Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Experiències amb joves al Punt Òmnia Fundació Marianao.

1,320 views

Published on

Presentació dins de la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2011.
Experiències amb joves al Punt Òmnia Fundació Marianao.
A càrrec de: Sr. Pep Oliveras. (Xarxa Òmnia)

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Experiències amb joves al Punt Òmnia Fundació Marianao.

  1. 1. TALLER TICBOI Fundació MarianaoUna experiència de formació ocupacional des de la implicació comunitària, a través de les NN.TT.
  2. 2. LA FUNDACIÓ MARIANAO“26 anys construint comunitat”
  3. 3. DADES GENERALS  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  CONTEXT · Entitat diniciativa social. · Sant Boi de Llobregat és una · Treball comunitari. població del “Baix Llobregat” amb 85.000 habitants · Incidència en els col·lectius de risc. · 59 treballadors · Un dels barris més poblats és · 163 voluntaris. Marianao. Supera els 30.000 habitants. · 35 projectes. · És un barri d’extracció humil amb un fort índex d’immigració a FUNDACIÓ partir de la dècada dels 70. MARIANAO COMUNITAT EDUCADORA COMUNITAT INCLUSIVA COMUNITAT EDUCADORA Inserció Formació Salut laboralInfància Adolescència Joventut
  4. 4. DESTINATARIS DEL PROJECTEJOVES MAJORS DE 16 ANYS EN SITUACIÓ DE... Abandonament escolar o escolarització deficient Situació de desestructuració familiar Sense experiència laboral, ni coneixements tècnics Baix nivell de motivació Manca d’habilitats socials
  5. 5. DEFINICIÓ DEL TALLER TIC Procés de capacitació en reparació d’ordinadors. Complementat amb formació instrumental bàsica. Itinerari formatiu de 6 mesos màxim de durada. Ratio 1-4. Atenció individualitzada. Reciclatge del maquinari i ús social del mateix.
  6. 6. CLAUS METODOLÒGIQUES Equip tècnic proper Recursos econòmics CONTEXT DE FUNDACIÓ Transversalitat Equipaments habilitats Autonomia presa decisions Promoció dels vincles PROTAGONISME Reconeixement institucional Millora de la comunitat NN.TT. Com a esquerActivitats de lleure complem. METODOLOGIA Acompanyament individual Flexibilitat i dinamisme

×