Advertisement

Eix temàtic: Emprenentatge i Aprenentatge

Oficina Tècnica at Xarxa Òmnia
Dec. 9, 2013
Advertisement

More Related Content

Similar to Eix temàtic: Emprenentatge i Aprenentatge(20)

Advertisement

Eix temàtic: Emprenentatge i Aprenentatge

 1. La crisi Noves formes d'exclusió i pobresa Més persones en situació de vulnerabilitat Treballar per la Cohesió Social
 2. Què fer?  Enfortir els vincles amb la societat, amb la comunitat.  Que la persona restitueixi el seu valor social.  Permetre que les persones tornin a circular pel seu entorn.
 3. Quina és la funció dels Punts Òmnia? Reconstruir els llaços socials Generar noves condicions per a la cohesió social
 4. Activitats d’ Inserció i d’ Orientació Laboral Coordinació amb agents del territori Inserció social i laboral Coordinació amb el SOC Emprenentat ge i aprenentatge social Participació i inclusió social
 5. Què és l’emprenedoria Emprenedoria Iniciativa per a dur a terme una activitat. Actitud de posició activa. Empresa Allò que hom emprèn, designi que es posa en execució.
 6. Marc d’un acte emprenedor Vulnerabilitat Fragilització de mecanismes de protecció social Impotència Precarització
 7. Emprendre i Aprendre Doble vessant d’un acte emprenedor Processos d’aprenentatge Incidència en l’entorn. Quina posició es pren?
 8. Iniciativa envers a què? ENTORN “Producte” d’un acte emprenedor  Què es transmet? Què es té en compte?
 9. Quina posició es podria prendre davant d’aquesta situació? Com restablir allò de lo social que ha quedat malmès? CORESPONSABILITAT respecte els problemes que patim Posició de CIUTADANIA crítica i activa
 10. Establir processos on es genera valor social afegit    Poder pensar i construir solucions de forma col·lectiva Adquisició col·lectiva de mitjans per fer front a dificultats i problemàtiques Valorar l’entorn social i natural a l’hora de pensar i construir iniciatives
 11. Exemples coresponsabilitat actitud crítica i participativa Emprenedori a Social Economies socials i solidàries • Creació negocis amb l’objectiu de donar resposta a necessitats socials • Persona emprenedora com a agent del canvi social • Prioritat a necessitats humanes • Gestió de l’activitat de forma democràtica • Responsabilitat amb el medi social i natural
 12. Aprenentatge Què falta per connectar? Què s’aprèn? Amb quines coses del passat connectem? Pensar-se un mateix en relació a la iniciativa
 13. Processos d’Aprenentatge  Valorar els propis coneixements, habilitats, aptituds, etc.  Adquisició de nous aprenentatges, coneixements, etc.
 14. Emprenentatge i Aprenentatge  Experiències: ◦ Imatge corporativa per a persones emprenedores, a càrrec de Núria Sabeña, dinamitzadora del Punt Òmnia Can Genís de Palafrugell. ◦ Banc del Temps, a càrrec de Carles Fuxet, dinamitzador del Punt Òmnia Patronat Roig de Torredembarra.
Advertisement