Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GIMP - Animació gif.

463 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GIMP - Animació gif.

  1. 1. Casa Caritat Ajuntament de Valls IMATGE DANIMACIÓ1.Obrir la imatge de la flor i seleccionar la flor.2.Copiar la flor seleccionada i selecció+enganxa com a nou.3.Escalar la imatge a 200x200 punts.4.Obrir la pestanya de les capes, crearem tantes capes com imatges necessitem perrealitzar lanimació.Ara copiarem i la enganxem la flor. A la selecció flotant de la flor, apretem a capanova + clicar a lull per ocultar les capes anteriors.
  2. 2. Casa Caritat Ajuntament de Valls5.Per treure els pètals utilitzarem leina desborrar (goma desborrar).6.Quan tinguem esborrat un pètal, duplicarem la capa (botó dret al diàleg de capes +duplicar capa). Visualitzarem solament la última capa. Repetirem aquest procés finsque la última flor no tingui cap pètal.Podem canviar els noms de les capes: diàleg de capes + editar atributs de capa(canviar el nom).7.Ara podem tornar a fer visibles les capes ocultes.8.A continuació anem a guardar el document; arxiu + anomena i desa, i seleccionemtipus de fitxer .gif. Ara ens sortirà una finestreta amb un missatge de si volem exportarla imatge i li clicarem al botó exportar. A la següent finestra, ens parla del temps quetrascorrera entre diapositives (capes), apretem sobre 400, a la opció de quadresescollim “un cuadro por capa” i li apretem a ceptar.

×