Pelin henki: Luento 1

741 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelin henki: Luento 1

 1. 1. Pelin henki: kulttuurisen pelitutkimuksen kysymyksiä Olli Sotamaa 1. Luento | 18.3.09
 2. 2. Kurssin sisältö ja tavoitteet <ul><li>Kurssi perehdyttää kulttuurisen pelitutkimuksen lähtökohtiin ja suuntauksiin </li></ul><ul><li>Keskeisiä määrittäviä suhteita: </li></ul><ul><ul><li>Korkea- / populaari- / alakulttuuri </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelit yleensä / digitaalisten pelien erityisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelit mediana / pelit toimintana </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuviteltu / implisiittinen / aktuaalinen pelaaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaamisen edellytykset / pelien vaikutukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaaminen / pelisuunnittelu (kulutus / tuotanto) </li></ul></ul>
 3. 3. Aikataulu <ul><li>Keskiviikkoisin klo 12-14, Väinö Linna -sali, Linna </li></ul><ul><li>18.3.09 Johdanto </li></ul><ul><li>25.3.09 Mitä on pelikulttuuri? </li></ul><ul><li>1.4.09 Pelien poetiikka </li></ul><ul><li>8.4.09 Pelaamisen hermeneutiikka </li></ul><ul><li>15.4.09 Pelaajien etnografia </li></ul><ul><li>22.4.09 Pelit ja yhteiskunta </li></ul><ul><li>29.4.09 Pelit kulttuuriteollisuutena </li></ul><ul><li>6.5.09 Vierailuluento </li></ul><ul><li>13.5.09 Vierailuluento </li></ul>
 4. 4. Suorittaminen <ul><li>Kurssin suorittamiseen koostuu kahdesta erillisestä osasta: </li></ul><ul><ul><ul><li>Luentopäiväkirja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oheislukemisto </li></ul></ul></ul><ul><li>Päiväkirjojen ja artikkelitiivistelmien palautuksen takaraja on perjantai 15.5.2009 </li></ul>
 5. 5. Vastaavuudet <ul><li>HYPERMEDIA : INFOH4 Sosiaalisen median ja pelikulttuurin analyysi (HUOM. 6 op.!) </li></ul><ul><li>MEDIAKULTTUURI : MEKYA5 Kulttuuriset ja teknologiset muodot TAI MEKYA9 Projektiopinnot </li></ul><ul><li>TIEDOTUSOPPI : TIEDAV1A Joukkoviestintä ja journalismi </li></ul><ul><li>MEDIAKASVATUS : MEKAP5B Kirjallisuus ja vaihtoehtoiset opinnot </li></ul><ul><li>TAMK/TTVO </li></ul>
 6. 6. Verkkosivut <ul><li>http://pelinhenki.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>Kurssiohjelma </li></ul><ul><li>Kurssin suorittamiseen liittyvät ohjeet ja yksityiskohdat </li></ul><ul><li>Luentokalvot ja lisämateriaalit </li></ul><ul><li>Ajankohtaiset päivitykset </li></ul>
 7. 7. Mitä on kulttuurinen pelitutkimus? <ul><li>Ei palaudu yhteen teoriaan, menetelmään tai tutkimuskohteeseen </li></ul><ul><li>Pikemminkin tietty asenne tai näkökulma erilaisiin ilmiöihin </li></ul><ul><li>Tyypillistä kulttuuriselle tutkimusotteelle: </li></ul><ul><ul><li>itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>historiallinen kontekstointi </li></ul></ul><ul><ul><li>moninäkökulmaisuus </li></ul></ul>
 8. 8. Kulttuurisen pelitutkimuksen kenttä 1/4 <ul><li>(Mäyrä 2008) </li></ul>
 9. 9. Kulttuurisen pelitutkimuksen kenttä 2/4 <ul><li>Mäyrä (2008): pelitutkimuksen tutkimuskohteena 1) pelit, 2) pelaajat ja 3) näiden kahden kontekstit </li></ul><ul><li>vrt. Saukko (2003): kulttuurintutkimuksen perinteiset tutkimuskohteet: 1) diskurssit ja tekstit, 2) eletyt kokemukset ja 3) sosiaalinen konteksti </li></ul><ul><li>Kuitenkin: Björk (2008): pelitutkimuksen painopisteet: pelit, pelaajat ja pelaaminen </li></ul>
 10. 10. Kulttuurisen pelitutkimuksen kenttä 3/4 <ul><li>(Lehtonen 2000) </li></ul>
 11. 11. Kulttuurisen pelitutkimuksen kenttä 4/4 <ul><li>Kaksi johdantoluentoa tekevät tutuksi kulttuurisesti orientoituneen pelitutkimuksen taustaa ja käsitteistöä </li></ul><ul><li>Seuraavaksi luentosarjalla tarkastellaan tarkemmin, miten tutkitaan pelejä (luento 3), pelaamista (4) ja pelaajia (5) </li></ul><ul><li>Lisäksi pohditaan niitä konteksteja, joihin nämä kolme sijoittuvat yhteiskunnallisesti (luento 6) sekä taloudellisesti (luento 7) </li></ul>
 12. 12. Nuori tieteenala? <ul><li>Akateemisena oppialana pelitutkimus saattaa vaikuttaa varsin viimeaikaiselta konstruktiolta </li></ul><ul><ul><li>Digitaalisten pelien merkityksen ja näkyvyyden kasvu on nostanut esiin näitä ilmiöitä koskevan tutkimuksen tarpeen </li></ul></ul><ul><li>Toisaalta, peleihin kohdistuvaa tutkimusta on tehty jo vuosikymmeniä ellei -satoja </li></ul>
 13. 13. Historiallista taustaa <ul><li>Jo 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa kirjoitettiin peleistä niin historiallisista, antropologisista, psykologisista kuin kasvatuksellisista näkökulmista </li></ul><ul><ul><li>Culin, Games of The North American Indians (1907) </li></ul></ul><ul><ul><li>Murray, History of Chess (1913) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hirn, Leikkiä ja taidetta (1916/1918) </li></ul></ul><ul><li>Nykyisen pelitutkimuksen lähtökohtiin ovat vaikuttaneet muun muassa: </li></ul><ul><ul><li>Huizinga, Homo Ludens (1938/1950) </li></ul></ul><ul><ul><li>Caillois, Man, Play and Games (1958/1961) </li></ul></ul><ul><ul><li>Avedon & Sutton-Smith (toim.), The Study of Games (1971) </li></ul></ul>
 14. 14. Toisaalta… <ul><li>Espen Aarseth julisti vuoden 2001 ”tietokonepelitutkimuksen vuodeksi yksi” </li></ul><ul><li>On siis myös niin, että erityisesti viimeisen vuosikymmen aikana pelitutkimuksen profiili on noussut </li></ul><ul><ul><li>Pelitutkimuskirjallisuuden merkittävä määrällinen kasvu </li></ul></ul><ul><ul><li>Omat konferenssit ja yhdistykset </li></ul></ul><ul><ul><li>Dedikoidut yliopistolliset opetusohjelmat </li></ul></ul>
 15. 15. Moninäkökulmainen pelitutkimus 1/2 <ul><li>Pelitutkimus lähtökohtaisesti monitieteistä </li></ul><ul><ul><li>Nuori oppiala, edelleen työn alla </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelit ilmiönä vetää puoleensa tutkijoita hyvin monenlaisista taustoista </li></ul></ul><ul><li>Englanninkielinen nimitys ”game studies” korostaa monikkomuotoa </li></ul><ul><li>Olemassa olevista tutkimustraditioista ja tieteenaloista on kulkeutunut paljon käsitteitä ja lähestymistapoja </li></ul><ul><ul><li>useimmiten on kuitenkin olennaista ”rekalibroida” menetelmät siten, että ne ottavat huomioon pelien erityisyyden tutkimuskohteina </li></ul></ul>
 16. 16. Moninäkökulmainen pelitutkimus 2/2 <ul><li>Erilaisten tutkimusnäkökulmien yhteen tuomisen tavoitteena voi olla: </li></ul><ul><ul><li>Triangulaatio : tutkimuksen luotettavuutta pyritään kohottamaan osoittamalla, että samaan tulokseen päädytään erilaisilla lähestymistavoilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Monipaikkaisuus (Saukko 2003): erilaiset lähestymistavat ja menetelmät voivat myös nostaa esiin luovia ja paljastavia ristiriitoja näkökulmien välillä </li></ul></ul>
 17. 17. Lopuksi <ul><li>Tieteentekemisellä ja opiskelulla voi olla yllättäviä samankaltaisuuksia pelaamisen kanssa (Mäyrä 2008) </li></ul><ul><li>Haasteita ratkotaan kokeilemalla, luomalla ja muuttamalla strategioita sekä oppimalla aiemmasta </li></ul><ul><li>Kiinnostava löydös tai läpimurto avaa aina uusia haasteita ratkaistavaksi </li></ul><ul><li>Akateemisen kiinnostuksen suuntaaminen peleihin on kuitenkin kaikkea muuta kuin valmiin pelin pelaamista – nuorella tieteenalalla kysymys on yhtä paljon koko pelin suunnittelusta </li></ul><ul><li>Tällä luentosarjalla voit ottaa osaa tähän suunnitteluun ja luoda oman versiosi pelitutkimuksesta! </li></ul>
 18. 18. Kirjallisuus <ul><li>Aarseth, E. (2001). Computer Game Studies, Year One. Game Studies , 1(1). </li></ul><ul><li>Björk, S. (2008). Games, Gamers, and Gaming: Understanding Game Research. In A. Lugmayr, F. Mäyrä, H. Franssila, & K. Lietsala (Eds.), 12th Mindtrek Conference Proceedings (pp. 64-68). Tampere, Finland. </li></ul><ul><li>Lehtonen, M. (2000). The Cultural Analysis of Texts . London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage Publications. </li></ul><ul><li>Mäyrä, F. (2008). An Introduction to Game Studies: Games and Culture . London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage Publications. </li></ul><ul><li>Saukko, P. (2003). Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches . London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage Publications. </li></ul>

×