Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L electricitat i_el_magnetisme

2,754 views

Published on

Material per al aula de Coneixement del Medi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L electricitat i_el_magnetisme

 1. 1. L'ELECTRICITAT I  EL MAGNETISME
 2. 2. L'energia elèctrica <ul><li>Fa que funcionen multitud  </li></ul><ul><li>d'aparells. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Es pot transformar en altres formes d'energia, com ara fer llum. </li></ul>
 3. 4. Les càrregues elèctriques <ul><li>Fan funcionar tots els aparells elèctrics que fem servir cada dia. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tots els cossos  tenen càrregues elèctriques i són de dos tipus: </li></ul><ul><li>POSITIVES       + </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>NEGATIVES       - </li></ul><ul><li>FEU L'EXPERIMENT </li></ul>
 4. 5. Com es carreguen els cossos? <ul><li>  Normalment els cossos tenen el mateix nombre de càrregues: </li></ul><ul><li>+ = - </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Les càrregues negatives poden passar de un cos a l'altre, per eixemple quan freguem un boli amb un drap.  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>El boli obté càrregues negatives, estaria carregat negativament , el drap estaria carregat positivament </li></ul>
 5. 6. Les forces entre carregues elèctriques <ul><li>Els cossos carregats exerceixen forces sobre altre cossos carregats, estes forces poden ser d'atracció o de repulsió. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 7. Els imants i el magnetisme <ul><li>Segur que alguna vegada heu jugat amb un imant, pero els imants no són simples joguets, en aquest apartat voràs com es comporten i quines utilitats tenen. </li></ul>
 7. 8. Els Imants <ul><li>Un imant és un objecte que té la capacitat d'atraure objectes de ferro i altres metalls. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aquesta capacitat es diu magnetisme . </li></ul><ul><li>Poden ser naturals o artificials </li></ul><ul><li>Un objecte pegat a un imant es transforma en un imant temporal </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 9. Les forces entre imants <ul><li>Els imants tenen dues zones  </li></ul><ul><li>- Pol nord magnétic </li></ul><ul><li>- Pol sud magnétic. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Si els enfrontem pels pols diferents, els imants s'atrauen. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Si els enfrontem pels pols iguals, els imants es repel·leixen.     </li></ul>
 9. 10. El magnetisme terrestre <ul><li>La Terra es comporta com un gran imant. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tenim dos tipus de pols el geogràfic i el magnètic. </li></ul><ul><li>El pol nord geogràfic està prop del pol sud magnètic i a l'inrevés. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Per aixó l'agulla nord de la bruíxola apunta al nord. </li></ul><ul><li>Per saber més </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 11. L'electroimant <ul><li>Aparell que funciona com un imant quan es connecta i deixa de fer-ho en desconectar-se. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ací podeu vore com es pot </li></ul><ul><li>fabricar un electroimant. </li></ul>
 11. 12. Els usos del magnetisme <ul><li>Els imants : s'usen en tancadors de bosses, en molts joguets, a les dinamos de les bicicletes, altaveus, micròfons, trens d'alta velocitat. </li></ul><ul><li>Els electroimants: als timbres i en màquines separadores de material metal·lic. </li></ul><ul><li>Els suports magnètics: cintes de videocàmera, discs durs dels ordinadors, targetes de memòria. S'utilitzen per a l'emmagatzemament d'informació. </li></ul><ul><li>Les bandes magnètiques: tira de color negre que podem trobar a les targetes de crèdit, DNI, etc. Emmagatzema informació. </li></ul>
 12. 13. El corrent elèctric <ul><li>El corrent elèctric consisteix en un moviment ordenat de càrregues elèctriques per un material, aquestes són les càrregues negatives. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aquest moviment de càrregues es diu corrent elèctrica i transporta energia elèctrica que es pot transformar en llum, moviment, calor, fred, etc. </li></ul><ul><li>Si per un material circulen moltes  </li></ul><ul><li>càrregues direm que té molta intensitat. </li></ul><ul><li>A major intensitat, major es l'energia  </li></ul><ul><li>que pot generar. </li></ul>
 13. 14. Materials conductors i aïllants <ul><li>Conductors són els materials que condueixen bé el corrent elèctric: </li></ul><ul><li>El coure, la plata i els metalls en general, són bons conductors. </li></ul><ul><li>Els materials que no condueixen el corrent elèctric s'anomenen aïllants. </li></ul><ul><li>La fusta, plàstic, goma o vidre són aïllants </li></ul>
 14. 15. Els efectes del corrent elèctric <ul><li>  </li></ul>EFECTE CALORÍFIC EFECTE SONOR EFECTE LLUMINOS EFECTE MAGNÈTIC EFECTE MECÀNIC
 15. 16. Els circuits elèctrics <ul><li>Un circuit elèctric esta format per diversos elements connectats entre si pels quals circula el corrent elèctric. </li></ul>Peretas Interruptor generador Cables
 16. 17. Els generadors <ul><li>Piles : Al seu interior, hi tenen lloc reaccions químiques que produeixen corrent elèctrica. </li></ul><ul><li>Bateries recargables: Funcionen de forma pareguda a les piles, pero quan s'esgoten es poden recargar. </li></ul><ul><li>Cel·lules o panels fotovoltaics: Aprofiten la llum i la transformen en corrent elèctrica. Hi ha de diferents tamanys. </li></ul><ul><li>Alternadors i dinamos: Aprofiten el gir d'un aparell per a produir corrent elèctrica. S'utilitzem per eixemple per a carregar la bateria del cotxe. </li></ul>
 17. 18. La xarxa elèctrica <ul><li>La xarxa elèctrica fa que totes les cases tinguen electricitat. </li></ul><ul><li>Funciona com un circuit elèctric, pero gegant, on el generador pot trobar-se molt lluny de la nostra casa. (central elèctrica) </li></ul><ul><li>El corrent elèctric entra en casa </li></ul><ul><li>i l'agafem dels endolls, que tenen  </li></ul><ul><li>dos forats un per on eix la  </li></ul><ul><li>corrent i un altre per on entra de manera que tanca el circuit i es  </li></ul><ul><li>produeix l'energia. </li></ul>
 18. 19. Recursos <ul><li>- Llibre Coneixement del Medi - Voramar Santillana. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>- Imatges: Google. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Autor: Oscar Muela Barberá </li></ul><ul><li>CEIP: Pio XII - Vila Real. </li></ul><ul><li>Material elaborat per a l'àrea de coneixement del medi de sisè de primària. </li></ul>

×