Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Synliggöra lärandet aug13

1,288 views

Published on

Diskussionsunderlag till #Pedagogiskpub Lund augusti 2013

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Synliggöra lärandet aug13

  1. 1. #PedagogiskPub Lund 27 augusti 2013 Bryt och Byt 18.45-19.15 Tema: Synliggöra lärandet Instruktioner: • Leta upp en person du inte träffat förr • Väljer en diskussionsfråga nedan som ni samtalar kring • Efter femton minuter är det Bryt & Byt • Leta snabbt upp en ny person som du inte känner. • Välj en ny fråga ni kan diskutera kring Diskussionsfrågor: 1. Beskriv vad begreppet Synliggöra lärandet betyder för dig. 2. Vilka metoder kan vi använda för att på ett enkelt sätt synliggöra lärandet i klassrummet? 3. Hur gör du i dag för att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna? 4. Hur kan vi skapa frågor/ge återkoppling som stimulerar elever till utveckling? 5. Hur kan vi få elever mer delaktiga i den egna lärandeprocessen? 6. En av Wiliams fem nyckelstrategier är att ”Ta fram belägg för elevernas prestationer”. Inte för att få bedömningsunderlag utan för att öka elevernas delaktighet och för att under en lektion se var de befinner sig i sitt lärande så att nästa moment kan planeras. Hur kan detta gå till i ditt/dina ämnen? 7. Om en elev visar och motiverar sitt arbete för en annan elev synliggörs båda elevernas lärande. Diskutera hur detta kan gå till i ditt/dina ämne. 8. Vi måste synliggöra kunskapskraven för eleverna så att de förstår dem och förstår vad god kvalitet är. Men HUR gör vi detta? 9. Sluta inte ge poäng/betyg och formativa kommentarer men klura på när vilket av dem passar bäst för att synliggöra lärandet. När, hur och varför ska man ge poäng och/ eller formativa kommentarer?

×