Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Contents
Elaborarea Planurilor de mobilitate urbana durabila pentru polii de
crestere si regiunea Bucuresti – Ilfov
1
BERD – Guvernul Romaniei
Memorandum de Intelegere
• In contextul Memorandumului de Intelegere semnat intre Guvernul Romani...
Proiect BERD – Transport Public - Elaborarea modelului de contract
de servicii publice
Proiect contractat cu Ministerul De...
Planul de mobilitate urbana durabila -– O planificare
strategica pentru oameni nu pentru masini
Viziunea de dezvoltare a m...
BERD- RO- Planurile de Mobilitate Urbana
Durabila
5
Brasov, Constanta
WSP / United Kingdom,
WSP Romania SRL / Romania, Pan...
Statistici
 Rata de accidente/ fatalitate - 91 in Romania fata de 51 media Uniunii
Europene (Bulgaria 90 si pe ultimul lo...
Cadrul legislativ si institutional
22 June, 2015 7
Pachetul de recomandari din partea structurilor UE (Carta Alba, Comunic...
Politica europeana
Barometrul european - decembrie 2014
8
Carta Alba a Transporturilor CE 2011
(C(CE 2011)E-2011)
• Reduce...
Comunicarea Comisiei 913/2013
Impreuna pentru o mobilitate urbana competitiva care utilizeaza
eficient resursele
• Coordon...
Beneficiari: regiunea Bucuresti – Ilfov
 Primaria Bucuresti, Consiliul Local Bucuresti, Consiliul Judetean
Ilfov, 40 loca...
Planificarea
11
Imbunatatirea conditiilor de mers pe jos si cu bicicleta
Sistem de parcare
Transport public / intermodalit...
REZULTATELE PROIECTULUI
22 June, 2015 12
• Plan de actiune cu interventiile si investitiile necesare pe termen scurt,
medi...
ETAPE
ETAPA 1 - Incepere
- Stabilirea echipei tehnice
- Identificarea unui manager de proiect
- Definirea grupului de coor...
ETAPE
ETAPA 4 – Identificarea si testarea masurilor
Masuri privind deciziile la nivel local
Masuri organizatorice la nivel...
Date necesare de la INS
Datele socio- economice distribuite pe circumscriptii de
recensamint pentru localitatea principala...
Culegerea de date, aprobare
Planul de mobilitate urbană se avizează de către Comisia tehnică de amenajarea
teritoriului şi...
Principalele probleme/ intrebari
Institutional/ Legislativ
 Cine raspunde de realizarea si implementarea planului la nive...
Probleme in elaborarea planurilor
 Standardizarea terminologiei utilizate
 Colectarea/ furnizarea datelor – sa se faca G...
Un transport modern pentru
MAGURELE – SMART CITY
Extreme Light Infrastructure (ELI) va fi un
centru european si internatio...
Transportul public in Ilfov
- Multitudine de trasee – peste 50 cu 40 operatori –
suprapuneri de trasee;
- Frecventa variab...
Ilfov Public Transport- Existing Operation and
infrastructure
21
Sustainable Urban Mobility Plans for Growth Poles in Roma...
Urmatorii pasi – Transport Ilfov
- Propunerea unui nou plan de transport
- Propuneri schema de finantare / taxare optima s...
Transfer- Selected Intermodal Hubs 23
Sustainable Urban Mobility Plans for Growth Poles in Romania- Bucharest-Ilfov Agglom...
Exemplu Transport public ILFOV-ILFOV
Provide
BERD - Arad Transport Urban (Faza III)
Transport urban eficient si de incredere
• Benficiarul – Municipiul Arad
• Orasul –...
BERD - Transport Urban Brasov
• Beneficiar – RAT Brasov
• Structura – imprumut BERD sustinut
de un PSC si un MSA cu Primar...
Documente si experiente utile din UE
• http://www.mobilityplans.eu/
• http://www.eltis.org/
• http://ec.europa.eu/transpor...
Contact
Aura Raducu
Principal Manager
Municipal and Environmental
Infrastructure
European Bank for Reconstruction and
Deve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planuri de Mobilitate Urbana Durabila in Romania

1,677 views

Published on

Prezentarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila pentru cei 7 poli de crestere si Bucuresti-Ilfov - dna Aura Raducu, manager din partea BERD a celor 8 PMUD

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planuri de Mobilitate Urbana Durabila in Romania

 1. 1. Contents Elaborarea Planurilor de mobilitate urbana durabila pentru polii de crestere si regiunea Bucuresti – Ilfov 1
 2. 2. BERD – Guvernul Romaniei Memorandum de Intelegere • In contextul Memorandumului de Intelegere semnat intre Guvernul Romaniei si institutiile financiare internationale (BERD, BEI, BM) pentru a se imbunatati absorbtia fondurilor europene si pregatirea proiectelor strategice pentru perioada 2014-2020, BERD furnizeaza asistenta pentru urmatoarele sectoare:  Transport urban  Eficienta energetica in cladirile publice si rezidentiale  Apa potabila si menajera • Principale proiecte strategice in domeniul transportului urban sunt urmatoarele:  Sprijin pentru pregatirea programului operational regional 2014-2020  Elaborarea modelului de contract de servicii publice  Elaborarea a 8 planuri de mobilitate urbana durabile 2
 3. 3. Proiect BERD – Transport Public - Elaborarea modelului de contract de servicii publice Proiect contractat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – finalizat in 2014 cu urmatoarele rezultate:  Recomandari privind modificari ale cadrului legislativ si institutional  Recomandari privind nevoile de investitii specifice pentru imbunatatirea transportului public in Romania  Model de contract de servicii publice pentru operatorii publici sau privati precum si ghid de elaborarea contractului, in vederea aplicarii Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport, in vigoare din decembrie 2009 si cu probleme de aplicare in Romania http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=RO  Model de CSP si strategia de transport pentru un oras pilot – Galati  Seminarii si instruiri pentru administratia centrala, locala si operatori de transport CSP – Conditionalitate POR, POIM 2014-2020, pentru finantare echipamente; model publicat pe site MDRAP; http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-suport.html 3
 4. 4. Planul de mobilitate urbana durabila -– O planificare strategica pentru oameni nu pentru masini Viziunea de dezvoltare a mobilitatii – Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala Planificarea tuturor formelor de transport motorizat si nemotorizat / de pasageri sau marfa, in miscare sau stationar – Transportul în comun: – Transportul nemotorizat – Intermodalitate – Siguranța rutieră urbană – Transportul rutier (în mișcare și staționar) – Logistica urbana – Gestionarea mobilității – Sisteme de transport inteligente Elaborarea planurilor de moblitate durabila trebuie sa se bazeze pe un proces de consultare cu specialisti, factori de decizie, administratie locala, mediul de afaceri, societatea civila si orice alta structura are poate contribui la realizarea unui plan de calitate 4
 5. 5. BERD- RO- Planurile de Mobilitate Urbana Durabila 5 Brasov, Constanta WSP / United Kingdom, WSP Romania SRL / Romania, Panteia / Netherlands, Rupprecht Consult Forschung & Beratung GmbH / Germany, AV Transport Planning SRL / Romania Craiova, Iasi, Ploiesti PTV Transport Consult GmbH – Germany Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TKK) – Germany PTV Planung Transport Verkehr AG – Germany SEARCH CORPORATION SRL - Romania Cluj-Napoca, Timisoara Ove Arup and Partners Ltd / United Kingdom, Studi e Pianificazione del Territorio (SPT) S.r.l. / Italy Bucharest – Ilfov ROM Transportation Engineering Ltd (Israel) Avensa Consulting Ltd (Romania) Subcontracting - GDZ Suez (Romania, Tractebel) Cele 8 planuri vor asigura: Aplicarea conceptelor si politicilor europene de planificare si management pentru o mobilitate durabila adaptata conditiilor specifice oraselor din Romania Identificarea nevoilor de investitii/masuri pe termen scurt, mediu si lung pina in 2030, care sa duca la realizarea unui sistem de transport urban durabil prin: OBIECTIVE STRATEGICE 1. ACCESIBILITATEA - Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii; 2. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂȚII; 3. PROTECTIA MEDIULUI - Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; 4. EFICIENTA ECONOMICA - Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri; 5. CALITATEA MEDIULUI URBAN
 6. 6. Statistici  Rata de accidente/ fatalitate - 91 in Romania fata de 51 media Uniunii Europene (Bulgaria 90 si pe ultimul loc Letonia) http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf • Transportul public local de pasageri se află în continuă scădere începând cu anul 1990. Numărul localităţilor urbane cu transport urban de pasageri a scăzut continuu de la 115 în anul 2000 la 85 (?) în anul 2014. • Lungimea liniei simple pentru infrastructra transportului public (tramvai şi troleibuz) a scazut cu 10% în perioada 2000-2010 pentru tramvaie, respectiv 51% pentru troleibuze. • Numărul tramvaielor şi troleibuzelor s-a redus constant - 25% reducere în perioada 2000-2009, • Necesitatea investitiilor in dezvoltarea transportului public 6
 7. 7. Cadrul legislativ si institutional 22 June, 2015 7 Pachetul de recomandari din partea structurilor UE (Carta Alba, Comunicarile Comisiei, Ghidul de elaborare PMUD, etc.) REGULAMENTUL (CE) Nr 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată în iulie 2013, Planul de mobilitate urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor. Programul Operational Regional 2014-2020 componenta dezvoltare urbana - PMUD – conditionalitate Planul de mobilitate urbana durabila se va corela cu planul national de transport, cu planul de urbanism general (PUG), cu strategiile locale de dezvoltare urbana cit si cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sanatate, educatie, creerea de locuri de munca si dezvoltare economica.
 8. 8. Politica europeana Barometrul european - decembrie 2014 8 Carta Alba a Transporturilor CE 2011 (C(CE 2011)E-2011) • Reducerea emisiile de carbon în transporturi cu 60% până în 2050 • Dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convențional în orașe; • Utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon în domeniul aviației; reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de transport; • Transportul feroviar și naval să preia 50% din călătoriile de distanță medie realizate pe căi rutiere
 9. 9. Comunicarea Comisiei 913/2013 Impreuna pentru o mobilitate urbana competitiva care utilizeaza eficient resursele • Coordonarea interventiilor in sectorul public si privat • Mai multe masuri privind logistica urbana • Reglementari mai inteligente privind accesul in zonele urbane si perceperea taxelor de drum • Implementarea coordonata a sistemelor inteligente de transport • Siguranta rutiera in zonele urbane • Schimb de experienta • Cercetare - inovare • Directionarea sprijinului financiar • Stabilirea de obiective specifice si indicatori de performanta • Abordare participativa, monitorizare, raportare, etc. 9
 10. 10. Beneficiari: regiunea Bucuresti – Ilfov  Primaria Bucuresti, Consiliul Local Bucuresti, Consiliul Judetean Ilfov, 40 localitati din Ilfov- Asociatia autoritatilor locale – Autoritate de Transport  Operatori de transport  METROREX – MT  RATB – subordinea Consiliului PMB  Operatori privati la nivelul judetului aprox. 40  Comitet de Coordonare  Grup de mobilitate – PMB  ADR – BI  MDRAP 10
 11. 11. Planificarea 11 Imbunatatirea conditiilor de mers pe jos si cu bicicleta Sistem de parcare Transport public / intermodalitate Sisteme integrate de management de trafic E-ticketing Extinderea retelei publice Plan de investitii Proces participativ
 12. 12. REZULTATELE PROIECTULUI 22 June, 2015 12 • Plan de actiune cu interventiile si investitiile necesare pe termen scurt, mediu si lung pina in 2035, pentru toate tipurile de transport; • Un plan integrat detaliat de servicii de transport public; • Strategii pentru managementul traficului, SIT, parcare și siguranță rutieră; • O abordare privind finanțarea investițiilor și cheltuielilor operaționale aferente sistemului de transport; • Implicații privind structura organizațională a entităților responsabile cu infrastructura și serviciile de transport, inclusiv privind cadrul instituțional și legal aferent; • Construcția unui soft / model de cerere de transport (MCT) multimodal precum și instruirea unor experți locali în utilizarea acestui model. Elaborarea viziunii de dezvoltarea si a planului de moblitate durabila se va baza pe un proces de consultare cu specialisti, factori de decizie, administratie locala, mediul de afaceri, societatea civila si orice alta structura are poate contribui la realizarea unui plan de calitate
 13. 13. ETAPE ETAPA 1 - Incepere - Stabilirea echipei tehnice - Identificarea unui manager de proiect - Definirea grupului de coordonare - Stabilirea listei de institutii/ departamente implicate precum cu acele structuri care ar trebui consultate in timpul pregatirii planului ETAPA 2 – Pregatirea instrumentelor de analiza - Definirea zonei proiectului – - Stabilirea liste cu date necesare - Colectarea datelor / inclusiv a strategiile si programele existente - Elaborarea si calibrarea modelului de transport pentru anul de baza si pentru anul tinta ETAPA 3 – Analizarea datelor – Probleme si Obiective - Analiza cadrului legislativ si institutional - Analizarea structurii stradale si a tuturor formelor de transport, in detaliu din punct de vedere operational si financiar - Stabilirea prognozelor economice si sociale pe termen scurt si lung 13
 14. 14. ETAPE ETAPA 4 – Identificarea si testarea masurilor Masuri privind deciziile la nivel local Masuri organizatorice la nivel local Masuri operationale Masuri privind imbunatatirea infrastructurii Identificarea listei de proiecte Demararea procesului - avizului de mediu – SEA ETAPA 5 – Pregatirea planului ( conform structurii prevazute in Normele MDRAP) Elaborarea analizei cost beneficiu si analizei multi-criteria ( criterii multiple) pentru a intelege beneficiul net al scenariului Dezvoltarea unui plan de etapizare progresiva Elaborarea unei strategii de finantare ETAPA 6 - Implementarea Planului Gestionarea modelului de transport Implementarea masurilor si proiectelor 14
 15. 15. Date necesare de la INS Datele socio- economice distribuite pe circumscriptii de recensamint pentru localitatea principala si pentru localitatile din jur, conform Recensamintului Populatiei si Locuintelor realizat de Institutul National de Statistica (INS) in 2011 • Populatia stabila totala si distributia pe sexe si categorii de virsta disponibile • Populatia de 10 ani si peste, dupa nivelul institutiei de invatamint absolvite • Populatia de 6 ani si peste care urmeaza o institutie de invatamint, pe grade de invatamint si sexe • Populatia activa pe sexe si grupe de ocupatii • Populatia activa si inactiva dupa situatia economica, pe grupe de virsta si sexe • Populatia activa dupa statutul profesional, pe sexe • Populatia activa pe activitati ale economiei nationale, pe grupe de virsta si sexe • Gospodarii ale populatiei dupa numarul si situatia economica a persoanelor • Localizarea geografica a locului de munca • Numarul de locuinte dupa gradul de ocupare si suprafata camerelor de locuit 15
 16. 16. Culegerea de date, aprobare Planul de mobilitate urbană se avizează de către Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism şi de catre Comisia de circulaţii/ comisia de siguranţa rutieră şi fluidizare a traficului, organizate conform legii la nivelul primăriilor și consiliilor judeţene şi se aprobă de către consiliile locale. Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., acestea pot fi elaborate concomitent, bazându-se pe o viziune de dezvoltare integrată la nivelul teritoriului studiat, în acest sens, autorităţile publice locale pot organiza grupuri de lucru comune. Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilității pentru persoane și marfă se face prin preluarea datelor de la ultimul recensământ și din P.U.G., la nivel de unitate administrativ teritorială și de la nivel de unitate teritorială de referință, și prin: • Efectuarea interviurilor privind mobilitatea populatiei (eșantion minim 1.5% din total populație); • Realizarea recensămintelor de circulație în intersecțiile principale și la intrările în localitate; • Realizarea anchetelor privind originea/destinația deplasărilor în trafic la intrările în localitate și în interiorul localităților, la nivel de unitate teritorială de referință. 16
 17. 17. Principalele probleme/ intrebari Institutional/ Legislativ  Cine raspunde de realizarea si implementarea planului la nivelul administratiei locale ?  Cine raspunde de luarea avizelor necesare?  Cine poate indruma autoritatile locale de la nivel central ?  Care sunt institutiile cu care trebuie colaborat, si care este forma de colaborare?  Este baza de date si de informatii suficienta privind transportul public?  Existenta unui numar de 6 regii autonome netransformate in societati comerciale – Bucuresti, Iasi, Craiova, Constanta, Brasov, Timisoara – imposibilitatea de a incheia in Contract de Servicii Publice .  Se aplica Regulamentul 1370/2007 privind serviciul public de transport? 17
 18. 18. Probleme in elaborarea planurilor  Standardizarea terminologiei utilizate  Colectarea/ furnizarea datelor – sa se faca GRATUIT !!! Se va realiza o standardizare a datelor necesare  Echipa tehnica cu experienta europena si nationala/ locala  Radiografierea situatiei pe teren, pe intreaga suprafata analizata  Colectarea tuturor documentelor strategice existente – suprapuneri de activitati  Cooperare PUG-uri/ Master Plan Transport  Cooperare planificare teritoriala oras si judet  Comentarii, participare din partea autoritatilor 18
 19. 19. Un transport modern pentru MAGURELE – SMART CITY Extreme Light Infrastructure (ELI) va fi un centru european si international pentru cercetari de cel mai inalt nivel in domeniul laserilor de putere ultra inalta, interactiunii laser-materie si surselor secundare de radiatie . Puterea maxima a pulsurilor si durata lor extrem de scurta vor depasi tehnologia actuala cu cateva ordine de marime. Datorita proprietatiilor sale unice, aceasta infrastructura multidisciplinara va oferi noi oportunitati extraordinare pentru studierea unor procese fundamentale care apar in interactiunea lumina-materie Peste 12000 noi locuri de munca de high tech se vor crea si peste 1000 de experti straini vor lucra 19
 20. 20. Transportul public in Ilfov - Multitudine de trasee – peste 50 cu 40 operatori – suprapuneri de trasee; - Frecventa variabila intre 15-60 min in perioade de virf - Servicii insuficiente dupe ora 19,00 - Lipsa informatii pasageri - Conditii proaste de transport si stationare - Drumuri de proasta calitate si lipsa trotuare - Lipsa de reglementari - Tarife mari comparativ cu Bucuresti 20
 21. 21. Ilfov Public Transport- Existing Operation and infrastructure 21 Sustainable Urban Mobility Plans for Growth Poles in Romania- Bucharest-Ilfov Agglomeration AVENSA ROM
 22. 22. Urmatorii pasi – Transport Ilfov - Propunerea unui nou plan de transport - Propuneri schema de finantare / taxare optima si integrata – e-ticketing - Stabilirea unor standarde privind serviciile, calitatea masinilor, a statiilor, etc. - Propuneri de reabilitare infrastructura (drumuri, terminale, statii, indicatoare, e-ticketing, etc) - Plan de investitii - Reforma institutionala – Autoritate de Transport – BI 22
 23. 23. Transfer- Selected Intermodal Hubs 23 Sustainable Urban Mobility Plans for Growth Poles in Romania- Bucharest-Ilfov Agglomeration AVENSA ROM
 24. 24. Exemplu Transport public ILFOV-ILFOV Provide
 25. 25. BERD - Arad Transport Urban (Faza III) Transport urban eficient si de incredere • Benficiarul – Municipiul Arad • Orasul – 185.000 locuitori • Proiect:  Achizitionarea de material rulant nou, eficient energetic (6 tramvaie noi)  Restructurarea creditului existent  Modernizarea depoului principal • Investitii totale – 20.8 milioane euro 25
 26. 26. BERD - Transport Urban Brasov • Beneficiar – RAT Brasov • Structura – imprumut BERD sustinut de un PSC si un MSA cu Primaria • Brasov – 227.000 locuitori • Proiect:  Proiectul presupune achizitionarea de pana la 100 de autobuze (70 de autobuze mari si 30 de microbuze) pentru imbunatatirea operatiunilor RATB, inlocuind o parte semnificativa din flota de tramvaie si troleibuze vechi  Investitie totala de 15 milioane euro 26
 27. 27. Documente si experiente utile din UE • http://www.mobilityplans.eu/ • http://www.eltis.org/ • http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mo bility/index_en.htm • http://www.civitas-initiative.eu/ • http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/major_pro jects/index_ro.cfm • http://beta.transporturban.ro/ro/bucuresti/ • http://transporturban.ro/ro/cluj-napoca/ 27
 28. 28. Contact Aura Raducu Principal Manager Municipal and Environmental Infrastructure European Bank for Reconstruction and Development Metropolis Center 56-60, Iancu de Hunedoara Bd., 3rd floor, Sector 1, Bucharest, Romania Tel: +40 21 202 7100 Fax: +40 21 202 7110 28

×