2010 12 point-network SocDemo

359 views

Published on

AIMmonitor
Výskum sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej Republike
Názov média:
POINT Network
Mesiac:
December 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 12 point-network SocDemo

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:POINT NetworkMesiac:December 2010 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 393 025Poˇ et respondentov c Médium N = 3 623 Total (za všetky merané média) N = 38 168RU(poˇ et) c 196 293Reach(%) 8.20PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 7 599 474PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 8 836 119GRP (%) 317.57Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusDecember 2010 -1-
 2. 2. POINT Network Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 66.33 130 209 10.47 84.85 6 448 289 518.53 127.65 51.97 1 144 074 52.60 863 451 646 Žena 33.67 66 083 5.75 15.15 1 151 185 100.15 70.09 48.03 1 057 508 47.40 778 068 219 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 66 Muž 52 34 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -2-
 3. 3. POINT Network Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 20.17 39 596 10.31 10.10 767 376 199.85 125.71 16.05 353 263 19.48 319 820 226 20-29 let 30.55 59 965 8.85 32.55 2 473 377 365.03 107.89 28.31 623 376 29.56 485 295 303 30-39 let 25.99 51 016 9.11 24.17 1 836 798 328.12 111.10 23.39 515 013 23.11 379 436 566 40-49 let 12.22 23 988 6.10 24.76 1 882 009 478.94 74.42 16.42 361 517 14.86 243 976 480 50-59 let 7.97 15 642 5.70 5.54 420 660 153.38 69.53 11.46 252 319 9.12 149 672 391 60-69 let 2.55 5 001 6.04 2.76 209 520 253.06 73.64 3.46 76 170 3.25 53 362 899 70-79 let 0.55 1 083 5.00 0.13 9 735 44.96 60.99 0.90 19 921 0.61 9 956 001 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 20 14-19 let 16 31 20-29 let 28 26 30-39 let 23 12 40-49 let 16 8 50-59 let 11 3 60-69 let 3 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -3-
 4. 4. POINT Network Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.12 4 154 9.20 1.06 80 623 178.56 112.19 1.89 41 539 1.81 29 661 568 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 20.18 39 602 9.48 9.38 712 503 170.49 115.53 17.46 384 481 20.66 339 147 343 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 22.32 43 810 7.19 32.32 2 455 923 403.18 87.68 25.45 560 408 31.35 514 682 989 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 41.10 80 671 8.56 42.59 3 236 656 343.46 104.36 39.38 866 980 35.32 579 863 790 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3.58 7 024 7.74 4.37 332 237 365.85 94.30 3.79 83 547 3.06 50 254 622 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 10.71 21 029 7.31 10.28 781 532 271.71 89.13 12.02 264 626 7.79 127 909 554 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 2 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2 20 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 22 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 41 39 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -4-
 5. 5. POINT Network Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.95 11 679 6.50 5.58 423 804 236.00 79.29 7.50 165 211 8.36 137 254 528 2 osoby 16.05 31 498 7.09 14.33 1 089 081 245.31 86.49 18.55 408 442 17.08 280 298 167 3 osoby 26.78 52 560 8.34 25.29 1 921 656 304.88 101.66 26.34 579 877 26.44 434 035 187 4 osoby 32.99 64 760 9.21 43.19 3 281 850 466.73 112.28 29.38 646 899 29.25 480 194 365 5 osôb 11.99 23 526 8.40 7.67 582 648 207.93 102.35 11.71 257 796 12.10 198 596 660 6 a viac osôb 6.25 12 268 7.87 3.95 300 435 192.81 95.99 6.51 143 356 6.77 111 140 958 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 6 1 osoba 8 2 osoby 16 19 3 osoby 27 26 4 osoby 33 29 12 5 osôb 12 6 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -5-
 6. 6. POINT Network Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 56.83 111 546 7.30 64.29 4 886 045 319.64 88.96 63.88 1 406 333 60.95 1 000 461 970 Gazdiná - Nie 43.17 84 746 9.80 35.71 2 713 429 313.91 119.52 36.12 795 249 39.05 641 057 896 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 57 Gazdiná - Áno 64 43 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -6-
 7. 7. POINT Network Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 40.21 78 923 7.98 57.19 4 346 099 439.49 97.30 41.32 909 783 38.42 630 644 109 Hlava domácnosti - Nie 59.79 117 369 8.36 42.81 3 253 375 231.70 101.90 58.68 1 291 799 61.58 1 010 875 756 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 40 Hlava domácnosti - Áno 41 60 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -7-
 8. 8. POINT Network Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 47.91 94 037 7.81 46.76 3 553 652 295.18 95.23 50.31 1 107 568 47.83 785 124 497 Podnikatel’(ka), živnostník 18.03 35 400 8.09 29.10 2 211 825 505.18 98.57 18.30 402 805 17.28 283 683 893 Nepracujúci 30.66 60 178 9.21 22.24 1 690 492 258.86 112.34 27.29 600 815 30.51 500 860 537 Dôchodca 3.40 6 676 6.80 1.89 143 506 146.06 82.84 4.11 90 393 4.38 71 850 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 48 50 18 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 31 27 3 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -8-
 9. 9. POINT Network Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 13.89 27 272 8.12 16.13 1 226 136 364.90 98.95 14.04 309 137 10.60 173 947 786 B 8.45 16 587 9.48 7.32 556 474 318.05 115.58 7.31 160 966 6.37 104 484 738 C1 16.98 33 334 8.48 20.32 1 544 148 392.59 103.32 16.44 361 853 14.45 237 174 756 C2 15.19 29 815 7.91 27.71 2 105 496 558.88 96.48 15.74 346 595 15.45 253 663 630 D 24.30 47 703 8.51 16.64 1 264 486 225.65 103.78 23.42 515 543 24.36 399 814 590 E1 7.84 15 395 7.14 4.82 366 490 169.92 87.02 9.01 198 432 10.99 180 449 058 E2 9.52 18 689 8.10 4.87 370 025 160.40 98.77 9.64 212 229 10.90 178 884 559 E3 3.82 7 495 7.12 2.19 166 219 157.94 86.82 4.40 96 824 6.89 113 100 749 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 14 14 8 B 7 17 C1 16 15 C2 16 24 D 23 8 E1 9 10 E2 10 4 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -9-
 10. 10. POINT Network ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.89 3 712 7.04 0.73 55 367 104.94 85.79 2.20 48 541 3.21 52 711 814 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.95 7 751 7.12 2.54 193 382 177.68 86.82 4.55 100 132 5.59 91 769 659 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 8.76 17 192 6.39 5.60 425 379 158.16 77.93 11.24 247 432 12.85 210 923 525 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 12.29 24 115 7.58 7.74 588 428 185.02 92.44 13.29 292 589 13.85 227 390 014 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 10.74 21 079 7.70 12.78 971 281 354.71 93.85 11.44 251 914 11.68 191 752 632 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9.88 19 402 8.19 9.47 719 965 303.99 99.87 9.90 217 888 8.66 142 179 138 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9.24 18 146 9.19 8.43 640 794 324.42 112.00 8.25 181 717 7.66 125 684 534 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 8.00 15 704 9.30 18.91 1 436 921 850.89 113.38 7.06 155 362 5.68 93 240 888 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 7.03 13 793 9.35 9.93 754 569 511.29 113.94 6.17 135 775 5.03 82 546 897 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 8.75 17 174 11.03 9.02 685 805 440.46 134.47 6.51 143 246 5.34 87 716 746 Bez príjmu 4.22 8 279 8.72 4.20 318 906 335.75 106.27 3.97 87 383 5.30 86 982 729 Neviem, nechcem odpovedat’ 15.25 29 940 8.11 10.64 808 676 219.08 98.88 15.43 339 597 15.15 248 621 289 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 2 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 4 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5 9 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 12 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 11 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 10 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 9 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 8 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 7 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 9 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 4 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 15 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -10-
 11. 11. POINT Network Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 10.99 21 567 7.96 7.06 536 234 197.85 97.01 11.33 249 351 12.83 210 592 470 1000 - 4999 obyvatel’ov 26.36 51 743 7.65 27.28 2 072 922 306.51 93.27 28.26 622 189 30.58 501 923 009 5000 - 19999 obyvatel’ov 13.55 26 598 7.07 13.58 1 032 292 274.20 86.13 15.73 346 353 15.93 261 485 279 20000 - 99999 obyvatel’ov 32.08 62 976 8.95 36.14 2 746 552 390.45 109.14 29.40 647 156 26.94 442 257 997 Nad 100000 obyvatel’ov 17.02 33 407 9.13 15.94 1 211 475 331.19 111.34 15.29 336 533 13.72 225 261 110 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 11 11 1000 - 4999 obyvatel’ov 26 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 14 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 32 29 Nad 100000 obyvatel’ov 17 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -11-
 12. 12. POINT Network Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 11.62 22 814 8.99 9.43 716 524 282.20 109.54 10.61 233 589 11.30 185 535 458 Bratislavský kraj 14.31 28 097 8.20 9.85 748 481 218.36 99.93 14.32 315 358 11.32 185 804 664 Košický kraj 15.47 30 367 10.00 16.99 1 290 975 424.98 121.87 12.69 279 471 15.86 260 268 096 Nitriansky kraj 11.78 23 118 6.87 7.98 606 689 180.20 83.71 14.07 309 744 14.05 230 694 677 Prešovský kraj 14.96 29 368 8.12 17.03 1 294 431 357.84 98.98 15.12 332 794 14.16 232 404 532 Trenˇ iansky kraj c 9.50 18 642 7.27 9.73 739 759 288.58 88.66 10.71 235 836 10.61 174 154 902 Trnavský kraj 7.76 15 241 7.31 20.15 1 531 666 734.16 89.06 8.72 191 937 9.20 150 982 839 Žilinský kraj 14.59 28 641 8.70 8.83 670 947 203.82 106.07 13.76 302 851 13.50 221 674 699 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 12 11 Bratislavský kraj 14 14 Košický kraj 15 13 Nitriansky kraj 12 14 Prešovský kraj 15 15 Trenˇ iansky kraj c 10 11 Trnavský kraj 8 9 15 Žilinský kraj 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -12-
 13. 13. POINT Network Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47.34 92 919 8.05 50.11 3 808 089 330.05 98.18 48.21 1 061 473 47.48 779 357 650 Chata, chalupa 16.43 32 254 7.75 13.93 1 058 915 254.43 94.48 17.39 382 893 15.58 255 741 812 Osobný automobil 78.57 154 228 8.58 76.13 5 785 181 321.71 104.56 75.15 1 654 413 71.00 1 165 443 517 Mikrovlnná rúra 89.04 174 788 8.44 94.50 7 181 253 346.68 102.87 86.56 1 905 701 85.56 1 404 443 763 Umývaˇ ka riadu c 25.32 49 702 8.22 22.85 1 736 230 287.21 100.23 25.26 556 154 20.13 330 377 361 Elektrická v´ taˇ ka r c 70.29 137 977 8.43 71.94 5 467 298 334.18 102.81 68.37 1 505 157 64.28 1 055 166 487 Digitálny fotoaparát 76.97 151 080 8.73 68.96 5 240 257 302.74 106.41 72.33 1 592 468 68.58 1 125 680 837 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84.01 164 899 8.55 89.69 6 815 806 353.31 104.21 80.62 1 774 814 79.60 1 306 670 436 Videokamera, digitálna videokamera 37.17 72 970 8.58 32.64 2 480 710 291.66 104.59 35.54 782 507 31.36 514 813 340 Farebná TV 92.52 181 612 8.34 96.75 7 352 650 337.57 101.65 91.02 2 003 890 90.74 1 489 445 463 Domáce kino 38.68 75 931 9.29 41.11 3 124 304 382.18 113.23 34.16 752 102 34.98 574 230 050 Osobný poˇ ítaˇ c c 90.28 177 207 8.41 93.59 7 111 994 337.48 102.51 88.06 1 938 781 86.27 1 416 192 956 Prípojka káblovej TV 58.03 113 902 8.42 62.47 4 747 192 350.89 102.64 56.53 1 244 658 55.66 913 595 886 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47 48 Chata, chalupa 16 17 Osobný automobil 79 75 89 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 25 25 70 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 77 72 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84 81 Videokamera, digitálna videokamera 37 36 93 Farebná TV 91 39 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 90 88 Prípojka káblovej TV 58 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -13-
 14. 14. POINT Network Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 92.83 182 223 8.33 93.46 7 102 642 324.52 101.50 91.46 2 013 547 94.74 1 555 235 276 V zamestnaní 26.83 52 663 7.96 30.61 2 326 049 351.41 96.99 27.66 608 972 19.02 312 225 107 V škole 13.28 26 066 11.00 8.75 665 281 280.81 134.13 9.90 217 960 8.59 141 017 745 V internetovej kaviarni 1.36 2 674 6.09 0.76 57 703 131.42 74.26 1.83 40 394 1.85 30 287 358 Pri známych / rodine 8.42 16 529 10.24 7.33 556 690 345.00 124.88 6.74 148 451 6.61 108 457 542 Na inom mieste 8.03 15 761 9.81 6.65 505 487 314.53 119.56 6.72 147 854 5.90 96 817 183 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 93 Doma 91 27 V zamestnaní 28 13 V škole 10 V internetovej kaviarni 1 2 Pri známych / rodine 8 7 8 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -14-
 15. 15. POINT Network Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 10.21 20 032 6.81 11.44 869 136 295.37 82.99 12.30 270 710 14.06 230 777 275 Mobil 3.92 7 693 6.26 3.43 260 512 211.82 76.26 5.14 113 147 5.01 82 302 558 Broad band 54.96 107 889 9.30 65.12 4 948 690 426.46 113.35 48.49 1 067 574 53.28 874 680 567 Neviem 5.37 10 535 7.14 2.71 206 041 139.58 87.01 6.17 135 805 8.77 143 937 847 Nemám doma internet 25.55 50 143 7.51 17.31 1 315 095 196.94 91.54 27.90 614 344 18.87 309 821 619 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 10 12 4 Mobil 5 55 Broad band 48 5 Neviem 6 26 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -15-
 16. 16. POINT Network Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 6.20 12 166 2.01 0.93 70 625 11.67 24.51 25.29 556 805 1.75 28 772 333 6-10 dní v mesiaci 11.32 22 210 5.37 4.06 308 280 74.54 65.47 17.28 380 501 4.40 72 279 126 11-15 dní v mesiaci 14.28 28 023 7.81 8.63 655 739 182.86 95.27 14.99 329 918 8.18 134 298 002 16-20 dní v mesiaci 16.53 32 438 10.05 11.06 840 216 260.23 122.48 13.49 297 046 12.58 206 528 758 21 a viac dní v mesiaci 51.69 101 454 14.65 75.33 5 724 613 826.39 178.55 28.95 637 310 73.08 1 199 641 646 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 6 1-5 dní v mesiaci 25 11 6-10 dní v mesiaci 17 14 11-15 dní v mesiaci 15 17 16-20 dní v mesiaci 13 52 21 a viac dní v mesiaci 29 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -16-
 17. 17. POINT Network Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 48.46 95 113 6.84 53.76 4 085 497 293.94 83.43 58.08 1 278 722 61.48 1 009 192 634 Nadštandardné 45.19 88 697 9.93 42.07 3 196 937 357.92 121.06 37.32 821 740 34.64 568 553 727 Profesionálne 6.36 12 481 11.36 4.17 317 039 288.45 138.44 4.59 101 119 3.89 63 773 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 48 Základné 58 45 Nadštandardné 37 6 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -17-
 18. 18. POINT Network Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 39.58 77 684 7.91 42.12 3 201 058 325.84 96.40 41.05 903 814 37.50 615 563 516 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5.68 11 157 8.24 3.67 279 149 206.06 100.41 5.66 124 631 6.70 110 042 669 Pracujúci dôchodca 1.07 2 106 4.92 0.47 35 351 82.61 60.00 1.79 39 367 1.67 27 378 208 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.57 3 088 7.15 0.50 38 094 88.16 87.14 1.81 39 754 1.96 32 140 105 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 52.09 102 256 8.60 53.24 4 045 822 340.23 104.83 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 40 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6 6 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 52 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -18-
 19. 19. POINT Network Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.92 1 797 6.97 0.40 30 422 118.05 85.03 1.08 23 708 0.59 9 745 571 Stredný management 4.55 8 937 7.95 4.96 377 272 335.51 96.90 4.70 103 451 2.99 49 142 048 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.01 11 801 7.56 8.00 608 024 389.62 92.19 6.52 143 570 4.43 72 779 177 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 7.88 15 465 5.66 6.65 505 441 184.92 68.98 11.42 251 465 9.32 152 934 452 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.81 5 510 9.26 1.62 122 743 206.26 112.89 2.49 54 746 3.07 50 452 458 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4.23 8 303 9.97 3.00 228 007 273.76 121.55 3.48 76 624 2.83 46 512 680 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 4.85 9 515 9.90 7.45 566 208 589.00 120.67 4.02 88 440 4.06 66 605 983 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 1.47 2 881 11.60 1.07 81 600 328.47 141.40 1.04 22 855 1.45 23 731 384 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 11.22 22 031 7.81 11.69 888 409 315.00 95.23 11.79 259 473 13.91 228 395 056 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 3.97 7 793 8.61 1.91 145 525 160.86 105.02 3.78 83 231 5.17 84 825 690 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 52.09 102 256 8.60 53.24 4 045 822 340.23 104.83 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 5 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 8 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 3 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 1 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 11 remeselník) 12 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 4 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 52 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -19-
 20. 20. POINT Network Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.74 5 385 7.99 1.85 140 296 208.18 97.42 2.82 61 999 2.19 35 900 136 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 10.37 20 362 7.36 23.60 1 793 251 648.30 89.74 11.56 254 478 12.25 201 163 387 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.77 9 357 10.54 3.64 276 396 311.20 128.45 3.71 81 710 2.72 44 628 418 Súkromný rol’ník 0.15 295 5.88 0.02 1 882 37.51 71.74 0.21 4 616 0.12 1 991 953 Respondent nie je podnikatel’ 81.97 160 892 8.23 70.90 5 387 649 275.56 100.32 81.70 1 798 777 82.72 1 357 835 972 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 10 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 5 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 82 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -20-
 21. 21. POINT Network Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 10.62 20 849 8.88 10.44 793 177 337.75 108.23 9.81 216 056 10.43 171 132 711 1 až 5 podriadených 7.71 15 135 7.65 19.14 1 454 564 735.29 93.27 8.27 181 995 6.42 105 379 850 6 až 10 podriadených 2.09 4 106 6.66 1.22 92 379 149.77 81.17 2.58 56 745 1.67 27 475 998 11 až 50 podriadených 2.49 4 889 7.10 2.88 218 841 317.81 86.56 2.88 63 351 1.98 32 508 564 viac ako 50 podriadených 0.59 1 154 8.99 0.80 60 557 471.47 109.61 0.54 11 816 0.37 6 074 389 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 76.50 150 157 8.26 65.53 4 979 955 274.08 100.75 75.93 1 671 617 79.13 1 298 948 354 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 11 10 1 až 5 podriadených 8 8 6 až 10 podriadených 2 3 11 až 50 podriadených 2 3 viac ako 50 podriadených 1 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 77 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -21-
 22. 22. POINT Network Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 3.42 6 715 6.60 4.10 311 673 306.23 80.44 4.25 93 636 7.21 118 292 684Žiak, študent, uˇ en c ˇ 24.57 48 232 10.16 16.83 1 279 321 269.61 123.92 19.83 436 553 20.04 328 953 567Osoba v domácnosti 0.41 802 6.26 0.06 4 769 37.22 76.37 0.54 11 790 0.70 11 451 556Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.84 3 608 7.50 1.20 91 374 189.81 91.38 2.01 44 288 1.86 30 488 968Ostatní 0.42 819 5.18 0.04 3 354 21.21 63.19 0.66 14 546 0.71 11 673 762Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 69.34 136 114 7.82 77.76 5 908 982 339.60 95.37 72.71 1 600 767 69.49 1 140 659 328nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 3 4 25 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 69 73 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -22-
 23. 23. LEGENDADole uvádzaný pojem "ciel’ová skupina"(daná ciel’ová skupina, vybraná ciel’ová skupina, vybraná CS) je tu používaný v zmysle ciel’ováskupina uvedená v riadku tabul’ky (resp. st´ lpci grafu) daného sociodemografického ukazovatel’a, t.j. napr. ciel’ová skupina "ženy","Trnavský kraj", "Dôchodca", a pod. Ciel’ová skupina Všetci je definovaná ako Osoby vo veku 14-79 rokov, ktoré aspon raz v poslednom ˇmesiaci navštívili internet.MÉDIUM:RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) vybraného média z príslušnej ciel’ovej skupiny c cRU(%) – zloženie návštevníkovInformácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach) medzijednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/RU(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cReach(%) – pomer poˇ tu návštevníkov média z príslušnej ciel’ovej skupiny k vel’kosti tejto ciel’ovej skupiny cReach(%)(CS) = RU(poˇ et)(médium)(CS)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c cPV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na médiu užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cPV(%) – zloženie zobrazení (page views)Informácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení (pageviews)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/PV(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cTRP(%) – Target Rating PointsHrubý zásah danej ciel’ovej skupiny na vybranom médiu.TRP(%) = PV(poˇ et)(médium)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c c(podobne je definovaný ukazovatel’ GRP(%) Gross Rating Points, iba ako ciel’ová skupina je braná celá populácia, ciel’ová skupina"Všetci")Afinita(%) – afinita reachKoeficient vyjadrujúci vzt’ah návštevnosti vybraného média k návštevnosti všetkých meraných médií.Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všetci)TOTAL:Total RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) všetkých meraných médií z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal RU(%) – zloženie návštevníkov, t.j. informácie o profile Reach celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach)medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /RU(poˇ et)( všetky médiá)(CS všetci)*100 c cTotal PV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na všetkých meraných médiách užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal PV(%) – zloženie zobrazení, t.j. informácie o profile zobrazení (page views) celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií - v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení(page views)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /PV(poˇ et)(všetky médiá)(CS všetci)*100 c cOtázka IT znalostiZákladné – osoby, ktoré deklarujú základné znalosti práce s poˇ ítaˇ om a internetom (napr. písanie základných textov, ukladanie súborov, c celektronická pošta, prezeranie www stránok, a pod.)Nadštandardné – osoby, ktoré deklarujú používanie poˇ ítaˇ a a internetu na nadštandardnej úrovni. (napr. využívanie matematických c cfunkcií v tabul’kovom procesore, tvorba grafických prezentácií, práca s vyhl’adávaˇ mi, databázy na užívatel’skej úrovni, a pod.) cProfesionálne – osoby, ktoré sa profesionálne venujú IT, technológiám, a pod. (napr. programátorská alebo administrátorská cinnost’) ˇ -23-

×