Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"

1,206 views

Published on

Valtion omistajaohjauksen lehti Omistaja 1/2012. Ministeri Heidi Hautalan näkemyksiä yritysvastuusta.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"

 1. 1. Voittoa,   muttei hinnalla   millä hyvänsä
 2. 2. Globaaleilla markkinoillamenestyvät parhaiten neyhtiöt, jotka ymmärtävät,että eettisesti kestäväyritystoiminta on vahvakilpailuetu, sanoo omistaja-ohjauksesta vastaava  ministeri Heidi Hautala. 2 15
 3. 3. Valtio korostaa ­ mistajana ­  ovoimakkaasti yritysten ja ­ iiden ntoiminnan vastuullisuutta. 3 15
 4. 4. Valtio korostaa ­ mistajana ­  ovoimakkaasti yritysten ja ­ iiden ntoiminnan vastuullisuutta.­Kysymys on ennen kaikkea   asenteesta ja teoista, ­ elkillä   ­ p sanoilla ja ­ ulistuksilla ei   j vastuuta ­ soiteta. o 4 16
 5. 5. Korostamme nyt aiempaahuomattavasti vahvemminyritysvastuun merkitystä yhtiöillestrategisena menestystekijänä. 5 15
 6. 6. Korostamme nyt aiempaahuomattavasti vahvemminyritysvastuun merkitystä yhtiöillestrategisena menestystekijänä.Tämä tarkoittaa muun muassa sitä,että valtio-omisteisten yhtiöidenpitää pyrkiä valitsemaan hallituksiinihmisiä, joilla on tuntuma siihen, mitäyhteiskunnassa arvostetaan. 6 15
 7. 7. Yritysten hallituksissapitää olla tunto­ arvet   ssiihen, mitä yhteis­-kunnassa tapahtuu. 7 15
 8. 8. Uskomme, että  yritysvastuusta voi saadamerkittävää kilpailuetua,   8 15
 9. 9. Uskomme, että  yritysvastuusta voi saadamerkittävää kilpailuetua,  kun se otetaan osaksistrategiaa ja mukaan yrityksenhallitustyöskentelyyn. 9 15
 10. 10. Fakta Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa omistajaohjaukseen liittyvästä valmistelutyöstä sekä omistajaohjauskäytäntöjen toimeenpanosta. 10 15
 11. 11. Fakta Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa omistajaohjaukseen liittyvästä valmistelutyöstä sekä omistajaohjauskäytäntöjen toimeenpanosta. Omistajaohjausosaston analyytikot seuraavat sen valvonnassa olevaa 30:tä yritystä jatkuvasti. Yritysvastuunäkökulma pyritään liittämään osaksi yritysanalyysia. 11 15
 12. 12. Fakta Aivan ensiksi analyytikot katsovat yrityksen vastuuraporttia: onko sellaista ja jos on, onko yritysvastuu nähty strategisena voimavarana. Seuraavaksi paneudutaan tutkimaan, mitkä ovat yhtiöiden yritysvastuun kannalta olennaiset teemat ja miten niissä on kehitytty. 12 15
 13. 13. Fakta Aivan ensiksi analyytikot katsovat yrityksen vastuuraporttia: onko sellaista ja jos on, onko yritysvastuu nähty strategisena voimavarana. Seuraavaksi paneudutaan tutkimaan, mitkä ovat yhtiöiden yritysvastuun kannalta olennaiset teemat ja miten niissä on kehitytty. Lisäksi arvioidaan, millaisia ovat yritysvastuuseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet sekä yrityksen että toimialan näkökulmasta. 13 15
 14. 14. Fakta Marraskuussa 2011 annetussa periaatepäätöksessä yritysvastuuraportointia edellytetään jatkossa valtion kokonaan omistamilta yhtiöiltä ja valtion enemmistöomisteisilta listaamattomilta yhtiöiltä joko omana erillisenä raporttina tai omana, selkeästi erotettavana osana vuosikertomusta. Muilta toivotaan samaa. 14 15
 15. 15. lue koko lehti tästä: 01 2012

×