Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 10 auto.sk

307 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 10 auto.sk

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:auto.skMesiac:Október 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 600 391Poˇ et respondentov c Médium N = 305 Total (za všetky merané média) N = 31 804RU(poˇ et) c 23 369Reach(%) 0.90PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 160 392PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 181 451GRP (%) 6.17Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & GemiusOktóber 2011 -1-
 2. 2. auto.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 71.79 16 777 1.25 81.53 130 761 9.75 139.24 51.56 1 233 501 50.99 785 026 298 Žena 28.21 6 592 0.52 18.47 29 631 2.35 58.24 48.44 1 158 858 49.01 754 643 344 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 72 Muž 52 28 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -2-
 3. 3. auto.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 15.66 3 660 0.89 13.77 22 087 5.38 99.18 15.79 377 800 16.06 247 333 482 20-29 let 25.14 5 876 0.81 31.67 50 798 7.04 90.57 27.76 664 144 29.44 453 244 246 30-39 let 28.78 6 725 1.05 34.96 56 077 8.77 116.97 24.60 588 544 24.91 383 466 496 40-49 let 13.86 3 240 0.79 6.51 10 441 2.53 87.35 15.87 379 715 15.03 231 348 192 50-59 let 11.75 2 746 0.90 7.34 11 766 3.84 99.84 11.77 281 580 10.55 162 453 436 60-69 let 3.63 848 0.97 4.30 6 894 7.89 108.02 3.36 80 407 3.29 50 712 939 70-79 let 1.17 273 1.25 1.45 2 329 10.63 138.77 0.84 20 167 0.72 11 110 850 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 16 14-19 let 16 25 20-29 let 28 29 30-39 let 25 14 40-49 let 16 12 50-59 let 12 4 60-69 let 3 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -3-
 4. 4. auto.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.45 571 0.77 0.72 1 150 1.55 85.81 2.85 68 229 2.00 30 776 218 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 14.30 3 341 0.78 16.69 26 772 6.23 86.56 16.52 395 145 17.68 272 137 309 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 27.14 6 343 1.04 31.64 50 743 8.30 115.42 23.52 562 611 25.76 396 616 949 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 42.29 9 883 0.94 36.98 59 307 5.62 104.24 40.57 970 532 40.54 624 128 710 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 2.07 482 0.58 1.60 2 564 3.07 64.32 3.21 76 866 3.14 48 312 272 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11.76 2 747 0.79 12.38 19 855 5.73 88.18 13.33 318 973 10.89 167 698 183 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 2 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 3 14 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 27 24 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 42 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 2 3 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 12 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -4-
 5. 5. auto.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 7.36 1 718 0.88 8.01 12 854 6.56 97.63 7.53 180 228 7.72 118 845 397 2 osoby 17.27 4 035 0.83 12.56 20 149 4.16 92.66 18.63 445 776 19.65 302 551 139 3 osoby 24.71 5 774 0.86 22.07 35 404 5.25 95.34 25.91 619 958 24.33 374 610 499 4 osoby 33.97 7 938 1.04 45.44 72 886 9.54 115.63 29.38 702 800 28.08 432 280 459 5 osôb 8.29 1 936 0.63 5.30 8 503 2.76 69.96 11.84 283 365 13.83 212 959 282 6 a viac osôb 8.42 1 966 1.13 6.61 10 596 6.08 125.67 6.70 160 230 6.39 98 422 865 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 7 1 osoba 8 2 osoby 17 19 3 osoby 25 26 4 osoby 34 29 8 5 osôb 12 8 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -5-
 6. 6. auto.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 63.22 14 775 0.89 66.21 106 189 6.38 98.72 64.04 1 532 171 65.60 1 009 953 169 Gazdiná - Nie 36.78 8 594 0.92 33.79 54 203 5.80 102.29 35.96 860 188 34.40 529 716 473 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 63 Gazdiná - Áno 64 37 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -6-
 7. 7. auto.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 40.12 9 376 0.87 49.33 79 115 7.38 97.30 41.24 986 509 40.58 624 747 743 Hlava domácnosti - Nie 59.88 13 993 0.92 50.67 81 277 5.32 101.90 58.76 1 405 850 59.42 914 921 898 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 40 Hlava domácnosti - Áno 41 60 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -7-
 8. 8. auto.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 43.42 10 146 0.78 45.19 72 474 5.56 86.56 50.16 1 199 941 49.88 768 060 403 Podnikatel’(ka), živnostník 17.03 3 980 0.89 15.05 24 134 5.38 98.78 17.24 412 499 14.79 227 707 863 Nepracujúci 33.82 7 904 1.08 33.03 52 975 7.24 120.15 28.15 673 495 29.81 458 971 012 Dôchodca 5.73 1 338 1.16 6.74 10 808 9.34 128.76 4.45 106 423 5.52 84 930 364 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 43 50 17 Podnikatel’(ka), živnostník 17 Nepracujúci 34 28 6 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -8-
 9. 9. auto.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 22.19 5 186 1.34 25.54 40 966 10.55 148.58 14.94 357 358 13.42 206 640 152 B 7.85 1 835 0.94 9.07 14 552 7.43 104.23 7.53 180 257 6.63 102 117 035 C1 13.22 3 088 0.70 7.08 11 363 2.59 78.28 16.88 403 892 16.35 251 766 733 C2 15.60 3 645 0.92 10.73 17 212 4.34 102.26 15.25 364 927 15.29 235 338 986 D 21.84 5 102 0.82 17.50 28 069 4.53 91.64 23.83 570 020 24.02 369 835 655 E1 7.08 1 654 0.80 20.23 32 453 15.64 88.75 7.98 190 870 9.89 152 318 307 E2 7.31 1 707 0.71 7.84 12 569 5.20 78.66 9.29 222 229 9.62 148 051 660 E3 4.92 1 148 1.03 2.00 3 209 2.87 114.39 4.30 102 803 4.78 73 601 114 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 22 15 8 B 8 13 C1 17 16 C2 15 22 D 24 7 E1 8 7 E2 9 5 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -9-
 10. 10. auto.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 0.76 176 0.32 0.15 247 0.44 35.29 2.14 51 239 2.70 41 565 416 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4.26 994 0.87 2.73 4 386 3.84 96.81 4.40 105 182 5.46 84 022 327 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 4.93 1 151 0.42 3.02 4 851 1.79 47.23 10.43 249 522 11.45 176 328 480 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 14.93 3 489 1.06 11.35 18 203 5.51 117.47 12.71 304 095 14.02 215 798 125 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 13.15 3 072 1.00 23.35 37 459 12.14 110.82 11.86 283 816 10.90 167 855 277 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 12.19 2 848 1.19 23.18 37 182 15.47 131.89 9.24 221 067 9.03 139 059 394 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 7.17 1 676 0.76 3.41 5 463 2.46 84.09 8.53 204 068 8.44 129 963 140 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 4.59 1 073 0.58 2.64 4 241 2.29 64.35 7.14 170 699 6.25 96 277 389 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6.54 1 528 0.97 3.85 6 179 3.91 107.52 6.08 145 559 5.97 91 880 372 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 13.40 3 131 1.80 9.43 15 121 8.71 200.81 6.67 159 626 5.94 91 408 177 Bez príjmu 4.77 1 114 0.99 5.74 9 206 8.19 110.32 4.32 103 419 4.48 68 986 208 Neviem, nechcem odpovedat’ 13.32 3 113 0.73 11.13 17 854 4.17 80.88 16.47 394 063 15.36 236 525 336 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 1 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 4 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4 5 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 10 15 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 13 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12 12 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9 7 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9 5 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 7 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 13 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 5 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 13 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -10-
 11. 11. auto.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 11.63 2 718 0.83 8.21 13 166 4.01 92.22 12.61 301 747 13.11 201 782 247 1000 - 4999 obyvatel’ov 31.22 7 295 1.01 20.06 32 175 4.44 111.94 27.89 667 134 29.49 453 983 133 5000 - 19999 obyvatel’ov 10.75 2 512 0.61 25.07 40 217 9.79 68.05 15.80 378 016 15.42 237 368 848 20000 - 99999 obyvatel’ov 33.79 7 895 1.03 39.76 63 769 8.35 115.02 29.38 702 755 27.49 423 266 360 Nad 100000 obyvatel’ov 12.61 2 947 0.79 6.90 11 065 2.97 88.05 14.32 342 704 14.50 223 269 053 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 12 13 1000 - 4999 obyvatel’ov 31 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 11 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 34 29 Nad 100000 obyvatel’ov 13 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -11-
 12. 12. auto.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 6.23 1 456 0.44 9.03 14 479 4.40 49.25 12.66 302 776 12.93 199 144 309 Bratislavský kraj 12.40 2 897 0.81 7.50 12 024 3.37 90.25 13.74 328 710 12.73 195 952 785 Košický kraj 13.74 3 209 0.93 14.62 23 455 6.82 103.89 13.22 316 293 15.82 243 581 037 Nitriansky kraj 13.04 3 048 1.02 8.81 14 125 4.72 113.30 11.51 275 431 12.00 184 692 937 Prešovský kraj 18.49 4 320 1.08 12.91 20 707 5.20 120.63 15.33 366 678 12.98 199 820 254 Trenˇ iansky kraj c 13.26 3 099 1.02 28.41 45 572 15.05 113.86 11.65 278 637 11.88 182 893 506 Trnavský kraj 10.27 2 399 0.97 7.36 11 800 4.78 108.22 9.49 226 963 10.03 154 388 349 Žilinský kraj 12.57 2 937 0.91 11.37 18 230 5.65 101.30 12.41 296 866 11.64 179 196 465 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 6 13 Bratislavský kraj 12 14 Košický kraj 14 13 Nitriansky kraj 13 12 Prešovský kraj 18 15 Trenˇ iansky kraj c 13 12 Trnavský kraj 10 9 13 Žilinský kraj 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -12-
 13. 13. auto.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 49.21 11 499 0.91 44.28 71 026 5.63 101.38 48.54 1 161 198 45.82 705 542 782 Chata, chalupa 15.46 3 612 0.82 10.88 17 447 3.98 91.63 16.87 403 549 15.65 240 958 978 Osobný automobil 80.13 18 726 0.96 68.46 109 808 5.65 107.29 74.69 1 786 778 71.09 1 094 614 696 Mikrovlnná rúra 89.40 20 893 0.93 93.37 149 757 6.65 103.30 86.54 2 070 466 86.96 1 338 859 754 Umývaˇ ka riadu c 26.98 6 304 0.91 18.81 30 172 4.34 100.88 26.74 639 727 23.22 357 444 571 Elektrická v´ taˇ ka r c 79.94 18 681 1.06 82.15 131 762 7.49 118.14 67.66 1 618 788 64.62 994 888 373 Digitálny fotoaparát 75.87 17 731 0.94 86.16 138 186 7.30 104.24 72.78 1 741 266 70.96 1 092 592 841 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 80.85 18 893 0.91 77.07 123 617 5.98 101.70 79.49 1 901 764 78.58 1 209 821 813 Videokamera, digitálna videokamera 39.80 9 301 0.99 34.73 55 705 5.91 109.84 36.24 866 898 34.94 537 986 304 Farebná TV 93.26 21 794 0.92 94.65 151 808 6.42 102.49 90.99 2 176 754 90.62 1 395 211 258 Domáce kino 38.28 8 946 1.06 49.08 78 719 9.33 117.93 32.46 776 562 31.30 481 855 435 Osobný poˇ ítaˇ c c 87.28 20 397 0.89 92.10 147 714 6.42 98.69 88.44 2 115 840 87.04 1 340 184 030 Prípojka káblovej TV 58.87 13 758 0.94 67.39 108 091 7.39 104.67 56.24 1 345 534 57.35 882 939 588 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 49 49 Chata, chalupa 15 17 Osobný automobil 80 75 89 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 27 27 80 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 76 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 81 79 Videokamera, digitálna videokamera 40 36 93 Farebná TV 91 38 Domáce kino 32 Osobný poˇ ítaˇ c c 87 88 Prípojka káblovej TV 59 56 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -13-
 14. 14. auto.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 93.94 21 954 0.92 98.15 157 429 6.59 102.27 91.86 2 197 539 93.80 1 444 192 733 V zamestnaní 25.40 5 935 0.81 21.16 33 947 4.65 90.45 28.08 671 778 23.41 360 453 840 V škole 11.55 2 698 1.06 13.32 21 370 8.43 118.43 9.75 233 244 8.07 124 297 867 V internetovej kaviarni 0.44 102 0.21 0.13 207 0.43 23.59 1.87 44 670 2.25 34 664 403 Pri známych / rodine 3.20 748 0.42 6.48 10 397 5.83 46.68 6.86 164 101 6.22 95 725 636 Na inom mieste 7.38 1 724 0.92 13.54 21 721 11.59 102.40 7.21 172 407 6.23 95 922 128 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 94 Doma 92 25 V zamestnaní 28 12 V škole 10 V internetovej kaviarni 0 2 Pri známych / rodine 3 7 7 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -14-
 15. 15. auto.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 14.51 3 391 1.14 8.03 12 882 4.33 126.86 11.44 273 657 10.97 168 923 367 Mobil 3.47 812 0.63 1.59 2 546 1.99 70.47 4.93 117 962 5.00 77 032 161 Broad band 52.02 12 157 0.92 64.80 103 929 7.86 102.35 50.83 1 215 947 56.18 865 004 185 Neviem 5.08 1 187 0.88 5.04 8 082 6.00 98.08 5.18 123 910 6.68 102 776 543 Nemám doma internet 24.91 5 822 0.81 20.55 32 953 4.59 90.18 27.62 660 882 21.17 325 933 386 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 15 11 3 Mobil 5 52 Broad band 51 5 Neviem 5 25 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -15-
 16. 16. auto.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 4.91 1 146 0.17 2.86 4 592 0.67 18.72 26.21 627 085 1.95 30 042 069 6-10 dní v mesiaci 11.59 2 709 0.62 7.58 12 161 2.76 68.50 16.92 404 904 4.34 66 817 355 11-15 dní v mesiaci 12.68 2 964 0.82 6.70 10 746 2.98 91.37 13.88 332 129 7.03 108 236 760 16-20 dní v mesiaci 17.08 3 992 1.03 10.96 17 584 4.52 114.31 14.95 357 544 14.73 226 749 017 21 a viac dní v mesiaci 53.73 12 557 1.72 71.89 115 308 15.82 191.66 28.03 670 695 71.95 1 107 824 441 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 5 1-5 dní v mesiaci 26 12 6-10 dní v mesiaci 17 13 11-15 dní v mesiaci 14 17 16-20 dní v mesiaci 15 54 21 a viac dní v mesiaci 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -16-
 17. 17. auto.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 56.41 13 183 0.90 55.21 88 547 6.05 100.26 56.27 1 346 098 58.89 906 657 367 Nadštandardné 34.85 8 143 0.80 37.15 59 589 5.89 89.53 38.92 931 175 37.00 569 656 408 Profesionálne 8.74 2 042 1.63 7.64 12 256 9.80 181.71 4.81 115 085 4.11 63 355 867 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 56 Základné 56 35 Nadštandardné 39 9 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -17-
 18. 18. auto.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 39.38 9 202 0.85 41.91 67 225 6.20 94.39 41.72 998 015 40.33 621 010 291 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 2.13 498 0.38 1.73 2 770 2.13 42.62 5.01 119 775 5.46 84 031 024 Pracujúci dôchodca 0.54 126 0.31 0.21 345 0.85 34.51 1.56 37 430 1.64 25 311 090 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.37 319 0.66 1.33 2 134 4.39 73.14 1.87 44 719 2.45 37 707 998 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 56.58 13 223 1.02 54.81 87 918 6.78 113.52 49.84 1 192 418 50.12 771 609 239 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 39 Zamestnanec 42 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 2 5 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 57 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -18-
 19. 19. auto.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.96 224 0.86 0.40 642 2.47 96.16 1.00 23 944 0.69 10 612 679 Stredný management 5.01 1 171 0.92 4.70 7 534 5.93 102.57 4.89 116 926 3.98 61 341 879 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 8.51 1 988 1.09 7.64 12 248 6.72 121.34 7.01 167 758 5.76 88 610 167 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 5.63 1 316 0.47 2.71 4 340 1.55 52.27 10.78 257 917 10.68 164 377 104 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 1.12 260 0.44 0.23 365 0.61 48.77 2.29 54 768 2.59 39 851 297 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 1.56 364 0.39 0.99 1 582 1.70 43.45 3.59 85 836 3.31 51 035 439 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 3.23 754 0.67 1.43 2 292 2.05 75.09 4.30 102 919 4.31 66 359 313 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 2.09 488 1.47 1.89 3 030 9.12 163.51 1.28 30 565 1.08 16 661 157 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 9.75 2 278 0.78 6.26 10 034 3.45 87.13 11.19 267 720 12.44 191 475 667 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 5.55 1 297 1.30 18.96 30 409 30.55 145.05 3.83 91 584 5.05 77 735 700 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 56.58 13 223 1.02 54.81 87 918 6.78 113.52 49.84 1 192 418 50.12 771 609 239 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 5 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 9 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 6 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 1 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 2 4 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 3 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 2 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 10 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 6 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 57 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -19-
 20. 20. auto.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3.14 734 1.00 1.77 2 833 3.87 111.63 2.82 67 380 2.32 35 706 312 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 11.43 2 672 0.97 12.23 19 609 7.15 108.45 10.54 252 228 9.51 146 423 093 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 2.45 573 0.60 1.06 1 692 1.77 66.86 3.67 87 801 2.80 43 037 016 Súkromný rol’ník 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.21 5 089 0.17 2 541 443 Respondent nie je podnikatel’ 82.97 19 389 0.90 84.95 136 258 6.33 100.25 82.76 1 979 860 85.21 1 311 961 778 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 11 11 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 2 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 83 83 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -20-
 21. 21. auto.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 10.93 2 553 1.09 8.01 12 845 5.47 120.92 9.04 216 203 8.58 132 136 772 1 až 5 podriadených 7.11 1 660 0.79 4.70 7 545 3.59 87.96 8.08 193 266 6.31 97 203 028 6 až 10 podriadených 0.75 176 0.28 0.41 665 1.06 31.24 2.42 57 816 1.71 26 304 466 11 až 50 podriadených 3.53 824 1.07 6.80 10 902 14.10 118.65 2.97 71 144 2.18 33 577 376 viac ako 50 podriadených 0.69 161 0.99 0.22 354 2.18 110.46 0.62 14 939 0.68 10 440 779 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 76.99 17 993 0.90 79.86 128 081 6.41 100.16 76.87 1 838 990 80.54 1 240 007 220 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 11 9 1 až 5 podriadených 7 8 6 až 10 podriadených 1 2 11 až 50 podriadených 4 3 viac ako 50 podriadených 1 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 77 77 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -21-
 22. 22. auto.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Nezamestnaný(á) 6.67 1 558 1.40 4.13 6 618 5.95 156.02 4.27 102 250 6.01 92 492 978 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20.55 4 803 0.90 26.36 42 274 7.93 100.31 20.49 490 194 19.14 294 665 373 Osoba v domácnosti 5.42 1 267 6.65 1.99 3 188 16.72 739.81 0.73 17 536 0.93 14 305 870 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.18 275 0.54 0.56 896 1.74 59.70 1.98 47 264 2.49 38 316 911 Ostatní 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.68 16 249 1.25 19 189 879 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 66.18 15 465 0.83 66.97 107 417 5.75 92.11 71.85 1 718 864 70.19 1 080 698 630 nepracujúci dôchodca Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 7 4 21 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 5 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 66 72 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Október 2011 -22-

×