Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Értékelés és hatékonyság, a visszacsatolás szerepe az oktatási folyamatban

1,017 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Értékelés és hatékonyság, a visszacsatolás szerepe az oktatási folyamatban

 1. 1. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. április 10.Értékelés és hatékonyság, a visszacsatolás szerepe az oktatási folyamatban Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Értékelés és visszacsatolás problématérkép értékelés = minősítés? alacsony motiváció - értékeléshez igazodó tanulás értékelés =/= folyamatszabályozás? automatizált értékelés, zárt, tanár nélküli rendszer tevékenységek hiánya - társas környezet visszajelzéseinek a hiánya átláthatósággal szembeni ellenérzés - ePortfolió esélytelensége
 3. 3. Értékelésdiagnosztikus értékelés helyzetfeltárás, megismerés minősítés nélküli értékelés ellentmondásaformatív értékelés visszacsatolás, változtatás lehetősége minősítés nélküli értékelés nehézségeszummatív értékelés kritériumalapú, minősítés összegző visszajelzés, előremutató tények
 4. 4. Feladat és értékelésfeladatok szabályozó és értékelő szerepénekkettősségemetaadatok gyűjtése a tevékenységek alapjáneLearning rendszer részeként: visszajelzést is biztosító feladatok értékelő tevékenységmodulok közösségi értékelés, csoportértékelés támogatása
 5. 5. Értékelés és hatékonyságpermanens visszacsatolás, értékelés biztosításalehetőség szerint interaktív és közösségi értékelésikörnyezet kialakításaegyénre szabott tanulási utak az egyéndiagnosztikája és tevékenységelemzése alapjánértékelésről való gondolkodás formálása a folyamatszereplőinéltevékenységelemzés és reflexió,tevékenységportfolió
 6. 6. A visszacsatolás szerepe a folyamatokbana szükséges, a fejlesztő és az elvárt visszacsatolásellentmondásaaktuális problématérkép: ki dönt a visszacsatolási pontok tanulási / oktatási folyamatban való kiválasztásáról? a tanuló által választott visszacsatolás hatékonyabb? lehet-e a pozitív visszacsatolás a folyamatban való megmaradás alapja? (konnektivizmus)
 7. 7. Tanulásirányítás a tanítási-tanulási folyamatbana tanítás-tanulási folyamat, mint irányítási rendszertanítási program és tanulási program, mintszabályozó erők oktatásszervezés vagy tanulásszervezés?az oktatásszervezés tervezése szakmai igényességetés az előre kiszámítható, modellezhető helyzetekreménytelen sokaságát adjaa tanulásszervezés az egyéni tanulási utak ígéretétés az önszabályozás, egyéni tanulási felelősségszokatlan terhét adja
 8. 8. Programozott oktatása lényege: a fogyasztásraelőkészített információnem feltétlenül atechnika, hanem aszemléletmód alényegesa program könyveit nemolvassák, hanemfeldolgozzák afeldolgozásraelőkészített oktatásitartalmat
 9. 9. Programozott oktatásHogyan jelenik meg a programban a tananyag? kisebb egységekre van tagolva mindegyik egység kérdést vagy feladatot ad a tanulónak a program gondoskodik arról, hogy a tanuló visszajelzést kapjon az adott részfeladat megoldásának eredményességéről
 10. 10. Programozott oktatásaz eredményes tanulás feltétele a tanulók tanulásitevékenységének szabályozásaa tevékenységszabályozás alapelvei: az oktatás céljainak meghatározása a tanulók induló szintjének pontos meghatározása a tananyag lépésekre tagolása a tanulók aktív tevékenységének kiváltása a tanuló válaszainak rendszeres ellenőrzése, megerősítése az egyéni ütem biztosítása
 11. 11. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. április 10. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu tavoktatas-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm129 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×