Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inserció sociolaboral – Punt Òmnia Casal Cívic Igualada – Montserrat

1,316 views

Published on

Dinamització de la Internet Social 2011
Inserció sociolaboral – Punt Òmnia Casal Cívic Igualada – Montserrat
A càrrec de: Sra. Elia Raja Flores (Xarxa Òmnia) i Sra. Sònia Costa (Aprendre a Aprendre).

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inserció sociolaboral – Punt Òmnia Casal Cívic Igualada – Montserrat

  1. 1. L’OCUPABILITAT I LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL TREBALL TRANSVERSAL ENTRE EL PROGRAMA ÒMNIA IELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ LABORAL
  2. 2. L’ENTORN:EIXOS DE TREBALL Equipament Cívic Igualada-Montserrat  Visió Global, Integral de la persona. • Contemplem tots els aspectes que engloben la vida quotidiana de les persones.
  3. 3. DESCRIPCIÓ Activitat conjunta dirigida a persones que es troben a l’atur, inscrites a l’Aprendre a aprendre Curs d’iniciació a la informàtica amb l’objectiu inicial de combatre l’analfabetització digital
  4. 4. DESCRIPCIÓ Alfabetitzar en l’ús de les TIC comporta:  Lluitar contra les diferències  Afavorir l’autonomia de les persones  Afavorir l’adquisició d’eines i habilitats a lhora de la recerca de feina
  5. 5. OBJECTIUS CONJUNTS Promoure la participació, la comunicació i la implicació dels usuaris en les activitats dels dos programes Proporcionar eines per evitar l’exclusió Tenir un primer contacte positiu amb les noves tecnologies Millorar l’autonomia personal vers la recerca de feina
  6. 6. LA COORDINACIÓ Ciutadà Detecció de APRENDRE necessitats ÒMNIA Derivació bilateral A Programació conjunta APRENDREALFABETITZACIÓ Evolució en el procés ORIENTACIÓInformàtica bàsica Motivació LABORALper a persones que Responsabilitat Job Club, CV estan a l’atur Altres Tallers diversos Seguiment PROGRAMA Derivació a altres programes TALLERS TIC ÒMNIA i/o serveis
  7. 7. EXPERIÈNCIES
  8. 8. CONCLUSIÓ El treball transversal enriqueix i nodreix cadascun dels programes participants,com també afavoreix el creixement de les persones per les quals treballem.

×