Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voluit mens worden in de de schaduw van de dood

658 views

Published on

Slides die werden getoond tijdens de tweede van vier viermaal stilvallenavonden (editie 2011) in Keerbergen.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voluit mens worden in de de schaduw van de dood

 1. 1. VIERMAAL STILVALLEN : Voluit Mens Worden in de Schaduw van de Dood <ul><li>Sabine Van Huffel Keerbergen, 7december 2010 </li></ul><ul><li>Herendreef 9 – 3001 Leuven </li></ul><ul><li>Tel. 016 32 40 68 46 </li></ul><ul><li>Email: sabine.vanhuffel@esat.kuleuven.be </li></ul>
 2. 2. Van STUDENT aan de K.U.Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen … Tot GEWOON HOOGLERAAR aan het Departement Elektrotechniek K.U.Leuven
 3. 3. BEELD van GOD
 4. 4. LEVENSZIN <ul><li>Niets gaat verloren van wat de Vader ons gegeven heeft </li></ul><ul><li>Leven is liefhebben. Alleen dat is belangrijk en blijvend. En het delen van dat leven en die liefde gaat door: niet alleen op aarde, maar ook over de dood heen. </li></ul>
 5. 5. VERRRIJZENISGELOOF <ul><li>God is liefde en wij allen, als kind van God, zijn ook een stukje mensgeworden liefde die blijvend is … ook over de dood heen. Dat liefdesperspectief geeft eeuwigheidswaarde aan het leven en maakt verrijzenis tot een kracht in het leven van elke dag. </li></ul>
 6. 6. BOEK ``Adriaan … tien jaar later’’
 7. 7. NETWERK VAN LIEFDE <ul><li>Het netwerk van liefde waarin wij allen knooppunten vormen die met elkaar in verbinding staan en gevoed worden door die ene God, is de zichtbare realiteit van de verrezen Jezus die nu reeds onder mensen leeft: we leven nu reeds in het Rijk Gods. Dit netwerk blijft voortleven, gaat niet verloren, heeft eeuwigheidswaarde, wordt een netwerk van steeds fijner beminnen, ... over de dood heen waar we mogen overgaan in dat bredere netwerk van Liefde van God voor alle mensen, waar onze liefde voor God volkomen mag zijn. </li></ul>
 8. 8. Familiefoto KERST 2009
 9. 9. Referenties <ul><li>S. Van Huffel, Adriaan ... tien jaar later: leven is liefhebben ... over de dood heen . Uitgeverij Carmelitana, Gent, 2004, 106 pp. </li></ul><ul><li>Te verkrijgen via http://www.carmelitana.be </li></ul><ul><li>S. Van Huffel, Bidden met hart en ziel: een lekengetuigenis . Cardoner, Tijdschrift voor Ignatiaanse Spiritualiteit, 24ste jaargang, extra aflevering, November 2005, p. 2-43. Zie </li></ul><ul><li>http://www.jezuieten.org/html/documenten/cardoner/Van Huffel-Bidden.pdf </li></ul>

×