Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4p's of Marketing

716 views

Published on

Маркетинг-мікс або ко́мплекс ма́рке́тингу (англ. marketing mix) — комплекс заходів, які визначають позиціонування продукту на ринку. Зазвичай маркетинг-мікс складається з «чотирьох P» (Product, Price, Place, Promotion):
У 1948 р. Джеймс Каллітон ствердив, що маркетингові рішення повинні бути результатом певного рецепту. У 1953 р. президент Американської асоціації маркетингу (англ. American Marketing Association) Нейл Борден в одному зі звернень назвав такий рецепт «маркетинг-міксом». У 1960 р. відомий маркетолог Джером МакКарті запропонував класичне визначення маркетинг-міксу з «чотирма P».

• Товар (product) — це головний елемент комплексу маркетингу. Розкривається через такі категорії:
• упаковка,
• асортимент,
• якість,
• торгова марка,
• післяпродажне обслуговування,
• сервіс,
• можливість повернення, обміну тощо;
• Ціна (price) розглядається з погляду підходів до цін:
• прейскуранти, знижки,
• націнка,
• терміни виплати,
• кредит,
• умови платежу тощо;
Ціна встановлюється таким чином, щоб сприяти продажу і водночас забезпечувати певний дохід підприємству.
• Місце (place) або дистрибуція (розповсюдження)— це дії, які здійснює підприємство для забезпечення доставки товару цільовій групі споживачів у потрібне місце і час:
• канали розподілу (збуту),
• посередники
• рівні збуту,
• транспортування,
• складський запас,
• розміщення,
• підготовка торгового персоналу та ін.
• Просування (promotion) — створення інформаційних взаємозвязків підприємства зі своїм цільовим ринком (споживачами). Тут мається на увазі:
• зв'язок з громадськістю, реклама,
• персональний продаж,
• стимулювання збуту,
• PR,
• метод прямого продажу та ін.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4p's of Marketing

  1. 1. Підготувала: Копач Ольга
  2. 2.
  3. 3. Дякую за увагу!

×