İstanbul Jeofizik Sektörünü Anlamak

454 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İstanbul Jeofizik Sektörünü Anlamak

  1. 1. İstanbul Jeofizik Sektörünü Anlamak Jeofizik Mühendisliği Öğrencileri: TANACAN ÖZDEMİR, AYDAN AY, YASEMİN USTA, OZAN GÜNGÖR ve ZEKİ SÜNGÜ İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Saha Sismolojisi Dersini alan öğrenciler İstanbul Jeofizik Sektörüyle farklı kanallardan iletişim kurdular. Jeofizik Sektörünün durumu, sorunu ve yarınıyla ilgili rapor hazırladılar. Editör: Prof. Dr. Ali Osman ÖNCEL
  2. 2. İstanbul Jeofizik Sektörünü Anlamak Understanding Private Sector of Geophysics, Istanbul TANACAN ÖZDEMİR, AYDAN AY, YASEMİN USTA, OZAN GÜNGÖR ve ZEKİ SÜNGÜ Ġstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği ÖZET Jeofizik mühendisliği 1999 yılına kadar çoğunlukla petrol ve doğal gaz aramalarında ön plandayken, 1999 yılında ki talihsiz deprem ile birlikte Jeoteknik Jeofizik olarak da önem kazanmıştır. Jeofizik mühendisliği uygulamaları son yıllarda ivme kazanmış ve önemi herkes tarafından özelliklede büyük depremler sonrası daha iyi anlaşılmıştır. Bununla birlikte Jeofizik firmaları, Jeofizik mühendisleri jeofizik konusunda kendilerini her geçen gün geliştirmiş, güncellemiştir. Ama yine de bazı problemler olduğu da unutulmamalıdır. Özelliklede kullanılan cihazların kalitesine dikkat edilmemesi rapor sonuçları için sağlıklı veri alınamayacağından çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ama Jeofiziğin son yıllarda değerinin artmasıyla ve Jeofizik mühendislerimizin katkılarıyla Jeofizik çok daha iyi durumlara gelecektir. GİRİŞ Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman ÖNCEL Liderliğinde saha sismolojisi ders kapsamında oluĢturulan beĢ kiĢilik grubumuz ile sektördeki bazı jeofizik firmaları ile temasa geçtik. Kendilerinden randevu talep ettik ve ders kapsamında ve/ve ya aklımızda olan sektöre ile ilgili bir takım sorularımızı yönelterek bilgi sahibi olmaya çalıĢtık. Bu süreçte görüĢme sağlayabildiğimiz mühendisler bize çok yardımcı oldular. Şekil 1. Sektör Ziyaretleri YÖNTEM Sektör ile iletiĢim kurmak için ilk olarak e-posta ile karĢımız da ki yetkililere ricada bulunduk. Bu maillerin 48 saat sonrasında ise firmalara telefon ettik ve her iki taraf içinde uygun olabilecek bir zaman diliminde randevu talep ettik. Randevular esnasında sektör ile ilgili aklımızda ki soruları kendilerine yönelttik. Bu görüĢmeler de oldukça sıcak geçip, bize sadece sorduğumuz soruların yanıtlarını vermekle kalmadılar ve biz meslektaĢ adaylarına her zaman için yardım etmek istediklerini ilettiler. Bu ziyaretlerimizi birer hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleĢtirdik. Sonrasında ise araziye çıkabilmek ve saha çalıĢmasında bulunabilmek için tarih belirledik ve ya çıkabileceğimiz gün için kendilerinden telefon beklendi. Bu görüĢmeler sonrasında da arazi çalıĢmalarına çıkıldı ve teoride öğrendiğimiz bilgiler pratikleri ile birlikte pekiĢtirildi. BULGULAR GörüĢmelerimiz esnasında kendilerine sorduğumuz sorular Ģu Ģekildedir: a. Sektör Sorunları Nelerdir? b. Jeofizik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? c. Yeni mezun olacaklara iĢ fırsatları ne Ģekildedir? d. Jeofizik mesleğinin gittiği yön nasıldır? Bu sorularımızdan öğrenilen sektör sorunları Ģu Ģekildedir; a. Mesleğin tanıtımının gerekli ölçüde yapılmaması b. Bir projeyi gerektiği Ģekilde değil de kısa yoldan bitirilmek istenmesi c. DüĢük verilen teklifin diğer teklifi verenlerle aynı iĢi yapacak olduğunun düĢünülmesi. Sektörde ki insanların Jeofizik mesleğine bakıĢlarını sorduğumuzda aldığımız cevaplardan en popüleri , “Jeofizik mesleğinin geliĢeceği ve daha çok ihtiyaç duyulacağı aĢikârdır. Çünkü sektörde bazı iĢleri sırf yapmıĢ olmak için yapanlar varken bu iĢi layıkıyla yapmanın ne gibi pozitif etkileri olacağı görüldükçe onlara ihtiyaç duyulacak.” olmuĢtur.Yapılacak yapıların zemin çeĢitlerinin ve zemin yapılarının bir yapının ayakta durmasına ne ölçüde etki edeceği fark ediliyor. Her sektörde batıyı örnek alan ülkemiz Jeofizik Sektöründe de
  3. 3. batıyı örnek aldığı takdirde mesleğin geliĢmemesi için hiçbir sebep yoktur. Yeni mezun olacaklara iĢ fırsatları sorumuzu ise iki ana bölüme ayırabiliriz çünkü yeni mezun olup iĢe girenlerle belli bir süredir bu iĢi devam ettiren sektör çalıĢanlarının görüĢleri farklıdır. Yeni mezun olanların görüĢü iĢ bulmanın zor olduğunu ve düĢük maaĢlarla çalıĢtıklarını söylerken; sektör eski çalıĢanları her iĢi layıkıyla yapan jeofizik mühendislerinin, öğrenmeye aç olan ve araĢtırmacı ruhlu mezunlara ihtiyaç olduğunu söylemektedir. Bu görüĢmeler sonrası öğrendiklerimizi maddeler Ģeklinde özetlememiz gerekir ise:  Mesleğimiz sabır gerektiren zor bir meslektir.  Okuduğumuz süreçte olduğu kadar çalıĢtığımız süreçte de kendimize ne kadar çok Ģey katarsak iĢ kapsamında o kadar hızla yükseliriz.  Mesleğimizi layıkıyla yapmamız gerektiği ve ne denli önemli bir iĢ yaptığımızı insanlara göstermemiz gerekmektedir.  GeliĢmekte olan sektörümüzün bizim gibi bilgiye, öğrenmeye aç, araĢtırmacı ruhlu, genç mühendislere ihtiyacı vardır. SONUÇ Saha Sismolojisi dersi kapsamında sektörün farklı bölgelerinde bize katkı sağlayabileceğini düĢündüğümüz Ģirketlerle birebir iletiĢim halinde olup, sahaya çıkma fırsatı bulduk. Bu çalıĢmalardan öğrendiğimiz; jeofizik aletlerinin kullanımı ve yorumlanması, ġirketlerle nasıl görüĢmelerin ayarlanacağı, nasıl konuĢulması, nasıl davranılması gerektiği, sektör sorunlarımız, mezun olduğumuz zaman bizi ne gibi sorunların beklediği ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair tecrübe sahibi olundu. Jeofizik mühendisleri mesleklerinin genel olarak yukarıya doğru tırmanan bir grafiğe sahip olduklarını düĢünmekteler. En büyük sorunları bu iĢi layıkıyla yapmayan Jeofizik Mühendislerinin olması fakat Jeofizik Mühendisleri gibi ülkemizde bilinçlendikçe bu mesleğin çok ihtiyaç duyulan ve elzem bir meslek olacağı düĢünülmektedir. KATKI BELİRTME Öncelikle saha sismolojisi dersi içerisinde bize sektör üzerinde çok büyük bir tecrübe sahibi olabilme imkânını sunan Prof. Dr. Ali Osman Öncel hocamıza teĢekkürlerimizi sunarız. Bu raporun içeriğinde kullandığımız birçok konu üzerinde bizi aydınlatan mühendislerimize de teĢekkürlerimizi sunarız. KAYNAKLAR EMRAH UCAN: MEKAN MİM. MÜH. YERALTI ARAŞTIRMALARI ÖMER FARUK BĠLGEN: BULGU MÜH. MİM. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. MUHAMMED MUSTAFA HALĠLOĞLU: JEOSON YER ALTI ARAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. KADER ZENGĠN: JEOSON YER ALTI ARAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. CAHĠT ULAġ: JEOSON YER ALTI ARAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ZAFER ġENER: SRC MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

×