Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanulás, tanulásmódszertan és tanulói szerepértelmezés

618 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tanulás, tanulásmódszertan és tanulói szerepértelmezés

 1. 1. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. március 20.Tanulás, tanulásmódszertanés tanulói szerepértelmezés Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Tanulásértelmezések változásamegváltozott információs környezetmegváltozott tudásértelmezés (?)önszabályozás előtérbe kerülése és kényszereéletvezetés, mint környezet szabályozó hatásaformális, intézményes oktatás szokásrendszereintézményesült tanulási kompetenciák nemmindig elégségesek
 3. 3. Tanulásértelmezések - behavioristabe elvek gyakorlati megvalósulásha tanulás eredményessége = a viselkedésváltozásrav viselkedésből vonatkozó célok kitűzései következtethetünko viselkedést előzetes viselkedés bemutatása,r környezeti hatás váltja ki rávezető utasítás, bemutatásis a változás tartóssága a viselkedési cél megerősítésétt viselkedés következményeitől kiváltó környezeti hatása függ megtervezése
 4. 4. Tanulásértelmezések - kognitivistako elvek gyakorlati megvalósulásgn a tudás a memóriában rendszerbe szervezetti szerveződik információk bemutatásati a tanulás eredményességét av az új információknak a tanuló meglévő tudásai meglévő tudáshoz kapcsolása befolyásoljas tanulás = figyelem, információt feldolgozása és beillesztése, technikák a tanulási folyamata irányítására és támogatására felidézhetővé tétele
 5. 5. Tanulásértelmezések - konstruktivistak elvek gyakorlati megvalósuláson a tananyag feldolgozásast tanulás = problémamegoldás realisztikus, relevánsr történik problémák formájában kellu feldolgoznik a tanulás másokkalti együttműködve eredményes csoportmunka szervezésevist a tanulás lényeges eleme a problémamegoldása hozzáértők megfigyelése és a bemutatása, tanácsadás, mintakövetés együttes problémamegoldás
 6. 6. A tradicionális és a progresszív tanulás különbségei Tradicionális tanulás Progresszív tanulás tények, szabályok, kész készségek, kompetenciák, megoldások megtanulása jártasságok, attitűdök elsajátítása a tananyag, a tanár és az iskola a változatos, különböző forrásokból tudásforrás szerzett tudáselemek tanári instrukciók által vezérelt önálló, önszabályozó tanulási tanulás forma változatos tanulási színterek:osztályteremben történik a tanulás könyvtár, virtuális terek, online zárt, egycsatornás tanulási közösségi felületek stb. nyitott, többcsatornás, multi- és környezet hipermédiás tanulási környezet KomencziB
 7. 7. A hatékony tanulás feltételei - kompetenciákkompetenciák a tanuláshoz: olvasás-szövegértés szintetizálás következtetéslogika, logikai műveletek ismeretek rögzítése és előhívása tudásrendszer formálás, metatudatosságtanulás feltételrendszere külső, környezeti feltételek belső, személyes feltételek
 8. 8. A tanulási szokásokat érő hatásoka multimédiás tartalmak bevonása tervezett többcsatornás kommunikációa visszacsatolás szerepének felértékelődése, szavazórendszer, társak, ePortfólió, onlinea multitaskingra való képesség, információfeldolgozás változásaaz információmegosztás fontossága digitális információkezelés, társas tevékenység PappDankaA
 9. 9. ISTE tanulóikreativitás és innováció - kreatív gondolkodás, tudáskonstrukciókommunikáció és kollaboráció - digitális média és digitáliskörnyezet használata kommunikációra és kollaborációra,tanulástámogatáskutatás és információmenedzsment - digitális eszközökalkalmazása inforációgyűjtésre, értékelésre,információfelhasználásrakritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntések - a megfelelődigitális eszközök és források használata a folyamatbandigitális állampolgárság - a technológia emberi, kulturális éstársadalmi kérdéseinek megértése, jogkövető és etikusmagatartástechnológiai műveltség - digitális tolltartó
 10. 10. Személyes tanulási környezet (PLE)oktatási környezethez igazodó személyes tanulásikörnyezet oktatási környezet tipológia szerintsaját tanulási környezet, önálló tanulást támogatószemélyes tanulási környezet: társas környezet (tanulóközösség) kulturális környezet (tanulásértelmezés) tárgyi, technológiai környezet (digitális tolltartó)
 11. 11. Személyes tanulási környezet (PLE)PLE általános felépítése: (tanulási) cél, folyamat tervezése, tanulás szabályozása kommunikációPLE dinamikus működése: hozzáférés, információszerzés, információkkal kapcsolatos tevékenység, műveletek, feldolgozás műveletvégzés produktumainak megosztása
 12. 12. bit.ly/95fLAC
 13. 13. Online tanulásmódszertanmunkaasztal kialakítása (offline és online)tervezett, tudatos eszközhasználat számítógép bekapcsolás, csak ha szükséges csak a szükséges alkalmazások, oldalak információfüggőség szabálykövető kezeléseIKT környezet negatív hatások kompenzálása memóriajavító gyakorlatok koncentrációt fejlesztő alkalmazások
 14. 14. Tanulásmódszertan - szokások - előny saját időbeosztás, egyéni haladási ütem tananyag bármikor rendelkezésre áll aszinkron kommunikáció - egyéni ütem, reflexió kooperatív tanulási környezet (társak, oktatók) felhasználóbarát digitális tartalom (kereshetőség) testreszabható, formálható egyéni környezet PappDankaA
 15. 15. Tanulásmódszertan - szokások - hátrány magányos tanulás, elszigeteltség a kontakt tevékenység szokásrendszerének hiánya önszabályozás és önállóság fokozott igénye szabályozás hiánya pl. információtúlcsordulás technológiai környezet bizonytalansága technológiai környezet használatának tanulása távoktatással kapcsolatos társadalmi nézetek PappDankaA
 16. 16. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. március 20. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu tavoktatas-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm129 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×