Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgerinitiatieven kansrijker door inzicht in te realiseren waarden.

143 views

Published on

Workshop tijdens het driedaagse Durf te Doen Festival op vrijdag 23 september

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Burgerinitiatieven kansrijker door inzicht in te realiseren waarden.

  1. 1. Burgerinitiatief kansrijker door inzicht in te realiseren waarden? dr. ir. Attila Németh Ben Venneman MScN Economische waarde: Welvaart voor mensen Financiële waarde: Inkomsten voor mensen EUR EUR
  2. 2. Maatschappelijke kosten baten analyse BatenEffectenMaatregelen (incl. kosten) Saldo (EUR)
  3. 3. Programma Baten: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … Effecten: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … Maatregelen: 1. … 2. … 3. … 3.2.1.
  4. 4. Voorbeeld Reductie politiekosten & Verbetering woongenot Gedrag en Interactie verbetert -> Veiliger in wijk Dak- en thuislozen positie geven 3.2.1.
  5. 5. Stap 1: Maatregelen/acties • Omschrijf en nummer zo goed mogelijk de maatregelen of acties van uw initiatief (mogelijk startpunt: wat zijn de doelen?)
  6. 6. Stap 2: Effecten • Omschrijf en nummer alle denkbare effecten van de genoemde maatregelen • Geef aan tussen haakjes welke maatregelen (nummers) deze effecten veroorzaken (missen er maatregelen?)
  7. 7. Stap 3: Baten • Omschrijf en nummer mogelijke baten • Geef aan tussen haakjes welke effecten (nummers) de baten veroorzaken • Soms lastig om baat en tusseneffect uit elkaar te houden (bij wie komt de baat terecht?)
  8. 8. • Ben Venneman: ben@onderboven.nl • Attila Németh: a.a.nemeth@saxion.nl

×