2010 12 mobil.sk SocDemo

391 views

Published on

AIMmonitor
Výskum sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej Republike
Názov média:
mobil.sk
Mesiac:
December 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 12 mobil.sk SocDemo

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:mobil.skMesiac:December 2010 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 393 025Poˇ et respondentov c Médium N = 1 045 Total (za všetky merané média) N = 38 168RU(poˇ et) c 58 345Reach(%) 2.44PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 477 856PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 512 345GRP (%) 19.97Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusDecember 2010 -1-
 2. 2. mobil.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 67.08 39 137 3.15 72.04 344 266 27.68 129.08 51.97 1 144 074 52.60 863 451 646 Žena 32.92 19 207 1.67 27.96 133 590 11.62 68.54 48.03 1 057 508 47.40 778 068 219 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 67 Muž 52 33 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -2-
 3. 3. mobil.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 17.21 10 042 2.62 9.98 47 669 12.41 107.27 16.05 353 263 19.48 319 820 226 20-29 let 29.35 17 121 2.53 36.14 172 710 25.49 103.64 28.31 623 376 29.56 485 295 303 30-39 let 29.17 17 019 3.04 31.23 149 231 26.66 124.70 23.39 515 013 23.11 379 436 566 40-49 let 16.29 9 501 2.42 14.91 71 235 18.13 99.18 16.42 361 517 14.86 243 976 480 50-59 let 5.72 3 337 1.22 4.91 23 445 8.55 49.91 11.46 252 319 9.12 149 672 391 60-69 let 1.75 1 021 1.23 2.43 11 603 14.01 50.62 3.46 76 170 3.25 53 362 899 70-79 let 0.51 300 1.39 0.41 1 963 9.07 56.85 0.90 19 921 0.61 9 956 001 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 17 14-19 let 16 29 20-29 let 28 29 30-39 let 23 16 40-49 let 16 6 50-59 let 11 2 60-69 let 3 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -3-
 4. 4. mobil.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.21 1 289 2.86 1.05 4 997 11.07 117.13 1.89 41 539 1.81 29 661 568 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 16.60 9 683 2.32 8.58 41 007 9.81 95.03 17.46 384 481 20.66 339 147 343 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 26.08 15 213 2.50 25.03 119 602 19.63 102.44 25.45 560 408 31.35 514 682 989 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40.43 23 586 2.50 47.00 224 583 23.83 102.66 39.38 866 980 35.32 579 863 790 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4.08 2 380 2.62 4.04 19 284 21.24 107.52 3.79 83 547 3.06 50 254 622 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 10.61 6 191 2.15 14.31 68 383 23.77 88.28 12.02 264 626 7.79 127 909 554 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 2 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2 17 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 26 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40 39 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -4-
 5. 5. mobil.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.22 3 043 1.69 5.28 25 242 14.06 69.50 7.50 165 211 8.36 137 254 528 2 osoby 18.64 10 877 2.45 20.42 97 590 21.98 100.49 18.55 408 442 17.08 280 298 167 3 osoby 27.16 15 847 2.51 19.29 92 156 14.62 103.12 26.34 579 877 26.44 434 035 187 4 osoby 33.65 19 633 2.79 39.39 188 226 26.77 114.52 29.38 646 899 29.25 480 194 365 5 osôb 10.67 6 227 2.22 12.68 60 600 21.63 91.15 11.71 257 796 12.10 198 596 660 6 a viac osôb 4.65 2 715 1.74 2.94 14 042 9.01 71.49 6.51 143 356 6.77 111 140 958 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 5 1 osoba 8 2 osoby 19 19 3 osoby 27 26 4 osoby 34 29 11 5 osôb 12 5 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -5-
 6. 6. mobil.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 62.65 36 550 2.39 69.25 330 934 21.65 98.07 63.88 1 406 333 60.95 1 000 461 970 Gazdiná - Nie 37.35 21 794 2.52 30.75 146 922 17.00 103.41 36.12 795 249 39.05 641 057 896 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 63 Gazdiná - Áno 64 37 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -6-
 7. 7. mobil.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 42.91 25 034 2.53 47.42 226 583 22.91 103.83 41.32 909 783 38.42 630 644 109 Hlava domácnosti - Nie 57.09 33 310 2.37 52.58 251 273 17.90 97.30 58.68 1 291 799 61.58 1 010 875 756 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 43 Hlava domácnosti - Áno 41 57 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -7-
 8. 8. mobil.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 49.46 28 856 2.40 50.90 243 252 20.21 98.31 50.31 1 107 568 47.83 785 124 497 Podnikatel’(ka), živnostník 21.51 12 552 2.87 25.83 123 428 28.19 117.59 18.30 402 805 17.28 283 683 893 Nepracujúci 25.47 14 860 2.28 20.21 96 585 14.79 93.33 27.29 600 815 30.51 500 860 537 Dôchodca 3.56 2 075 2.11 3.05 14 591 14.85 86.64 4.11 90 393 4.38 71 850 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 49 50 22 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 25 27 4 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -8-
 9. 9. mobil.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 13.10 7 645 2.28 16.42 78 466 23.35 93.33 14.04 309 137 10.60 173 947 786 B 8.46 4 933 2.82 6.12 29 247 16.72 115.65 7.31 160 966 6.37 104 484 738 C1 17.33 10 111 2.57 18.42 88 013 22.38 105.44 16.44 361 853 14.45 237 174 756 C2 13.43 7 836 2.08 15.37 73 435 19.49 85.32 15.74 346 595 15.45 253 663 630 D 24.97 14 566 2.60 25.01 119 501 21.33 106.61 23.42 515 543 24.36 399 814 590 E1 8.33 4 858 2.25 4.96 23 723 11.00 92.39 9.01 198 432 10.99 180 449 058 E2 9.97 5 818 2.52 8.45 40 369 17.50 103.45 9.64 212 229 10.90 178 884 559 E3 4.41 2 574 2.45 5.25 25 102 23.85 100.33 4.40 96 824 6.89 113 100 749 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 13 14 8 B 7 17 C1 16 13 C2 16 25 D 23 8 E1 9 10 E2 10 4 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -9-
 10. 10. mobil.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.18 687 1.30 1.81 8 639 16.37 53.42 2.20 48 541 3.21 52 711 814 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4.72 2 755 2.53 13.77 65 779 60.44 103.85 4.55 100 132 5.59 91 769 659 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 8.00 4 668 1.74 10.10 48 241 17.94 71.19 11.24 247 432 12.85 210 923 525 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 14.24 8 306 2.61 12.84 61 345 19.29 107.12 13.29 292 589 13.85 227 390 014 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12.14 7 084 2.59 12.29 58 721 21.44 106.12 11.44 251 914 11.68 191 752 632 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9.20 5 367 2.27 7.19 34 361 14.51 92.95 9.90 217 888 8.66 142 179 138 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8.52 4 968 2.52 8.95 42 762 21.65 103.17 8.25 181 717 7.66 125 684 534 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 6.64 3 875 2.29 4.62 22 070 13.07 94.12 7.06 155 362 5.68 93 240 888 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 7.07 4 122 2.79 8.00 38 246 25.91 114.57 6.17 135 775 5.03 82 546 897 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7.73 4 510 2.90 8.38 40 035 25.71 118.81 6.51 143 246 5.34 87 716 746 Bez príjmu 4.97 2 902 3.06 2.11 10 083 10.62 125.33 3.97 87 383 5.30 86 982 729 Neviem, nechcem odpovedat’ 15.59 9 096 2.46 9.96 47 573 12.89 101.08 15.43 339 597 15.15 248 621 289 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 1 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 5 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5 8 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 14 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 12 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 9 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 9 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 7 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 7 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 8 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 5 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 16 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -10-
 11. 11. mobil.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 10.09 5 889 2.17 14.38 68 725 25.36 89.12 11.33 249 351 12.83 210 592 470 1000 - 4999 obyvatel’ov 26.27 15 327 2.27 18.06 86 297 12.76 92.95 28.26 622 189 30.58 501 923 009 5000 - 19999 obyvatel’ov 15.20 8 870 2.36 8.38 40 059 10.64 96.65 15.73 346 353 15.93 261 485 279 20000 - 99999 obyvatel’ov 29.52 17 221 2.45 37.76 180 452 25.65 100.41 29.40 647 156 26.94 442 257 997 Nad 100000 obyvatel’ov 18.91 11 035 3.02 21.41 102 324 27.97 123.74 15.29 336 533 13.72 225 261 110 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 10 11 1000 - 4999 obyvatel’ov 26 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 15 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 30 29 Nad 100000 obyvatel’ov 19 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -11-
 12. 12. mobil.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 10.25 5 981 2.36 7.09 33 864 13.34 96.63 10.61 233 589 11.30 185 535 458 Bratislavský kraj 17.58 10 258 2.99 14.77 70 601 20.60 122.75 14.32 315 358 11.32 185 804 664 Košický kraj 12.15 7 088 2.33 12.86 61 447 20.23 95.71 12.69 279 471 15.86 260 268 096 Nitriansky kraj 12.98 7 571 2.25 18.88 90 217 26.80 92.24 14.07 309 744 14.05 230 694 677 Prešovský kraj 14.49 8 457 2.34 11.20 53 521 14.80 95.89 15.12 332 794 14.16 232 404 532 Trenˇ iansky kraj c 10.79 6 293 2.46 11.01 52 623 20.53 100.69 10.71 235 836 10.61 174 154 902 Trnavský kraj 8.20 4 784 2.29 8.84 42 235 20.24 94.06 8.72 191 937 9.20 150 982 839 Žilinský kraj 13.56 7 909 2.40 15.35 73 348 22.28 98.55 13.76 302 851 13.50 221 674 699 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 10 11 Bratislavský kraj 18 14 Košický kraj 12 13 Nitriansky kraj 13 14 Prešovský kraj 14 15 Trenˇ iansky kraj c 11 11 Trnavský kraj 8 9 14 Žilinský kraj 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -12-
 13. 13. mobil.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 45.27 26 411 2.29 44.15 210 978 18.29 93.89 48.21 1 061 473 47.48 779 357 650 Chata, chalupa 13.03 7 604 1.83 11.74 56 111 13.48 74.94 17.39 382 893 15.58 255 741 812 Osobný automobil 79.82 46 570 2.59 81.84 391 064 21.75 106.22 75.15 1 654 413 71.00 1 165 443 517 Mikrovlnná rúra 89.06 51 963 2.51 92.95 444 163 21.44 102.89 86.56 1 905 701 85.56 1 404 443 763 Umývaˇ ka riadu c 26.41 15 409 2.55 29.32 140 090 23.17 104.55 25.26 556 154 20.13 330 377 361 Elektrická v´ taˇ ka r c 72.44 42 264 2.58 73.80 352 661 21.56 105.96 68.37 1 505 157 64.28 1 055 166 487 Digitálny fotoaparát 78.06 45 541 2.63 80.57 384 994 22.24 107.91 72.33 1 592 468 68.58 1 125 680 837 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 83.50 48 718 2.53 87.37 417 482 21.64 103.58 80.62 1 774 814 79.60 1 306 670 436 Videokamera, digitálna videokamera 36.99 21 581 2.54 40.02 191 227 22.48 104.07 35.54 782 507 31.36 514 813 340 Farebná TV 91.82 53 574 2.46 94.27 450 470 20.68 100.88 91.02 2 003 890 90.74 1 489 445 463 Domáce kino 40.66 23 720 2.90 47.31 226 074 27.65 119.01 34.16 752 102 34.98 574 230 050 Osobný poˇ ítaˇ c c 89.12 51 998 2.47 91.81 438 721 20.82 101.20 88.06 1 938 781 86.27 1 416 192 956 Prípojka káblovej TV 55.76 32 531 2.40 56.37 269 360 19.91 98.62 56.53 1 244 658 55.66 913 595 886 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 45 48 Chata, chalupa 13 17 Osobný automobil 80 75 89 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 26 25 72 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 78 72 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84 81 Videokamera, digitálna videokamera 37 36 92 Farebná TV 91 41 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 89 88 Prípojka káblovej TV 56 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -13-
 14. 14. mobil.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 93.68 54 660 2.50 97.10 464 005 21.20 102.43 91.46 2 013 547 94.74 1 555 235 276 V zamestnaní 32.46 18 940 2.86 43.25 206 665 31.22 117.36 27.66 608 972 19.02 312 225 107 V škole 11.29 6 589 2.78 10.63 50 812 21.45 114.08 9.90 217 960 8.59 141 017 745 V internetovej kaviarni 1.41 822 1.87 2.20 10 489 23.89 76.79 1.83 40 394 1.85 30 287 358 Pri známych / rodine 9.32 5 440 3.37 9.22 44 059 27.30 138.28 6.74 148 451 6.61 108 457 542 Na inom mieste 6.55 3 821 2.38 13.05 62 350 38.80 97.53 6.72 147 854 5.90 96 817 183 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 94 Doma 91 32 V zamestnaní 28 11 V škole 10 V internetovej kaviarni 1 2 Pri známych / rodine 9 7 7 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -14-
 15. 15. mobil.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 7.91 4 616 1.57 5.37 25 661 8.72 64.35 12.30 270 710 14.06 230 777 275 Mobil 3.45 2 014 1.64 4.99 23 862 19.40 67.19 5.14 113 147 5.01 82 302 558 Broad band 59.33 34 614 2.98 58.91 281 520 24.26 122.35 48.49 1 067 574 53.28 874 680 567 Neviem 5.15 3 004 2.04 3.10 14 797 10.02 83.49 6.17 135 805 8.77 143 937 847 Nemám doma internet 24.16 14 094 2.11 27.63 132 016 19.77 86.57 27.90 614 344 18.87 309 821 619 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 8 12 3 Mobil 5 59 Broad band 48 5 Neviem 6 24 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -15-
 16. 16. mobil.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 4.72 2 753 0.45 2.36 11 287 1.86 18.66 25.29 556 805 1.75 28 772 333 6-10 dní v mesiaci 8.21 4 790 1.16 5.17 24 686 5.97 47.51 17.28 380 501 4.40 72 279 126 11-15 dní v mesiaci 14.53 8 478 2.36 9.50 45 413 12.66 96.97 14.99 329 918 8.18 134 298 002 16-20 dní v mesiaci 16.91 9 866 3.06 16.81 80 317 24.88 125.34 13.49 297 046 12.58 206 528 758 21 a viac dní v mesiaci 55.63 32 455 4.69 66.16 316 153 45.64 192.16 28.95 637 310 73.08 1 199 641 646 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 5 1-5 dní v mesiaci 25 8 6-10 dní v mesiaci 17 15 11-15 dní v mesiaci 15 17 16-20 dní v mesiaci 13 56 21 a viac dní v mesiaci 29 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -16-
 17. 17. mobil.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 44.60 26 024 1.87 32.57 155 645 11.20 76.80 58.08 1 278 722 61.48 1 009 192 634 Nadštandardné 47.93 27 965 3.13 57.25 273 575 30.63 128.42 37.32 821 740 34.64 568 553 727 Profesionálne 7.46 4 354 3.96 10.18 48 635 44.25 162.50 4.59 101 119 3.89 63 773 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 45 Základné 58 48 Nadštandardné 37 7 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -17-
 18. 18. mobil.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 39.75 23 190 2.36 38.49 183 914 18.72 96.82 41.05 903 814 37.50 615 563 516 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5.35 3 119 2.30 7.09 33 858 24.99 94.45 5.66 124 631 6.70 110 042 669 Pracujúci dôchodca 1.33 778 1.82 1.26 6 018 14.06 74.63 1.79 39 367 1.67 27 378 208 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 3.03 1 768 4.09 4.07 19 461 45.04 167.82 1.81 39 754 1.96 32 140 105 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 50.54 29 488 2.48 49.10 234 604 19.73 101.71 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 40 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5 6 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 3 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 51 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -18-
 19. 19. mobil.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.47 275 1.07 0.38 1 800 6.98 43.82 1.08 23 708 0.59 9 745 571 Stredný management 4.53 2 641 2.35 4.00 19 127 17.01 96.35 4.70 103 451 2.99 49 142 048 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.34 3 697 2.37 10.09 48 232 30.91 97.19 6.52 143 570 4.43 72 779 177 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 7.73 4 510 1.65 10.61 50 714 18.55 67.68 11.42 251 465 9.32 152 934 452 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.93 1 710 2.87 2.31 11 048 18.57 117.88 2.49 54 746 3.07 50 452 458 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 5.14 3 001 3.60 5.92 28 299 33.98 147.81 3.48 76 624 2.83 46 512 680 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 5.02 2 930 3.05 5.02 23 987 24.95 125.05 4.02 88 440 4.06 66 605 983 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 1.53 891 3.59 2.06 9 864 39.71 147.17 1.04 22 855 1.45 23 731 384 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 11.85 6 916 2.45 7.82 37 359 13.25 100.58 11.79 259 473 13.91 228 395 056 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 3.91 2 281 2.52 2.68 12 823 14.17 103.42 3.78 83 231 5.17 84 825 690 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 50.54 29 488 2.48 49.10 234 604 19.73 101.71 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 0 1 Stredný management 5 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 8 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 3 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 5 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 2 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 12 remeselník) 12 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 4 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 51 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -19-
 20. 20. mobil.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3.33 1 944 2.88 4.59 21 937 32.55 118.33 2.82 61 999 2.19 35 900 136 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 11.12 6 487 2.35 13.10 62 594 22.63 96.19 11.56 254 478 12.25 201 163 387 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 6.61 3 857 4.34 7.77 37 144 41.82 178.16 3.71 81 710 2.72 44 628 418 Súkromný rol’ník 0.45 263 5.24 0.37 1 752 34.92 215.02 0.21 4 616 0.12 1 991 953 Respondent nie je podnikatel’ 78.49 45 792 2.34 74.17 354 428 18.13 96.06 81.70 1 798 777 82.72 1 357 835 972 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 11 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 7 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 78 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -20-
 21. 21. mobil.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 13.29 7 756 3.30 13.37 63 866 27.20 135.46 9.81 216 056 10.43 171 132 711 1 až 5 podriadených 7.05 4 110 2.08 8.50 40 602 20.52 85.23 8.27 181 995 6.42 105 379 850 6 až 10 podriadených 2.46 1 434 2.33 2.93 14 024 22.74 95.38 2.58 56 745 1.67 27 475 998 11 až 50 podriadených 3.23 1 886 2.74 4.73 22 600 32.82 112.37 2.88 63 351 1.98 32 508 564 viac ako 50 podriadených 0.48 281 2.19 0.68 3 261 25.39 89.75 0.54 11 816 0.37 6 074 389 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 73.49 42 875 2.36 69.79 333 501 18.35 96.78 75.93 1 671 617 79.13 1 298 948 354 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 13 10 1 až 5 podriadených 7 8 6 až 10 podriadených 2 3 11 až 50 podriadených 3 3 viac ako 50 podriadených 0 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 73 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -21-
 22. 22. mobil.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 3.77 2 202 2.16 1.55 7 412 7.28 88.75 4.25 93 636 7.21 118 292 684Žiak, študent, uˇ en c ˇ 19.36 11 297 2.38 10.65 50 881 10.72 97.65 19.83 436 553 20.04 328 953 567Osoba v domácnosti 0.47 274 2.14 0.17 801 6.25 87.87 0.54 11 790 0.70 11 451 556Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.48 863 1.79 7.45 35 591 73.93 73.56 2.01 44 288 1.86 30 488 968Ostatní 0.38 222 1.41 0.40 1 900 12.02 57.65 0.66 14 546 0.71 11 673 762Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 74.53 43 484 2.50 79.79 381 271 21.91 102.50 72.71 1 600 767 69.49 1 140 659 328nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 4 4 19 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 75 73 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -22-
 23. 23. LEGENDADole uvádzaný pojem "ciel’ová skupina"(daná ciel’ová skupina, vybraná ciel’ová skupina, vybraná CS) je tu používaný v zmysle ciel’ováskupina uvedená v riadku tabul’ky (resp. st´ lpci grafu) daného sociodemografického ukazovatel’a, t.j. napr. ciel’ová skupina "ženy","Trnavský kraj", "Dôchodca", a pod. Ciel’ová skupina Všetci je definovaná ako Osoby vo veku 14-79 rokov, ktoré aspon raz v poslednom ˇmesiaci navštívili internet.MÉDIUM:RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) vybraného média z príslušnej ciel’ovej skupiny c cRU(%) – zloženie návštevníkovInformácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach) medzijednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/RU(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cReach(%) – pomer poˇ tu návštevníkov média z príslušnej ciel’ovej skupiny k vel’kosti tejto ciel’ovej skupiny cReach(%)(CS) = RU(poˇ et)(médium)(CS)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c cPV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na médiu užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cPV(%) – zloženie zobrazení (page views)Informácie o profile návštevníkov vybraného média – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení (pageviews)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(médium)(vybraná CS)/PV(poˇ et)(médium)(CS všetci)*100 c cTRP(%) – Target Rating PointsHrubý zásah danej ciel’ovej skupiny na vybranom médiu.TRP(%) = PV(poˇ et)(médium)/vel’kost’ CS(poˇ et)*100 c c(podobne je definovaný ukazovatel’ GRP(%) Gross Rating Points, iba ako ciel’ová skupina je braná celá populácia, ciel’ová skupina"Všetci")Afinita(%) – afinita reachKoeficient vyjadrujúci vzt’ah návštevnosti vybraného média k návštevnosti všetkých meraných médií.Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všetci)TOTAL:Total RU(poˇ et) – poˇ et návštevníkov (reálnych užívatel’ov) všetkých meraných médií z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal RU(%) – zloženie návštevníkov, t.j. informácie o profile Reach celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií – v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a Reach)medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.RU(%) = RU(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /RU(poˇ et)( všetky médiá)(CS všetci)*100 c cTotal PV(poˇ et) – poˇ et zobrazení (page views) generovaných na všetkých meraných médiách užívatel’mi z príslušnej ciel’ovej skupiny c cTotal PV(%) – zloženie zobrazení, t.j. informácie o profile zobrazení (page views) celkom pre všetky merané médiáInformácie o profile návštevníkov všetkých meraných médií - v podobe percentuálneho rozloženia užívatel’ov internetu (podl’a zobrazení(page views)) medzi jednotlivé ciel’ové skupiny.PV(%) = PV(poˇ et)(všetky médiá)(vybraná CS) /PV(poˇ et)(všetky médiá)(CS všetci)*100 c cOtázka IT znalostiZákladné – osoby, ktoré deklarujú základné znalosti práce s poˇ ítaˇ om a internetom (napr. písanie základných textov, ukladanie súborov, c celektronická pošta, prezeranie www stránok, a pod.)Nadštandardné – osoby, ktoré deklarujú používanie poˇ ítaˇ a a internetu na nadštandardnej úrovni. (napr. využívanie matematických c cfunkcií v tabul’kovom procesore, tvorba grafických prezentácií, práca s vyhl’adávaˇ mi, databázy na užívatel’skej úrovni, a pod.) cProfesionálne – osoby, ktoré sa profesionálne venujú IT, technológiám, a pod. (napr. programátorská alebo administrátorská cinnost’) ˇ -23-

×