Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

  Dr. Ayşenur Alper
• Ülkemizde kesin rakam bilinmemekle birlikte
 yapılan bölgesel çalışmalarda insidans
 100.000’de 50-100 arasında bulunm...
• Akut romatizmal ateş (ARA) sıklıkla eklemleri
 ve kalbi, daha az sıklıkla merkezi sinir
 sistemi, deri ve derialtı dok...
• ARA’nın kış ve bahar mevsiminde
 daha sık görülmesi, bu mevsimlerde
 artmış olan streptokok enfeksiyonu insidansı
 ile a...
Patogenez:

• ARA gelişme mekanizması ile ilgili en kabul
 gören teori otoimmunitedir.


• A grubu streptokokları ile olu...
Klinik Bulgular:

• ARA’nın belirti ve semptomları büyük
 değişiklikler gösterir.
• 5-15 yaşları arasında sıktır.
• Sıklı...
• ARA tanısı klinik ile konur. Kesin tanı koyduran
 laboratuvar bulgu yoktur.
• Bazı klinik bulgular tanıda çok önemlidir...
Jones Kriterleri:
• Major kriterler:
1) Kardit
2) Poliartrit
3) Korea minor
4) Eritema marginatum
5) Subkutan nodüller
Kardit

• Sekel bıraktığı için ARA’nın en
 ciddi major bulgusudur.
• İmmun kompleksler kardiyak sarkolemma ile
 çapraz r...
 Tanı (en az biri yeterli)
• üfürüm duyulması (daima),
• kardiyomegali (%50),
• kalp yetersizliği saptanması (%5-10),
• p...
Artrit
• Poliartrit (%70)
• En sık görülen bulgudur.
• Büyük çocuklarda daha sık,
 5 yaş altında azdır.
• Daha çok büyük ...
• Her eklemdeki artrit bir haftadan kısa sürer.

• Salisilatlara çok iyi yanıt verir, uygun dozda
 salisilat tedavisi alt...
Korea Minor (Sydenham koresi)
• %10-15 oranında görülür.
• Kızlarda ve adölesanlarda sıktır.
• Gövde ve ekstremitelerde (ö...
• Hastanın yazısı bozulur, düğme ilikleyip
 çözemez.

• Akut dönemden sonra (latent dönemi 1-6 ay)
 görülür.
Eritema marginatum
• Göğüs ve ekstremitelerin iç yüzlerinde görülen,
 deriden hafif kabarık, ağrısız, kaşıntısız,
 kenar...
Subkutan nodüller


• %5 oranında görülür.

• Ağrısız, mobil, dirsek, diz ve ayak bileğinin
 ekstansör yüzlerinde görülen...
Jones Kriterleri:
• Minor Kriterler:
1) Daha önce ARA geçirmiş olma
2) Poliartralji
3) Ateş
4) Akut faz reaktanlarınıda ar...
Ateş:
• Ateş 37,8-40 C arasında değişir.
• Karakteristik özellik yoktur.
• 1 hafta sürüp 1-2 haftada geçer.
Artralji:

• Büyük eklemlerde ve gezicidir.

• Artrit var ise artralji minor bulgu olarak kabul
 edilmemelidir.
PR intervali uzaması:


• ARA’lı hastalarda sık görülür ancak özgül bir
 bulgu değildir.
Akut faz reaktanları:

• Eritrosit çökme hızı (Sedimentasyon) ve C-
 reaktif protein kullanılır.

• Sedimentasyon erken d...
Geçirilmiş A grubu streptokok
enfeksiyonunu destekleyen bulgular:
• Antikor testleri, boğaz kültürü ve hızlı
 streptokok ...
Geçirilmiş A grubu streptokok
enfeksiyonu bulguları:

• Pozitif boğaz kültürü veya A grubu
 streptokoklar için hızlı anti...
Tanı:

• 2 major

• 1 major+ 2 minor kritere ek olarak geçirilmiş
 streptokok infeksiyonun kanıtı (yüksek ASO,
 pozitif ...
• Kore varsa geçirilmiş A grubu streptokok
 enfeksiyon bulgusu gerekmez.
• Tekrarlayan ataklarda bir major veya birkaç
 ...
Ayırıcı Tanı:

• Diğer poliartritler, artralji nedenleri: Juvenil
 Romatoid Artrit, Sistemik Lupus Eritematosus,
 diğer ...
• İlaçlara bağlı distoni, beyin tümörü

• Diğer nedenlere bağlı miyokardit; Kawasaki
 hastalığı, virusler(adenovirüs, cox...
Tedavi:
• Şüphelenilen olgular mutlaka sevkedilmelidir.

• ARA’nın özgün tedavisi yoktur.

• İki temel hedef vardır.
• 1)S...
Proflaksi:
• ARA ataklarının önlenmesi ile kronik kalp
 hastalıklarına yol açan reaktivasyonların önüne
 geçilmesi amaçl...
Proflaksi:
• Benzatin penisilin 600.000U (27 kg↓),
           1.200.000U (27 kg↑)
           tek doz...
• Proflaksiye kardiyak tutulum halinde yaşam
 boyu (kardiyak cerrahi uygulansa bile) devam
 edilmeli, izole artritte ise...
• Romatizmal kapak hastalığı gelişen hastalara,
 infektif endokardit riskini önlemek için, dental,
 cerrahi ve diğer inv...
İstirahat:
• Poliartritli hastalara 4-6 hafta istirahat
 verilmelidir.
• Karditli hastalarda 2-3 aydan önce yoğun
 aktiv...
Antiinflamatuar ilaçlar:

• Klinik ve laboratuvar tanı koyuluna kadar
 geciktirilebilir.
• Erken başlanırsa hastalık mask...
• Poliartritte kullanılır.
• 75 mg/kg/gün 4 dozda (en fazla 3.5 gr/gün)
 2-3 hafta kullanılır, sonra doz azaltılarak 3-6
...
Kortikosteroidler:
• Karditte kullanılır.
• 2 mg/kg/gün (en fazla 60 mg/gün) 2-4 hafta
 kullanılır, daha sonra 2-3 haftad...
Destek tedavisi
• Konjestif kalp yetersizliği varsa tedavi edilir.
• Kore tedavisi için hasta sakin bir çevrede
 tutulur....
Kaynaklar:

• Textbook of Family Medicine, Rakel

• Aile Hekimliği için Pediatri Notları

• www.guncelpediatri.com
Teşekkürler..
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Ara (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Next
Upcoming SlideShare
Ara (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Akut romati̇zmal ateş

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Akut romati̇zmal ateş

 1. 1. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Dr. Ayşenur Alper
 2. 2. • Ülkemizde kesin rakam bilinmemekle birlikte yapılan bölgesel çalışmalarda insidans 100.000’de 50-100 arasında bulunmuştur. • Romatizmal kalp hastalıkları prevelansı ise okul çağı çocuklarda 10/1000 den fazladır.
 3. 3. • Akut romatizmal ateş (ARA) sıklıkla eklemleri ve kalbi, daha az sıklıkla merkezi sinir sistemi, deri ve derialtı dokusunu tutan sistemik bir hastalıktır. • Dünyanın her yerinde görülen bu hastalık özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağındaki edinsel kalp hastalıklarının en sık nedeni olarak insan sağlığını tehdit etmektedir.
 4. 4. • ARA’nın kış ve bahar mevsiminde daha sık görülmesi, bu mevsimlerde artmış olan streptokok enfeksiyonu insidansı ile açıklanmaktadır. Düşük sosyoekonomik düzey, buna bağlı kalabalık ortamlar ve yetersiz barınma koşulları ARA için en önemli risk faktörleridir.
 5. 5. Patogenez: • ARA gelişme mekanizması ile ilgili en kabul gören teori otoimmunitedir. • A grubu streptokokları ile oluşan üst solunum yolu enfeksiyonundan yaklaşık 3 hafta sonra ortaya çıkar.
 6. 6. Klinik Bulgular: • ARA’nın belirti ve semptomları büyük değişiklikler gösterir. • 5-15 yaşları arasında sıktır. • Sıklıkta cinsiyet ayrımı yoktur ancak korea minor kızlarda daha sıktır.
 7. 7. • ARA tanısı klinik ile konur. Kesin tanı koyduran laboratuvar bulgu yoktur. • Bazı klinik bulgular tanıda çok önemlidir ve major bulgular olarak adlandırılır. • Tanıya yardımcı diğer bulgu ve semptomlar ise minor bulgular olarak adlandırılır.
 8. 8. Jones Kriterleri: • Major kriterler: 1) Kardit 2) Poliartrit 3) Korea minor 4) Eritema marginatum 5) Subkutan nodüller
 9. 9. Kardit • Sekel bıraktığı için ARA’nın en ciddi major bulgusudur. • İmmun kompleksler kardiyak sarkolemma ile çapraz reaksiyona girerek kardit, mitral ve aort yetersizliği ve kalp yetersizliği oluşturur. • Pankardit'tir, endokard, miyokard ve perikardı değişik derecelerde tutar.
 10. 10.  Tanı (en az biri yeterli) • üfürüm duyulması (daima), • kardiyomegali (%50), • kalp yetersizliği saptanması (%5-10), • perikardiyal efüzyon • frotman (%5-10) ile konur.
 11. 11. Artrit • Poliartrit (%70) • En sık görülen bulgudur. • Büyük çocuklarda daha sık, 5 yaş altında azdır. • Daha çok büyük eklemlerde şişme, ağrı, kızarıklık, fonksiyon bozukluğu, ısı artışı görülür. • İki veya daha fazla eklem tutulur ve gezici karakterdedir.
 12. 12. • Her eklemdeki artrit bir haftadan kısa sürer. • Salisilatlara çok iyi yanıt verir, uygun dozda salisilat tedavisi altında 48 saatten daha uzun süren artritlerde başka bir tanıya yönelmelidir. • 2-4 haftada kendiliğinden düzelir.
 13. 13. Korea Minor (Sydenham koresi) • %10-15 oranında görülür. • Kızlarda ve adölesanlarda sıktır. • Gövde ve ekstremitelerde (özellikle üst ekstremite), istem dışı hızlı amaçsız hareketler, emosyonel dengesizlik ve hipotoni ile kendini gösterir. • Uykuda kaybolur.
 14. 14. • Hastanın yazısı bozulur, düğme ilikleyip çözemez. • Akut dönemden sonra (latent dönemi 1-6 ay) görülür.
 15. 15. Eritema marginatum • Göğüs ve ekstremitelerin iç yüzlerinde görülen, deriden hafif kabarık, ağrısız, kaşıntısız, kenarları belirgin, ortası soluk, basmakla solan döküntülerdir. • Artrit gibi gezicidir.
 16. 16. Subkutan nodüller • %5 oranında görülür. • Ağrısız, mobil, dirsek, diz ve ayak bileğinin ekstansör yüzlerinde görülen, sert, 0.5-2 cm çapta lezyonlardır. • Birkaç gün-birkaç haftada kaybolur.
 17. 17. Jones Kriterleri: • Minor Kriterler: 1) Daha önce ARA geçirmiş olma 2) Poliartralji 3) Ateş 4) Akut faz reaktanlarınıda artış (yüksek sedimentasyon, lökositoz, CRP yüksekliği) 5) EKG’de PR uzaması
 18. 18. Ateş: • Ateş 37,8-40 C arasında değişir. • Karakteristik özellik yoktur. • 1 hafta sürüp 1-2 haftada geçer.
 19. 19. Artralji: • Büyük eklemlerde ve gezicidir. • Artrit var ise artralji minor bulgu olarak kabul edilmemelidir.
 20. 20. PR intervali uzaması: • ARA’lı hastalarda sık görülür ancak özgül bir bulgu değildir.
 21. 21. Akut faz reaktanları: • Eritrosit çökme hızı (Sedimentasyon) ve C- reaktif protein kullanılır. • Sedimentasyon erken dönemde genellikle saatte 60 mm’den fazladır.
 22. 22. Geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonunu destekleyen bulgular: • Antikor testleri, boğaz kültürü ve hızlı streptokok antijen testleri kullanılır. • En çok kullanılan antikor testleri ASO ve anti DNAse B’dir. • ASO düzeyinin yüksek bulunması yalnızca geçirilmiş streptokok enfeksiyonu göstergesi olup tek başına ARA tanısı koymak için kesinlikle yeterli değildir.
 23. 23. Geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonu bulguları: • Pozitif boğaz kültürü veya A grubu streptokoklar için hızlı antijen testi • Yüksek veya yükselen streptokok antikor titresi
 24. 24. Tanı: • 2 major • 1 major+ 2 minor kritere ek olarak geçirilmiş streptokok infeksiyonun kanıtı (yüksek ASO, pozitif boğaz kültürü) gerekir.
 25. 25. • Kore varsa geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyon bulgusu gerekmez. • Tekrarlayan ataklarda bir major veya birkaç minor bulgu ile birlikte geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonu bulgusu olmalıdır. • En son WHO çalışmasına göre romatizmal kalp hastalığı bilinen hastada; iki minor bulgu ile birlikte geçirilmiş streptokok enfeksiyonu bulguları varsa rekürrens tanısı konabilir.
 26. 26. Ayırıcı Tanı: • Diğer poliartritler, artralji nedenleri: Juvenil Romatoid Artrit, Sistemik Lupus Eritematosus, diğer otoimmun hastalıklar • Piyojenik artrit: Hemofilus influenza tip B, Neisseria gonorea, Stafilococcus aureus, Streptococcus pyogenes
 27. 27. • İlaçlara bağlı distoni, beyin tümörü • Diğer nedenlere bağlı miyokardit; Kawasaki hastalığı, virusler(adenovirüs, coxsackie A ve B, CMV, Parvovirus, influenza A virus, HİV) • Bakteriyel endokardite bağlı mitral ve triküspit yetmezliği
 28. 28. Tedavi: • Şüphelenilen olgular mutlaka sevkedilmelidir. • ARA’nın özgün tedavisi yoktur. • İki temel hedef vardır. • 1)Streptokokların yok edilmesi, • 2)Oluşan romatizmal aktivasyonun giderilmesi
 29. 29. Proflaksi: • ARA ataklarının önlenmesi ile kronik kalp hastalıklarına yol açan reaktivasyonların önüne geçilmesi amaçlanır. • Streptokoklara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonunu tedavi etmektir. • Tanı koyulduğunda boğaz kültürü negatif bile olsa kalan bir miktar A grubu streptokokları eradike etmek için kullanılır.
 30. 30. Proflaksi: • Benzatin penisilin 600.000U (27 kg↓), 1.200.000U (27 kg↑) tek doz im. • Penisilin prokain 800.000 U/gün, IM, 10 gün. • Penisilin V 250 mg (çocuklarda) 500 mg (adolesan), 2-3 doz oral, 10 gün. • Penisilin alerjisi varsa; Eritromisin 25 mg/kg/gün, PO, 10 gün
 31. 31. • Proflaksiye kardiyak tutulum halinde yaşam boyu (kardiyak cerrahi uygulansa bile) devam edilmeli, izole artritte ise 21 yaşına dek sürdürülmelidir.
 32. 32. • Romatizmal kapak hastalığı gelişen hastalara, infektif endokardit riskini önlemek için, dental, cerrahi ve diğer invaziv girişimler öncesinde antibiyotik proflaksisi verilmelidir. • Geç dönemde gelişen mitral darlığı kapak replasmanı gerektirebilir.
 33. 33. İstirahat: • Poliartritli hastalara 4-6 hafta istirahat verilmelidir. • Karditli hastalarda 2-3 aydan önce yoğun aktivite ve fizik egzersize izin verilmez. • Hastaların akut ve ateşli döneminde mutlak yatak istirahati gerekir.
 34. 34. Antiinflamatuar ilaçlar: • Klinik ve laboratuvar tanı koyuluna kadar geciktirilebilir. • Erken başlanırsa hastalık maskelenebilir ve tanı karışabilir. • Semptomların kontrol altına alınması ve destek için kullanılır, tedavi edici değildir.
 35. 35. • Poliartritte kullanılır. • 75 mg/kg/gün 4 dozda (en fazla 3.5 gr/gün) 2-3 hafta kullanılır, sonra doz azaltılarak 3-6 haftada kesilir. • Hafif karditte de aspirin kullanan merkezler vardır. • 100 mg/kg/gün klinik cevaba göre 4-8 hafta kullanılır, 4-6 haftada azaltılarak kesilir.
 36. 36. Kortikosteroidler: • Karditte kullanılır. • 2 mg/kg/gün (en fazla 60 mg/gün) 2-4 hafta kullanılır, daha sonra 2-3 haftada azaltılarak kesilir.
 37. 37. Destek tedavisi • Konjestif kalp yetersizliği varsa tedavi edilir. • Kore tedavisi için hasta sakin bir çevrede tutulur. • Haloperidol anormal hareketleri kontrol etmede en etkili ilaçtır, ancak ekstrapiramidal yan etkileri vardır. • Sedasyon için klorpromazin, diazepam veya fenobarbital kullanılır. • Koreye eşlik eden artrit varsa salisilat, kardit varsa kortikosteroid kullanılır.
 38. 38. Kaynaklar: • Textbook of Family Medicine, Rakel • Aile Hekimliği için Pediatri Notları • www.guncelpediatri.com
 39. 39. Teşekkürler..

Views

Total views

5,510

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

31

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×