Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 10 one_click

294 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 10 one_click

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:OneClickMesiac:Október 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 600 391Poˇ et respondentov c Médium N = 2 497 Total (za všetky merané média) N = 31 804RU(poˇ et) c 194 570Reach(%) 7.48PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 7 304 938PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 8 543 395GRP (%) 280.92Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & GemiusOktóber 2011 -1-
 2. 2. OneClick Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 69.39 135 008 10.07 83.55 6 103 631 455.24 134.58 51.56 1 233 501 50.99 785 026 298 Žena 30.61 59 562 4.73 16.45 1 201 307 95.37 63.20 48.44 1 158 858 49.01 754 643 344 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 69 Muž 52 31 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -2-
 3. 3. OneClick Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 15.00 29 177 7.11 10.65 778 213 189.51 94.96 15.79 377 800 16.06 247 333 482 20-29 let 31.69 61 650 8.54 35.00 2 556 932 354.20 114.14 27.76 664 144 29.44 453 244 246 30-39 let 27.41 53 326 8.34 25.88 1 890 169 295.47 111.41 24.60 588 544 24.91 383 466 496 40-49 let 14.59 28 381 6.88 15.63 1 142 119 276.72 91.90 15.87 379 715 15.03 231 348 192 50-59 let 8.38 16 310 5.33 9.42 688 131 224.83 71.22 11.77 281 580 10.55 162 453 436 60-69 let 2.31 4 493 5.14 1.80 131 623 150.60 68.71 3.36 80 407 3.29 50 712 939 70-79 let 0.63 1 231 5.62 1.61 117 750 537.16 75.10 0.84 20 167 0.72 11 110 850 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 15 14-19 let 16 32 20-29 let 28 27 30-39 let 25 15 40-49 let 16 8 50-59 let 12 2 60-69 let 3 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -3-
 4. 4. OneClick Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.65 5 148 6.94 0.95 69 221 93.34 92.79 2.85 68 229 2.00 30 776 218 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 14.06 27 353 6.37 9.86 720 390 167.73 85.11 16.52 395 145 17.68 272 137 309 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 20.53 39 952 6.53 16.93 1 236 816 202.25 87.31 23.52 562 611 25.76 396 616 949 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 46.26 90 017 8.53 51.00 3 725 773 353.18 114.04 40.57 970 532 40.54 624 128 710 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3.13 6 090 7.29 2.94 214 701 256.97 97.43 3.21 76 866 3.14 48 312 272 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 13.37 26 008 7.50 18.32 1 338 037 385.92 100.25 13.33 318 973 10.89 167 698 183 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 3 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 3 14 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 21 24 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 46 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3 3 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 13 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -4-
 5. 5. OneClick Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.91 11 489 5.86 4.71 344 296 175.75 78.38 7.53 180 228 7.72 118 845 397 2 osoby 16.10 31 317 6.46 19.49 1 423 512 293.79 86.38 18.63 445 776 19.65 302 551 139 3 osoby 26.87 52 283 7.76 27.34 1 997 433 296.41 103.69 25.91 619 958 24.33 374 610 499 4 osoby 33.01 64 225 8.41 35.21 2 571 849 336.67 112.36 29.38 702 800 28.08 432 280 459 5 osôb 11.82 22 990 7.46 9.67 706 040 229.23 99.76 11.84 283 365 13.83 212 959 282 6 a viac osôb 6.30 12 264 7.04 3.58 261 807 150.32 94.11 6.70 160 230 6.39 98 422 865 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 6 1 osoba 8 2 osoby 16 19 3 osoby 27 26 4 osoby 33 29 12 5 osôb 12 6 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -5-
 6. 6. OneClick Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 59.64 116 036 6.97 63.27 4 621 572 277.50 93.12 64.04 1 532 171 65.60 1 009 953 169 Gazdiná - Nie 40.36 78 533 8.40 36.73 2 683 366 286.99 112.26 35.96 860 188 34.40 529 716 473 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 60 Gazdiná - Áno 64 40 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -6-
 7. 7. OneClick Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 42.36 82 424 7.69 47.29 3 454 349 322.15 102.73 41.24 986 509 40.58 624 747 743 Hlava domácnosti - Nie 57.64 112 145 7.34 52.71 3 850 589 251.99 98.08 58.76 1 405 850 59.42 914 921 898 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 42 Hlava domácnosti - Áno 41 58 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -7-
 8. 8. OneClick Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 49.01 95 368 7.31 53.10 3 879 014 297.41 97.72 50.16 1 199 941 49.88 768 060 403 Podnikatel’(ka), živnostník 18.08 35 169 7.84 15.68 1 145 778 255.54 104.83 17.24 412 499 14.79 227 707 863 Nepracujúci 28.89 56 219 7.68 24.27 1 772 906 242.18 102.64 28.15 673 495 29.81 458 971 012 Dôchodca 4.02 7 813 6.75 6.94 507 240 438.49 90.27 4.45 106 423 5.52 84 930 364 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 49 50 18 Podnikatel’(ka), živnostník 17 Nepracujúci 29 28 4 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -8-
 9. 9. OneClick Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 17.59 34 226 8.81 19.62 1 432 926 368.90 117.76 14.94 357 358 13.42 206 640 152 B 8.71 16 944 8.65 12.94 944 922 482.27 115.58 7.53 180 257 6.63 102 117 035 C1 17.80 34 642 7.89 17.72 1 294 294 294.82 105.46 16.88 403 892 16.35 251 766 733 C2 15.23 29 631 7.47 18.86 1 378 048 347.41 99.84 15.25 364 927 15.29 235 338 986 D 21.36 41 551 6.71 18.37 1 341 561 216.52 89.63 23.83 570 020 24.02 369 835 655 E1 7.28 14 165 6.83 6.22 454 129 218.89 91.25 7.98 190 870 9.89 152 318 307 E2 7.83 15 225 6.30 4.34 317 320 131.37 84.24 9.29 222 229 9.62 148 051 660 E3 4.21 8 183 7.32 1.94 141 738 126.84 97.88 4.30 102 803 4.78 73 601 114 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 18 15 9 B 8 18 C1 17 15 C2 15 21 D 24 7 E1 8 8 E2 9 4 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -9-
 10. 10. OneClick ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.18 2 286 4.11 0.31 22 517 40.43 54.87 2.14 51 239 2.70 41 565 416 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.99 7 761 6.79 2.28 166 201 145.37 90.73 4.40 105 182 5.46 84 022 327 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 6.74 13 120 4.84 10.20 744 820 274.62 64.65 10.43 249 522 11.45 176 328 480 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 11.74 22 841 6.91 10.49 766 652 231.94 92.36 12.71 304 095 14.02 215 798 125 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12.82 24 934 8.08 14.70 1 073 514 347.98 108.02 11.86 283 816 10.90 167 855 277 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 8.92 17 361 7.23 13.17 961 957 400.33 96.56 9.24 221 067 9.03 139 059 394 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9.06 17 624 7.95 10.57 772 419 348.23 106.19 8.53 204 068 8.44 129 963 140 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7.45 14 494 7.81 7.36 537 684 289.79 104.41 7.14 170 699 6.25 96 277 389 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 7.93 15 420 9.75 9.26 676 556 427.61 130.26 6.08 145 559 5.97 91 880 372 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 9.50 18 479 10.65 7.91 577 585 332.89 142.34 6.67 159 626 5.94 91 408 177 Bez príjmu 5.68 11 054 9.83 3.18 232 458 206.79 131.43 4.32 103 419 4.48 68 986 208 Neviem, nechcem odpovedat’ 15.00 29 191 6.82 10.58 772 574 180.37 91.08 16.47 394 063 15.36 236 525 336 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 1 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 4 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4 7 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 10 12 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 13 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12 9 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9 9 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9 7 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 8 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 10 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 6 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 15 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -10-
 11. 11. OneClick Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 10.85 21 103 6.43 5.37 392 591 119.70 85.99 12.61 301 747 13.11 201 782 247 1000 - 4999 obyvatel’ov 26.42 51 405 7.09 25.94 1 895 037 261.33 94.74 27.89 667 134 29.49 453 983 133 5000 - 19999 obyvatel’ov 12.65 24 620 5.99 13.72 1 002 082 243.88 80.08 15.80 378 016 15.42 237 368 848 20000 - 99999 obyvatel’ov 34.33 66 792 8.74 39.51 2 886 220 377.84 116.86 29.38 702 755 27.49 423 266 360 Nad 100000 obyvatel’ov 15.75 30 648 8.23 15.46 1 129 009 303.09 109.96 14.32 342 704 14.50 223 269 053 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 11 13 1000 - 4999 obyvatel’ov 26 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 13 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 34 29 Nad 100000 obyvatel’ov 16 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -11-
 12. 12. OneClick Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 12.33 23 983 7.29 15.59 1 138 773 346.02 97.39 12.66 302 776 12.93 199 144 309 Bratislavský kraj 12.04 23 428 6.56 10.55 770 394 215.62 87.64 13.74 328 710 12.73 195 952 785 Košický kraj 15.43 30 013 8.73 21.71 1 585 901 461.29 116.67 13.22 316 293 15.82 243 581 037 Nitriansky kraj 9.92 19 310 6.45 7.46 544 776 181.97 86.20 11.51 275 431 12.00 184 692 937 Prešovský kraj 16.91 32 911 8.26 18.09 1 321 461 331.56 110.36 15.33 366 678 12.98 199 820 254 Trenˇ iansky kraj c 11.31 22 006 7.27 9.21 673 033 222.22 97.11 11.65 278 637 11.88 182 893 506 Trnavský kraj 9.71 18 901 7.66 7.66 559 372 226.74 102.40 9.49 226 963 10.03 154 388 349 Žilinský kraj 12.34 24 015 7.44 9.74 711 229 220.41 99.47 12.41 296 866 11.64 179 196 465 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 12 13 Bratislavský kraj 12 14 Košický kraj 15 13 Nitriansky kraj 10 12 Prešovský kraj 17 15 Trenˇ iansky kraj c 11 12 Trnavský kraj 10 9 12 Žilinský kraj 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -12-
 13. 13. OneClick Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47.22 91 876 7.28 44.20 3 228 893 255.82 97.28 48.54 1 161 198 45.82 705 542 782 Chata, chalupa 16.71 32 519 7.41 13.70 1 001 111 228.23 99.08 16.87 403 549 15.65 240 958 978 Osobný automobil 80.00 155 662 8.01 78.54 5 737 614 295.43 107.12 74.69 1 786 778 71.09 1 094 614 696 Mikrovlnná rúra 88.06 171 345 7.61 90.06 6 579 031 292.34 101.75 86.54 2 070 466 86.96 1 338 859 754 Umývaˇ ka riadu c 28.58 55 602 8.00 28.31 2 068 231 297.43 106.87 26.74 639 727 23.22 357 444 571 Elektrická v´ taˇ ka r c 72.56 141 181 8.02 68.26 4 986 289 283.38 107.24 67.66 1 618 788 64.62 994 888 373 Digitálny fotoaparát 76.51 148 859 7.87 75.38 5 506 669 290.95 105.11 72.78 1 741 266 70.96 1 092 592 841 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 83.57 162 601 7.87 83.23 6 080 255 294.14 105.13 79.49 1 901 764 78.58 1 209 821 813 Videokamera, digitálna videokamera 40.36 78 524 8.33 32.12 2 346 004 248.97 111.37 36.24 866 898 34.94 537 986 304 Farebná TV 92.12 179 245 7.58 93.27 6 813 476 287.97 101.25 90.99 2 176 754 90.62 1 395 211 258 Domáce kino 38.62 75 146 8.90 35.08 2 562 457 303.58 118.98 32.46 776 562 31.30 481 855 435 Osobný poˇ ítaˇ c c 90.86 176 793 7.69 90.61 6 619 159 287.81 102.74 88.44 2 115 840 87.04 1 340 184 030 Prípojka káblovej TV 60.89 118 467 8.10 65.65 4 795 496 327.89 108.26 56.24 1 345 534 57.35 882 939 588 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47 49 Chata, chalupa 17 17 Osobný automobil 80 75 88 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 29 27 73 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 77 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84 79 Videokamera, digitálna videokamera 40 36 92 Farebná TV 91 39 Domáce kino 32 Osobný poˇ ítaˇ c c 91 88 Prípojka káblovej TV 61 56 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -13-
 14. 14. OneClick Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 92.05 179 109 7.50 90.79 6 632 219 277.66 100.21 91.86 2 197 539 93.80 1 444 192 733 V zamestnaní 32.06 62 383 8.54 40.86 2 984 501 408.73 114.18 28.08 671 778 23.41 360 453 840 V škole 9.69 18 845 7.43 7.01 512 028 201.96 99.35 9.75 233 244 8.07 124 297 867 V internetovej kaviarni 2.12 4 127 8.50 2.66 194 281 400.13 113.62 1.87 44 670 2.25 34 664 403 Pri známych / rodine 7.36 14 319 8.03 4.51 329 817 184.91 107.29 6.86 164 101 6.22 95 725 636 Na inom mieste 8.43 16 411 8.76 8.12 592 839 316.35 117.04 7.21 172 407 6.23 95 922 128 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 92 Doma 92 32 V zamestnaní 28 10 V škole 10 V internetovej kaviarni 2 2 Pri známych / rodine 7 7 8 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -14-
 15. 15. OneClick Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 10.82 21 044 7.07 11.44 835 482 280.88 94.55 11.44 273 657 10.97 168 923 367 Mobil 3.52 6 857 5.35 3.58 261 685 204.09 71.48 4.93 117 962 5.00 77 032 161 Broad band 53.43 103 951 7.87 52.11 3 806 724 288.02 105.12 50.83 1 215 947 56.18 865 004 185 Neviem 4.65 9 048 6.72 4.07 297 426 220.83 89.79 5.18 123 910 6.68 102 776 543 Nemám doma internet 27.58 53 668 7.47 28.80 2 103 621 292.84 99.85 27.62 660 882 21.17 325 933 386 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 11 11 4 Mobil 5 53 Broad band 51 5 Neviem 5 28 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -15-
 16. 16. OneClick Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 6.67 12 979 1.90 1.40 102 552 15.05 25.45 26.21 627 085 1.95 30 042 069 6-10 dní v mesiaci 11.18 21 749 4.94 4.11 300 361 68.25 66.05 16.92 404 904 4.34 66 817 355 11-15 dní v mesiaci 14.87 28 937 8.02 6.94 506 771 140.38 107.13 13.88 332 129 7.03 108 236 760 16-20 dní v mesiaci 20.19 39 274 10.11 20.22 1 476 958 380.04 135.06 14.95 357 544 14.73 226 749 017 21 a viac dní v mesiaci 47.09 91 629 12.57 67.33 4 918 295 674.65 167.98 28.03 670 695 71.95 1 107 824 441 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 7 1-5 dní v mesiaci 26 11 6-10 dní v mesiaci 17 15 11-15 dní v mesiaci 14 20 16-20 dní v mesiaci 15 47 21 a viac dní v mesiaci 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -16-
 17. 17. OneClick Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 49.41 96 137 6.57 45.41 3 317 300 226.72 87.81 56.27 1 346 098 58.89 906 657 367 Nadštandardné 43.53 84 689 8.37 50.22 3 668 267 362.42 111.83 38.92 931 175 37.00 569 656 408 Profesionálne 7.06 13 743 10.99 4.37 319 371 255.31 146.83 4.81 115 085 4.11 63 355 867 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 49 Základné 56 44 Nadštandardné 39 7 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -17-
 18. 18. OneClick Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 42.03 81 783 7.54 49.12 3 588 089 330.76 100.76 41.72 998 015 40.33 621 010 291 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 4.84 9 409 7.23 2.23 163 176 125.34 96.60 5.01 119 775 5.46 84 031 024 Pracujúci dôchodca 0.81 1 582 3.89 1.09 79 751 196.02 51.99 1.56 37 430 1.64 25 311 090 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.33 2 591 5.33 0.66 47 997 98.74 71.25 1.87 44 719 2.45 37 707 998 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 50.99 99 202 7.65 46.90 3 425 924 264.32 102.29 49.84 1 192 418 50.12 771 609 239 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 42 Zamestnanec 42 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5 5 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 51 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -18-
 19. 19. OneClick Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.82 1 596 6.14 0.63 46 004 176.76 82.00 1.00 23 944 0.69 10 612 679 Stredný management 5.60 10 891 8.57 5.84 426 315 335.43 114.53 4.89 116 926 3.98 61 341 879 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 7.46 14 511 7.96 8.93 652 613 357.90 106.36 7.01 167 758 5.76 88 610 167 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 10.04 19 527 6.97 11.73 856 867 305.65 93.09 10.78 257 917 10.68 164 377 104 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.66 5 177 8.70 1.51 110 481 185.58 116.23 2.29 54 768 2.59 39 851 297 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 3.52 6 854 7.35 3.75 273 581 293.22 98.19 3.59 85 836 3.31 51 035 439 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 4.62 8 989 8.04 3.56 259 723 232.17 107.40 4.30 102 919 4.31 66 359 313 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 1.31 2 551 7.68 0.80 58 677 176.62 102.62 1.28 30 565 1.08 16 661 157 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 9.10 17 707 6.09 13.91 1 016 101 349.17 81.33 11.19 267 720 12.44 191 475 667 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 3.89 7 559 7.59 2.45 178 653 179.46 101.49 3.83 91 584 5.05 77 735 700 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 50.99 99 202 7.65 46.90 3 425 924 264.32 102.29 49.84 1 192 418 50.12 771 609 239 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 6 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 7 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 10 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 3 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4 4 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 1 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 9 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 4 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 51 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -19-
 20. 20. OneClick Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.96 5 768 7.88 1.97 144 112 196.77 105.26 2.82 67 380 2.32 35 706 312 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 10.92 21 242 7.75 8.49 620 503 226.33 103.55 10.54 252 228 9.51 146 423 093 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.06 7 906 8.28 5.20 379 922 398.09 110.72 3.67 87 801 2.80 43 037 016 Súkromný rol’ník 0.13 252 4.57 0.02 1 241 22.43 61.11 0.21 5 089 0.17 2 541 443 Respondent nie je podnikatel’ 81.92 159 400 7.41 84.32 6 159 160 286.20 98.99 82.76 1 979 860 85.21 1 311 961 778 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 11 11 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 82 83 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -20-
 21. 21. OneClick Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 9.71 18 885 8.04 7.31 534 098 227.27 107.40 9.04 216 203 8.58 132 136 772 1 až 5 podriadených 8.03 15 624 7.44 7.99 583 638 277.83 99.40 8.08 193 266 6.31 97 203 028 6 až 10 podriadených 2.20 4 288 6.82 1.69 123 222 196.08 91.19 2.42 57 816 1.71 26 304 466 11 až 50 podriadených 4.08 7 930 10.25 4.76 347 681 449.60 137.06 2.97 71 144 2.18 33 577 376 viac ako 50 podriadených 0.48 930 5.73 0.40 29 457 181.41 76.56 0.62 14 939 0.68 10 440 779 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 75.51 146 912 7.35 77.85 5 686 842 284.50 98.23 76.87 1 838 990 80.54 1 240 007 220 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 10 9 1 až 5 podriadených 8 8 6 až 10 podriadených 2 2 11 až 50 podriadených 4 3 viac ako 50 podriadených 0 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 76 77 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -21-
 22. 22. OneClick Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Nezamestnaný(á) 4.53 8 821 7.94 3.02 220 284 198.20 106.07 4.27 102 250 6.01 92 492 978 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 21.14 41 136 7.72 19.34 1 412 994 265.19 103.18 20.49 490 194 19.14 294 665 373 Osoba v domácnosti 1.03 2 003 10.51 0.39 28 417 149.08 140.50 0.73 17 536 0.93 14 305 870 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.22 2 366 4.61 0.72 52 478 102.15 61.57 1.98 47 264 2.49 38 316 911 Ostatní 0.97 1 891 10.71 0.80 58 733 332.53 143.11 0.68 16 249 1.25 19 189 879 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 71.11 138 350 7.41 75.73 5 532 032 296.09 98.97 71.85 1 718 864 70.19 1 080 698 630 nepracujúci dôchodca Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 5 4 21 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 1 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 1 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 71 72 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -22-

×