Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monogràfic facebook

726 views

Published on

Manual creat per l'Anna Pujol del punt Òmnia de Berga.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monogràfic facebook

 1. 1. MONOGRAFIC D’ESTI’10PROGRAMA: 1. Què són les xarxes socials a internet? 2. Què és el facebook 3. Creació de perfil 4. Parts del facebook 5. Facebookejar!!!!! 6. Privacitat 1
 2. 2. 1. Què són les xarxes socials a internet?Una xarxa social és una estructura social on es creen relacions entre elsmembres d’una comunitat. Aquesta estructura es representa mitjançant unagràfica formada per uns nodes, les persones o grup de persones, i uns nexesd’unió, que simbolitzen la relació establerta entre els diferents individus.Les xarxes socials són formes d’interacció col·lectiva, on les personesintercanvien informació sobre idees, gustos i preferències mitjançant textos,imatges i vídeos.Va ser als voltants del 2001 i del 2002 quan van començar a fomentar-se lesxarxes socials. Però no va ser fins el 2003 amb l’aparició de Myspace,Friendster i Tribe que es van popularitzar aquestes xarxes. Ràpidamentalgunes empreses ingressen en les xarxes socials com Google, el qual, enGener del 2004 va llençar Orkut recolzant un experiment que un dels seusempleats realitzava durant el seu temps lliure. Això no es va acabar aquí i en2005 van ingressar també Yahoo 360º i altres. Bàsicament el funcionamentcomença quan, una vegada muntat el suport tècnic, un grup de iniciadorsinviten a amics i coneguts a formar part de la xarxa social, cada membre noupot portar-se amb ell molts mes membres fent del creixement geomètric de laxarxa social. És en aquest moment quan la xarxa social es converteix en uninteressant negoci. Un bon exemple és Facebook, una xarxa social moltsemblant a Myspace, destinada a estudiants amb milions d’usuaris registrats ion podem trobar una important inversió publicitària de Microsoft. Un altre clarexemple es del.icio.us, que ha superat la xifra del milió d’usuaris. Actualment laxarxa social amb més membres és Orkut amb xifres de fins a 300.000.000usuaris, seguit per 210.000.000 usuaris que té Myspace.Actualment facebook és una xarxa social que té aproximadament uns 350millons d’usuaris a tot el món. Significa que tota aquesta gent està unida através d’aquesta xarxa. Aquesta xarxa és la que ha tingut més popularitatdesbancant el famòs myspace. Tot i que myspace és una xarxa social ques’utilitza sobretot per donar-se a conèixer gurps novells musicals o bé per grupsconsolidats musicalment, ja que permet de penjar-hi música, i ha sigut unrevolucionari dins del món musical.Dintre de les empreses de publicitat les xarxes socials són molt importants jaque els permeten: 1. Hyper-Targeted Advertising: Habilitat per crear perfils molt específics d’usuaris i mostrar publicitat personalitzada, o segmentada per grups d’usuaris similars. 2. Compra social (Social Shopping): els consumidors recomanen, puntuen i compren productes en un entorn de xarxes socials. 2
 3. 3. 3. Social Search: utilitzen informació sobre el que han buscat o trobat els contactes d’un usuari per filtrar els resultats obtinguts d’una cerca a Internet.4. Les xarxes socials son un estudi del mercat en moviment. Per això, permet a les marques i empreses conèixer millor (edat, sexe, interessos, gustos i aficions) als consumidors dels seus productes i fer publicitat en base a aquests aspectes.5. Les eines publicitàries poden ser banners o també es possible vincular les marques amb els usuaris a través d’aplicacions.6. A més, permeten vincular una marca a través d’interessos i no solament amb una paraula clau.7. Fenomen patrocinador: incorporació de la marca favorita d’un usuari al seu perfil personal. L’usuari té la possibilitat d’obtenir permisos i sumar punts. 3
 4. 4. II. Què és el FACEBOOKEl Facebook és una xarxa social llançada el 2004 i que pertany a la companyiaprivada Facebook, Inc. La xarxa permet afegir gent com amics i enviar-losmissatges, compartir enllaços, fotografies i vídeos, entre daltres coses; ésobert per a tothom qui tingui més de 13 anys, i només cal una adreça de correuelectrònic vàlida per registrar-shi.El Facebook va ser fundat inicialment per Mark Zuckerberg, estudiant deciència dels computadors a la Universitat de Harvard (Estats Units) el 4 defebrer de 2004, i en un principi la xarxa estava limitada als estudiants de laseva pròpia universitat: pretenia ser una eina de coneixement pels alumnes.Poc a poc, però, va anar-se expandint per tota làrea de Boston, més tard pertot el país i, actualment, la conformen més de 400 milions dusuaris darreu delmón.El camí no ha estat fàcil per lempresa. El Facebook ha estat bloquejatintencionadament en països com el Paquistan, Síria, la Xina, el Vietnam olIran. També és usual trobar-lo bloquejat en llocs de treball per impedir que elstreballadors hi perdin el temps. El 2009, segons un estudi de Compete.com, el Facebook era la xarxa més usada a Internet, per davant de Myspace. Tres imatges de les oficines centrals de Facebook a Palo Mayor ( Califòrnia) on actualment hi treballen unes 700 persones i té un total de 4.572m2. Com és pot observar tenen un aire jove i desenfadat. Abans de fer el projecte és va demanar als treballadors com volien que fossin. (per veure més: ttp://www.guiadecoracion.es/asi-son-las- oficinas-centrales-de-facebook) 4
 5. 5. III. Creació de perfilQuant ens donem d’alta al facebook, tot seguit hem de crear el nostre prefil.Aquest va acompanyat normalment: 1. Per una fotografia que la persona ha de pujar del seu ordinador. Aquesta és opcional no necessàriament s’ha de posar. 2. Tot seguit es demanen dades, les quals es poden posar o no. 3. Normalment aquestes dades són sobre interessos de la persona.Un cop tenim el perfil creat ja podem anar a la nostra pàgina personal que seràla del PERFIL.INICI: Si cliquem aquest botó ens anem a la pàgina incial on hi ha totes lesnovetats dels nostres amics ( si han penjat fotos, comentaris,...)PERFIL: Si cliquem en aquest anirem a la nostra pàgina personal, és a dir, allàon hi tenim les nostres fotos, on veiem els comentaris que ens han deixat,...COMPTE: Quant volguem surit de la nostre sessió hem d’anar aquí i clicarSORTIR per assegurar-nos de què no deixem obert el nostre facebook.El botó que posa CERCAR i una lupa és per a buscar amics o coneguts queens interessin. Només hem de posar el nom de la persona i ens buscarà totesles persones amb nom similar.Per poder crear un perfil que sigui força segur és recomanable de mirar la guiade privacitat de facebook que us adjunto. 5
 6. 6. IV. Parts del FacebookA l’altre cantó d’aquest ( perfil, inici i compte) hi ha les tres icones que enspermet d’accedir més ràpid a: Serveix per veure els missatges privats que ens han escrit o bé per enviar-ne un. Quant tenim una alerta ( globus de color vermell) vol dir, que hi ha les peticions d’amistat que ens han fet, aquestes les hem de confirmar o ignorar.Aquí hi ha alertes varies que ens envien altres usuaris del facebook.Les pestanyes de la nostra pàgina ( PERFIL):MUR: és la teva pàgina principal, on hi ves el què t’ha comentat la gent, on hiha les fotos on has sortit etiquetat,... On hi ha tot el què tu vas fent al facebook. 6
 7. 7. INFORMACIÓ: és on hi ha la informació de perfil, és a dir, edat, sexe, hobbies,estudis,... Complert només ho poden veure els teus amics, però depèn de laprivacitat que hagis configurat.FOTOS: les teves fotos personals.+: pots anar afegint pestanyes a mesura que domines més el facebook.Que et passa pel cap: aquí és on pots dir el què estàs fent en el precísmoment, pots deixar un pensament, pots dir si vas de vacances, a un concert,si has suspès un examen, si faràs alguna cosa amb els amics,... el que vulguis. Aquest candau significa la privacitat, és a dir, només clicant a sobre podem saber si el nostre facebook el pot veure: tothom, amics, amics dels nostres amics,... Si no sabem qui ho pot veure hem de clicar i ens marcarà l’opció que haguem triat. Per canviar-la simplement hi hem de clicar a sobre. 7
 8. 8. V. FACEBOOKEJAR!!!!!En la pàgina d’INICI que és la pàgina on podem veure tot el moviment que hiha hagut a l’entorn dels nostres amics, també podem fer comentar-hi de lesseves fotografies o dir si ens agraden o no.P.e:Algú té un comentari. A sota podem clicar:· Comenta-ho · magrada · Veure mur a murComentar-ho: és a dir fer un comentar-hi sobre la foto o bé el que s’han dit.M’agrada: simplement apareixerà una mà amb el dit pujatVeure mur a mur: quant algú ens ha fet un comentari a nosaltres i volem tornar-li o veure el seu mur ( és a dir, la seva pàgina de perfil o pròpia).XATÉs a la banda dreta a baix, podem parlar directament amb els amics que estanconnectats. Ho sabrem perquè surt un número entre parèntesis (7) = 7 amicsconnectats.Si tenim una rodona verda = vol dir que nosaltres estem connectats.Amb el xat podem parlar ràpidament amb els nostres amics connectats. Noméshem de clicar a sobre del nom de la persona i se’ns obrirà un rectangle on a lapart de baix hi podem escriure el què volem i després cliquem INTRO.Quant l’altre persona està escrivint ho sabrem perquè surt un globus amb unesratlles, que volen dir que ens esperem perquè està escrivint alguna cosa pernosaltres.Podem tenir minimitzada la pantalla, i si algú ens diu alguna cosa, ens avisaràmitjançant un globus d’alertar de color vermell amb el número de comentarisuqe tenim pendents de llegir. P.e: 6Com pujar fotografiesPer poder pujar fotografies al Facebook s’han de tenir clares uns quants punts: 8
 9. 9. 1. Per poder pujar les fotografies hem d’estar connectats al nostre ordinador, ja que segurament és allà on hi tenim les fotos que hem de penjar. 2. Hem d’entrar al facebook com de costum. 3. Hem d’anar al nostre perfil, i si tenim la pestanya clicar a sobre: FOTOS. 4. En el cas de clicar a sobre de FOTOS, tot seguit hem de clicar a on posa: CREAR UN ÁLBUM DE FOTOS.Pestanya on hem de clicar x introduir fotos Després hem de clicar aquíper poder introduir les fotos. Tot seguit, haurem de donar un nom a l’àlbum defotos, per exemple: VACANCES A PRAGA.5. S’ha de posar el nom de l’àlbum.Tot seguit hem de decidir la PRIVADESA de l’àlbum, és a dir, qui el pot veure,per poder escollir això hem d’anar a la pestanya del candau i escollir entre: 9
 10. 10. Perquè només ho puguin veure els nostres amics hem de posar: nomésamics.I tot seguit clicar a CREAR ÀLBUM. I ens apareix la següent pantalla:Per poder pujar les fotos el més ràpid i senzill és clicar el the Simple Uploader,ja que ens permet de pujar les fotos de 4 en 4. Tot seguit ens apareix lasegüent pantalla i ja només queda clicar: NAVEGAR on s’obrirà un quadreperquè busquem les fotos en el nostre ordinador.Sobretot hem de clicar on posa: Certifico l’ús d’aquestes fotos... 10
 11. 11. A cada una de les pestanyes on posa NAVEGA, nosaltres hi podem penjar unafoto des del nostre ordinador. I quant ho tinguem tot ple, després clicarem a lescondicions d’ús i tot seguit a: PUJA FOTOS.Si volem eliminar l’àlbum hi ha una pestanya que és la d’ELIMINAR, clicant allàpodrem eliminar l’àlbum.PER ETIQUETAr LES FOTOS:Un cop tinguem les fotos penjades, després podrem etiquetar les persones quehi surten. ETIQUETAR = es posa el cursor a sobre de la persona i se’ns obra elllistat d’amics per a triar el nom de la persona. D’aquesta manera la personas’avisarà a la persona de que nosaltres hem penjat una foto seva en el nostrefacebook, i també se li posarà en el seu perfil. S’utilitza molt per podercompartir les fotos amb els nostres amics. Si volem també podem posar nomsencara que les persones no les tinguem al facebook.De la mateixa manera, si algú ens etiqueta i no hi volem aparèixer des delnostre perfil podem eliminar l’etiquetatge que ens han fet. I deixarà de sortir elnostre no a la foto, però la foto quedarà. 11
 12. 12. Comparteix: Si cliquem aquí podem enviar la foto al mur de qui vulguem senseetiquetar-lo.Etiqueta aquesta foto: és per poder posar el nom a les persones que surten a lafoto.Fes-la imatge de perfil: Per poder utilitzar la imatge per posar-la al nostre perfil,és a dir, a la nostra pàgina principal. Com a imatge de contacte.Quant rebem els avisos al nostrecorreu electrònic El facebook sempre va vinculat al nostre correu electrònic, de tal manera, que quant algú ens deixa un missatge, ens etiqueta en una foto o bé fa algun comentari. Si volem anar directament a la foto que ens ha etiquetat o bé al comentari en qüestió hem de clicar a l’enllaç que ens surt a sota i ensconduirà directament al nostre facebook. Haurem de tornar a posar la nostradirecció de correu i contrasenya. 12
 13. 13. com canviar contrasenya, donar-sede baixa del facebook,...Hem d’anar a la pestanya de CONFIGURACIÓ i tot seguit clicar:CONFIGURACIÓ DEL COMPTE.Com podem veure hi ha moltes opcions, entre elles: fer el canvi de nom, delnom d’usuari, el canvi del correu electrònic, la contrasenya, la privacitat i perúltim desactivar el compte. 13

×