2010 12 f1.sk SocDemo

399 views

Published on

AIMmonitor
Výskum sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej Republike
Názov média:
f1.sk
Mesiac:
December 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 12 f1.sk SocDemo

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:f1.skMesiac:December 2010 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 393 025Poˇ et respondentov c Médium N = 351 Total (za všetky merané média) N = 38 168RU(poˇ et) c 18 530Reach(%) 0.77PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 890 341PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 1 048 356GRP (%) 37.21Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusDecember 2010 -1-
 2. 2. f1.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 78.06 14 464 1.16 86.79 772 701 62.14 150.22 51.97 1 144 074 52.60 863 451 646 Žena 21.94 4 065 0.35 13.21 117 640 10.23 45.67 48.03 1 057 508 47.40 778 068 219 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 78 Muž 52 22 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -2-
 3. 3. f1.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 12.06 2 234 0.58 16.12 143 531 37.38 75.16 16.05 353 263 19.48 319 820 226 20-29 let 29.32 5 433 0.80 26.95 239 969 35.42 103.56 28.31 623 376 29.56 485 295 303 30-39 let 35.21 6 524 1.17 38.98 347 075 62.00 150.52 23.39 515 013 23.11 379 436 566 40-49 let 14.90 2 760 0.70 14.40 128 208 32.63 90.74 16.42 361 517 14.86 243 976 480 50-59 let 6.53 1 209 0.44 2.21 19 689 7.18 56.95 11.46 252 319 9.12 149 672 391 60-69 let 1.87 346 0.42 1.33 11 813 14.27 54.05 3.46 76 170 3.25 53 362 899 70-79 let 0.11 20 0.09 0.01 57 0.26 12.24 0.90 19 921 0.61 9 956 001 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 12 14-19 let 16 29 20-29 let 28 35 30-39 let 23 15 40-49 let 16 7 50-59 let 11 2 60-69 let 3 0 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -3-
 4. 4. f1.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 0.77 142 0.31 0.71 6 350 14.06 40.63 1.89 41 539 1.81 29 661 568 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 14.28 2 646 0.63 16.45 146 473 35.05 81.79 17.46 384 481 20.66 339 147 343 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 30.58 5 666 0.93 33.97 302 444 49.65 120.14 25.45 560 408 31.35 514 682 989 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 38.50 7 133 0.76 34.92 310 880 32.99 97.76 39.38 866 980 35.32 579 863 790 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3.99 739 0.81 5.96 53 027 58.39 105.18 3.79 83 547 3.06 50 254 622 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11.88 2 200 0.77 7.99 71 167 24.74 98.82 12.02 264 626 7.79 127 909 554 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 1 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2 14 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 31 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 39 39 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 12 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -4-
 5. 5. f1.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 8.69 1 609 0.90 11.24 100 106 55.75 115.75 7.50 165 211 8.36 137 254 528 2 osoby 16.46 3 049 0.69 12.41 110 472 24.88 88.70 18.55 408 442 17.08 280 298 167 3 osoby 28.51 5 283 0.84 34.23 304 748 48.35 108.25 26.34 579 877 26.44 434 035 187 4 osoby 30.57 5 665 0.81 34.29 305 287 43.42 104.05 29.38 646 899 29.25 480 194 365 5 osôb 11.40 2 112 0.75 6.30 56 081 20.01 97.37 11.71 257 796 12.10 198 596 660 6 a viac osôb 4.37 810 0.52 1.53 13 647 8.76 67.16 6.51 143 356 6.77 111 140 958 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 9 1 osoba 8 2 osoby 16 19 3 osoby 29 26 4 osoby 31 29 11 5 osôb 12 4 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -5-
 6. 6. f1.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 51.50 9 542 0.62 48.33 430 301 28.15 80.62 63.88 1 406 333 60.95 1 000 461 970 Gazdiná - Nie 48.50 8 987 1.04 51.67 460 040 53.22 134.27 36.12 795 249 39.05 641 057 896 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 52 Gazdiná - Áno 64 49 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -6-
 7. 7. f1.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 44.50 8 245 0.83 56.26 500 930 50.66 107.69 41.32 909 783 38.42 630 644 109 Hlava domácnosti - Nie 55.50 10 284 0.73 43.74 389 411 27.73 94.59 58.68 1 291 799 61.58 1 010 875 756 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 45 Hlava domácnosti - Áno 41 56 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -7-
 8. 8. f1.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 55.31 10 249 0.85 41.74 371 619 30.87 109.95 50.31 1 107 568 47.83 785 124 497 Podnikatel’(ka), živnostník 19.06 3 531 0.81 28.58 254 483 58.12 104.15 18.30 402 805 17.28 283 683 893 Nepracujúci 22.92 4 247 0.65 28.13 250 478 38.35 83.99 27.29 600 815 30.51 500 860 537 Dôchodca 2.71 502 0.51 1.55 13 761 14.01 66.00 4.11 90 393 4.38 71 850 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 55 50 19 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 23 27 3 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -8-
 9. 9. f1.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 14.10 2 613 0.78 12.42 110 555 32.90 100.44 14.04 309 137 10.60 173 947 786 B 6.91 1 279 0.73 4.34 38 675 22.10 94.44 7.31 160 966 6.37 104 484 738 C1 17.84 3 306 0.84 17.21 153 269 38.97 108.57 16.44 361 853 14.45 237 174 756 C2 18.18 3 369 0.89 14.97 133 306 35.38 115.50 15.74 346 595 15.45 253 663 630 D 23.25 4 308 0.77 37.66 335 272 59.83 99.29 23.42 515 543 24.36 399 814 590 E1 12.85 2 380 1.10 6.96 61 984 28.74 142.53 9.01 198 432 10.99 180 449 058 E2 4.35 806 0.35 5.75 51 184 22.19 45.16 9.64 212 229 10.90 178 884 559 E3 2.51 465 0.44 0.68 6 095 5.79 57.12 4.40 96 824 6.89 113 100 749 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 14 14 7 B 7 18 C1 16 18 C2 16 23 D 23 13 E1 9 4 E2 10 3 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -9-
 10. 10. f1.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.86 344 0.65 0.35 3 097 5.87 84.43 2.20 48 541 3.21 52 711 814 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.76 696 0.64 0.78 6 983 6.42 82.59 4.55 100 132 5.59 91 769 659 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 6.34 1 174 0.44 5.76 51 260 19.06 56.41 11.24 247 432 12.85 210 923 525 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13.60 2 520 0.79 16.56 147 448 46.36 102.34 13.29 292 589 13.85 227 390 014 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 13.83 2 562 0.94 24.28 216 151 78.94 120.86 11.44 251 914 11.68 191 752 632 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 7.52 1 393 0.59 3.51 31 226 13.18 75.97 9.90 217 888 8.66 142 179 138 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9.18 1 701 0.86 9.48 84 446 42.75 111.26 8.25 181 717 7.66 125 684 534 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 8.80 1 630 0.97 2.11 18 744 11.10 124.67 7.06 155 362 5.68 93 240 888 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 10.53 1 951 1.32 6.02 53 612 36.33 170.76 6.17 135 775 5.03 82 546 897 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 9.37 1 736 1.12 5.95 53 004 34.04 144.04 6.51 143 246 5.34 87 716 746 Bez príjmu 2.78 515 0.54 9.14 81 407 85.71 70.08 3.97 87 383 5.30 86 982 729 Neviem, nechcem odpovedat’ 12.43 2 302 0.62 16.06 142 964 38.73 80.56 15.43 339 597 15.15 248 621 289 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 2 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 4 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5 6 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 14 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 14 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 8 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 9 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 9 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 11 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 9 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 3 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 12 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -10-
 11. 11. f1.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 9.47 1 753 0.65 12.32 109 677 40.47 83.57 11.33 249 351 12.83 210 592 470 1000 - 4999 obyvatel’ov 21.76 4 032 0.60 15.08 134 259 19.85 77.00 28.26 622 189 30.58 501 923 009 5000 - 19999 obyvatel’ov 11.21 2 077 0.55 6.13 54 557 14.49 71.26 15.73 346 353 15.93 261 485 279 20000 - 99999 obyvatel’ov 43.87 8 128 1.16 49.19 437 989 62.26 149.23 29.40 647 156 26.94 442 257 997 Nad 100000 obyvatel’ov 13.70 2 537 0.69 17.28 153 859 42.06 89.60 15.29 336 533 13.72 225 261 110 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 9 11 1000 - 4999 obyvatel’ov 22 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 11 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 44 29 Nad 100000 obyvatel’ov 14 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -11-
 12. 12. f1.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 13.13 2 432 0.96 8.72 77 654 30.58 123.74 10.61 233 589 11.30 185 535 458 Bratislavský kraj 17.09 3 166 0.92 11.88 105 730 30.84 119.29 14.32 315 358 11.32 185 804 664 Košický kraj 13.33 2 469 0.81 16.31 145 237 47.81 105.00 12.69 279 471 15.86 260 268 096 Nitriansky kraj 18.30 3 390 1.01 19.07 169 825 50.44 130.06 14.07 309 744 14.05 230 694 677 Prešovský kraj 10.45 1 935 0.54 6.18 54 995 15.20 69.10 15.12 332 794 14.16 232 404 532 Trenˇ iansky kraj c 12.14 2 248 0.88 25.82 229 846 89.66 113.29 10.71 235 836 10.61 174 154 902 Trnavský kraj 5.06 936 0.45 8.34 74 251 35.59 58.00 8.72 191 937 9.20 150 982 839 Žilinský kraj 10.52 1 948 0.59 3.68 32 802 9.96 76.46 13.76 302 851 13.50 221 674 699 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 13 11 Bratislavský kraj 17 14 Košický kraj 13 13 Nitriansky kraj 18 14 Prešovský kraj 10 15 Trenˇ iansky kraj c 12 11 Trnavský kraj 5 9 11 Žilinský kraj 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -12-
 13. 13. f1.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 42.68 7 907 0.69 34.87 310 477 26.91 88.51 48.21 1 061 473 47.48 779 357 650 Chata, chalupa 17.01 3 151 0.76 17.17 152 909 36.74 97.78 17.39 382 893 15.58 255 741 812 Osobný automobil 83.09 15 396 0.86 82.35 733 224 40.77 110.57 75.15 1 654 413 71.00 1 165 443 517 Mikrovlnná rúra 90.69 16 804 0.81 95.36 849 041 40.99 104.77 86.56 1 905 701 85.56 1 404 443 763 Umývaˇ ka riadu c 20.52 3 802 0.63 28.84 256 809 42.48 81.23 25.26 556 154 20.13 330 377 361 Elektrická v´ taˇ ka r c 77.17 14 299 0.87 80.72 718 718 43.93 112.88 68.37 1 505 157 64.28 1 055 166 487 Digitálny fotoaparát 81.13 15 034 0.87 86.86 773 334 44.68 112.17 72.33 1 592 468 68.58 1 125 680 837 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 88.69 16 435 0.85 90.95 809 769 41.98 110.02 80.62 1 774 814 79.60 1 306 670 436 Videokamera, digitálna videokamera 43.33 8 028 0.94 44.65 397 514 46.74 121.90 35.54 782 507 31.36 514 813 340 Farebná TV 93.12 17 255 0.79 95.97 854 466 39.23 102.31 91.02 2 003 890 90.74 1 489 445 463 Domáce kino 47.43 8 788 1.08 47.24 420 559 51.44 138.84 34.16 752 102 34.98 574 230 050 Osobný poˇ ítaˇ c c 92.06 17 059 0.81 92.42 822 828 39.05 104.54 88.06 1 938 781 86.27 1 416 192 956 Prípojka káblovej TV 60.74 11 255 0.83 63.80 568 028 41.99 107.44 56.53 1 244 658 55.66 913 595 886 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 43 48 Chata, chalupa 17 17 Osobný automobil 83 75 91 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 21 25 77 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 81 72 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 89 81 Videokamera, digitálna videokamera 43 36 93 Farebná TV 91 47 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 92 88 Prípojka káblovej TV 61 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -13-
 14. 14. f1.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 91.28 16 914 0.77 88.83 790 927 36.14 99.81 91.46 2 013 547 94.74 1 555 235 276 V zamestnaní 32.47 6 017 0.91 25.65 228 393 34.50 117.40 27.66 608 972 19.02 312 225 107 V škole 12.48 2 313 0.98 11.19 99 667 42.07 126.09 9.90 217 960 8.59 141 017 745 V internetovej kaviarni 1.28 236 0.54 0.34 3 037 6.92 69.61 1.83 40 394 1.85 30 287 358 Pri známych / rodine 7.59 1 406 0.87 8.53 75 914 47.05 112.54 6.74 148 451 6.61 108 457 542 Na inom mieste 11.40 2 112 1.31 8.00 71 243 44.33 169.78 6.72 147 854 5.90 96 817 183 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 91 Doma 91 32 V zamestnaní 28 12 V škole 10 V internetovej kaviarni 1 2 Pri známych / rodine 8 7 11 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -14-
 15. 15. f1.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 7.54 1 398 0.48 7.89 70 245 23.87 61.36 12.30 270 710 14.06 230 777 275 Mobil 2.70 499 0.41 3.03 26 980 21.94 52.47 5.14 113 147 5.01 82 302 558 Broad band 53.49 9 912 0.85 63.27 563 299 48.54 110.32 48.49 1 067 574 53.28 874 680 567 Neviem 3.66 678 0.46 2.66 23 655 16.03 59.33 6.17 135 805 8.77 143 937 847 Nemám doma internet 32.61 6 041 0.90 23.16 206 161 30.87 116.84 27.90 614 344 18.87 309 821 619 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 8 12 3 Mobil 5 53 Broad band 48 4 Neviem 6 33 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -15-
 16. 16. f1.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 14.19 2 629 0.43 1.10 9 767 1.61 56.11 25.29 556 805 1.75 28 772 333 6-10 dní v mesiaci 12.85 2 381 0.58 4.50 40 077 9.69 74.36 17.28 380 501 4.40 72 279 126 11-15 dní v mesiaci 11.76 2 178 0.61 9.25 82 365 22.97 78.46 14.99 329 918 8.18 134 298 002 16-20 dní v mesiaci 11.31 2 094 0.65 13.35 118 905 36.83 83.79 13.49 297 046 12.58 206 528 758 21 a viac dní v mesiaci 49.89 9 245 1.33 71.80 639 227 92.28 172.36 28.95 637 310 73.08 1 199 641 646 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 14 1-5 dní v mesiaci 25 13 6-10 dní v mesiaci 17 12 11-15 dní v mesiaci 15 11 16-20 dní v mesiaci 13 50 21 a viac dní v mesiaci 29 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -16-
 17. 17. f1.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 40.59 7 522 0.54 42.89 381 841 27.47 69.89 58.08 1 278 722 61.48 1 009 192 634 Nadštandardné 55.83 10 346 1.16 56.11 499 555 55.93 149.59 37.32 821 740 34.64 568 553 727 Profesionálne 3.57 661 0.60 1.00 8 945 8.14 77.76 4.59 101 119 3.89 63 773 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 41 Základné 58 56 Nadštandardné 37 4 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -17-
 18. 18. f1.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 49.98 9 260 0.94 40.42 359 887 36.63 121.74 41.05 903 814 37.50 615 563 516 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 3.78 700 0.52 0.80 7 118 5.25 66.79 5.66 124 631 6.70 110 042 669 Pracujúci dôchodca 0.46 85 0.20 0.04 322 0.75 25.77 1.79 39 367 1.67 27 378 208 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.10 202 0.47 0.48 4 292 9.93 60.64 1.81 39 754 1.96 32 140 105 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 44.69 8 280 0.70 58.26 518 722 43.62 89.93 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 50 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 4 6 Pracujúci dôchodca 0 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 45 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -18-
 19. 19. f1.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 1.12 206 0.80 0.58 5 143 19.96 103.71 1.08 23 708 0.59 9 745 571 Stredný management 5.00 926 0.82 5.46 48 650 43.26 106.39 4.70 103 451 2.99 49 142 048 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 7.84 1 453 0.93 5.23 46 600 29.86 120.25 6.52 143 570 4.43 72 779 177 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9.13 1 691 0.62 8.11 72 195 26.41 79.94 11.42 251 465 9.32 152 934 452 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 1.03 191 0.32 0.41 3 683 6.19 41.53 2.49 54 746 3.07 50 452 458 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 5.72 1 060 1.27 3.75 33 396 40.10 164.40 3.48 76 624 2.83 46 512 680 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 4.75 880 0.92 5.40 48 063 50.00 118.29 4.02 88 440 4.06 66 605 983 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 0.91 168 0.68 0.67 5 978 24.06 87.78 1.04 22 855 1.45 23 731 384 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 13.20 2 445 0.87 11.35 101 093 35.84 111.97 11.79 259 473 13.91 228 395 056 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 6.61 1 224 1.35 0.77 6 818 7.54 174.85 3.78 83 231 5.17 84 825 690 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 44.69 8 280 0.70 58.26 518 722 43.62 89.93 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 5 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 8 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 1 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 6 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 1 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 13 remeselník) 12 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 7 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 45 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -19-
 20. 20. f1.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 1.06 196 0.29 1.03 9 174 13.61 37.61 2.82 61 999 2.19 35 900 136 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 9.61 1 780 0.64 22.22 197 789 71.51 83.11 11.56 254 478 12.25 201 163 387 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 8.39 1 554 1.75 5.34 47 519 53.50 226.07 3.71 81 710 2.72 44 628 418 Súkromný rol’ník 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.21 4 616 0.12 1 991 953 Respondent nie je podnikatel’ 80.94 14 998 0.77 71.42 635 858 32.52 99.07 81.70 1 798 777 82.72 1 357 835 972 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 1 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 10 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 8 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 81 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -20-
 21. 21. f1.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 11.19 2 072 0.88 22.87 203 614 86.70 113.99 9.81 216 056 10.43 171 132 711 1 až 5 podriadených 8.73 1 618 0.82 5.84 52 037 26.31 105.67 8.27 181 995 6.42 105 379 850 6 až 10 podriadených 1.45 268 0.43 1.20 10 681 17.32 56.14 2.58 56 745 1.67 27 475 998 11 až 50 podriadených 2.53 468 0.68 2.98 26 510 38.50 87.82 2.88 63 351 1.98 32 508 564 viac ako 50 podriadených 1.28 236 1.84 1.73 15 433 120.16 237.77 0.54 11 816 0.37 6 074 389 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 74.83 13 865 0.76 65.38 582 066 32.03 98.55 75.93 1 671 617 79.13 1 298 948 354 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 11 10 1 až 5 podriadených 9 8 6 až 10 podriadených 1 3 11 až 50 podriadených 3 3 viac ako 50 podriadených 1 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 75 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -21-
 22. 22. f1.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 3.04 563 0.55 4.87 43 337 42.58 71.51 4.25 93 636 7.21 118 292 684Žiak, študent, uˇ en c ˇ 17.67 3 274 0.69 22.93 204 146 43.02 89.12 19.83 436 553 20.04 328 953 567Osoba v domácnosti 0.28 51 0.40 0.14 1 263 9.86 51.89 0.54 11 790 0.70 11 451 556Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.04 192 0.40 0.15 1 324 2.75 51.61 2.01 44 288 1.86 30 488 968Ostatní 0.89 165 1.05 0.05 408 2.58 135.02 0.66 14 546 0.71 11 673 762Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 77.08 14 282 0.82 71.87 639 863 36.77 106.01 72.71 1 600 767 69.49 1 140 659 328nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 3 4 18 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 1 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 77 73 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -22-

×