Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Razones o excusas porque se van ibe callao
Next

0

Share

Tanulási stratégiák és tanulói teljesítményváltozás összefüggései 12 és 14 éves tanulóknál

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Tanulási stratégiák és tanulói teljesítményváltozás összefüggései 12 és 14 éves tanulóknál

  1. 1. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia Pannon Egyetem, Veszprém  2009. november 19-21. Tanulási stratégiák és tanulói teljesítményváltozás összefüggései 12 és 14 éves tanulóknál Ollé János ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatás-Informatikai Szakcsoport
  2. 2. Korábbi eredmények és kérdések Nem igaz, hogy a természettudományos tárgyakban való eredményességhez a megértés, a humán tárgyakban való jó szerelpéshez pedig a reprodukálás az ideális Nem igaz, hogy a tanulók az igényelt és tapasztalt tanulási környezet eltérése miatt rosszabbul teljesítenek (kognitív tesztek, osztályzat, kompetenciamérés) Nem teljesen igaz, hogy a tanulóknak megfelelő és a tanárok által produkált tanulási környezet eltérése összefüggésben van a tanulói teljesítményekkel a reproduktivitás érzékeny terület - az eltérés mértéke és a teljesítmények negatív összefüggéseket mutatnak
  3. 3. “Ha nem úgy tanítják ahogy kell, biztos rosszabb neki” OKM szövegértés és tanulási környezet matematika teljesítmény optimalizáltsága változása tanulási stratégiák: mélyrehatoló, reproduktív, auditív, vizuális, egyéni, kooperatív és versenyorientált dimenziók 110 itemből álló kérdéssorozat 2007-ben és 2009-ben történő mérés, követéses vizsgálat egyéb paraméterek: attitűdök, családi háttér, teljesítmények 6. évfolyam (237) és 8. évfolyam (223) egy kisvárosban négy különböző általános iskolából
  4. 4. Tanulási sajátosságok dominanciájának időbeli változása csoportszinten Mélyr. Repr. Auditív Vizuális Egyéni Koop Verseny Változások mértékének csoport 0.08 0 0.13 0.24 0.29 -0.03 -0.05 átlaga (2009-2007) vizuális és egyéni tanulási stratégiák dominanicája kismértékben növekedett (csoportátlagok alapján) 2007-ben mért (iskolával, tanulással kapcsolatos) atittűdök és a stratégiák változása között nincsen összefüggés mélyrehatoló és kooperatív stratégiák dominanciájának változása összefügg a 2009-ben mért tanulási attitűddel (p=0,048 és p=0,001) ➡ minél inkább dominánsá váltak, annál inkább szeret tanulni
  5. 5. Tanulási sajátosságok dominanciájának időbeli változása a csoporthoz normalizált családi háttérindex (2009-ben) ellentétes összefüggést mutat vizuális tanulási stratégia dominancia változásával (p=0,046) ➡ minél jobb a csoporthoz képest a családi háttér, annál kevésbé jellemző a vizulitás dominánsabbá válása (csökkenés is lehetséges) házi feladat megoldására történő számítógéphasználat gyakorisága (2009-ben) összefügg az egyéni és kooperatív tanulási sratégiák dominanciájának változásával (p=0,035 és p=0,025) ➡ minél gyakrabban használnak ilyen célra számítógépet, annál gyakrabban valószínű ezek növekedő változása
  6. 6. Tanulási sajátosságok időbeli változása - ideális és realizált környezet eltérése dominancia pozitív változása MÉLY REPR EGY KOOP VERS ideális és MÉLY 0.00 0.01 reaális REPR 0.00 0.02 0.00 környezet EGY 0.03 eltérése KOOP 0.00 0.05 0.01 VERS kivétel nélkül negatív korrelációk - minék nagyobb az ideális és reális környezet eltérése, annál kisebb a dominanciájának növekedése az ideális és reális környezet közelítése összefügghet a dominancia növekedésével (mélyrehatoló, reproduktív, kooperatív) ideális tanulási környezet - következmény:versenyorientáltság?!
  7. 7. Tanulói OKM teljesítmények és tanulási stratégiák dominanciája, változása OKM szövegértés teljesítményváltozás a versenyorientált tanulási stratégia dominanciájával (2007) mutat pozitív összefüggést (p=0,008) OKM matematika teljesítményváltozás tanulási stratégiáktól látszólag független szövegértés- és matematika teljesítményváltozás nem mutat összefüggést egyik tanulási stratégia dominanciájának változásával sem
  8. 8. Ideális és realizált tanulási környezet - OKM teljesítmények változása ideális és reális tanulási környezet eltérésének mértéke MÉLY REPR EGY VERS KOOP szövegértés korr 0.18 változás (p) 0.04 matematika korr -0.24 -0.21 változás (p) 0.01 0.02 szövegértés teljesítmény növekedésének mértéke összefügg a reproduktivitás ideális és reális különbségének mértékével - a nem adaptív környezet a jó matematika teljesítmény növekedése összefügg az adaptív reproduktivitással és kooperativitással
  9. 9. Köszönöm a figyelmet! Az előadás az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült Ollé János olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu

Views

Total views

2,035

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×