English grammar

7,075 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

English grammar

 1. 1. English Grammar
 2. 2. Alfabetet Innan man börjar är det viktigt att kunna alfabetet och Att veta skillnaden på vokaler och konsonanter. • Alfabetet - YouTube - ALPHABET English ABC... read in ENGLISH • Vokalerna I alfabetet är: A,E,I,O,U Lyssna på vokalljuden: YouTube - Vowels: monothongs (learn English with pie) • Konsonanterna är resten av alfabetet. Lyssna på konsonantljuden: YouTube - Vowels: consonants (learn English with pie)
 3. 3. A eller an En och ett i engelskan motsvaras av a och an. • An används framför vokalljud (a, e, i, o, u). • A används framför konsonantljud. Exempel: • A dog, a cat, a star • An apple, an orange, an umbrella • OBS! Det Blir t.ex. an hour – eftersom det är vokalljudet som man hör först! A or an - Teacher on Demand
 4. 4. Bestämd artikel och Obestämd artikel A och An som vi nyss tittade på kallas för obestämd artikel. Den obestämda artikeln kan man sätta ut för substantiv. A och An betyder på svenska en och ett. T.ex. En katt A cat En apelsin An orange Bestämd artikel i engelskan är the. Den bestämda artikeln kan man sätta ut före substantiv och det betyder att man syftar på en specifik sak. T.ex. Katten The cat Apelsinen The orange
 5. 5. Plural… Det vanligaste sättet att bilda plural(flertal) i engelska gör man genom att lägga till ett –s: Bike Bikes Girl Girls Om ett substantiv slutar på ett s-ljud eller t.ex. sh eller ch så lägger man till ett –es i plural: Kiss Kisses Beach Beaches Substantiv som slutar på -o får också –es i slutet: Tomato Tomatoes Potato Potatoes YouTube - Plurals and Irregular Plurals
 6. 6. Substantiv som slutar på ett f-ljud får –ves i slutet av ordet: Knife Knives Thief Thieves Life Lives Om ett substantiv slutar på –y bildas plural på två olika sätt: 1. Står en konsonant (l, r, s etc.) före y:et så lägger man på ändelsen -ies i flertal. CountryCountries City Cities Lady Ladies 2. Står en vokal (a, o, u etc.) före y:et så lägger man på ändelsen –s i flertal. Boy Boys Toy Toys Pluralformer av substantiv - Teacher on Demand
 7. 7. En del substantiv är helt oregelbundna i plural och dessa måste man helt enkelt lära sig utantill: Man Men Woman Women Child Children Tooth Teeth Foot Feet Mouse Mice Goose Geese Några substantiv heter dessutom lika i singular och plural: Sheep Sheep Aircraft Aircraft Deer Deer
 8. 8. Adjektiv Adjektiv är ord som beskriver hur någon eller något är eller ser ut. Exempel: The girl is happy. – Flickan är glad. The house is big. – Huset är stort. The building is tall. – Byggnaden är hög. The dog is brown. – Hunden är brun. The boy is ugly. – Pojken är ful. The house is red. – Huset är rött. YouTube - English Vocabulary - Descriptions - Adjectives YouTube - English Grammar - Learn Adjectives
 9. 9. Adjektivets komparation Adjektiv är ord som beskriver substantiv, till exempel gul, rund och stor. Adjektiven kan jämföras med varandra. Det kallas komparation, till exempel rund, rundare, rundast. På engelska gör man likadant, man lägger till en ändelse i slutet på orden Eller sätter more eller most framför. Titta på några exempel: 1:a formen (positiv) 2:a formen (komparativ) 3:e formen (superlativ) clean cleaner the cleanest nice nicer the nicest dark darker the darkest heavy heavier the heaviest big bigger the biggest hot hotter the hottest expensive more expensive the most expensive beautiful more beautiful the most beautiful
 10. 10. Några oregelbundna former…. 1:a formen (positiv) 2:a formen (komparativ) 3:e formen (superlativ) Good Better The best Bad Worse The worst Far Further The furthest Little Less The least Some More The most • Som du ser ändras stavningen när orden slutar på -y till -ier och ordet big får ett extra g. • Långa ord kompareras med more och most istället för ändelse. English Grammar – Comparative Adjectives · engVid Engelska komparera adjektiv - Teacher on Demand English Grammar – Superlative Adjectives (MOST, BEST, etc.) · engVid
 11. 11. Adverb Adverb talat om när, var och hur något sker. Exempel : She drives carefully – Hon kör försiktigt. He laughs loudly. – Han skrattar högt. Precis som i svenskan kan man bilda adverb av adjektiv. I engelskan gör man detta genom att lägga till ändelsen –ly. Exempel: Slow – slowlylångsam – långsamt Bad – badly dålig – dåligt YouTube - English Grammar - Learn Adverbs
 12. 12. Stavningsförändringar: -y efter konsonant blir –i framför –ly. Happy – happily Easy – easily -le faller bort framför –ly Terrible – terribly Possible – possibly Oregelbundna former Good är adjektiv, well är adverb. He is a good singer. He sings well. – Adverb, beskriver hur något sker. Fast, early, hard, long och late har samma form i både adjektiv och adverb. He runs fast. – Han springer snabbt. You work hard. – Du jobbar hårt.
 13. 13. Possessiva pronomen Possessiva pronomen talar om vem som äger något. Det kan stå framför ett substantiv (förenad form) eller utan att substantiv följer (självständig form). Förenade Min, mitt, mina my Din, ditt, dina your Hans, sin, sitt, sina his Hennes, sin, sitt, sina her Dess, sin, sitt, sina its Vår, vårt, våra our Er, ert, era your Deras, sin, sitt, sina their YouTube - It's Mine!
 14. 14. Exempel: It’s my book – Det är min bok. It’s her dog. – Det är hennes hund. The cat broke its leg. – Katten bröt sitt ben. OBS! its och it’s är inte samma sak. It’s står för it is. Den/Det är. YouTube - Linguaspectrums kanal#p/u Självständiga Min, mitt, mina mine Din, ditt, dina yours Hans, sin, sitt, sina his Hennes, sin, sitt, sina hers Vår, vårt, våra ours Er, ert, era yours Deras, sin, sitt, sina theirs Exempel: This is not your book. It’s mine. – Det där är inte din bok. Den är min. The cat is hers. – Katten är hennes. That house is ours. - Det huset är vårt.
 15. 15. Genitiv Genitiv använder man för att tala om att man äger något. På engelska bildas genitiven i singular med ändelsen ’s (apostrof + s) Genitiven används mest om personer och djur, men numera ofta även om saker. Exempel: Linda’s dad. – Lindas pappa. The dog’s tail – Hundens svans. The boy’s house – Pojkens hus. Costa Rica’s rain forests – Costa Ricas regnskogar. Vid plura markeras genitiven bara med en apostrof. Exempel: The girls’ mother is a teacher. – Flickornas mamma är lärare. The cats’ owner is not at home. Katternas ägare är inte hemma.
 16. 16. Det blir ett undantag vid oregelbunden plural. Då gör man precis som i singular. The men’s car is red. – Männens bil är röd. The children’s father is tired. – Barnens pappa är trött. Om ett namn slutar på –s gör man precis som i singular. Charles’s cat is black. – Charles katt är svart. Apostrophes – How to Show Possession Using an Apostrophe · engVid
 17. 17. Verb Ett verb beskriver vad man gör. Oftast lär man sig verben genom olika temaformer. Exempel – walk, walked, walked Walk – infinitiv (grundformen, att gå) Walked – imperfekt (ex. vad jag gjorde igår: jag gick till skolan) Walked – perfekt particip (ex. I have walked to school, vad jag har gjort) Alla verb är indelade i två grupper: Regelbundna verb (följer ett mönster) Oregelbundna verb (måste man lära sig utantill) YouTube - English Vocabulary - Actions - Verbs Engelska verb - Teacher on Demand
 18. 18. Personliga pronomen Innan man börjar böja verben är det bra att kunna personliga pronomen. Personliga pronomen är det man använder för att t.ex. ersätta ett namn, en plats, en sak, en plats. Jag I (stavas alltid med stor bokstav) Du you Han he Hon she Den, det it Vi we Ni you De they YouTube - English Vocabulary - Pronouns
 19. 19. Verb – Have och Be De två vanligaste oregelbundna verben, kan ni böja dem i presens(nutid)! Have – att ha I You He/she/it We You They have eller has - Teacher on Demand have have has have have have
 20. 20. Be – att vara I You He/she/it We You They am are is are are are
 21. 21. Regelbunden presens(nutid) Alla verb som är regelbundna böjs precis på samma sätt. De följer ett mönster. Presens talar om: Fakta, information Något som är permanent Vanor – vad man brukar göra I presens får verbet ändelsen –s i tredje person singular, dvs efter he, she eller it. YouTube - Daily activities The Simple Present Tense YouTube - Present Simple Part 1
 22. 22. Exempel Like – att tycka om I You He/she/it We You They YouTube - The Present Tense - English like like likes like like like
 23. 23. Undantag Verb som slutar med ljuden -s, –ss, -ch, -sh, -dg, -x får ändelsenes i he, she and it. He kisses a frog. She teaches English. Verb som har konsonant + y får ändelsen –ies. He studies English. She cries a lot. Däremot verb som har vokal + y får vanlig –s ändelse i he, she and it. He plays the piano.
 24. 24. Se upp för dessa verb! Do – does I You He/she/it We You They Do eller does - Teacher on Demand do do does do do do
 25. 25. Go eller goes I You He/she/it We You They go go goes go go go
 26. 26. Dåtid Dåtid talar om saker som har hänt. Dåtid är indelat i flera olika former. Alla dessa kan man hitta i verbets tema. T.ex. Come, Came, Come • Imperfekt – är den andra temaformen. (Något man gjort, t.ex. igår.) Yesterday I came to England. • Perfekt – Den tredje temaformen + hjälpverbet have. (Talar om vad jag har gjort.) I have come to help you. • Pluskvamperfekt – Den tredje temaformen + had. (Något man hade gjort.) I had come before the train left.
 27. 27. Imperfekt Imperfekt används för att uttrycka dåtid. • Något som är avslutat. T.ex. I visited Berlin last week. • Flera avslutade händelser. T.ex. First I got up, then I had breakfast. • När en annan händelse avbryts i dåtid. They were playing when the phone rang.
 28. 28. Exempel på ord som visar att du ska använda imperfekt, Yesterday – igår Last week – förra veckan A month ago – för en månad sedan In year 2002 – år 2002 Imperfekt bildas: Regelbundna verb: infinitivet + ed. t.ex. play + ed = played Slutar verbet på –e lägg på –d t.ex. live+d =lived Verb som cry, try blir cried, tried. YouTube - The Simple Past: Part 1, Forming the Simple Past
 29. 29. Regelbundna verb Stavningsförändring Travel – travelled Plan – planned dubbel konsonant – vokal a före. Dubbla konsonanter när vokal kommer före. YouTube - Regular and Irregular verbs Oregelbundna verb (andra formen) Be was/were been Do did done Drink drank drunk Give gave given YouTube - Irregular Verbs - Past Tense and Past Participles
 30. 30. Frågor! När frågor ställs och du ska svara fungerar det så här: Använd hjälpverbet did om du ska ställa en fråga i dåtid. Did you play football? Did you go to the cinema? Vid jakande svarar man, Yes, I played football. Yes, I went to the cinema. Vid nekande frågor måste alltid did användas som hjälpverb, No, I didn’t play football.
 31. 31. Perfekt Perfekt används för att uttrycka dåtid. Bildas genom hjälpverbet have + den tredje temaformen. Perfekt uttrycker något som har hänt. T.ex. I have read the book. Perfekt är en obestämd dåtid – alltså det har skett någon gång i det förflutna. T.ex. I det tidigare exemplet så vet man inte när man läste boken. Perfekt kan användas med vissa uttryck som bestämmer en tidpunkt som t.ex. yesterday, already, last week, five years ago. T.ex. I have read the book already.
 32. 32. Pluskvamperfekt Pluskvamperfekt används för att uttrycka dåtid. Pluskvamperfekt bildas genom had(imperfekt av Have + tredje temaformen. Något som hade hänt. T.ex. They had met before. I had worked hard. Efter ”after” använder man pluskvamperfekt. T.ex. After she had left, nothing was done.

×