Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 02 auto.sk

504 views

Published on

AIMmonitor
Výskum sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej Republike
Názov média:
Auto sk
Mesiac:
December 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 02 auto.sk

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:auto.skMesiac:Február 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 521 329Poˇ et respondentov c Médium N = 490 Total (za všetky merané média) N = 38 127RU(poˇ et) c 30 500Reach(%) 1.21PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 244 701PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 273 497GRP (%) 9.71Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusFebruár 2011 -1-
 2. 2. auto.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 74.19 22 629 1.74 68.99 168 831 12.96 143.54 51.69 1 198 943 52.76 815 266 709 Žena 25.81 7 871 0.65 31.01 75 870 6.23 53.42 48.31 1 120 679 47.24 730 075 084 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 74 Muž 52 26 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -2-
 3. 3. auto.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 18.56 5 660 1.38 12.21 29 882 7.31 114.42 16.22 376 263 17.66 272 929 923 20-29 let 27.53 8 398 1.13 17.79 43 541 5.84 93.19 29.54 685 328 29.89 461 906 827 30-39 let 27.82 8 484 1.38 46.05 112 681 18.33 114.09 24.38 565 566 24.58 379 826 152 40-49 let 14.94 4 557 1.17 7.65 18 720 4.79 96.35 15.51 359 724 15.11 233 426 999 50-59 let 8.85 2 699 0.94 13.69 33 511 11.72 78.00 11.34 263 158 9.75 150 656 259 60-69 let 1.37 416 0.73 1.60 3 909 6.88 60.63 2.25 52 280 2.34 36 224 118 70-79 let 0.93 283 1.51 1.00 2 457 13.07 124.73 0.75 17 300 0.67 10 371 515 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 19 14-19 let 16 28 20-29 let 30 28 30-39 let 24 15 40-49 let 16 9 50-59 let 11 1 60-69 let 2 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -3-
 4. 4. auto.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 1.35 410 1.20 4.51 11 037 32.33 99.41 1.35 31 407 1.08 16 652 530 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 16.92 5 159 1.20 4.73 11 567 2.70 99.52 17.00 394 289 17.63 272 499 668 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 23.31 7 108 1.12 42.87 104 891 16.57 92.85 25.10 582 226 31.70 489 835 682 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40.81 12 448 1.22 33.39 81 702 7.99 100.59 40.58 941 210 37.47 579 077 201 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4.34 1 324 1.22 3.35 8 193 7.52 100.47 4.32 100 277 3.78 58 445 155 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 13.27 4 048 1.38 11.16 27 310 9.30 113.96 11.65 270 212 8.34 128 831 557 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 1 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 1 17 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 23 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 41 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 13 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -4-
 5. 5. auto.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 9.09 2 772 1.49 6.02 14 737 7.90 122.82 7.40 171 674 7.45 115 170 793 2 osoby 15.37 4 687 1.03 16.99 41 584 9.16 85.34 18.01 417 767 17.91 276 729 372 3 osoby 21.79 6 647 1.00 15.96 39 057 5.86 82.40 26.45 613 529 27.42 423 730 133 4 osoby 31.34 9 560 1.29 36.67 89 728 12.10 106.53 29.42 682 463 29.08 449 447 403 5 osôb 12.56 3 830 1.23 21.22 51 930 16.67 101.66 12.35 286 577 11.21 173 172 154 6 a viac osôb 9.84 3 002 1.87 3.13 7 666 4.78 154.68 6.36 147 610 6.93 107 091 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 9 1 osoba 7 2 osoby 15 18 3 osoby 22 26 4 osoby 31 29 13 5 osôb 12 10 6 a viac osôb 6 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -5-
 6. 6. auto.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 57.70 17 600 1.10 64.99 159 030 9.98 91.31 63.20 1 465 937 61.95 957 352 649 Gazdiná - Nie 42.30 12 900 1.39 35.01 85 671 9.23 114.93 36.80 853 685 38.05 587 989 143 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 58 Gazdiná - Áno 63 42 Gazdiná - Nie 37 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -6-
 7. 7. auto.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 47.58 14 511 1.42 34.79 85 134 8.33 117.40 40.53 940 030 40.59 627 238 919 Hlava domácnosti - Nie 52.42 15 989 1.07 65.21 159 567 10.64 88.14 59.47 1 379 592 59.41 918 102 874 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 48 Hlava domácnosti - Áno 41 52 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -7-
 8. 8. auto.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 50.09 15 278 1.20 60.72 148 593 11.71 99.57 50.31 1 166 971 48.96 756 603 924 Podnikatel’(ka), živnostník 19.28 5 881 1.28 14.07 34 432 7.49 105.75 18.24 422 988 17.63 272 369 544 Nepracujúci 28.00 8 541 1.21 23.12 56 569 8.00 99.85 28.05 650 595 29.09 449 478 369 Dôchodca 2.62 799 0.93 2.09 5 106 5.94 76.87 3.41 79 067 4.33 66 889 956 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 50 50 19 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 28 28 3 Dôchodca 3 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -8-
 9. 9. auto.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 17.40 5 308 1.50 16.57 40 544 11.43 123.76 14.06 326 206 12.14 187 641 288 B 5.94 1 812 0.95 5.31 12 982 6.79 78.41 7.58 175 830 6.77 104 623 650 C1 15.60 4 757 1.12 13.93 34 098 8.05 92.86 16.80 389 685 15.21 234 990 928 C2 15.44 4 710 1.18 11.30 27 640 6.92 97.53 15.83 367 271 15.50 239 577 629 D 23.68 7 221 1.22 22.95 56 148 9.51 101.14 23.41 542 991 24.10 372 363 769 E1 11.11 3 388 1.51 12.50 30 579 13.61 124.68 8.91 206 707 10.12 156 447 438 E2 7.94 2 421 1.04 12.46 30 491 13.14 86.28 9.20 213 451 8.82 136 372 328 E3 2.88 879 0.83 4.99 12 219 11.53 68.64 4.20 97 478 7.33 113 324 762 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 17 14 6 B 8 16 C1 17 15 C2 16 24 D 23 11 E1 9 8 E2 9 3 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -9-
 10. 10. auto.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 0.77 235 0.47 0.43 1 059 2.11 38.72 1.99 46 180 3.40 52 478 147 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 2.20 671 0.62 1.29 3 162 2.94 51.62 4.27 98 939 5.66 87 467 577 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 6.59 2 011 0.72 20.77 50 824 18.18 59.47 11.09 257 182 12.78 197 457 240 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 11.70 3 568 1.07 4.25 10 411 3.13 88.61 13.20 306 253 13.60 210 095 577 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 16.82 5 130 1.78 19.50 47 715 16.57 147.24 11.42 264 984 11.72 181 117 465 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9.56 2 916 1.15 6.80 16 648 6.58 95.24 10.04 232 871 9.41 145 467 848 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9.07 2 766 1.29 15.36 37 590 17.52 106.60 8.51 197 356 7.95 122 829 715 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7.44 2 267 1.27 2.63 6 441 3.62 105.27 7.06 163 836 5.94 91 792 627 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6.61 2 016 1.36 4.29 10 489 7.07 112.38 5.88 136 489 4.81 74 350 905 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7.51 2 290 1.35 4.01 9 804 5.80 111.92 6.71 155 624 5.59 86 439 154 Bez príjmu 5.40 1 646 1.55 5.64 13 801 13.02 128.36 4.20 97 524 4.53 70 069 439 Neviem, nechcem odpovedat’ 16.33 4 980 1.26 15.02 36 758 9.33 104.53 15.62 362 378 14.61 225 776 097 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 1 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 2 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4 7 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 12 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 17 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 10 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 9 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9 7 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 7 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 8 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 5 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 16 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -10-
 11. 11. auto.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 8.58 2 616 0.89 3.80 9 289 3.15 73.31 11.70 271 482 13.25 204 807 509 1000 - 4999 obyvatel’ov 25.20 7 687 1.12 19.39 47 450 6.89 92.34 27.29 633 136 27.17 419 795 372 5000 - 19999 obyvatel’ov 15.13 4 615 1.20 24.43 59 783 15.48 98.80 15.32 355 315 17.17 265 259 463 20000 - 99999 obyvatel’ov 37.20 11 345 1.46 46.13 112 875 14.55 120.88 30.77 713 789 28.65 442 694 902 Nad 100000 obyvatel’ov 13.88 4 234 1.13 6.25 15 304 4.07 93.11 14.91 345 897 13.77 212 784 547 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 9 12 1000 - 4999 obyvatel’ov 25 27 5000 - 19999 obyvatel’ov 15 15 20000 - 99999 obyvatel’ov 37 31 Nad 100000 obyvatel’ov 14 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -11-
 12. 12. auto.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 8.85 2 698 1.05 5.25 12 836 4.99 86.74 10.20 236 647 10.85 167 623 346 Bratislavský kraj 13.29 4 053 1.13 11.12 27 221 7.56 93.08 14.28 331 172 12.27 189 566 527 Košický kraj 12.80 3 904 1.19 9.38 22 946 6.98 98.22 13.03 302 293 15.03 232 298 615 Nitriansky kraj 13.61 4 150 1.23 21.48 52 567 15.61 101.88 13.36 309 856 13.37 206 640 934 Prešovský kraj 19.76 6 026 1.53 27.08 66 275 16.83 126.52 15.62 362 255 14.09 217 760 714 Trenˇ iansky kraj c 12.69 3 869 1.40 12.84 31 427 11.33 115.35 11.00 255 088 11.32 174 876 147 Trnavský kraj 6.75 2 058 0.86 3.29 8 053 3.38 71.44 9.45 219 134 9.49 146 678 070 Žilinský kraj 12.26 3 739 1.13 9.55 23 377 7.09 93.79 13.07 303 174 13.58 209 897 439 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 9 10 Bratislavský kraj 13 14 Košický kraj 13 13 Nitriansky kraj 14 13 Prešovský kraj 20 16 Trenˇ iansky kraj c 13 11 Trnavský kraj 7 9 12 Žilinský kraj 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -12-
 13. 13. auto.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 53.37 16 279 1.34 62.96 154 052 12.72 111.15 48.02 1 113 873 46.84 723 781 110 Chata, chalupa 17.32 5 283 1.22 17.76 43 453 10.00 100.51 17.23 399 764 17.54 271 000 948 Osobný automobil 83.54 25 480 1.34 82.62 202 174 10.60 110.47 75.62 1 754 057 72.03 1 113 095 434 Mikrovlnná rúra 88.32 26 939 1.22 93.02 227 616 10.34 101.12 87.35 2 026 151 86.85 1 342 191 518 Umývaˇ ka riadu c 29.80 9 089 1.39 30.13 73 738 11.30 115.11 25.89 600 509 21.57 333 348 998 Elektrická v´ taˇ ka r c 76.63 23 372 1.35 84.52 206 831 11.99 111.99 68.42 1 587 147 65.92 1 018 656 712 Digitálny fotoaparát 72.92 22 242 1.20 78.80 192 835 10.44 99.59 73.23 1 698 570 69.67 1 076 690 057 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 83.74 25 542 1.25 87.58 214 302 10.49 103.31 81.06 1 880 337 79.50 1 228 517 923 Videokamera, digitálna videokamera 38.02 11 595 1.27 44.33 108 474 11.86 104.80 36.28 841 479 32.83 507 273 838 Farebná TV 93.24 28 440 1.23 94.70 231 743 10.03 101.76 91.63 2 125 537 91.88 1 419 836 293 Domáce kino 39.26 11 975 1.38 55.43 135 628 15.63 114.08 34.42 798 333 33.24 513 656 212 Osobný poˇ ítaˇ c c 89.56 27 317 1.22 88.15 215 713 9.65 100.97 88.70 2 057 575 87.62 1 354 040 442 Prípojka káblovej TV 59.48 18 141 1.26 54.30 132 884 9.25 104.44 56.95 1 321 083 56.18 868 152 791 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 53 48 Chata, chalupa 17 17 Osobný automobil 84 76 88 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 30 26 77 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 73 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84 81 Videokamera, digitálna videokamera 38 36 93 Farebná TV 92 39 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 90 89 Prípojka káblovej TV 59 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -13-
 14. 14. auto.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 94.25 28 745 1.24 97.12 237 647 10.28 102.76 91.72 2 127 503 94.05 1 453 467 231 V zamestnaní 27.29 8 324 1.19 25.43 62 224 8.92 98.61 27.68 641 987 20.71 320 048 142 V škole 8.25 2 515 0.95 4.07 9 954 3.77 78.65 10.49 243 219 8.36 129 213 700 V internetovej kaviarni 1.28 390 0.79 1.23 3 000 6.10 65.68 1.95 45 271 2.17 33 515 854 Pri známych / rodine 10.64 3 244 1.93 17.60 43 075 25.66 159.78 6.66 154 454 6.19 95 689 530 Na inom mieste 7.02 2 140 1.22 13.21 32 319 18.43 100.93 6.95 161 296 5.85 90 354 538 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 94 Doma 92 27 V zamestnaní 28 8 V škole 10 V internetovej kaviarni 1 2 Pri známych / rodine 11 7 7 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -14-
 15. 15. auto.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 11.66 3 556 1.18 11.04 27 015 8.96 97.52 11.96 277 399 12.35 190 835 775 Mobil 2.03 619 0.49 0.63 1 547 1.22 40.45 5.02 116 470 5.47 84 511 852 Broad band 54.82 16 720 1.34 62.92 153 967 12.36 110.99 49.39 1 145 734 54.84 847 472 860 Neviem 3.15 961 0.66 2.51 6 130 4.22 54.64 5.77 133 772 7.98 123 325 221 Nemám doma internet 28.34 8 643 1.23 22.90 56 042 7.98 101.71 27.86 646 246 19.36 299 196 085 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 12 12 2 Mobil 5 55 Broad band 49 3 Neviem 6 28 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -15-
 16. 16. auto.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 4.56 1 391 0.22 1.98 4 842 0.75 17.85 25.56 592 875 1.97 30 498 856 6-10 dní v mesiaci 9.69 2 954 0.68 5.22 12 771 2.95 56.32 17.20 398 960 4.55 70 385 816 11-15 dní v mesiaci 20.32 6 198 1.62 20.75 50 781 13.28 134.04 15.16 351 681 7.89 121 939 794 16-20 dní v mesiaci 16.19 4 938 1.29 16.22 39 686 10.35 106.43 15.21 352 884 15.85 244 926 987 21 a viac dní v mesiaci 49.24 15 018 2.22 55.83 136 621 20.17 183.26 26.87 623 220 69.73 1 077 590 339 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 5 1-5 dní v mesiaci 26 10 6-10 dní v mesiaci 17 20 11-15 dní v mesiaci 15 16 16-20 dní v mesiaci 15 49 21 a viac dní v mesiaci 27 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -16-
 17. 17. auto.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 49.98 15 243 1.06 58.19 142 393 9.87 87.32 57.24 1 327 694 61.91 956 762 574 Nadštandardné 41.47 12 647 1.32 39.08 95 637 10.01 109.47 37.88 878 665 34.37 531 130 625 Profesionálne 8.56 2 609 2.12 2.73 6 671 5.42 175.24 4.88 113 263 3.72 57 448 594 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 50 Základné 57 41 Nadštandardné 38 9 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -17-
 18. 18. auto.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 40.07 12 222 1.17 39.52 96 710 9.27 96.84 41.38 959 852 39.42 609 226 958 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6.41 1 956 1.34 7.55 18 467 12.68 111.07 5.77 133 935 6.08 93 925 854 Pracujúci dôchodca 1.36 414 1.16 1.42 3 481 9.78 96.29 1.41 32 734 1.64 25 365 735 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2.25 685 1.56 12.23 29 935 68.08 128.90 1.74 40 450 1.82 28 085 378 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49.91 15 222 1.21 39.28 96 108 7.67 100.44 49.69 1 152 651 51.04 788 737 868 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 40 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6 6 Pracujúci dôchodca 1 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 50 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -18-
 19. 19. auto.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 1.20 365 1.47 0.32 779 3.14 121.81 0.98 22 821 0.67 10 359 067 Stredný management 5.56 1 695 1.42 6.09 14 912 12.53 117.77 4.72 109 504 3.62 55 868 680 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 8.22 2 507 1.51 7.20 17 613 10.61 124.88 6.58 152 728 4.73 73 089 291 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 6.98 2 129 0.74 2.94 7 197 2.49 60.88 11.47 266 038 9.50 146 769 982 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 3.59 1 094 1.74 1.15 2 818 4.47 143.72 2.50 57 927 3.30 50 949 030 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 5.33 1 627 1.78 23.15 56 651 62.08 147.38 3.62 83 958 2.86 44 191 918 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 4.40 1 341 1.33 3.19 7 813 7.72 109.56 4.01 93 120 3.96 61 235 036 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 2.48 755 2.37 2.51 6 151 19.31 196.12 1.26 29 299 1.70 26 336 156 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 9.19 2 801 0.97 5.82 14 247 4.94 80.37 11.43 265 100 13.93 215 246 558 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 3.15 959 1.02 8.34 20 412 21.72 84.37 3.73 86 472 4.70 72 558 209 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 49.91 15 222 1.21 39.28 96 108 7.67 100.44 49.69 1 152 651 51.04 788 737 868 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 6 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 8 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 7 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 4 3 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 5 4 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 4 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 2 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 9 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 3 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 50 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -19-
 20. 20. auto.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.58 787 1.17 2.23 5 456 8.09 96.48 2.68 62 067 2.40 37 059 808 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 12.18 3 714 1.27 4.74 11 591 3.95 104.69 11.63 269 854 11.81 182 554 293 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.52 1 379 1.47 7.10 17 386 18.53 121.53 3.72 86 310 3.11 48 051 378 Súkromný rol’ník 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.21 4 755 0.30 4 704 065 Respondent nie je podnikatel’ 80.72 24 619 1.19 85.93 210 269 10.20 98.72 81.76 1 896 634 82.37 1 272 972 249 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 12 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 5 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 81 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -20-
 21. 21. auto.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 8.74 2 666 1.06 9.49 23 226 9.22 87.55 9.99 231 675 10.28 158 815 473 1 až 5 podriadených 9.63 2 937 1.46 4.98 12 179 6.05 120.61 7.98 185 206 6.89 106 527 677 6 až 10 podriadených 4.21 1 285 2.02 2.31 5 646 8.85 166.57 2.53 58 669 1.86 28 733 337 11 až 50 podriadených 2.97 906 1.23 3.54 8 671 11.75 101.58 2.93 67 901 2.47 38 206 062 viac ako 50 podriadených 0.48 146 1.14 0.16 400 3.10 94.10 0.51 11 862 0.41 6 314 741 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 73.96 22 558 1.18 79.52 194 578 10.15 97.24 76.06 1 764 307 78.09 1 206 744 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 9 10 1 až 5 podriadených 10 8 6 až 10 podriadených 4 3 11 až 50 podriadených 3 3 viac ako 50 podriadených 0 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 74 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -21-
 22. 22. auto.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 5.07 1 544 1.45 1.96 4 796 4.50 119.88 4.23 98 005 6.02 92 966 001Žiak, študent, uˇ en c ˇ 21.09 6 434 1.24 12.77 31 256 6.03 102.68 20.54 476 536 19.20 296 745 374Osoba v domácnosti 0.40 121 0.74 4.49 10 975 66.75 61.06 0.65 15 126 0.63 9 685 189Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.35 411 0.79 3.88 9 483 18.28 65.61 2.06 47 735 2.46 38 091 326Ostatní 0.10 29 0.21 0.02 59 0.41 17.05 0.57 13 191 0.78 11 990 479Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 72.00 21 959 1.21 76.88 188 132 10.37 100.06 71.95 1 669 027 70.91 1 095 863 424nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 5 4 21 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 21 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 72 72 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -22-
 23. 23. LEGENDADole uvádzaný pojem "ciel’ová skupina"(daná ciel’ová skupina, vybraná ciel’ová skupina, vybraná CS) je tu používaný v zmysle ciel’ováskupina uvedená v riadku tabul’ky (resp. st´ lpci grafu) daného sociodemografického ukazovatel’a, t.j. napr. ciel’ová skupina "ženy","Trnavský kraj", "Dôchodca", a pod. Ciel’ová skupina Všetci je definovaná ako Osoby vo veku 14-79 rokov, ktoré aspon raz v poslednom ˇmesiaci navštívili internet.MÉDIUM:RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) vybraného média z príslušnej ciel’ovej skupiny c cRU(%) – zloženie návštevníkovInformácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach) medzijednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/RU(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cReach(%) – pomer poˇ tu návštevníkov média z príslušnej ciel’ovej skupiny k vel’kosti tejto ciel’ovej skupiny cReach(%)(CS) = RU(poˇ et)(médium)(CS)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c cPV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na médiu užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cPV(%) – zloženie zobrazení (page views)Informácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení (pageviews)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/PV(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cTRP(%) – Target Rating PointsHrubý zásah danej ciel’ovej skupiny na vybranom médiu.TRP(%) = PV(poˇ et)(médium)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c c(podobne je definovaný ukazovatel’ GRP(%) Gross Rating Points, iba ako ciel’ová skupina je braná celá populácia, ciel’ová skupina"Všetci")Afinita(%) – afinita reachKoeficient vyjadrujúci vzt’ah návštevnosti vybraného média k návštevnosti všetkých meraných médií.Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všetci)TOTAL:Total RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) všetkých meraných médií z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal RU(%) – zloženie návštevníkov, t.j. informácie o profile Reach celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach)medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /RU(poˇ et)( všetky médiá)(CS všetci)*100 c cTotal PV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na všetkých meraných médiách užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal PV(%) – zloženie zobrazení, t.j. informácie o profile zobrazení (page views) celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií - v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení(page views)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /PV(poˇ et)(všetky médiá)(CS všetci)*100 c cOtázka IT znalostiZákladné – osoby, ktoré deklarujú základné znalosti práce s poˇ ítaˇ om a internetom (napr. písanie základných textov, ukladanie súborov, c celektronická pošta, prezeranie www stránok, a pod.)Nadštandardné – osoby, ktoré deklarujú používanie poˇ ítaˇ a a internetu na nadštandardnej úrovni. (napr. využívanie matematických c cfunkcií v tabul’kovom procesore, tvorba grafických prezentácií, práca s vyhl’adávaˇ mi, databázy na užívatel’skej úrovni, a pod.) cProfesionálne – osoby, ktoré sa profesionálne venujú IT, technológiám, a pod. (napr. programátorská alebo administrátorská cinnost’) ˇ -23-

×