiên cứu tư tưởng của Người.2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đậo đức Hồ ChíMinh qua các chuyên đề đã được học tập tại Đảng bộ trong 4 năm qua.
 2. 2. Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảngviên,công chức, phải thường xuyên học tập và noi theo là:Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cầnquán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; Phát huysức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, côngnghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ” nêu cao phẩmgiá con người Việt Nam trong thời kỳ mới Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật,gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩayêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữacác dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tếquốc tế- Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chốngtham ô, lãng phí, quan liêu:* Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sựnghiệpchung.Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.* Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quanliêu:+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộccách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện củatoàn xã hội.+ Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảoxã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.+ Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trongtừng thời kỳ.- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức tráchnhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:* Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụđược giao, với công việc phải làm, đó là:
 3. 3. + Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, khôngngạikhó khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.+ Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đểthực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên…phảikhông ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luậnchính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vàthực hiện đúng đường lối quần chúng.+ Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xarời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phảikiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việcđược giao* Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, côngchức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phảiđặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc,quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọibiện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầubức thiết trong cuộc sống.+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệtnhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảngviên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nướcnhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệucũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc củacông việc.Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sựtrong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”:*Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng.Tưtưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vàonhững điểm chủ yếu sau:+ Cách mạng cần có Đảng. ” Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài đểĐảng xứng đáng “Là đạo đức là văn minh”
 4. 4. + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân+ Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốnNhững mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập chuyên đề“về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh,đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng,đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tưtưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giảipháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lựclãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dânvào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên,đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đạihội lần thứ XI của Đảng.- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tathật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiệnnay:Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Đểlãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnhđốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượtqua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, mỗi tổ chức đảng,cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tayxây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” .Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới,đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụcủa Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 .- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệmvụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ. Thông qua việc nâng caochất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túcnguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệmvụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vữngmạnh. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và cácđoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiệnnhiêm vụ chính trị của mình.- Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trươngđược thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích; cán bộ, Đảng
 5. 5. viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũđảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớcủa nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phươngchâm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảngcần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng,tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.- Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức ưu khuyếtđiểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêuchuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức,năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tưduy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảysinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức HồChí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.II. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh.1.Những kết quả đã làm được:- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi luôn luôn gươngmẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyềngiao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với mọingười, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức,lối sống, tác phong của người Đảng viên.- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc+Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tôi luôn cập nhật thôngtin trên mọi thông tin đại chúng để chắt lọc, tìm kiếm những tấm gương đạo đứctốt để học hỏi.+ Với công việc tổ trưởng tổ Thanh Tra nhân dân tôi luôn hoàn thành tốt nhiệmvụ giao phó. Giữ mối đoàn kết trong tổ, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ .+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năngsuất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tậpthể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.+Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng,bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích,không bao che, giấu khuyết điểm ….+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi vớilàm, nói nhiều làm ít.
 6. 6. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Chi bộ.- Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh :+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọngnguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểuhiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thântrong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá2. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế.Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhượcđiểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tựphê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấutranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống.Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ3.Nguyên nhân và hướng rèn luyện, phấn đấu.a. Nguyên nhân của những mặt đã làm được .b.Nguyên nhân của những mặt chưa làm được .c. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bảnthân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh :Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là ngườigương mẫu xứng đáng với niềm tin. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tíchcực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêugương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý chođồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sáng tưtưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục xây dựng thành côngchủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệttư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đạicủa Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình,bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệuxuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng
 7. 7. cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt đểvà linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trungdân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quancũng như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,…III. Những kiến nghị, đề xuất.Mỗi cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa làphải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại,không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh choĐảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữvững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi cán bộ phải thật sự thấmnhuần đạo đức cách mạng”.Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêngcủa cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấutranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của ngườicách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “…trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựngchủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.Thứ hai, mỗi cán bộ, “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.Sự gương mẫu của cán bộ, có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thựchiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo HồChí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như:“Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờlàm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng.Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương chonhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.Để xây dựng Đảng vững mạnh, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đóđức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ:“Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thìĐảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích củaĐảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sựthấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là ngườiđầy tớ thật trung thành của nhân dân.
 8. 8. Bản thân tôi là một Đảng viên sinh hoạt tạo Chi Bộ Tiểu Khu Tam Đồng. Ngoàiviệc phải luôn luôn tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh về mọi mặt trong cuộc sống, qua tìm hiểu học tập tôi nhận thấy rằng nhữngnội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đó nêu không những có tầm nhìn chiến lượcvà thời đại sâu sắc mà cũng mang ý nghĩa triết học sâu sắc, nếu như áp dụngvào việc tổ chức, phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân là quan trọng.Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” đã bổ sung thêm cho tôi những kiến thức nhuần nhuyễn hơnvề Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải khôngngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đểtạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đitheo con đường mà Đảng và Bác đã chọn BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.1. Họ và tên:Đơn vị công tác:Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóaChủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam,Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại chonhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văncao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôixin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng,tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm đượcvà chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.2. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt quamọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đứccủa Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổchức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” vềđạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhândân về lãnh đạo của Đảng.Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảngtrong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏiĐảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lựclãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảngtrong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường pháttriền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội côngbằng dân chủ văn minh”.Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứngtrước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớncủa sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm pháhoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớnnhư thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tựchỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt quathách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủyđảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng
 9. 9. Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tậptrung vào những nội dung, công việc chính sau đây:Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới,đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta làĐảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng,bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thếgiới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ, văn minh”.Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệmvụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suyyếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bịsuy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó,đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nănglực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổimới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năngđoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựngĐảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm loxây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn địnhchính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuấtphát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại,đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sảnvăn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gươngngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đờinoi theo.3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm(2007 - 2010) thực hiện.Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thựchiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mớitrong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kếttrong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo vàtổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàumạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dânCuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủtrương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cáchmạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thờigian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt,vận động để làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể nhân dân nhậnthức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tựgiác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị06 của Bộ Chính trị. Từ đó, ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện, tu dưỡng bảnthân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình mìnhtheo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.4. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cánhân.Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân đã thực hiện cáccông việc cụ thể như sau:Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sátdân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường tráchnhiệm cá nhân. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộcông chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổibật như sau:- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tham mưu quy trình nhận và
 10. 10. trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa, đã đưa vào thựchiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật, cấp giấy phép kinh doanh karaoke, cấpgiấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao. Qua công tác triển khaitừng bước đi vào nề nếp, giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian,tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chínhtronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin.- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyhoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. Quyhoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của ngườidân. Qua đó, đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày06/11/2009 của Chính phủ; tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức phápdành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố BiênHòa, qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương, chủtrương chính sách pháp luật của nhà nước.- Tham gia thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạtkết quả, trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động, có sáng kiến, sáng tạobằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân vănhóa, các anh hùng có công dựng và giữ nước, anh hùng giải phóng dân tộc qua cácthời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàngtrăm triệu đồng. Hiện nay, đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề ánđặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2), theo kế họach đề ra, bản thânphấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoànthành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai, HĐND thành phố Biên Hòa ban hànhNghị quyết vào cuối năm 2011, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hộicủa thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin, liên lạc của ngườidân.- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị: cá nhân học tập, nghiêncứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận. Từnăm 2007 - 2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cửnhân GD chính trị. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trongcông tác chuyên môn.- Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng, luôn gắn bóvới ngành, với công việc được giao phó. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhaucùng tiến bộ, phê bình và tự phê bình chân thành; nói thẳng nói thật không ngại vachạm. Chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, khônghiểu dân, suy thoái về đạo đức, lối sống….- Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì nhậnkhuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. Bản thânluôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng,Pháp luật của Nhà nước. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và tráchnhiệm.5. Những việc chưa làm được, nguyên nhân.Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rútkinh nghiệm như:- Cần khéo léo, nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí, đồng nghiệp.- Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn, nắm chắc và hiểu biết nhiệmvụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trongTổ được nhuần nhuyễn hơn, đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung vàngành văn hóa nói riêng.6. Đề xuất, kiến nghị.Trong bốn năm qua, cuộc vận động đã được các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miềnđất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng, triển khai thực hiện tích cực,
 11. 11. với nhiều cách làm hết sức phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả ban đầu rấtquan trọng. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây:- Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thựctế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng, chạy theo thành tíchảo, do đó cần quan tâm chú ý về chất lượng. Muốn vậy, Đảng viên là tấm gương đitrước, làng nước theo sau, cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiếtthực chứ không phải hình thức, chung chung. Người lãnh đạo là người điều hành xãhội; những chủ trương, đường lối, chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây, dovậy chính các vị lãnh đạo là người thi, người viết để dân chấm thi, dân chẩm điểm thìcuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Trong công tác điềuhành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có vănminh xã hội. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. Trong khimột hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. Chúng tađang xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vănminh”. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì ngườigây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởngtượng ra.7. Phương hướng phấn đấu của bản thân.- Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nângcao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Có mối liên hệchặt chẽ với nhân dân nơi cư trú.- Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồngnghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được.Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức,lối sống, tác phong của một cán bộ công chức. Không ngừng học tập nâng cao trìnhđộ về chuyên môn nghiệp vụ, trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đượcgiao.- Không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tưtưởng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cựctrong đơn vị. Tích cực lao động. học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, cónăng suất, chất lượng, hiệu quả cao; quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể,của nhân dân, Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chếchi tiêu nội bộ của cơ quan.- Thẳng thắn. trung thực, chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thànhtích, không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơquan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương vềphẩm chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức.Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh, đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức vàtấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phảikhông ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạonên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo conđường mà Đảng và Bác đã chọn./.
 • GuXuHnCon

  Mar. 20, 2015
 • hienlechi

  Oct. 16, 2013
 • matthuytinh_v

  May. 12, 2012
 • NGHIANGUYENCT921982

  Apr. 28, 2012
 • huuthanh1995

  Dec. 14, 2011

Views

Total views

52,365

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

369

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×