Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 07 one_click

250 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 07 one_click

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:OneClickMesiac:Júl 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 542 268Poˇ et respondentov c Médium N = 2 360 Total (za všetky merané média) N = 32 848RU(poˇ et) c 174 013Reach(%) 6.84PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 6 416 802PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 7 479 390GRP (%) 252.40Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & GemiusJúl 2011 -1-
 2. 2. OneClick Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 70.42 122 543 9.35 79.32 5 089 983 388.31 136.58 51.56 1 205 931 50.46 735 774 531 Žena 29.58 51 470 4.18 20.68 1 326 819 107.74 61.06 48.44 1 132 955 49.54 722 377 150 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 70 Muž 52 30 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -2-
 3. 3. OneClick Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 18.04 31 391 7.82 11.92 764 968 190.54 114.23 15.79 369 357 16.84 245 533 914 20-29 let 30.15 52 465 7.43 31.77 2 038 614 288.85 108.61 27.76 649 299 29.62 431 878 322 30-39 let 25.88 45 033 7.20 29.58 1 898 397 303.54 105.20 24.60 575 390 24.93 363 486 889 40-49 let 15.06 26 205 6.49 17.26 1 107 658 274.51 94.88 15.87 371 229 15.19 221 526 443 50-59 let 7.71 13 417 4.48 6.53 418 891 139.99 65.51 11.77 275 286 9.54 139 176 024 60-69 let 2.33 4 053 4.74 2.36 151 560 177.38 69.30 3.36 78 609 3.31 48 297 373 70-79 let 0.83 1 448 6.76 0.57 36 715 171.32 98.72 0.84 19 715 0.57 8 252 716 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 18 14-19 let 16 30 20-29 let 28 26 30-39 let 25 15 40-49 let 16 8 50-59 let 12 2 60-69 let 3 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -3-
 4. 4. OneClick Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.80 4 868 6.71 0.64 41 323 56.99 98.09 2.85 66 704 1.95 28 420 069 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17.87 31 097 7.41 10.83 694 953 165.50 108.20 16.52 386 313 18.07 263 523 569 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 23.07 40 136 6.71 22.37 1 435 245 240.06 98.08 23.52 550 037 27.25 397 345 875 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40.52 70 509 6.84 48.05 3 083 377 298.97 99.88 40.57 948 840 39.45 575 302 330 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 2.92 5 076 6.21 2.22 142 579 174.55 90.79 3.21 75 148 2.83 41 237 059 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 12.83 22 325 6.59 15.89 1 019 325 300.72 96.22 13.33 311 843 10.45 152 322 779 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 3 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 3 18 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 23 24 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 41 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3 3 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 13 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -4-
 5. 5. OneClick Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.90 10 269 5.24 5.42 347 632 177.35 76.54 7.71 180 338 7.74 112 841 133 2 osoby 18.43 32 071 6.65 15.73 1 009 063 209.39 97.23 18.96 443 363 19.88 289 916 060 3 osoby 26.91 46 820 7.05 23.19 1 487 901 224.11 103.03 26.12 610 802 26.00 379 073 794 4 osoby 30.96 53 870 7.22 43.25 2 775 180 372.11 105.53 29.34 686 131 27.91 406 941 001 5 osôb 11.82 20 570 6.99 9.05 580 480 197.14 102.06 11.58 270 892 11.45 166 908 710 6 a viac osôb 5.98 10 411 6.50 3.37 216 545 135.19 94.96 6.30 147 358 7.03 102 470 983 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 6 1 osoba 8 2 osoby 18 19 3 osoby 27 26 4 osoby 31 29 12 5 osôb 12 6 6 a viac osôb 6 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -5-
 6. 6. OneClick Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 58.00 100 931 6.21 61.99 3 977 690 244.67 90.70 63.95 1 495 700 63.83 930 808 389 Gazdiná - Nie 42.00 73 082 7.97 38.01 2 439 112 266.13 116.50 36.05 843 186 36.17 527 343 292 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 58 Gazdiná - Áno 64 42 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -6-
 7. 7. OneClick Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 42.46 73 882 7.02 44.51 2 855 876 271.53 102.63 41.37 967 636 40.57 591 598 370 Hlava domácnosti - Nie 57.54 100 131 6.72 55.49 3 560 926 238.91 98.15 58.63 1 371 250 59.43 866 553 311 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 42 Hlava domácnosti - Áno 41 58 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -7-
 8. 8. OneClick Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 50.93 88 621 6.99 50.06 3 212 309 253.25 102.07 49.89 1 166 971 49.43 720 758 254 Podnikatel’(ka), živnostník 16.97 29 529 6.68 20.32 1 303 980 295.18 97.66 17.38 406 421 16.04 233 868 598 Nepracujúci 28.11 48 909 6.83 23.07 1 480 317 206.87 99.86 28.15 658 337 29.68 432 850 846 Dôchodca 4.00 6 952 5.97 6.55 420 196 360.76 87.21 4.58 107 156 4.85 70 673 982 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 51 50 17 Podnikatel’(ka), živnostník 17 Nepracujúci 28 28 4 Dôchodca 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -8-
 9. 9. OneClick Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 14.81 25 775 6.92 18.08 1 160 414 311.63 101.13 14.65 342 580 12.37 180 346 031 B 8.20 14 269 7.55 12.36 793 048 419.59 110.30 7.43 173 885 6.63 96 704 481 C1 17.65 30 716 7.07 15.46 991 898 228.29 103.28 17.09 399 736 15.66 228 376 983 C2 16.20 28 185 7.19 17.60 1 129 402 288.05 105.02 15.42 360 713 15.90 231 808 402 D 22.90 39 842 6.64 18.83 1 208 270 201.45 97.05 23.59 551 815 24.16 352 328 322 E1 7.15 12 440 5.76 10.29 660 579 305.67 84.10 8.50 198 820 9.65 140 650 941 E2 8.78 15 272 6.35 4.82 309 089 128.55 92.80 9.46 221 206 10.62 154 889 030 E3 4.32 7 512 7.67 2.56 164 102 167.51 112.03 3.85 90 128 5.01 73 047 491 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 15 15 8 B 7 18 C1 17 16 C2 15 23 D 24 7 E1 9 9 E2 9 4 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -9-
 10. 10. OneClick ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.38 2 407 4.75 0.58 37 088 73.10 69.34 2.00 46 677 2.40 35 057 641 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.70 6 436 5.56 2.91 186 736 161.31 81.23 4.55 106 503 5.70 83 080 077 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 9.07 15 784 5.89 9.07 582 077 217.13 86.02 10.54 246 632 12.66 184 610 054 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 11.11 19 341 5.94 7.35 471 755 144.89 86.78 12.81 299 557 13.28 193 705 754 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11.11 19 335 6.64 16.87 1 082 586 371.83 97.02 11.45 267 860 10.44 152 174 889 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 12.18 21 190 8.64 13.59 872 013 355.68 126.27 9.64 225 555 9.27 135 233 033 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8.67 15 089 7.25 6.74 432 746 207.81 105.86 8.19 191 585 8.26 120 393 628 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 6.77 11 784 6.42 4.00 256 533 139.71 93.76 7.22 168 925 6.03 87 926 915 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 7.59 13 211 8.53 9.38 601 742 388.56 124.63 6.09 142 476 5.36 78 092 205 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 8.26 14 370 8.24 9.26 594 077 340.73 120.41 6.86 160 406 6.11 89 026 620 Bez príjmu 4.20 7 302 6.56 2.64 169 597 152.36 95.84 4.38 102 411 5.06 73 729 791 Neviem, nechcem odpovedat’ 15.95 27 760 6.72 17.61 1 129 852 273.33 98.11 16.26 380 294 15.44 225 121 075 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 1 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 4 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5 9 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 11 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 11 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 12 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 9 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 7 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 8 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 8 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 4 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 16 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -10-
 11. 11. OneClick Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 12.15 21 139 6.59 6.32 405 749 126.54 96.31 12.61 295 003 13.90 202 668 676 1000 - 4999 obyvatel’ov 26.39 45 930 6.48 22.03 1 413 736 199.42 94.65 27.89 652 222 30.01 437 623 116 5000 - 19999 obyvatel’ov 12.99 22 604 5.63 15.29 981 090 244.23 82.21 15.80 369 567 15.89 231 711 101 20000 - 99999 obyvatel’ov 32.92 57 283 7.67 41.90 2 688 816 360.05 112.06 29.38 687 048 26.62 388 111 837 Nad 100000 obyvatel’ov 15.55 27 056 7.43 14.45 927 411 254.66 108.54 14.32 335 044 13.58 198 036 951 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 12 13 1000 - 4999 obyvatel’ov 26 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 13 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 33 29 Nad 100000 obyvatel’ov 16 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -11-
 12. 12. OneClick Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 12.60 21 929 6.82 12.52 803 291 249.66 99.57 12.66 296 009 13.26 193 279 109 Bratislavský kraj 12.56 21 848 6.25 20.47 1 313 653 376.07 91.38 13.74 321 363 12.63 184 201 281 Košický kraj 14.79 25 742 7.66 15.05 965 936 287.38 111.89 13.22 309 223 14.61 212 998 551 Nitriansky kraj 9.97 17 355 5.93 6.78 435 033 148.63 86.63 11.51 269 276 11.77 171 592 410 Prešovský kraj 16.52 28 748 7.38 17.80 1 142 437 293.19 107.79 15.33 358 481 13.56 197 669 616 Trenˇ iansky kraj c 11.24 19 558 6.61 8.33 534 344 180.46 96.50 11.65 272 410 11.47 167 209 612 Trnavský kraj 9.29 16 168 6.70 9.77 627 129 260.02 97.94 9.49 221 889 9.48 138 186 220 Žilinský kraj 13.02 22 662 7.18 9.27 594 978 188.60 104.95 12.41 290 231 13.24 193 014 883 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 13 13 Bratislavský kraj 13 14 Košický kraj 15 13 Nitriansky kraj 10 12 Prešovský kraj 17 15 Trenˇ iansky kraj c 11 12 Trnavský kraj 9 9 13 Žilinský kraj 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -12-
 13. 13. OneClick Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47.21 82 157 6.70 38.53 2 472 252 201.76 97.96 48.20 1 127 292 48.13 701 837 603 Chata, chalupa 17.58 30 586 7.26 15.00 962 729 228.51 106.06 16.57 387 605 14.66 213 708 250 Osobný automobil 77.63 135 082 7.07 75.23 4 827 293 252.66 103.29 75.15 1 757 724 70.57 1 028 948 200 Mikrovlnná rúra 88.42 153 858 7.01 90.60 5 813 939 264.99 102.45 86.30 2 018 515 86.35 1 259 129 229 Umývaˇ ka riadu c 25.94 45 132 6.81 23.75 1 523 902 230.03 99.53 26.06 609 491 21.32 310 877 989 Elektrická v´ taˇ ka r c 70.57 122 796 7.16 65.35 4 193 395 244.58 104.64 67.44 1 577 357 62.79 915 574 626 Digitálny fotoaparát 77.15 134 252 7.23 79.31 5 089 346 274.08 105.63 73.04 1 708 341 70.12 1 022 483 625 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 81.98 142 651 7.04 86.15 5 527 944 272.79 102.84 79.71 1 864 353 78.30 1 141 703 363 Videokamera, digitálna videokamera 38.45 66 914 7.21 41.99 2 694 579 290.17 105.28 36.53 854 322 33.67 491 032 474 Farebná TV 92.78 161 452 6.97 94.96 6 093 382 263.08 101.84 91.11 2 130 873 90.50 1 319 667 860 Domáce kino 37.38 65 040 7.72 40.96 2 628 254 312.08 112.83 33.13 774 789 32.38 472 123 140 Osobný poˇ ítaˇ c c 90.80 158 003 7.02 85.61 5 493 152 243.98 102.53 88.56 2 071 336 87.15 1 270 776 668 Prípojka káblovej TV 61.31 106 691 7.39 68.09 4 368 902 302.43 107.90 56.82 1 329 011 56.96 830 530 649 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47 48 Chata, chalupa 18 17 Osobný automobil 78 75 88 Mikrovlnná rúra 86 Umývaˇ ka riadu c 26 26 71 Elektrická v´ taˇ ka r c 67 Digitálny fotoaparát 77 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 82 80 Videokamera, digitálna videokamera 38 37 93 Farebná TV 91 37 Domáce kino 33 Osobný poˇ ítaˇ c c 91 89 Prípojka káblovej TV 61 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -13-
 14. 14. OneClick Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 93.75 163 138 6.96 91.97 5 901 455 251.66 101.64 92.24 2 157 417 94.74 1 381 397 519 V zamestnaní 29.95 52 123 7.23 33.27 2 135 003 296.23 105.66 28.35 663 070 21.38 311 701 696 V škole 8.48 14 753 6.99 8.04 515 844 244.22 102.05 8.31 194 325 8.48 123 694 880 V internetovej kaviarni 1.50 2 601 5.18 1.58 101 330 201.56 75.61 1.98 46 250 2.06 30 090 276 Pri známych / rodine 8.13 14 140 8.11 4.88 312 846 179.50 118.53 6.86 160 347 6.88 100 273 564 Na inom mieste 9.16 15 933 9.16 9.64 618 444 355.70 133.89 6.84 159 957 5.53 80 694 804 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 94 Doma 92 30 V zamestnaní 28 8 V škole 8 V internetovej kaviarni 2 2 Pri známych / rodine 8 7 9 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -14-
 15. 15. OneClick Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 9.55 16 622 5.54 7.53 483 492 161.19 80.96 11.80 275 949 11.82 172 410 946 Mobil 5.39 9 382 7.29 2.99 191 665 149.03 106.58 5.06 118 322 4.63 67 506 244 Broad band 56.81 98 857 7.45 63.07 4 047 212 305.13 108.89 52.17 1 220 274 58.10 847 124 033 Neviem 5.41 9 410 6.56 6.65 426 968 297.77 95.88 5.64 131 918 6.61 96 431 541 Nemám doma internet 22.84 39 741 6.17 19.75 1 267 465 196.83 90.16 25.33 592 422 18.84 274 678 917 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 10 12 5 Mobil 5 57 Broad band 52 5 Neviem 6 23 Nemám doma internet 25 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -15-
 16. 16. OneClick Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 6.46 11 248 1.70 1.21 77 634 11.76 24.89 25.97 607 402 2.03 29 561 286 6-10 dní v mesiaci 13.06 22 732 4.89 7.15 458 635 98.74 71.51 18.27 427 309 5.30 77 349 390 11-15 dní v mesiaci 16.22 28 229 7.08 9.83 630 544 158.19 103.47 15.68 366 720 9.53 138 979 537 16-20 dní v mesiaci 18.22 31 699 8.53 16.82 1 079 365 290.51 124.65 14.61 341 821 15.52 226 302 448 21 a viac dní v mesiaci 46.03 80 102 12.37 65.00 4 170 623 644.18 180.76 25.47 595 632 67.62 985 959 019 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 6 1-5 dní v mesiaci 26 13 6-10 dní v mesiaci 18 16 11-15 dní v mesiaci 16 18 16-20 dní v mesiaci 15 46 21 a viac dní v mesiaci 25 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -16-
 17. 17. OneClick Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 49.90 86 830 6.03 53.62 3 440 454 238.93 88.10 56.64 1 324 732 60.90 887 942 684 Nadštandardné 43.30 75 352 7.73 42.38 2 719 495 279.04 112.96 38.34 896 614 35.24 513 919 873 Profesionálne 6.80 11 830 9.26 4.00 256 854 201.04 135.29 5.03 117 539 3.86 56 289 125 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 50 Základné 57 43 Nadštandardné 38 7 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -17-
 18. 18. OneClick Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 43.08 74 970 7.10 45.94 2 948 134 279.37 103.79 41.51 970 871 40.17 585 751 030 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5.46 9 495 7.41 2.67 171 060 133.45 108.23 5.04 117 924 5.71 83 316 056 Pracujúci dôchodca 0.88 1 525 3.84 0.90 57 488 144.49 56.03 1.56 36 602 1.59 23 163 743 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.51 2 629 5.82 0.56 35 627 78.84 85.01 1.78 41 572 1.96 28 527 425 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49.07 85 392 6.70 49.94 3 204 493 251.57 97.94 50.11 1 171 915 50.57 737 393 427 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 43 Zamestnanec 42 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5 5 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -18-
 19. 19. OneClick Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.90 1 571 6.04 0.86 54 876 211.01 88.27 1.02 23 926 0.62 9 059 894 Stredný management 4.71 8 190 6.48 5.99 384 430 304.00 94.63 4.97 116 341 3.90 56 820 629 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.97 12 134 7.19 9.33 598 548 354.80 105.09 6.64 155 205 5.47 79 807 456 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9.40 16 360 5.60 10.02 642 971 220.24 81.87 11.48 268 589 10.39 151 516 724 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.39 4 164 6.70 0.92 58 811 94.66 97.93 2.44 57 155 2.58 37 594 368 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4.24 7 374 8.47 3.62 232 256 266.72 123.72 3.43 80 112 2.85 41 560 459 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 5.62 9 785 9.29 3.90 250 141 237.40 135.68 4.14 96 937 4.54 66 266 013 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 1.56 2 722 8.69 2.15 138 207 441.29 126.98 1.23 28 813 1.82 26 571 285 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 11.66 20 282 7.29 11.03 707 492 254.13 106.43 10.95 256 129 12.89 188 019 556 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 3.47 6 035 6.63 2.25 144 576 158.80 96.85 3.58 83 760 4.36 63 541 871 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49.07 85 392 6.70 49.94 3 204 493 251.57 97.94 50.11 1 171 915 50.57 737 393 427 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 5 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 7 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 2 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 6 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 2 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 12 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 3 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -19-
 20. 20. OneClick Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.61 4 534 6.11 1.82 116 880 157.38 89.20 2.92 68 322 2.38 34 729 130 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 10.04 17 478 6.39 7.36 472 031 172.54 93.34 10.76 251 689 10.55 153 889 986 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.25 7 394 8.33 11.14 714 761 804.98 121.67 3.49 81 688 2.83 41 235 301 Súkromný rol’ník 0.07 122 2.40 0.00 308 6.01 35.01 0.20 4 720 0.28 4 014 181 Respondent nie je podnikatel’ 83.03 144 483 6.88 79.68 5 112 822 243.41 100.49 82.62 1 932 465 83.96 1 224 283 083 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 10 11 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4 3 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 83 83 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -20-
 21. 21. OneClick Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 8.65 15 060 6.35 15.55 997 709 420.35 92.70 9.34 218 365 9.33 136 100 720 1 až 5 podriadených 6.89 11 994 5.86 6.00 385 099 188.16 85.62 8.05 188 287 6.77 98 680 855 6 až 10 podriadených 2.89 5 034 7.79 1.44 92 233 142.81 113.88 2.54 59 416 1.73 25 256 157 11 až 50 podriadených 3.27 5 691 7.85 3.49 223 939 309.03 114.74 2.85 66 667 2.24 32 719 889 viac ako 50 podriadených 0.87 1 511 9.97 0.69 44 306 292.17 145.59 0.60 13 951 0.48 6 991 501 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 77.42 134 721 6.92 72.83 4 673 516 239.91 101.04 76.63 1 792 198 79.44 1 158 402 559 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 9 9 1 až 5 podriadených 7 8 6 až 10 podriadených 3 3 11 až 50 podriadených 3 3 viac ako 50 podriadených 1 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 77 77 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -21-
 22. 22. OneClick Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 3.47 6 045 5.26 1.44 92 201 80.25 76.87 4.52 105 705 5.62 81 884 076Žiak, študent, uˇ en c ˇ 22.37 38 920 7.60 17.74 1 138 285 222.16 110.98 20.15 471 379 19.50 284 297 407Osoba v domácnosti 0.16 283 1.65 0.13 8 329 48.52 24.10 0.68 15 793 0.95 13 881 458Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.40 2 429 4.64 2.73 175 408 335.20 67.84 2.06 48 142 2.35 34 223 586Ostatní 0.71 1 231 6.54 1.03 66 094 351.13 95.56 0.74 17 317 1.27 18 564 319Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 71.89 125 103 6.85 76.93 4 936 485 270.24 100.06 71.85 1 680 549 70.32 1 025 300 834nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 3 5 22 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 1 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 72 72 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2011 -22-

×