SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
Funkční testování
chybějící vrchol pyramidy
WebExpo
24. září 2016, Praha
Ondřej Machulda
@OndraM
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_diagram-unif.svg, autor Fiestoforo, licence CC BY 3.0
Web si můžeme představit jako kolo – mnoho různých malých částí, které do sebe musí
zapadnout. Co ale ve výsledku hlavně chceme je, aby se na něm dalo jezdit.
Během vývoje jej ale netestujeme až celé, ale začínáme od nejmenších částí.
Zdroj: http://shop.toddmclellan.com/product/disassembled-bike
Proč od nejmenších částí? U nich umíme snadno definovat, jak se mají samostatně chovat a je zpravidla
možné snadno otestovat, jestli se to tak chová. Například jako dílek řetězu a jeho mechanické
vlastnosti. U software jsou to např. vstupy metody a očekávané výstupy.
Vlastnosti, které chceme od testů shrnuje FIRST princip.
Fast
Isolated
Repeatable
Self-validating
Timely
Testy musí být co nejvíce FIRST!
Fast – musí proběhnout rychle.
Chceme rychlou zpětnou vazbu.
Rychlejší testy budeme častěji
spouštět. Rychlejší testy budeme
raději psát a raději udržovat.
Isolated – Testy na sobě nezávisí, ani
nezávisí na pořadí spouštění,
nenastavují si vzájemně podmínky
(globální stav) s kterými další test
počítá.
Repeatable – Pokaždé stejný
výsledek, stabilní, deterministické.
Self-validating – Test sám
jednoznačně pozná, jestli prošel nebo
ne. Není třeba člověka, aby to ověřil.
Timely – Napsané spolu s kódem
(nebo nejlépe před).
Unit testy jsou nástroj pro návrh
Unit testy nesmíme brát jen jako metodu detekce chyb, možná důležitější je, že jsou i
nástroj pro návrh. Zejména při test-driven developmentu (TDD) nám unit testy pomáhají
zvyšovat vnitřní kvalitu kódu (= udržovatelnost, rozšiřitelnost, znovupoužitelnost,
čitelnost...). Testovatelnost a dobrý a kvalitní kód jdou ruku v ruce.
Integrační testy
Zdroj: https://blogs.msdn.microsoft.com/africaapps/2013/09/11/integration-testing-on-steroids/
|
Nejde ale testovat jen nejmenší izolované část – je třeba další vrstvu testů: integrační. Ty
testují spojení a komunikaci skupiny dvou či více komponent/objektů. U kola třeba, že řetěz
zapadá do ozubeného kola; brzdové páčky jdou zmáčknout, plášť jde nasadit na ráfek...
Funkční systémové testy
(alias end-to-end / GUI testy)
Zdroj: http://www.gianlucagimini.it/prototypes/velocipedia.html, autor Gianluca Gimini
Při výrobě kola si můžeme na konci linky říct, že to je asi OK. Ale když chceme mít jistotu, že funguje a že do sebe vše
zapadlo, tak se na kole projedeme, přehodíme, zabrzdíme... Tedy nad celým systémem (= sestavené kolo/nasazená
aplikace) ověříme hlavní funkcionalitu. Tyto testy jsou nenahraditelné – žádné jiné nevidí aplikací z pohledu
zákazníka. Je to pro nás výstupní kontrola kvality, dále už je totiž až samotný zákazník, a to je už obvykle pozdě.
Testovací zmrzlina
Zdroj: https://watirmelon.blog/2012/01/31/introducing-the-software-testing-ice-cream-cone/, autor Alister Scott
Business
Můžeme si ale říci, že tedy budeme testovat věci hlavně z pohledu businessu: hlavně manuální a
funkční testy a unit testům nebudeme věnovat pozornost. Jenomže vyšší vrstvy testů jsou méně FIRST,
zpomalí nám vývoj, budeme při chybě dostávat pomalou zpětnou vazby a nijak nám ani nepomohou s
interní kvalitou kódu.
Testovací zmrzlina
Zdroj: https://watirmelon.blog/2012/01/31/introducing-the-software-testing-ice-cream-cone/, autor Alister Scott
Business
Testovací zmrzlina je antipattern – tak by struktura testů vypadat neměla.
Testovací pyramida
5 %
15 %
80 %
Čas&náklady
FIRST
Lepší je mít složení testů jako pyramida. Protože čím nižší vrstva, tím více FIRST. Naopak čím vyšší, tím
dražší a pomalejší péče o testy je. Proto by měly být základ UT, zatímco funkční testy jsou „drahé“ a
měl by se jim věnovat jenom zlomek času. Nicméně neměly by chybět – podobně jako by u jízdního
kola bylo špatné jej na konci netestovat vůbec.
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brass_scales_with_flat_trays_balanced.png, autor Toby Hudson, licence CC-BY-SA-3.0
Ne v každé situaci je ale třeba funkční testy mít. Hodí se určitě, když máme vlastní aplikaci, která se
dlouhodobě rozvíjí. Nebo alespoň znovupoužitelné jádro aplikace (e-shopu, CMS...). Naopak pokud
děláte jednorázové prezentační weby, byla by to asi zbytečná práce. A pokud nemáte žádné testy a
chcete začít testovat, začněte od unit testů!
Selenium – opensource knihovna
pro automatizované ovládání
browserů. Zero-config instalace,
Selenium server je javové jarko.
Navíc protokol, který Selenium
používá (WebDriver), je
připravovaný W3C standard a
v prohlížečích jej tak svorně
implementují přímo výrobci
browserů.
C#
Selenium není vázané na
platformu ani na jazyk – a má
také knihovny pro různé jazyky.
Pro psaní funkčních testů je
dobré si nezvětšovat
technologický stack a držet se
stejné platformy, jako je naše
testovaná aplikace.
Navíc funkční testy nepíšeme tak
často (viz testovací pyramida) –
čili je třeba je psát v technologii
kterou známe a se kterou běžně
pracujeme.

BDDBDD
Behat +Behat +
MinkMink

BDD-
flavored
Codeception
Tradiční xUnit-style
PHPUnitPHPUnit
Selenium2TestSelenium2Test
CaseCase
PHPUnit +
php-webdriver
V PHP je více možností, jak
funkční testy psát. Doporučuji
buďto Codeception (kde je
formát zápisu inspirován BDD),
nebo pokud vám více sedí
tradiční xUnit styl či již máte unit
testy v PHPUnitu (jako my), tak
použít ten spolu s knihovnou
facebook/php-webdriver.
Naše rutina v
Funkční testy v Jobs.cz jsou součástí naší rutiny. Jak to u nás probíhá?
Naše rutina v
1. Nová (ale stabilní) funkcionalita
Funkční testy píšeme až když je nová feature „businessově zvalidovaná“ – už se ví, že z pohledu
businessu i třeba UX funguje, jak má. Zkrátka až když je v takovém stavu, že se co den nemění.
Navíc jdeme dělat zase nějakou jinou funkcionalitu a u této nechceme, aby se nám rozbíjela.
Naše rutina v
1. Nová (ale stabilní) funkcionalita
2. Stanoví se scénáře
Poté si produkťák a vývojář řeknou, co jsou důležité scénáře, které má v nové funkcionalitě smysl
testovat. Vývojář navíc ví, kde cítí nejvyšší rizika. Hlavně je třeba, aby se psaly funkční testy jen
na skutečně end-to-end scénáře a ne na to, co jde otestovat na nižší vrstvě. Funkční testy jsou
nejpomalejší, nejdražší a nepomohou nám s kvalitou kódu. Musí se s nimi šetřit!
Naše rutina v
1. Nová (ale stabilní) funkcionalita
2. Stanoví se scénáře
3. Vývojář píše funkční testy
Za kvalitu softwaru je odpovědný vývojář, ne QA oddělení či tým testerů. Testy jsou kód a je
třeba na ně uplatňovat stejné nároky na softwarové inženýrství, jako na jiný kód – mají být first
class citizen. Jinak skončíme s pomalou a nespolehlivou sadou testů, kterým nebudeme věřit a
brzy je vypneme a zahodíme.
Ukázka testu, kde je vidět, co například Selenium umí: přejít na URL, načítat elementy a zjistit jejich
přítomnost (např. přes CSS selektor, xPath); pracovat s formuláři; načíst meta title; načíst text z
elementů... ale i další třeba změnit velikost okna, pustit javascript, pracovat s historií prohlížeče apod.
Ukázka má ale plno problémů – například duplikace kódu (DRY), selektorů a vůbec pod-scénářů, které
se mohou opakovat v několika testech.

Pomoci nám může Martin Fowler!
Martin Fowler
to the rescue!
Page Object
… a návrhový vzor Page Object. Ten nám říká, že interakce s prvky UI webové stránky by měla probíhat
skrze abstrakci – což bude objekt s metodami, které kopírují strukturu a interakci poskytovanou z UI.
Z pohledu scénáře testu totiž chceme interagovat s rozhraním, které poskytuje stránka uživateli – ne s
jeho implementací.
Zde je to samé jako předtím, ale za využití Page Objectů: instanciujeme si dvě třídy, do kterých je
vyčleněna předchozí implementace, která byla přímo v testu. Nemáme tu tak žádné selektory a přímá
volání WebDriveru. Což je také jediný způsob, jak testy udělat dlouhodobě udržovatelné...
Naše rutina v
1. Nová (ale stabilní) funkcionalita
2. Stanoví se scénáře
3. Vývojář píše funkční testy
4. Vlastní test-runner
Testy máme v PHPUnitu, je ale třeba integrace s knihovnou php-webdriver: spustit a nastavit prohlížeč,
paralelizaci, ukládat screenshoty při chybě atd. Plus chceme, aby to vývojář mohl začít lokálně používat
během minuty a bylo pro něj co nejsnazší: proto jsme si udělali vlastní test-runner.
$ composer require lmc/steward
$ java -jar selenium-server-standalone-2.53.1.jar &
$ vendor/bin/steward run staging firefox
Steward 2.0.0-DEV is running the tests... Just for you <3!
[2016-09-21 12:36:29] Waiting (running: 3, queued: 1, done: 0)
...
[2016-09-21 12:36:49] Waiting (running: 0, queued: 0, done: 4 [passed: 4])
[2016-09-21 12:36:50] All testcases done
[OK] Testcases executed: 4 (passed: 4)
github.com/lmc-eu/steward
Steward je open-source (viz github) CLI tool, instaluje se jednoduše přes Composer a usnadňuje nám
plno věcí. Spouštění testů je pak jednoduché: na pozadí se spustí jar selenium serveru. Pak spustíme
Stewarda – řekneme, jaké prostředí a jaký prohlížeč. A už není třeba nic dalšího (když máme Firefox)!
github.com/lmc-eu/steward
Steward také generuje přehled výsledků testů (a to i během toto, co testy běží, takže třeba na CI
serveru se dá snadno podívat, v jakém stavu běžící test build je).
Naše rutina v
1. Nová (ale stabilní) funkcionalita
2. Stanoví se scénáře
3. Vývojář píše funkční testy
4. Vlastní test-runner
5. Automatické spouštění na CI
Testy se musí samy automatizovaně spouštět – jinak to nemá smysl. Navíc je třeba rychlá odezva při
chybě, takže ideálně poté, co se vám zbuilduje a nasadí nová verze, tak by se měly samy pustit také
funkční testy. U nás je pouštíme na Jenkins CI serveru.
Spouštění na CI serveru
+
Xvf
BrowserStack
SauceLabs
TestingBot
Na CI serveru můžeme testy spouštět buď v nativním prohlížeči (nainstalovaném přímo v systému) a
schovaném do Xvf, nebo přes Docker, nebo v cloudových službách, kde máme na výběr z obrovské
škály verzí operačních systémů a prohlížečů (ale je to zase drahé). Je možné využít nějakou kombinaci
tohoto, a spouštět v cloudu třeba jen nějaké testy nebo jen někdy.
Naše rutina v
1. Nová (ale stabilní) funkcionalita
2. Stanoví se scénáře
3. Vývojář píše funkční testy
4. Vlastní test-runner
5. Automatické spouštění na CI
6. Continuous deployment
Funkční testy jsou nezbytná součást continuous deployment pipeline: mergneme do masteru, spustí se
automatický build a funkční testy nad tím – když i ty projdou, build se automaticky nasadí na produkci
bez manuálního zásahu. To ve výsledku zrychluje vývoj, time to market a šetří peníze, protože se na
chyby nepřichází až na produkci, takže se i levněji opravují.
Takže:
Testy chceme mít co nejvíce FIRST
Struktura testů by měla být pyramida
Nemusí být složité psát a udržovat funkční testy
Selenium, Steward, Page Object
Continuous integration, continuous deployment
Udělejte z funkčních testů
rutinu i u vás!
Ondřej Machulda
@OndraM
Funkční testy jsou samozřejmá součást vývoje našich produktů a nedovedeme si život bez
nich už ani představit. Takže pokud to dává smysl pro i váš produkt, zvažte, jestli to také
nezkusit – cesty tu jsou a možná budete mít klidnější spánek a méně produkčních incidentů.

More Related Content

What's hot

Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaciPoužití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaciMartin Krištof
 
Vizuální regresní testy
Vizuální regresní testyVizuální regresní testy
Vizuální regresní testyMartin Krištof
 
Testování klientských Javascriptových aplikací
Testování klientských Javascriptových aplikacíTestování klientských Javascriptových aplikací
Testování klientských Javascriptových aplikacíMichal Aichinger
 
Proč chcete testovat své aplikace
Proč chcete testovat své aplikaceProč chcete testovat své aplikace
Proč chcete testovat své aplikaceatotocz
 
WordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč
WordCamp Praha 2017 - Martin HlaváčWordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč
WordCamp Praha 2017 - Martin HlaváčBrilo Team
 
atoto.cz - jak na snadnou integraci Codeception
atoto.cz - jak na snadnou integraci Codeceptionatoto.cz - jak na snadnou integraci Codeception
atoto.cz - jak na snadnou integraci Codeceptionatotocz
 

What's hot (8)

Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaciPoužití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
 
Vizuální regresní testy
Vizuální regresní testyVizuální regresní testy
Vizuální regresní testy
 
Testování klientských Javascriptových aplikací
Testování klientských Javascriptových aplikacíTestování klientských Javascriptových aplikací
Testování klientských Javascriptových aplikací
 
Nette Tester / Posobota
Nette Tester / PosobotaNette Tester / Posobota
Nette Tester / Posobota
 
Proč chcete testovat své aplikace
Proč chcete testovat své aplikaceProč chcete testovat své aplikace
Proč chcete testovat své aplikace
 
Kdyby/Translation
Kdyby/TranslationKdyby/Translation
Kdyby/Translation
 
WordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč
WordCamp Praha 2017 - Martin HlaváčWordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč
WordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč
 
atoto.cz - jak na snadnou integraci Codeception
atoto.cz - jak na snadnou integraci Codeceptionatoto.cz - jak na snadnou integraci Codeception
atoto.cz - jak na snadnou integraci Codeception
 

Viewers also liked

10 praktických CSS3 a SVG řešení
10 praktických CSS3 a SVG řešení10 praktických CSS3 a SVG řešení
10 praktických CSS3 a SVG řešeníMartin Michálek
 
The Right Layout Tool for the Job
The Right Layout Tool for the JobThe Right Layout Tool for the Job
The Right Layout Tool for the JobRachel Andrew
 
Optimistic/Pessimistic Offline Lock
Optimistic/Pessimistic Offline LockOptimistic/Pessimistic Offline Lock
Optimistic/Pessimistic Offline LockOndřej Machulda
 
Pionýr - stručná historie organizace
Pionýr - stručná historie organizacePionýr - stručná historie organizace
Pionýr - stručná historie organizaceOndřej Machulda
 
Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015
Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015
Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015Ondřej Machulda
 
Jak jsme přepisovali Jobs.cz na Symfony
Jak jsme přepisovali Jobs.cz na SymfonyJak jsme přepisovali Jobs.cz na Symfony
Jak jsme přepisovali Jobs.cz na SymfonyOndřej Machulda
 

Viewers also liked (7)

10 praktických CSS3 a SVG řešení
10 praktických CSS3 a SVG řešení10 praktických CSS3 a SVG řešení
10 praktických CSS3 a SVG řešení
 
RFM analýza
RFM analýzaRFM analýza
RFM analýza
 
The Right Layout Tool for the Job
The Right Layout Tool for the JobThe Right Layout Tool for the Job
The Right Layout Tool for the Job
 
Optimistic/Pessimistic Offline Lock
Optimistic/Pessimistic Offline LockOptimistic/Pessimistic Offline Lock
Optimistic/Pessimistic Offline Lock
 
Pionýr - stručná historie organizace
Pionýr - stručná historie organizacePionýr - stručná historie organizace
Pionýr - stručná historie organizace
 
Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015
Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015
Automatické testování webů v praxi - Barcamp Ostrava 2015
 
Jak jsme přepisovali Jobs.cz na Symfony
Jak jsme přepisovali Jobs.cz na SymfonyJak jsme přepisovali Jobs.cz na Symfony
Jak jsme přepisovali Jobs.cz na Symfony
 

Similar to Funkční testování – chybějící vrchol pyramidy (WebExpo 2016)

Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Péhápkaři
 
2019 09-23-snidane qa-public
2019 09-23-snidane qa-public2019 09-23-snidane qa-public
2019 09-23-snidane qa-publicProfinit
 
Zonky QA Meetup
Zonky QA MeetupZonky QA Meetup
Zonky QA Meetupdamovsky
 
Bezbolestné testování v Ruby on Rals
Bezbolestné testování v Ruby on RalsBezbolestné testování v Ruby on Rals
Bezbolestné testování v Ruby on RalsJan Kubr
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...Taste
 
SEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaci
SEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaciSEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaci
SEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaciMartiSEO
 
Odborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. část
Odborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. částOdborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. část
Odborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. částProfinit
 
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)almadcz
 
Czjug Zari 2008
Czjug Zari 2008Czjug Zari 2008
Czjug Zari 2008RENESTEIN
 
Seminar Nastroje Jednotk Testovani
Seminar Nastroje Jednotk TestovaniSeminar Nastroje Jednotk Testovani
Seminar Nastroje Jednotk TestovaniJakub Holy
 
Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)
Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)
Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)SmartMeter.io
 
Product API in MallGroup
Product API in MallGroupProduct API in MallGroup
Product API in MallGroupJan Blaško
 
20091202 Aplikované nástroje SW inženýra
20091202 Aplikované nástroje SW inženýra20091202 Aplikované nástroje SW inženýra
20091202 Aplikované nástroje SW inženýraJiří Mareš
 
Hobby Developer 3.0: Tipy a triky pro web
Hobby Developer 3.0: Tipy a triky pro webHobby Developer 3.0: Tipy a triky pro web
Hobby Developer 3.0: Tipy a triky pro webTomáš Muchka
 
Open Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testování
Open Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testováníOpen Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testování
Open Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testováníH1.cz
 
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyneProfinit
 
Continuous Integration
Continuous IntegrationContinuous Integration
Continuous Integrationdanielkolman
 

Similar to Funkční testování – chybějící vrchol pyramidy (WebExpo 2016) (20)

Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
 
2019 09-23-snidane qa-public
2019 09-23-snidane qa-public2019 09-23-snidane qa-public
2019 09-23-snidane qa-public
 
Zonky QA Meetup
Zonky QA MeetupZonky QA Meetup
Zonky QA Meetup
 
Bezbolestné testování v Ruby on Rals
Bezbolestné testování v Ruby on RalsBezbolestné testování v Ruby on Rals
Bezbolestné testování v Ruby on Rals
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
 
SEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaci
SEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaciSEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaci
SEO & DEV - Jak na vývojáře od pochopení procesů po efektivní komunikaci
 
Odborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. část
Odborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. částOdborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. část
Odborná snídaně 20.9. - Agile@DevOps - 2. část
 
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
 
2011 Unit Testy
2011 Unit Testy2011 Unit Testy
2011 Unit Testy
 
Kpi zavereceny ukol
Kpi zavereceny ukolKpi zavereceny ukol
Kpi zavereceny ukol
 
Czjug Zari 2008
Czjug Zari 2008Czjug Zari 2008
Czjug Zari 2008
 
Seminar Nastroje Jednotk Testovani
Seminar Nastroje Jednotk TestovaniSeminar Nastroje Jednotk Testovani
Seminar Nastroje Jednotk Testovani
 
Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)
Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)
Performance testy v době continuous delivery (ITvečer na FIT ČVUT)
 
Product API in MallGroup
Product API in MallGroupProduct API in MallGroup
Product API in MallGroup
 
20091202 Aplikované nástroje SW inženýra
20091202 Aplikované nástroje SW inženýra20091202 Aplikované nástroje SW inženýra
20091202 Aplikované nástroje SW inženýra
 
Hobby Developer 3.0: Tipy a triky pro web
Hobby Developer 3.0: Tipy a triky pro webHobby Developer 3.0: Tipy a triky pro web
Hobby Developer 3.0: Tipy a triky pro web
 
ASP.NET MVC a TDD
ASP.NET MVC a TDDASP.NET MVC a TDD
ASP.NET MVC a TDD
 
Open Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testování
Open Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testováníOpen Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testování
Open Monday: Jak správně uspořádat uživatelské testování
 
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
 
Continuous Integration
Continuous IntegrationContinuous Integration
Continuous Integration
 

More from Ondřej Machulda

JSON API: Možná nepotřebujete GraphQL
JSON API: Možná nepotřebujete GraphQLJSON API: Možná nepotřebujete GraphQL
JSON API: Možná nepotřebujete GraphQLOndřej Machulda
 
Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...
Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...
Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...Ondřej Machulda
 
Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)
Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)
Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)Ondřej Machulda
 
OAuth 2.0 a Zend Framework
OAuth 2.0 a Zend FrameworkOAuth 2.0 a Zend Framework
OAuth 2.0 a Zend FrameworkOndřej Machulda
 
Hlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 Areny
Hlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 ArenyHlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 Areny
Hlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 ArenyOndřej Machulda
 
Testování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 Areny
Testování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 ArenyTestování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 Areny
Testování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 ArenyOndřej Machulda
 

More from Ondřej Machulda (7)

JSON API: Možná nepotřebujete GraphQL
JSON API: Možná nepotřebujete GraphQLJSON API: Možná nepotřebujete GraphQL
JSON API: Možná nepotřebujete GraphQL
 
Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...
Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...
Workshop: Functional testing made easy with PHPUnit & Selenium (phpCE Poland,...
 
Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)
Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)
Selenium & PHPUnit made easy with Steward (Berlin, April 2017)
 
OAuth 2.0 a Zend Framework
OAuth 2.0 a Zend FrameworkOAuth 2.0 a Zend Framework
OAuth 2.0 a Zend Framework
 
Hlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 Areny
Hlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 ArenyHlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 Areny
Hlavní problémy systému on-line rezervace vstupenek do O2 Areny
 
Testování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 Areny
Testování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 ArenyTestování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 Areny
Testování systému pro on-line rezervaci vstupenek do O2 Areny
 
Raid
RaidRaid
Raid
 

Funkční testování – chybějící vrchol pyramidy (WebExpo 2016)

 • 1. Funkční testování chybějící vrchol pyramidy WebExpo 24. září 2016, Praha Ondřej Machulda @OndraM
 • 2. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_diagram-unif.svg, autor Fiestoforo, licence CC BY 3.0 Web si můžeme představit jako kolo – mnoho různých malých částí, které do sebe musí zapadnout. Co ale ve výsledku hlavně chceme je, aby se na něm dalo jezdit. Během vývoje jej ale netestujeme až celé, ale začínáme od nejmenších částí.
 • 3. Zdroj: http://shop.toddmclellan.com/product/disassembled-bike Proč od nejmenších částí? U nich umíme snadno definovat, jak se mají samostatně chovat a je zpravidla možné snadno otestovat, jestli se to tak chová. Například jako dílek řetězu a jeho mechanické vlastnosti. U software jsou to např. vstupy metody a očekávané výstupy. Vlastnosti, které chceme od testů shrnuje FIRST princip.
 • 4. Fast Isolated Repeatable Self-validating Timely Testy musí být co nejvíce FIRST! Fast – musí proběhnout rychle. Chceme rychlou zpětnou vazbu. Rychlejší testy budeme častěji spouštět. Rychlejší testy budeme raději psát a raději udržovat. Isolated – Testy na sobě nezávisí, ani nezávisí na pořadí spouštění, nenastavují si vzájemně podmínky (globální stav) s kterými další test počítá. Repeatable – Pokaždé stejný výsledek, stabilní, deterministické. Self-validating – Test sám jednoznačně pozná, jestli prošel nebo ne. Není třeba člověka, aby to ověřil. Timely – Napsané spolu s kódem (nebo nejlépe před).
 • 5. Unit testy jsou nástroj pro návrh Unit testy nesmíme brát jen jako metodu detekce chyb, možná důležitější je, že jsou i nástroj pro návrh. Zejména při test-driven developmentu (TDD) nám unit testy pomáhají zvyšovat vnitřní kvalitu kódu (= udržovatelnost, rozšiřitelnost, znovupoužitelnost, čitelnost...). Testovatelnost a dobrý a kvalitní kód jdou ruku v ruce.
 • 6. Integrační testy Zdroj: https://blogs.msdn.microsoft.com/africaapps/2013/09/11/integration-testing-on-steroids/ | Nejde ale testovat jen nejmenší izolované část – je třeba další vrstvu testů: integrační. Ty testují spojení a komunikaci skupiny dvou či více komponent/objektů. U kola třeba, že řetěz zapadá do ozubeného kola; brzdové páčky jdou zmáčknout, plášť jde nasadit na ráfek...
 • 7. Funkční systémové testy (alias end-to-end / GUI testy) Zdroj: http://www.gianlucagimini.it/prototypes/velocipedia.html, autor Gianluca Gimini Při výrobě kola si můžeme na konci linky říct, že to je asi OK. Ale když chceme mít jistotu, že funguje a že do sebe vše zapadlo, tak se na kole projedeme, přehodíme, zabrzdíme... Tedy nad celým systémem (= sestavené kolo/nasazená aplikace) ověříme hlavní funkcionalitu. Tyto testy jsou nenahraditelné – žádné jiné nevidí aplikací z pohledu zákazníka. Je to pro nás výstupní kontrola kvality, dále už je totiž až samotný zákazník, a to je už obvykle pozdě.
 • 8. Testovací zmrzlina Zdroj: https://watirmelon.blog/2012/01/31/introducing-the-software-testing-ice-cream-cone/, autor Alister Scott Business Můžeme si ale říci, že tedy budeme testovat věci hlavně z pohledu businessu: hlavně manuální a funkční testy a unit testům nebudeme věnovat pozornost. Jenomže vyšší vrstvy testů jsou méně FIRST, zpomalí nám vývoj, budeme při chybě dostávat pomalou zpětnou vazby a nijak nám ani nepomohou s interní kvalitou kódu.
 • 9. Testovací zmrzlina Zdroj: https://watirmelon.blog/2012/01/31/introducing-the-software-testing-ice-cream-cone/, autor Alister Scott Business Testovací zmrzlina je antipattern – tak by struktura testů vypadat neměla.
 • 10. Testovací pyramida 5 % 15 % 80 % Čas&náklady FIRST Lepší je mít složení testů jako pyramida. Protože čím nižší vrstva, tím více FIRST. Naopak čím vyšší, tím dražší a pomalejší péče o testy je. Proto by měly být základ UT, zatímco funkční testy jsou „drahé“ a měl by se jim věnovat jenom zlomek času. Nicméně neměly by chybět – podobně jako by u jízdního kola bylo špatné jej na konci netestovat vůbec.
 • 11. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brass_scales_with_flat_trays_balanced.png, autor Toby Hudson, licence CC-BY-SA-3.0 Ne v každé situaci je ale třeba funkční testy mít. Hodí se určitě, když máme vlastní aplikaci, která se dlouhodobě rozvíjí. Nebo alespoň znovupoužitelné jádro aplikace (e-shopu, CMS...). Naopak pokud děláte jednorázové prezentační weby, byla by to asi zbytečná práce. A pokud nemáte žádné testy a chcete začít testovat, začněte od unit testů!
 • 12. Selenium – opensource knihovna pro automatizované ovládání browserů. Zero-config instalace, Selenium server je javové jarko. Navíc protokol, který Selenium používá (WebDriver), je připravovaný W3C standard a v prohlížečích jej tak svorně implementují přímo výrobci browserů.
 • 13. C# Selenium není vázané na platformu ani na jazyk – a má také knihovny pro různé jazyky. Pro psaní funkčních testů je dobré si nezvětšovat technologický stack a držet se stejné platformy, jako je naše testovaná aplikace. Navíc funkční testy nepíšeme tak často (viz testovací pyramida) – čili je třeba je psát v technologii kterou známe a se kterou běžně pracujeme.
 • 14.  BDDBDD Behat +Behat + MinkMink  BDD- flavored Codeception Tradiční xUnit-style PHPUnitPHPUnit Selenium2TestSelenium2Test CaseCase PHPUnit + php-webdriver V PHP je více možností, jak funkční testy psát. Doporučuji buďto Codeception (kde je formát zápisu inspirován BDD), nebo pokud vám více sedí tradiční xUnit styl či již máte unit testy v PHPUnitu (jako my), tak použít ten spolu s knihovnou facebook/php-webdriver.
 • 15. Naše rutina v Funkční testy v Jobs.cz jsou součástí naší rutiny. Jak to u nás probíhá?
 • 16. Naše rutina v 1. Nová (ale stabilní) funkcionalita Funkční testy píšeme až když je nová feature „businessově zvalidovaná“ – už se ví, že z pohledu businessu i třeba UX funguje, jak má. Zkrátka až když je v takovém stavu, že se co den nemění. Navíc jdeme dělat zase nějakou jinou funkcionalitu a u této nechceme, aby se nám rozbíjela.
 • 17. Naše rutina v 1. Nová (ale stabilní) funkcionalita 2. Stanoví se scénáře Poté si produkťák a vývojář řeknou, co jsou důležité scénáře, které má v nové funkcionalitě smysl testovat. Vývojář navíc ví, kde cítí nejvyšší rizika. Hlavně je třeba, aby se psaly funkční testy jen na skutečně end-to-end scénáře a ne na to, co jde otestovat na nižší vrstvě. Funkční testy jsou nejpomalejší, nejdražší a nepomohou nám s kvalitou kódu. Musí se s nimi šetřit!
 • 18. Naše rutina v 1. Nová (ale stabilní) funkcionalita 2. Stanoví se scénáře 3. Vývojář píše funkční testy Za kvalitu softwaru je odpovědný vývojář, ne QA oddělení či tým testerů. Testy jsou kód a je třeba na ně uplatňovat stejné nároky na softwarové inženýrství, jako na jiný kód – mají být first class citizen. Jinak skončíme s pomalou a nespolehlivou sadou testů, kterým nebudeme věřit a brzy je vypneme a zahodíme.
 • 19. Ukázka testu, kde je vidět, co například Selenium umí: přejít na URL, načítat elementy a zjistit jejich přítomnost (např. přes CSS selektor, xPath); pracovat s formuláři; načíst meta title; načíst text z elementů... ale i další třeba změnit velikost okna, pustit javascript, pracovat s historií prohlížeče apod.
 • 20. Ukázka má ale plno problémů – například duplikace kódu (DRY), selektorů a vůbec pod-scénářů, které se mohou opakovat v několika testech. 
 • 21. Pomoci nám může Martin Fowler! Martin Fowler to the rescue!
 • 22. Page Object … a návrhový vzor Page Object. Ten nám říká, že interakce s prvky UI webové stránky by měla probíhat skrze abstrakci – což bude objekt s metodami, které kopírují strukturu a interakci poskytovanou z UI. Z pohledu scénáře testu totiž chceme interagovat s rozhraním, které poskytuje stránka uživateli – ne s jeho implementací.
 • 23. Zde je to samé jako předtím, ale za využití Page Objectů: instanciujeme si dvě třídy, do kterých je vyčleněna předchozí implementace, která byla přímo v testu. Nemáme tu tak žádné selektory a přímá volání WebDriveru. Což je také jediný způsob, jak testy udělat dlouhodobě udržovatelné...
 • 24. Naše rutina v 1. Nová (ale stabilní) funkcionalita 2. Stanoví se scénáře 3. Vývojář píše funkční testy 4. Vlastní test-runner Testy máme v PHPUnitu, je ale třeba integrace s knihovnou php-webdriver: spustit a nastavit prohlížeč, paralelizaci, ukládat screenshoty při chybě atd. Plus chceme, aby to vývojář mohl začít lokálně používat během minuty a bylo pro něj co nejsnazší: proto jsme si udělali vlastní test-runner.
 • 25. $ composer require lmc/steward $ java -jar selenium-server-standalone-2.53.1.jar & $ vendor/bin/steward run staging firefox Steward 2.0.0-DEV is running the tests... Just for you <3! [2016-09-21 12:36:29] Waiting (running: 3, queued: 1, done: 0) ... [2016-09-21 12:36:49] Waiting (running: 0, queued: 0, done: 4 [passed: 4]) [2016-09-21 12:36:50] All testcases done [OK] Testcases executed: 4 (passed: 4) github.com/lmc-eu/steward Steward je open-source (viz github) CLI tool, instaluje se jednoduše přes Composer a usnadňuje nám plno věcí. Spouštění testů je pak jednoduché: na pozadí se spustí jar selenium serveru. Pak spustíme Stewarda – řekneme, jaké prostředí a jaký prohlížeč. A už není třeba nic dalšího (když máme Firefox)!
 • 26. github.com/lmc-eu/steward Steward také generuje přehled výsledků testů (a to i během toto, co testy běží, takže třeba na CI serveru se dá snadno podívat, v jakém stavu běžící test build je).
 • 27. Naše rutina v 1. Nová (ale stabilní) funkcionalita 2. Stanoví se scénáře 3. Vývojář píše funkční testy 4. Vlastní test-runner 5. Automatické spouštění na CI Testy se musí samy automatizovaně spouštět – jinak to nemá smysl. Navíc je třeba rychlá odezva při chybě, takže ideálně poté, co se vám zbuilduje a nasadí nová verze, tak by se měly samy pustit také funkční testy. U nás je pouštíme na Jenkins CI serveru.
 • 28. Spouštění na CI serveru + Xvf BrowserStack SauceLabs TestingBot Na CI serveru můžeme testy spouštět buď v nativním prohlížeči (nainstalovaném přímo v systému) a schovaném do Xvf, nebo přes Docker, nebo v cloudových službách, kde máme na výběr z obrovské škály verzí operačních systémů a prohlížečů (ale je to zase drahé). Je možné využít nějakou kombinaci tohoto, a spouštět v cloudu třeba jen nějaké testy nebo jen někdy.
 • 29. Naše rutina v 1. Nová (ale stabilní) funkcionalita 2. Stanoví se scénáře 3. Vývojář píše funkční testy 4. Vlastní test-runner 5. Automatické spouštění na CI 6. Continuous deployment Funkční testy jsou nezbytná součást continuous deployment pipeline: mergneme do masteru, spustí se automatický build a funkční testy nad tím – když i ty projdou, build se automaticky nasadí na produkci bez manuálního zásahu. To ve výsledku zrychluje vývoj, time to market a šetří peníze, protože se na chyby nepřichází až na produkci, takže se i levněji opravují.
 • 30. Takže: Testy chceme mít co nejvíce FIRST Struktura testů by měla být pyramida Nemusí být složité psát a udržovat funkční testy Selenium, Steward, Page Object Continuous integration, continuous deployment
 • 31. Udělejte z funkčních testů rutinu i u vás! Ondřej Machulda @OndraM Funkční testy jsou samozřejmá součást vývoje našich produktů a nedovedeme si život bez nich už ani představit. Takže pokud to dává smysl pro i váš produkt, zvažte, jestli to také nezkusit – cesty tu jsou a možná budete mít klidnější spánek a méně produkčních incidentů.