Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

CE Xixell

 1. 1980 •Inici del projecte comú 1987 •Primer local •Colònies i Casals 1992 •Consolidació activitats •Projectes pedagògics •Formació equip 2005 •Augment participació •Canvi local 2010 •DGAIA •Projecte Clau •APS 2014 El Centre d’Esplai Xixell és una entitat dedicada a l'educació en el temps lliure d'infants i joves del barri del centre de l’Hospitalet de Llobregat. BREU HISTÒRIA DE L’ENTITATBREU HISTÒRIA DE L’ENTITAT El nostre nom i logotip és el colom de la pau, el qual representa i engloba el treball que realitzem per l’educació en valors i per a fer dels nostres socis persones crítiques, lliures, emprenedores, empoderades i capaces de lluitar pels seus drets, per la pau, pels drets humans, pel respecte i l’amor a l’entorn.
 2. QUI SOM? QUÈ FEM? Equip de 30 voluntaris Plantilla laboral de 15 persones Taller diaris Activitats de dissabtes • Excursions caps de setmana • Activitats generals (famílies) Activitats de vacances • Casals d’Hivern • Colònies de primavera CONTEXTUALITZACIÓCONTEXTUALITZACIÓ • Colònies de primavera • Casals d’Estiu • Colònies d’Estiu Projectes socials • Pessebre Vivent • Projecte Clau • Hort social • Joves pel Barri • Camp de treball
 3. OBJECTIUSOBJECTIUS Treballem per fer dels nostres socis persones crítiques, lliure, capaces de lluitar per la Pau, pels Drets Humans, pel respecte i l’amor a l’entorn i per fer de la diversitat una font d’enriquiment. Per ser cada dia més feliç, la nostra comunitat educativa treballa per aconseguir el benestar dels infants, joves i les •Descoberta del jo i dels altres •Equilibri i responsabilitat Dimensió afectiva i emotiva •Domini •Harmonia Dimensió física i psicomotriu •Autonomia •Creativitat Dimensió intelectual i cognitiva •Diàleg Dimensió dels infants, joves i les seves famílies. Volem que els nens/es i joves que participen de les nostres activitats se sentin contents amb els seus amics, els monitors i amb l’entitat, que comparteixin la seva felicitat i que aquesta experiència els faci créixer. •Diàleg •Convivència Dimensió interpersonal •Socialització •Ètica •Participació Dimensió social •Consciència •Respecte Dimensió ecològica
 4. Escoles i AMPEs Consell de l’Esplai de L’Hospitalet Altres entitats del barri Treball en XarxaTreball en Xarxa Serveis Socials Serveis especialitzats Administració pública
 5. Dossier • Llistes d’assistència • Objectius • Programacions • Valoracions • Seguiment infants • Registre coordinació Derivacions • Serveis Socials • Escoles • Serveis Especialitzats • Baula • CSMIJ • EAP Eines de diagnosi i anàlisiEines de diagnosi i anàlisi • Registre coordinació ens educatius i socials • PEI • EAP • EAIA • Psicòlegs
 6. TALLERS DIARISTALLERS DIARIS
 7. OFERTA FUNCIONAMENT Punt de trobada Berenar i Estona d’esbarjo Reforç escolar Metodologia (I)Metodologia (I) Realització activitat Recollida i valoració Comiat
 8. Mecanismes de coordinació • Reunions de coordinació de l’equip de diari (mensuals) • Reunions amb famílies • Socioeducatives i contacte amb les escoles • Educadors/es Socials de ABSS • Serveis de segon nivell: EAIA, EAP, CDIAP o CSMIJ • Altres esplais Mecanismes de seguiment Metodologia (II)Metodologia (II) Mecanismes de seguiment • Reunió informativa (inici) • Reunió de seguiment • Reunió de valoració • PEI
 9. Professionalització del voluntariat Metodologia de treball Activitats i projectes com a eines de canvi i transformació RecursosRecursos Coordinació amb les entitats socials i educatives Grups de treball Implicació i inclusió
 10. Necessitat de més RRHH Infraestructures amb mancances DificultatsDificultats Finançament i Tresoreria
 11. Pessebre Vivent Joves pel Barri Sala d’informàtica Centre Obert Espai família Projecte Èxit i Projectes de futurÈxit i Projectes de futur Centre Obert Espai família Projecte “Psipuc”
 12. Moltes gràcies per la vostra atenció !
Advertisement