Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 03 point network

367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 03 point network

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:POINT NetworkMesiac:Marec 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 536 333Poˇ et respondentov c Médium N = 4 088 Total (za všetky merané média) N = 37 712RU(poˇ et) c 241 232Reach(%) 9.51PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 10 032 332PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 11 806 747GRP (%) 395.54Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusMarec 2011 -1-
 2. 2. POINT Network Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 67.88 163 758 12.49 82.14 8 240 593 628.59 131.34 51.69 1 206 077 52.64 883 914 918 Žena 32.12 77 474 6.32 17.86 1 791 739 146.22 66.47 48.31 1 127 348 47.36 795 237 533Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 68 Muž 52 32 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -2-
 3. 3. POINT Network Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 19.40 46 810 11.38 12.62 1 266 231 307.77 119.63 16.22 378 502 17.68 296 886 436 20-29 let 32.35 78 029 10.41 34.33 3 443 835 459.57 109.48 29.54 689 407 30.52 512 534 048 30-39 let 25.24 60 877 9.84 28.48 2 857 176 462.02 103.50 24.38 568 931 23.69 397 797 303 40-49 let 13.06 31 510 8.01 13.99 1 403 322 356.78 84.23 15.51 361 864 15.24 255 882 050 50-59 let 8.03 19 378 6.73 8.79 881 737 306.43 70.81 11.34 264 723 10.14 170 192 625 60-69 let 1.37 3 300 5.77 1.22 121 906 213.25 60.70 2.25 52 591 2.18 36 669 045 70-79 let 0.55 1 326 7.01 0.58 58 124 307.25 73.74 0.75 17 403 0.55 9 190 944Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 19 14-19 let 16 32 20-29 let 30 25 30-39 let 24 13 40-49 let 16 8 50-59 let 11 1 60-69 let 2 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -3-
 4. 4. POINT Network Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 1.49 3 606 10.50 0.84 84 215 245.23 110.41 1.35 31 593 0.97 16 352 895 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 18.13 43 735 10.14 9.20 922 756 214.03 106.66 17.00 396 635 18.34 307 899 025 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 22.06 53 209 8.36 23.35 2 342 250 367.92 87.88 25.10 585 689 29.82 500 744 004 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 42.37 102 206 9.93 48.44 4 859 747 472.21 104.42 40.58 946 811 38.01 638 317 950 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4.93 11 892 10.85 5.64 566 088 516.29 114.04 4.32 100 874 4.23 70 976 005 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11.02 26 583 9.00 12.53 1 257 276 425.54 94.60 11.65 271 820 8.63 144 862 572Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 1 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 1 18 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 22 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 42 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 5 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -4-
 5. 5. POINT Network Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.55 13 386 7.29 10.36 1 039 849 566.52 76.68 7.24 168 866 7.30 122 557 670 2 osoby 16.11 38 871 8.40 18.24 1 829 640 395.18 88.27 18.25 425 945 17.63 296 002 445 3 osoby 26.49 63 908 9.56 24.58 2 466 152 368.92 100.52 26.36 615 006 27.01 453 553 103 4 osoby 33.25 80 209 10.72 32.37 3 247 930 434.15 112.73 29.50 688 259 29.37 493 086 357 5 osôb 13.11 31 623 10.37 10.42 1 045 871 342.82 108.99 12.03 280 671 12.18 204 597 701 6 a viac osôb 5.49 13 232 7.87 4.02 402 890 239.63 82.75 6.63 154 676 6.51 109 355 174Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 6 1 osoba 7 2 osoby 16 18 3 osoby 26 26 4 osoby 33 30 13 5 osôb 12 5 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -5-
 6. 6. POINT Network Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 57.27 138 161 8.60 60.72 6 091 448 379.24 90.44 63.33 1 477 708 61.84 1 038 447 190 Gazdiná - Nie 42.73 103 070 11.08 39.28 3 940 884 423.69 116.51 36.67 855 717 38.16 640 705 261Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 57 Gazdiná - Áno 63 43 Gazdiná - Nie 37 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -6-
 7. 7. POINT Network Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 39.67 95 704 9.40 49.47 4 962 800 487.64 98.87 40.13 936 298 39.84 669 034 185 Hlava domácnosti - Nie 60.33 145 527 9.58 50.53 5 069 532 333.83 100.76 59.87 1 397 127 60.16 1 010 118 265Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 40 Hlava domácnosti - Áno 40 60 Hlava domácnosti - Nie 60 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -7-
 8. 8. POINT Network Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 50.72 122 348 9.63 54.53 5 470 610 430.38 101.20 50.12 1 169 432 49.91 837 981 630 Podnikatel’(ka), živnostník 16.32 39 362 8.65 18.38 1 843 565 405.26 90.98 17.94 418 517 16.73 280 870 553 Nepracujúci 30.45 73 443 10.17 23.21 2 328 558 322.55 106.96 28.46 664 160 29.27 491 472 663 Dôchodca 2.52 6 078 6.88 3.88 389 598 440.79 72.31 3.48 81 315 4.10 68 827 605Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 51 50 16 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 30 28 3 Dôchodca 3 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -8-
 9. 9. POINT Network Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 15.06 36 336 10.24 15.99 1 604 576 452.29 107.69 13.99 326 387 11.86 199 139 932 B 8.73 21 059 10.69 10.57 1 059 921 538.21 112.43 7.76 181 180 6.64 111 433 554 C1 17.44 42 064 9.94 21.38 2 144 423 506.90 104.54 16.68 389 200 16.18 271 762 976 C2 16.41 39 593 9.91 22.75 2 282 362 571.27 104.20 15.75 367 562 15.21 255 398 108 D 21.68 52 299 8.88 14.67 1 471 985 249.80 93.31 23.23 542 134 24.25 407 132 762 E1 8.39 20 233 8.64 6.23 625 268 266.89 90.80 9.24 215 539 10.36 173 978 031 E2 9.28 22 394 9.61 6.04 605 948 260.08 101.06 9.19 214 349 9.29 155 976 469 E3 3.01 7 252 6.87 2.37 237 849 225.42 72.26 4.16 97 072 6.21 104 330 618Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 15 14 9 B 8 17 C1 17 16 C2 16 22 D 23 8 E1 9 9 E2 9 3 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -9-
 10. 10. POINT Network ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.87 4 502 8.38 1.38 138 249 257.37 88.13 2.12 49 419 2.57 43 220 864 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.43 8 262 7.33 1.93 193 509 171.58 77.03 4.45 103 759 5.39 90 500 757 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 8.34 20 111 7.30 8.21 823 657 298.80 76.71 10.87 253 605 13.00 218 370 329 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 11.62 28 027 8.34 11.31 1 134 312 337.44 87.66 13.25 309 260 13.61 228 518 193 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12.74 30 726 10.59 12.64 1 267 590 436.72 111.30 11.44 267 034 11.94 200 463 853 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9.59 23 133 9.55 9.94 997 163 411.68 100.42 9.55 222 838 9.05 151 989 733 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9.57 23 084 10.82 11.97 1 200 895 562.88 113.76 8.41 196 281 7.96 133 647 017 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 8.69 20 965 11.35 8.48 850 925 460.53 119.30 7.29 169 990 6.24 104 861 335 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6.63 15 984 10.74 6.78 680 662 457.23 112.89 5.87 136 955 4.90 82 303 411 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 8.43 20 328 11.85 10.30 1 033 614 602.49 124.59 6.76 157 832 5.76 96 713 810 Bez príjmu 4.14 9 992 9.69 4.20 421 077 408.43 101.90 4.06 94 848 4.68 78 542 727 Neviem, nechcem odpovedat’ 14.97 36 113 8.94 12.87 1 290 679 319.54 94.00 15.93 371 599 14.89 250 020 423Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 2 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 3 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4 8 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 12 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 13 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 10 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 10 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 9 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 7 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 8 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 4 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 15 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -10-
 11. 11. POINT Network Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 9.91 23 909 8.05 6.74 675 879 227.69 84.68 11.70 273 099 12.30 206 466 902 1000 - 4999 obyvatel’ov 24.54 59 205 8.55 17.53 1 758 595 254.03 89.92 27.29 636 903 27.05 454 173 736 5000 - 19999 obyvatel’ov 12.68 30 586 7.87 13.72 1 376 684 354.35 82.77 15.32 357 429 16.40 275 337 277 20000 - 99999 obyvatel’ov 35.57 85 808 10.99 41.29 4 142 113 530.72 115.60 30.77 718 036 30.26 508 073 742 Nad 100000 obyvatel’ov 17.30 41 722 11.03 20.72 2 079 062 549.71 115.99 14.91 347 956 14.00 235 100 793Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 10 12 1000 - 4999 obyvatel’ov 25 27 5000 - 19999 obyvatel’ov 13 15 20000 - 99999 obyvatel’ov 36 31 Nad 100000 obyvatel’ov 17 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -11-
 12. 12. POINT Network Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 10.61 25 596 9.89 11.39 1 142 185 441.41 104.01 10.20 238 055 10.50 176 334 826 Bratislavský kraj 12.77 30 805 8.51 11.49 1 152 614 318.30 89.45 14.28 333 144 12.44 208 817 008 Košický kraj 16.92 40 822 12.35 21.39 2 146 180 649.31 129.85 13.03 304 091 14.71 247 019 795 Nitriansky kraj 11.14 26 883 7.93 12.89 1 292 720 381.55 83.43 13.36 311 700 13.22 222 062 180 Prešovský kraj 17.51 42 237 10.66 14.28 1 432 165 361.57 112.11 15.62 364 412 15.22 255 630 531 Trenˇ iansky kraj c 11.72 28 268 10.14 12.75 1 278 982 458.55 106.56 11.00 256 605 11.65 195 623 168 Trnavský kraj 8.12 19 587 8.17 7.37 739 460 308.61 85.95 9.45 220 438 9.08 152 491 919 Žilinský kraj 11.20 27 029 8.15 8.45 848 024 255.82 85.73 13.07 304 977 13.17 221 173 023Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 11 10 Bratislavský kraj 13 14 Košický kraj 17 13 Nitriansky kraj 11 13 Prešovský kraj 18 16 Trenˇ iansky kraj c 12 11 Trnavský kraj 8 9 11 Žilinský kraj 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -12-
 13. 13. POINT Network Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47.31 114 126 9.35 40.67 4 080 004 334.29 98.31 48.12 1 122 866 46.14 774 838 909 Chata, chalupa 17.73 42 772 9.95 17.70 1 775 770 413.22 104.65 16.94 395 362 17.46 293 096 750 Osobný automobil 78.19 188 620 9.82 74.82 7 506 275 390.83 103.26 75.72 1 766 953 73.56 1 235 267 995 Mikrovlnná rúra 88.61 213 767 9.65 93.68 9 397 924 424.38 101.49 87.31 2 037 338 86.99 1 460 635 734 Umývaˇ ka riadu c 25.25 60 903 9.37 26.08 2 616 330 402.44 98.50 25.63 598 100 21.26 356 929 898 Elektrická v´ taˇ ka r c 71.08 171 476 9.87 71.19 7 142 082 411.03 103.76 68.51 1 598 615 66.55 1 117 455 618 Digitálny fotoaparát 76.67 184 945 9.95 77.31 7 756 169 417.15 104.58 73.31 1 710 583 70.93 1 190 967 451 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 81.78 197 285 9.64 86.15 8 642 725 422.31 101.36 80.69 1 882 799 80.22 1 346 999 206 Videokamera, digitálna videokamera 37.69 90 926 9.92 43.51 4 365 411 476.43 104.34 36.13 842 967 33.17 557 034 882 Farebná TV 92.40 222 903 9.59 97.25 9 756 479 419.69 100.81 91.66 2 138 735 91.53 1 536 980 135 Domáce kino 36.35 87 688 10.16 40.12 4 024 909 466.30 106.81 34.03 794 107 34.00 570 892 030 Osobný poˇ ítaˇ c c 90.13 217 430 9.65 93.89 9 419 529 417.92 101.43 88.86 2 073 588 88.77 1 490 548 936 Prípojka káblovej TV 60.37 145 627 10.07 70.83 7 106 152 491.14 105.82 57.05 1 331 118 57.90 972 186 488 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47 48 Chata, chalupa 18 17 Osobný automobil 78 76 89 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 25 26 71 Elektrická v´ taˇ ka r c 69 Digitálny fotoaparát 77 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 82 81 Videokamera, digitálna videokamera 38 36 92 Farebná TV 92 36 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 90 89 Prípojka káblovej TV 60 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -13-
 14. 14. POINT Network Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 93.41 225 331 9.71 89.96 9 024 684 388.73 102.05 91.53 2 135 879 93.20 1 565 028 947 V zamestnaní 26.76 64 565 9.16 33.23 3 333 491 472.70 96.26 27.80 648 790 22.40 376 143 459 V škole 11.79 28 440 10.45 7.54 756 491 278.02 109.89 10.73 250 332 8.78 147 399 746 V internetovej kaviarni 2.23 5 367 10.44 1.17 117 325 228.25 109.79 2.03 47 290 2.27 38 059 705 Pri známych / rodine 7.51 18 118 10.70 6.25 626 619 370.20 112.54 6.67 155 724 6.15 103 248 869 Na inom mieste 7.85 18 927 10.13 6.32 633 838 339.19 106.49 7.37 171 917 6.79 114 009 646Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 93 Doma 92 27 V zamestnaní 28 12 V škole 11 V internetovej kaviarni 2 2 Pri známych / rodine 8 7 8 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -14-
 15. 15. POINT Network Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 10.29 24 832 8.32 9.36 938 809 314.56 87.48 11.77 274 571 11.96 200 908 709 Mobil 3.92 9 452 7.64 3.28 328 640 265.56 80.31 4.88 113 855 4.58 76 825 255 Broad band 56.29 135 782 10.81 58.88 5 907 456 470.24 113.64 49.53 1 155 750 54.87 921 296 436 Neviem 5.03 12 126 8.37 3.06 306 828 211.80 88.01 5.71 133 280 7.58 127 291 619 Nemám doma internet 24.47 59 038 8.28 25.42 2 550 599 357.72 87.06 28.11 655 968 21.01 352 830 431Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 10 12 4 Mobil 5 56 Broad band 50 5 Neviem 6 24 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -15-
 16. 16. POINT Network Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 6.24 15 049 2.52 1.59 159 018 26.66 26.53 23.52 548 710 1.76 29 612 234 6-10 dní v mesiaci 9.46 22 811 5.72 3.67 368 525 92.40 60.14 15.72 366 923 3.60 60 427 757 11-15 dní v mesiaci 12.07 29 111 8.19 7.16 718 290 201.99 86.07 14.02 327 153 6.75 113 306 923 16-20 dní v mesiaci 15.61 37 655 11.10 10.88 1 091 785 321.77 116.68 13.38 312 162 10.81 181 468 548 21 a viac dní v mesiaci 56.63 136 605 16.14 76.70 7 694 714 909.36 169.74 33.36 778 474 77.08 1 294 336 989Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 6 1-5 dní v mesiaci 24 9 6-10 dní v mesiaci 16 12 11-15 dní v mesiaci 14 16 16-20 dní v mesiaci 13 57 21 a viac dní v mesiaci 33 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -16-
 17. 17. POINT Network Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 49.26 118 833 8.24 46.83 4 698 638 325.66 86.60 56.88 1 327 364 60.69 1 019 144 411 Nadštandardné 43.41 104 710 10.81 47.18 4 732 788 488.46 113.63 38.20 891 397 35.75 600 230 810 Profesionálne 7.33 17 687 14.19 5.99 600 906 482.13 149.21 4.91 114 664 3.56 59 777 229Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 49 Základné 57 43 Nadštandardné 38 7 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -17-
 18. 18. POINT Network Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 41.49 100 093 9.59 46.64 4 678 943 448.28 100.83 41.15 960 247 39.46 662 594 514 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6.78 16 353 11.32 6.29 630 775 436.81 119.07 5.69 132 852 7.14 119 887 899 Pracujúci dôchodca 0.88 2 131 5.72 0.94 94 567 253.72 60.11 1.47 34 289 1.62 27 183 117 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.56 3 770 8.25 0.66 66 325 145.14 86.75 1.80 42 042 1.69 28 316 100 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49.28 118 884 9.40 45.47 4 561 722 360.55 98.79 49.88 1 163 993 50.09 841 170 820Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 41 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 7 6 Pracujúci dôchodca 1 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -18-
 19. 19. POINT Network Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.87 2 100 8.25 0.78 77 860 305.58 86.69 1.00 23 441 0.66 11 059 548 Stredný management 5.07 12 221 10.30 4.46 447 017 376.73 108.30 4.68 109 164 3.43 57 550 701 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.47 15 617 9.50 8.26 828 847 504.43 99.93 6.48 151 169 4.85 81 424 654 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9.49 22 902 8.07 7.43 744 969 262.39 84.81 11.19 261 205 9.75 163 659 302 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 3.04 7 326 11.98 5.03 504 851 825.25 125.92 2.41 56 281 3.38 56 765 293 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 3.99 9 627 10.97 4.33 434 134 494.56 115.32 3.46 80 759 3.05 51 141 059 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 5.25 12 654 11.77 6.32 634 494 589.96 123.71 4.24 98 944 4.53 76 021 787 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 1.93 4 651 13.46 1.45 145 774 421.93 141.57 1.36 31 785 2.11 35 378 729 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 11.04 26 638 9.16 14.10 1 414 173 486.08 96.27 11.47 267 660 13.39 224 829 874 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 3.57 8 606 8.89 2.38 238 492 246.47 93.52 3.82 89 020 4.77 80 150 683 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49.28 118 884 9.40 45.47 4 561 722 360.55 98.79 49.88 1 163 993 50.09 841 170 820Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 5 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6 6 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 3 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 2 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 11 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 4 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -19-
 20. 20. POINT Network Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.49 6 015 8.70 2.45 245 363 355.01 91.51 2.72 63 585 2.23 37 380 898 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 9.32 22 476 7.83 11.16 1 119 601 390.19 82.36 11.31 263 980 11.37 190 884 125 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.49 10 837 11.56 4.77 478 349 510.45 121.59 3.69 86 214 3.01 50 462 772 Súkromný rol’ník 0.01 33 0.66 0.00 253 4.91 6.91 0.20 4 737 0.13 2 142 758 Respondent nie je podnikatel’ 83.68 201 870 9.70 81.62 8 188 767 393.42 101.97 82.06 1 914 908 83.27 1 398 281 898Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 2 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 9 11 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 84 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -20-
 21. 21. POINT Network Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 8.45 20 384 8.49 10.95 1 099 017 457.62 89.24 9.47 220 945 9.75 163 726 091 1 až 5 podriadených 7.51 18 106 8.72 6.65 666 785 321.01 91.65 8.19 191 095 6.86 115 158 791 6 až 10 podriadených 2.82 6 792 10.77 2.32 232 343 368.32 113.21 2.49 58 035 1.78 29 936 257 11 až 50 podriadených 3.07 7 410 9.83 3.43 343 966 456.06 103.30 2.97 69 387 2.03 34 049 831 viac ako 50 podriadených 0.41 991 7.82 0.26 26 332 207.77 82.23 0.50 11 659 0.39 6 609 832 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 77.75 187 547 9.68 76.39 7 663 890 395.60 101.79 76.38 1 782 302 79.19 1 329 671 648Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 8 9 1 až 5 podriadených 8 8 6 až 10 podriadených 3 2 11 až 50 podriadených 3 3 viac ako 50 podriadených 0 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 78 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -21-
 22. 22. POINT Network Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 3.50 8 431 7.95 3.72 373 247 352.08 83.62 4.18 97 532 5.39 90 492 147Žiak, študent, uˇ en c ˇ 24.74 59 672 11.23 17.96 1 801 806 338.96 118.03 20.96 489 045 19.87 333 704 354Osoba v domácnosti 0.55 1 325 8.25 0.17 17 497 108.92 86.74 0.63 14 779 0.74 12 447 082Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.33 3 215 5.96 1.30 130 024 240.92 62.64 2.13 49 652 2.52 42 288 266Ostatní 0.33 798 5.59 0.06 5 983 41.85 58.75 0.56 13 151 0.75 12 540 814Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 69.55 167 789 9.25 76.79 7 703 774 424.59 97.23 71.54 1 669 265 70.73 1 187 679 787nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 4 4 25 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 21 1 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 70 72 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 -22-
 23. 23. LEGENDADole uvádzaný pojem "ciel’ová skupina"(daná ciel’ová skupina, vybraná ciel’ová skupina, vybraná CS) je tu používaný v zmysle ciel’ováskupina uvedená v riadku tabul’ky (resp. st´ lpci grafu) daného sociodemografického ukazovatel’a, t.j. napr. ciel’ová skupina "ženy","Trnavský kraj", "Dôchodca", a pod. Ciel’ová skupina Všetci je definovaná ako Osoby vo veku 14-79 rokov, ktoré aspon raz v poslednom ˇmesiaci navštívili internet.MÉDIUM:RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) vybraného média z príslušnej ciel’ovej skupiny c cRU(%) – zloženie návštevníkovInformácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach) medzijednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/RU(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cReach(%) – pomer poˇ tu návštevníkov média z príslušnej ciel’ovej skupiny k vel’kosti tejto ciel’ovej skupiny cReach(%)(CS) = RU(poˇ et)(médium)(CS)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c cPV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na médiu užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cPV(%) – zloženie zobrazení (page views)Informácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení (pageviews)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/PV(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cTRP(%) – Target Rating PointsHrubý zásah danej ciel’ovej skupiny na vybranom médiu.TRP(%) = PV(poˇ et)(médium)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c c(podobne je definovaný ukazovatel’ GRP(%) Gross Rating Points, iba ako ciel’ová skupina je braná celá populácia, ciel’ová skupina"Všetci")Afinita(%) – afinita reachKoeficient vyjadrujúci vzt’ah návštevnosti vybraného média k návštevnosti všetkých meraných médií.Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všetci)TOTAL:Total RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) všetkých meraných médií z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal RU(%) – zloženie návštevníkov, t.j. informácie o profile Reach celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach)medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /RU(poˇ et)( všetky médiá)(CS všetci)*100 c cTotal PV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na všetkých meraných médiách užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal PV(%) – zloženie zobrazení, t.j. informácie o profile zobrazení (page views) celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií - v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení(page views)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /PV(poˇ et)(všetky médiá)(CS všetci)*100 c cOtázka IT znalostiZákladné – osoby, ktoré deklarujú základné znalosti práce s poˇ ítaˇ om a internetom (napr. písanie základných textov, ukladanie súborov, c celektronická pošta, prezeranie www stránok, a pod.)Nadštandardné – osoby, ktoré deklarujú používanie poˇ ítaˇ a a internetu na nadštandardnej úrovni. (napr. využívanie matematických c cfunkcií v tabul’kovom procesore, tvorba grafických prezentácií, práca s vyhl’adávaˇ mi, databázy na užívatel’skej úrovni, a pod.) cProfesionálne – osoby, ktoré sa profesionálne venujú IT, technológiám, a pod. (napr. programátorská alebo administrátorská cinnost’) ˇ -23-

×